Loại câu hỏi quen thuộc trong IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking 1 luôn bao gồm đa dạng các chủ đề thường gặp trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng xem các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 khác nhau trong phần thi đầu tiên của kì thi Nói này như sau:

Dưới đây là danh sách những chủ đề hay xuất hiện trong đề thi IELTS.

Where you live

Collecting things

Family

Your studies

Dancing

Cooking

Your job

Learning languages

Weddings

Rain

Public transport

Sports

Memories

Traveling

Television

Outdoor activities

Names

Leisure

Memories

Restaurants

Reading

Childhood

Food

Email

Weather

Birthdays

Fashion

Happiness

Seasons

Festivals

Flowers

Meeting new people

Films

Birds

Plans and goals

Weekends

Photography

Computers

Going out in the evening

Buildings

Smile

Animals

Museums

Cycling

Healthy eating

....

Tuy nhiên danh sách trên chưa đủ và sẽ còn dài ra và thay đổi liên tục trong những năm tiếp theo.

Vậy làm thế nào để giải quyết tất cả các chủ đề nêu trên? Chúng ta phải học hết những câu trả lời mẫu cho các chủ đề đó? Câu trả lời chắc chắn là không. Vì không thể và không hề khoa học.

Cấu tạo câu hỏi IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 - Loại câu hỏi quen thuộc trong Part I

IELTS Speaking Part 1 - Loại câu hỏi quen thuộc trong Part I

Home/ Accommodation

 • What kind of housing/ accommodation do you live in?
 • Who do you live with?
 • How long have you lived there?
 • What’s the difference between where you are living now and where you have lived in the past?
 • Do you plan to live there for a long time?
 • Which room does your family spend most of the time in?
 • Are the transport facilities to your home very good?
 • Do you prefer living in a house or a flat?
 • Please describe the room you live in.
 • What part of your home do you like the most?

Hometown

 • What’s the name of your hometown?
 • Is that a big city or a small place?
 • How long have you been living there?
 • Do you like your hometown?
 • Is there anything you dislike about it?
 • What do you like (most) about your hometown?
 • Do you think you will continue living there for a long time?

Các sĩ tử có thể dễ dàng nhận thấy phía trên là 2 chủ đề hoàn toàn khác nhau và nội dung câu hỏi cũng khác nhau. Tuy nhiên ta có thể thấy hình thức và phương hướng câu hỏi lại có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, nội dung câu trả lời chắc chắn sẽ khác nhưng cấu trúc và phong cách trả lời sẽ tương tự nhau.

Vậy bài toán chúng ta đã giải quyết xong. Phần thi rất nhiều chủ đề nhưng số lượng dạng thức câu hỏi lại rất hạn chế.

Vietop chúc bạn học tập tốt và thành công nhé!

Trung tâm luyện thi IELTS

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận