Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh và cách sử dụng đầy đủ nhất

Quỳnh Châu Quỳnh Châu
24.06.2022

Trong tiếng Anh có một cấu trúc ngữ pháp tương tự để ta nêu lên ý kiến, đề xuất, đó chính là cấu trúc Suggest. Với bài viết hôm nay, Vietop sẽ cung cấp đến cho các bạn những cách sử dụng cũng như bài tập đầy đủ nhất, giúp bạn nắm chắc hơn về cấu trúc ngữ pháp này. Hãy cùng xem qua nhé!

Cách sử dụng cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, suggest /sə(ɡ)ˈjest/ là động từ mang nghĩa là “đề nghị” hoặc “đề xuất”. 

Cấu trúc Suggest

Cấu trúc 1

Đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó

S + suggest + V-ing + …

Với động từ -ing đi theo sau động từ suggest, ta đề xuất một hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

E.g.: I suggested going swimming this weekend. (Tôi đề xuất đi bơi vào cuối tuần này.)

Cấu trúc 2

Đề xuất một thứ gì, điều gì cho ai đó

S+ suggest + Noun/Noun phrase

Ở đây, danh từ hoặc cụm danh từ sẽ được dùng làm tân ngữ của động từ suggest. 

E.g.: They suggested measures to overcome current difficulties. (Họ đề xuất các biện pháp để vượt qua khó khăn hiện tại.)

*Lưu ý: Nếu muốn đề cập đến “người nhận lời đề nghị” thì ta dùng cấu trúc – to.

E.g.: They suggested measures to overcome current difficulties to us. (Họ đề xuất cho chúng tôi các biện pháp để vượt qua khó khăn hiện tại.)

Cấu trúc 3

Đề xuất một hành động với đối tượng cụ thể

S + suggest + that-clause

Trong tình huống không trang trọng, ta có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề, tuy nhiên mệnh đề vẫn được gọi là that – clause.

E.g.: He suggested (that) my car should be serviced. (Anh ấy đề nghị (rằng) xe của tôi nên được bảo dưỡng.)

The specialist suggested that children should not eat too much sugar. (Chuyên gia khuyến cáo không nên cho trẻ ăn quá nhiều đường.)

Một vài lưu ý:

Trong trường hợp dùng mệnh đề “that” thì động từ đi theo sau nó sẽ luôn ở dạng nguyên mẫu và không có “to”

E.g.: The doctor suggests that the boy eat fewer sweets. (Bác sĩ đề nghị cậu bé ít ăn ngọt lại.)

→ Chủ ngữ là “the boy” –  số ít, nhưng động từ “eat” ở nguyên mẫu và không có “to” ở trước.

Ta không nói The doctor suggests that the boy eats fewer sweets hay The doctor suggests that Alain to eat fewer sweets.

Trong trường hợp phủ định, ta thêm “not” vào trước động từ.

E.g.: The doctor suggests that the boy not eat sweets. (Bác sĩ đề nghị cậu bé không ăn đồ ngọt.)

Cấu trúc 4

Đưa ra gợi ý

S+ suggest + Wh-questions word

Wh-questions là những câu hỏi bắt đầu bằng các từ: what, when, where, who, whom, which, whose, why và how. Chúng được sử dụng để hỏi về những tính chất cụ thể, thời gian, địa điểm, con người, v.v.

E.g.: Could you suggest where I might be able to buy a nice sweater for Mark? (Bạn có thể gợi ý nơi tôi có thể mua một chiếc áo len đẹp cho Mark không?).

Xem thêm:

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập cấu trúc Suggest

Bài tập 1: Make suggestions using the structures “suggest + V-ing” or “suggest (that) + clause”

 1. You are walking in town with a friend and you feel tired, (take/ taxi)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Joanna has got a toothache. (go/ dentist)
 • I suggest ______________________________________.
 1. You and your friend don’t know what to do this weekend. (have/ picnic/ the park)
 • I suggest ______________________________________.
 1. There are some cracks in the pipe in Mr. Ha’s bathroom. (get/ plumber/ fit/ new pipe)
 • I suggest ______________________________________.
 1. You and your brother feel very bored at the moment. (watch/ comedy/ television)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Sandra is leaving her bike outside the bookstore. (lock/ her bike/ carefully)
 • I suggest ______________________________________.
 1. Your friend wants to improve his pronunciation. (speak/ English/ friends/ watch/ English TV programs)
 • I suggest ______________________________________.
 1. There’s an exam tomorrow. Neither you nor Rachel have done any work for it. (do/ some revision)
 • I suggest ______________________________________.

Bài tập 2: Rewrite these sentences using the “suggest” structure

 1. “Do you know any good restaurants in this town?”

“Can you suggest _______________________________?

 1. “I wouldn’t call him if I were you.”, Kathy says to Linn.

Kath suggests _______________________________.

 1. “I think that we should learn that Chinese course.”, said Lisa.

Lisa suggested _______________________________.

 1. “How about having a picnic next week?”, said Danny.

Danny suggested _______________________________.

 1. “Don’t forget to turn off the light before leaving!”, said I.

I suggested that we _______________________________.

 1. “Why don’t we book a trip to New York?”, said Tom.

Tom suggested _______________________________.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. I suggest that you take a taxi.
 2. I suggest that Joanna go to the dentist.
 3. I suggest you and your friend have a picnic in the park.
 4. I suggest Mr Ha get the plumber to fix the new pipe.
 5. I suggest you and your friend watch a comedy on television.
 6. I suggest that Sandra should lock her bike carefully.
 7. I suggest that your friend should speak English with his friends and watch English TV programs.
 8. I suggest you and Rachel do some revision for the exam tomorrow.

Bài tập 2:

 1. “Can you suggest some good restaurants in this town?”
 2. Kathy suggests that Linn not call him.
 3. Lisa suggested learning that Chinese course.
 4. Danny suggested having a picnic next week.
 5. I suggested that we should turn off the light before leaving.
 6. Thomas suggested booking a flight to New York.

Qua bài viết tổng hợp kiến thức trên, hy vọng Vietop đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như cách ứng dụng cấu trúc Suggest trong tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra