Prefer + gì? Cấu trúc Prefer – Phân biệt Prefer và Would prefer trong tiếng Anh

IELTS Vietop IELTS Vietop
28.06.2022

Cấu trúc Prefer trong tiếng Anh được dùng để diễn đạt sự yêu thích một cái gì đó. Tuy đây chỉ là phần kiến thức đơn giản, nhưng trên thực tế nó có rất nhiều cấu trúc biến thể. Nếu bạn cảm thấy bản thân vẫn chưa thể nắm vững, tham khảo ngay bài viết bên dưới của IELTS Vietop để tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh nhé.

1. Prefer + gì? Cấu trúc Prefer và cách dùng trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Prefer có thể đi cùng với cả to V và Ving. Tuy nhiên với mỗi cách kết hợp, từ này lại cho ra một ngữ nghĩa khác nhau.

Cấu trúc Prefer
Cấu trúc Would prefer và cách dùng trong tiếng Anh

1.1. Cấu trúc 1: Prefer something to something

Cách dùng: Diễn tả sự yêu thích cái gì hơn (hơn cái gì).

S + Prefer + N1 (+ to + N2)

E.g.:

 • I prefer latte to capucino (Tôi thích latte hơn là capuchino)
 • I prefer this yellow dress to the one you gave me yesterday. (Tôi thích chiếc váy màu vàng hơn chiếc bạn đã đưa tôi vào ngày hôm qua)
 • We prefer going by train to plane. (Chúng tôi thích đi bằng tàu hơn là máy bay)

1.2. Cấu trúc 2: Prefer to V

Cách dùng: Dùng để diễn tả thích làm cái gì đó.

Prefer + to V

E.g.:

 • I prefer to go by feet alone. (Tớ thích đi bộ một mình.)
 • Sarah prefers to listen to music (Sarah thích nghe nhạc.)
 • She prefer to travel by plane. (Cô ấy thích du lịch bằng máy bay.)

1.3. Cấu trúc 3: Prefer V-ing to V-ing

Cách dùng: Dùng để diễn tả thích làm việc gì hơn việc gì.

Prefer + V-ing (+ to + V-ing)

E.g.:

 • They prefer playing badminton to playing football. (Họ thích chơi cầu lông hơn là bóng đá.)
 • I prefer reading book to listening to music. (Tôi thích đọc sách hơn là nghe nhạc.)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Would prefer và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc Would prefer được viết tắt là ‘d prefer, theo sau cấu trúc này là “to Verb” hoặc “Noun” để nói về sở thích ở hiện tại hoặc tương lai. Trên thực tế, người học tiếng Anh thường nhầm lẫn với cấu trúc này với Would like

Cấu trúc Would prefer
Cấu trúc Would prefer

Trong tiếng Anh, Would prefer thường được sử dụng trong bối cảnh yêu cầu giao tiếp lịch sự, trang trọng (Would like dùng trong bối cảnh giao tiếp thân thiện hàng ngày). Bên dưới là một số cấu trúc Would prefer thường gặp:

2.1. Cấu trúc Would prefer diễn tả việc thích một cái gì đó 

S + Would prefer + N/ to V

E.g.:

 • She would prefer to travel to Bangkok. (Bà ấy thích du lịch đến Băng Cốc)
 • Do you want to travel by plane? – Well, I would prefer to travel by car. (Bạn có muốn đi du lịch bằng xe máy không?” – Chà, tôi thích đi xe hơi hơn)
 • Would you prefer a quieter cafe? (Bạn có thích một quán cà phê yên tĩnh hơn không?)

2.2. Cấu trúc Would prefer diễn tả việc thích cái này hơn cái kia

Cấu trúc này được dùng khi muốn diễn tả thích một cái gì đó hơn một cái gì đó khác.

S + Would prefer + to V + rather than + V

E.g.:

 • I’d prefer to climb the mountain this year rather than go on a beach holiday. (Năm nay tôi thích đi leo núi hơn là đi nghỉ mát ở biển.)
 • I would prefer to hang out with friends rather than watch TV. (Tôi thích đi chơi với bạn hơn là xem TV.)

2.3. Cấu trúc Would prefer diễn tả ý muốn ai đó làm (không làm) gì

S + Would prefer + O (+ not) + to V

E.g.:

 • They’d prefer us to come earlier. (Họ muốn chúng tôi tới sớm hơn)
 • I would prefer you not to come here. (Tôi muốn bạn không được đến đây)
 • Would you prefer me to lend you a hand? (Bạn có muốn để tôi giúp bạn không?)

Lưu ý: 

Cấu trúc Would prefer này có thể dùng cấu trúc khác tương đương

S + Would prefer it if S + V (được sử dụng ở thì quá khứ đơn)

E.g.:

 • Would you prefer me to lend you a hand? (Would you prefer it if I lent you a hand?)
 • They’d prefer us to come earlier. (They’d prefer it if we came earlier.)

Cấu trúc Would prefer này có thể được viết lại bằng cấu trúc Would rather

S + would rather + S + Ved/ V2/ didn’t V

E.g.:

 • I would prefer you to clean the table up = I would rather you cleaned the table up.
 • She would prefer me not to break up with my girlfriend = She would rather I didn’t break up with my girlfriend.

Lưu ý: Cấu trúc Would prefer khác với Prefer là Would prefer không được đi kèm với V-ing.

3. So sánh hai cấu trúc Prefer và Would prefer

Cả 2 cấu trúc trên đều có điểm chung là cùng diễn tả sở thích hoặc thích cái gì hơn và được sử dụng nhiều trong tiếng Anh giao tiếp. Tuy nhiên trên thực tế cấu trúc Prefer và Would prefer lại được dùng trong những ngữ cảnh khác nhau.

Prefer

Ta sử dụng prefer để diễn tả sự yêu thích chung chung, mang tính lâu dài.

E.g.:

 • Sarah: I like swimming (Tớ thích bơi)
 • Jane: I prefer singing. (Tớ thích hát hơn)

(Khi Jane nói “I prefer singing” ở ví dụ 1, ý Jane muốn nói là cô ấy yêu thích việc ca hát, đây là sở thích lâu dài của cô ấy, do đó PREFER đã được sử dụng trong ví dụ này.)

Would prefer

Would prefer được dùng để thể hiện sở thích trong những trường hợp cụ thể, chỉ mang tính tạm thời.

E.g.:

Amy and Jane are in the cafe shop:

 • Amy: I would like a cup of tea. (Tớ muốn uống trà)
 • Jane: I would prefer a cup of cafe. (Tớ muốn uống cà phê hơn)

(Khi Amy và Jane ở trong một ngữ cảnh có tính cụ thể hơn trong ví dụ đầu tiên (quán cà phê) – họ nói về đồ uống mà 2 người đang muốn sử dụng ở thời điểm nói. Do đó Would prefer được sử dụng trong trường hợp là hợp lý.)

Xem thêm:

Bài tập cấu trúc Prefer

Bài 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong câu

1. I usually have tea, but today I’d prefer___ coffee, please

 • A. have
 • B. having
 • C. to have

2. I like trekking in the mountains, but I prefer ___ on a sandy beach

 • A. lying
 • B. lie
 • C. to lie

3. John ___ volleyball to football.

 • A. prefer
 • B. prefers 
 • C. to prefer
 • D. preferring

4. I ___ watching TV to ___ to the radio.

 • A. prefer/listen
 • B. prefer/listening
 • C. prefer/listens
 • D. prefers/listening

5. They prefer _____

 • A. cake making to biscuit
 • B. biscuit to make a cake
 • C. making a cake to biscuit 
 • D. make biscuit to cake

6. “Which one is wrong?”

 • A. Jane and Judy don’t prefer talking to sleeping.
 • B. Jane and Judy prefer talking to sleeping.
 • C. Do Jane and Judy prefer talking to sleeping?
 • D. Does Jane and Judy prefer talking to sleeping?

7. Would you prefer _____ a comedy film rather than a horror movie?

 • A.  watched
 • B. watching
 • C. to watching
 • D. to watch

8. She would prefer _____ rather than lose her money.

 • A.  dying
 • B. dies
 • C. die
 • D. to die

9. I would prefer cinema _____ theater.

 • A.  by
 • B. from
 • C. to
 • D. rather than

10.  Sally would prefer to drive there _____ go by plane.

 • A.  then
 • B. to
 • C. rather then
 • D. rather than

Bài 2: Hoàn thành câu với những từ cho trước bên dưới

 1. My sister/ prefer/ Twitter/ Facebook.
 2. I/ prefer/ travel/ my family.
 3. They/ would prefer/ us/ perform/ stage.
 4. She/ would prefer/ study/ herself/ rather than/ work/friends.
 5. I/ be/ big fan/ cakes/ I/ prefer /eat/ bread.
 6. I/ would prefer/ take exercise/ morning/ afternoon.I/ prefer/ donate/ charity/ rather than/ do/ volunteering work.
 7. I/ would rather/ you/ clean/ bathroom/ after/ use.
 8. I/ prefer/ be/ psychologist/ become/ lawyer.
 9. I/ would prefer/ watch movie/ movie theater/ once/month.

Đáp án

Bài 1:

 1. C
 2. A
 3. B
 4. B
 5. C
 6. D
 7. D
 8. D
 9. C
 10. D

Bài 2:

 1. My sister prefers Twitter to Facebook.
 2. I prefer traveling with my family.
 3. They would prefer us to perform on the stage.
 4. She would prefer to study on her own rather than work with friends.
 5. I am a big fan of cakes but I prefer eating bread.
 6. I would prefer to take exercise in the morning rather than in the afternoon.
 7. I prefer to donate to charity rather than do volunteering work.
 8. I would rather you clean the bathroom after using it.
 9. I prefer being a psychologist to becoming a lawyer.
 10. I would prefer to watch movies in the movie theater once a month.

Vậy là chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong về cấu trúc Prefer trong tiếng Anh rồi. Vietop mong rằng sau khi đã hoàn thành xong bài viết này bạn sẽ có được cái nhìn toàn diện về phần kiến thức này, cũng như áp dụng được trong cuộc sống.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra