[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Đề thi IELTS Writing tháng 5 đầu tiên với sự trở lại của dạng bài bar chart xuất hiện khá nhiều trong các đề thi IELTS Writing của tháng 4 vừa rồi. Chi tiết đề thi ngày 04/05/2024 chi tiết ở từng phần thi như

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024, đề IELTS Writing ngày 27/04/2024 với sự xuất hiện của dạng biểu đồ process và dạng đề advantage and disadvantage. Chi tiết đề thi gồm: Cách khai thác ý tưởng để lên dàn ý triển khai cho

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
02.05.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024 là một đề thi khá hay với sự xuất hiện của dạng biểu đồ line graph và dạng đề bài tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý “to what do you agree or disagree?”. Chi tiết đề

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.04.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024, vẫn là sự xuất hiện của dạng bài bar chart ở phần thi IELTS Writing Task 1 và phần thi IELTS Writing task 2 với dạng đề agree or disagree. Cụ thể: Vậy cách phân tích và

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
22.04.2024

Nếu ở đề thi IELTS Writing ngày 06/04/2024 với sự xuất hiện của dạng đề bar chart ở phần IELTS Writing task 1. Thì đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024 các bạn vẫn gặp lại dạng đề bar chart này và có sự thay đổi

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.04.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024, sự xuất hiện trở lại của dạng bài bar chart và agree or disagree ở phần thi task 1 và task 2. Cụ thể: Cùng thầy phân tích và lên dàn ý để giải đề IELTS Writing

Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
29.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ đề “Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 16/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng tình hoặc không đồng tình với chủ đề “People who decide on a career path early in their lives and keep to it are

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 07/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ line graph trong IELTS Writing task 1 và chủ đề lifestyle bày tỏ nhận định về “people are becoming more dependent on or become more independent” trong IELTS Writing task 2. Vậy ý tưởng để

[ACE] Giải đề IELTS Writing ngày 09/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
20.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 09/03/2024 vừa qua là một đề thi khá hay với dạng đề Map trong IELTS Writing task 1 và chủ đề “people to continue working in their old age” bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 03/02/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 03/02/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.03.2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 03/02/2024 chi tiết qua: Cùng tham khảo ngay để luyện tập thêm thật kỹ bạn nhé! IELTS Writing task 1 The graph below shows the percentage of Australian exports

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra