Bài mẫu IELTS Speaking Sample mới nhất

IELTS Speaking part 2 Talk about generation gap

Talk about generation gap – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Talk about generation gap là dạng đề bài không quá dễ dàng đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS. Để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Generation Gap (Chênh

IELTS Speaking part 3 Talk about public transport

Talk about public transport – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Talk about public transport là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ

IELTS Speaking part 1 Talk about swimming

Talk about swimming – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Talk about swimming là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề

Videos

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra