IELTS Speaking

Trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band
Online và Offline cùng giáo viên IELTS 8.0+ Speaking

IELTS Speaking là chương trình học được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho kỹ năng Speaking nhằm giúp các bạn học viên đang thiếu từ 0.5 – 1.0 band đạt được điểm số IELTS mục tiêu chỉ trong 10 buổi học trọng tâm.

Kỹ năng Speaking được xem là một kỹ năng khó và mất nhiều thời gian của IELTS. Bạn đang cảm thấy mệt mỏi và cố gắng nhồi nhét lượng lớn từ vựng và bài mẫu từ nhiều người mà không thấy khả quan. Bạn có khoảng thời gian eo hẹp nhưng muốn cải thiện nhanh và hiệu quả kỹ năng Speaking?

Tại Vietop, chúng tôi có giải pháp cho bạn. Khóa học IELTS Speaking được thiết kế chuyên biệt dành riêng và chuyên sâu về kỹ năng Speaking, trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band, chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình trong thời gian sớm nhất.

1/

Đối tượng

 • Bạn chỉ đang còn thiếu 0.5 – 1.0 band score Speaking là đủ điểm IELTS mục tiêu dự định.
 • Bạn đã nắm được cấu trúc và cách trả lời các dạng bài thi IELTS Speaking nhưng thường bị bí idea, câu trả lời không mạch lạc và sử dụng từ vựng không chính xác.
 • Bạn cần cải thiện kỹ năng Speaking cũng như giao tiếp để chuẩn bị cho hành trình du học của mình.
2/

Thông tin khóa học

 • Target đầu vào:
 • Ít nhất 5.5 IELTS SPEAKING, và đã có nghiên cứu – học qua IELTS.

 • Target đầu ra: 6.5+
 • Thời lượng:
 • - 10 buổi học chính: 2h/ buổi.
  - 5 bài ghi âm (full task) bắt buộc sau khóa học ở dạng bài tập về nhà cho giáo viên sửa và góp ý chi tiết (phải hoàn thành trong vòng tối đa 3 tuần sau thời gian học chính thức).
  - Tổng thời lượng hoàn thành khoá học: 8 tuần (5 tuần học chính + 3 tuần hoàn thành bài và sửa bài sau khoá học).
  - Tặng kèm 2 bài Mock test với Giáo viên chuyên môn trước khi đi Thi chính thức.

 • Số buổi học trong tuần:
 • 2 buổi/tuần

 • Thông tin chi tiết khóa học:
 • - Personalized coaching 1-1 cùng giáo viên 8.0+ Speaking.
  - Lớp nhỏ đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên sâu.
  - Tài liệu giảng dạy được biên soạn riêng phong cách Vietop.
  - Thời gian học: 2 buổi/ tuần

 • Nội dung TRỌNG TÂM khóa học:
 • - Xây dựng phương pháp chữa “BÍ” ý tưởng để bứt phá điểm số.
  - Nắm vững cách triển khai và diễn đạt ý tưởng TRÔI CHẢY, MẠCH LẠC, đúng TRỌNG TÂM.
  - Thành thạo các chủ đề thường gặp nhất trong bài thi IELTS Speaking
  - Xây dựng bộ TỪ VỰNG và CẤU TRÚC cần thiết cho band 6.5+.

 • Nền tảng học tập dự kiến:
 • - Trực tiếp tại Trung tâm, hoặc trực tuyến qua Zoom
  - Vietop LMS.

3/

Lộ trình khóa học IELTS Speaking

Session
Chủ đề bài học
Trọng tâm ngôn ngữ
Trọng tâm IELTS
Mục tiêu bài học
1

Understanding SPEAKING marking criteria

HOBBIES

 • Xây dựng bộ từ vựng và cấu trúc về chủ đề sở thích.
 • Cấu trúc đề thi.
 • Kỹ thuật trả lời câu hỏi của từng phần 1, 2 và 3.
 • Hiểu sâu các tiêu chí chấm điểm trong phần thi IELTS Speaking.
 • Cách triển khai và mở rộng ý tưởng cho từng dạng câu hỏi từng phần thi.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề Hobbies, cách trả lời câu hỏi dạng Liking – disliking questions và Leisure Activities.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 trong bộ chủ đề của Vietop.
2

WORK AND STUDY

 • Từ vựng chủ đề công việc và học tập.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề công việc và học tập.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề Công việc và Học tập
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
3

PEOPLE

 • Từ vựng miêu tả người và cấu trúc ngữ pháp liên quan.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về người, bao gồm cả người nổi tiếng và người bình thường.

 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả người, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay để miêu tả người.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
4

OBJECT

 • Từ vựng miêu tả vật.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề miêu tả về đồ vật, sự vật.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả đồ vật, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay để miêu tả đồ vật.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
5

PLACE

 • Từ vựng miêu tả nơi chốn.
 • Cấu trúc diễn đạt vị trí.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về nơi chốn.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả nơi chốn, địa danh, toà nhà, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
6

PAST EXPERIENCE

 • Từ vựng miêu tả một trải nghiệm.
 • Cấu trúc ngữ pháp và diễn đạt về quá khứ.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về trải nghiệm trong quá khứ.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả sự kiện, trải nghiệm, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
7

MEDIA TECHNOLOGY

 • Từ vựng miêu tả về công nghệ.
 • Cấu trúc ngữ pháp và diễn đạt về công nghệ.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về công nghệ.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi về chủ đề công nghệ và truyền thông, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
8

THE NATURAL WORLD

PLANTS AND ANIMALS

 • Từ vựng về những chủ đề thuộc môi trường và thế giới tự nhiên và cấu trúc ngữ pháp liên quan.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề thuộc môi trường và thế giới tự nhiên.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi về những vấn đề môi trường và thế giới tự nhiên, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
9

SOCIAL ISSUES

 • Từ vựng về những chủ đề mang tính xã hội và cấu trúc ngữ pháp liên quan.
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề liên quan đến xã hội như thành thị và nông thôn, môi trường,…
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi về những vấn đề xã hội, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
10

REVIEW + MOCK TEST

 • Ôn tập từ vựng và ngữ pháp tổng thể.
 • Làm bài test mô phỏng thi thật 1:1 với giáo viên Speaking 8.0+ nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng tất cả các chủ điểm quan trọng và kỹ thuật trả lời câu hỏi để bứt phá điểm số.
 • Tôi có thể hệ thống hoá và xây dựng bộ từ vựng band 6.5+ cá nhân cho các chủ điểm quan trọng trong IELTS SPEAKING.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Xây dựng bộ từ vựng và cấu trúc về chủ đề sở thích.
Trọng tâm IELTS
 • Cấu trúc đề thi
 • Xây dựng bộ từ vựng và cấu trúc về chủ đề sở thích.
 • Hiểu sâu các tiêu chí chấm điểm trong phần thi IELTS Speaking.
 • Cách triển khai và mở rộng ý tưởng cho từng dạng câu hỏi từng phần thi.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể viết được phần introduction hoàn chỉnh.
 • Tôi có thể viết được phần overview hoàn chỉnh.
 • Yêu cầu: viết ít nhất 5 introduction và overview.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng chủ đề công việc và học tập.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề công việc và học tập.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề Công việc và Học tập
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng miêu tả người và cấu trúc ngữ pháp liên quan.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về người, bao gồm cả người nổi tiếng và người bình thường.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả người, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay để miêu tả người.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng miêu tả vật.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề miêu tả về đồ vật, sự vật.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả đồ vật, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay để miêu tả đồ vật.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng miêu tả nơi chốn.
 • Cấu trúc diễn đạt vị trí.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về nơi chốn.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả nơi chốn, địa danh, toà nhà, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng miêu tả một trải nghiệm.
 • Cấu trúc ngữ pháp và diễn đạt về quá khứ.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về trải nghiệm trong quá khứ.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi dạng miêu tả sự kiện, trải nghiệm, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng miêu tả về công nghệ.
 • Cấu trúc ngữ pháp và diễn đạt về công nghệ.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề về công nghệ.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi về chủ đề công nghệ và truyền thông, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng về những chủ đề thuộc môi trường và thế giới tự nhiên và cấu trúc ngữ pháp liên quan.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề thuộc môi trường và thế giới tự nhiên.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi về những vấn đề môi trường và thế giới tự nhiên, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Từ vựng về những chủ đề mang tính xã hội và cấu trúc ngữ pháp liên quan.
Trọng tâm IELTS
 • Cách trả lời, triển khai và mở rộng ý tưởng cho các câu hỏi nằm trong chủ đề liên quan đến xã hội như thành thị và nông thôn, môi trường,…
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng cho các câu hỏi về những vấn đề xã hội, xây dựng bộ từ vựng và collocation hay cùng chủ đề.
 • Yêu cầu: Record phần trả lời cho ít nhất 1 bài Speaking Part 2 và Part 3 trong bộ chủ đề của Vietop.
Trọng tâm ngôn ngữ
 • Ôn tập từ vựng và ngữ pháp tổng thể.
Trọng tâm IELTS
 • Làm bài test mô phỏng thi thật 1:1 với giáo viên Speaking 8.0+ nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS.
Mục tiêu bài học
 • Tôi có thể nắm vững kỹ thuật triển khai và diễn đạt ý tưởng tất cả các chủ điểm quan trọng và kỹ thuật trả lời câu hỏi để bứt phá điểm số.
 • Tôi có thể hệ thống hoá và xây dựng bộ từ vựng band 6.5+ cá nhân cho các chủ điểm quan trọng trong IELTS SPEAKING.

Giảng viên dạy IELTS Speaking

Đặng Nguyễn Tri Thông
Huỳnh Trương Hồng Châu Long
Ngô Ngọc Như Toại
Lê Hoàng Minh Trí
Nguyễn Huy Hoàng
Hồ Thị Thuỳ Trang
Nguyễn Anh Nguyên
Võ Ngô Thanh Thảo
Đỗ Nguyễn Đăng Khoa
Tôn Thất Hiệp
Trần Hữu Lộc
Lý Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Hồng Phượng
Trần Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Ngô Đăng Khôi
Đậu Văn Thắng
Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Thái Hoà

Các khóa học IELTS tại Vietop

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ
và cùng IELTS Vietop hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.

In cooperation with

Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0