Bài mẫu IELTS Speaking Sample mới nhất

Talk about your eating habits – Speaking sample & vocabulary

Talk about your eating habits – Speaking sample & vocabulary

Trang Đoàn Trang Đoàn
27.02.2024

Theo mình, talk about your eating habits không phải là một chủ đề thường gặp. Do đó mà đa số các bạn có thể khá bối rối khi muốn khai thác sâu hơn về chủ đề này. Để có thể đạt điểm cao, bạn cần

Talk about your eating habits – Speaking sample & vocabulary

Talk about your eating habits – Speaking sample & vocabulary

Trang Đoàn Trang Đoàn
27.02.2024

Theo mình, talk about your eating habits không phải là một chủ đề thường gặp. Do đó mà đa số các bạn có thể khá bối rối khi muốn khai thác sâu hơn về chủ đề này. Để có thể đạt điểm cao, bạn cần

Videos

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra