Topic Describe Your House – IELTS Speaking

Hỷ Lãm Hỷ Lãm
15.08.2023

Phần bài học dưới đây cung cấp thông tin về từ vựng, ngôn ngữ và cấu trúc để giúp các bạn hoàn thành phần thi Speaking dạng Describe Your House (miêu tả nhà cửa) một cách thành công nhất. Hy vọng bài học IELTS bên dưới giúp ích cho bạn đọc thêm kiến thức và kỹ năng làm bài thi IELTS thật tốt.

Từ vựng chủ đề Describe your house

1. Vị trí (Location)

Words and Phrases

Pronunciation

Definition

Examples

in the suburbs

 

ở vùng ngoại ô

I live with my parents in the suburbs of Ho Chi Minh city.

at the heart of

 

ở trung tâm

The house where I’m currently living is located at the heart of the city.

attraction

 

địa điểm thu hút khách du lịch

There aren’t many attractions in the area I’m living in except for the monument to fallen soldiers, which is situated not far from my house.

monumenttượng đài
situatedtọa lạc

2. Các loại nhà cửa (types of building)

Words and Phrases

Pronunication

Definition

single-storey

/ˈsɪŋgəl-ˈstɔri/

nhà một tầng

multi-storey

/ˈmʌlti-ˈstɔri/

nhà nhiều tầng

cottage

/ˈkɑtəʤ/

kiểu nhà hay thấy ở vùng nông thôn

bungalow

/ˈbʌŋɡəˌləʊ/

nhà dài chỉ có tầng trệt

mansion

/ˈmænʃən/

biệt thự

dormitory

/ˈdɔː(r)mɪtri/

ký túc xá

tenement

/ˈtenəmənt/

chung cư

skyscraper

/ˈskaɪˌskreɪpə(r)/

nhà cao tầng

Xem thêm: Cách trả lời dạng Basic Description Questions – IELTS Speaking Part 1

3. Chất liệu (Materials)

Words and Phrases

Pronunciation

Definition

stone

/stəʊn/

đá

glass

/ɡlɑːs/

thủy tinh

timber

/ˈtɪmbə(r)/

gỗ

concrete

/ˈkɒŋkriːt/

bê tông

brick

/brɪk/

gạch

marble

/ˈmɑː(r)b(ə)l/

đá hoa cương

Xem thêm: Trọn bộ bài mẫu IELTS Speaking part 2

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tính từ mô tả (Descriptive adjectives)

Words and Phrases

Pronunciation

Definition

Examples

traditional

/trəˈdɪʃ(ə)nəl/

truyền thống

The dancers were wearing traditional Hungarian dress/costume.

ornate

/ɔː(r)ˈneɪt/

được trang hoàng đẹp

a room with an ornate ceiling and gold mirrors

cosy

/ˈkəʊzi/

ấm áp thoải mái

This room is nice and cosy in the winter.

ultra-modern

/ʌltrə ˈmɒdə(r)n//

siêu hiện đại

The new phone is ultramodern.

state-of-the-art

/steɪt ʌv ði ɑrt/

tối tân

a state-of-the-art computer

functional

/ˈfʌŋkʃ(ə)nəl/

hữu dụng, vận hành tốt

These traditional tools are both functional and attractive.

cramped

/kræmpt/

chật chội

a cramped room/house

conventional

/kənˈvenʃ(ə)nəl/

truyền thống, thông thường

You can cook the meat either in a microwave or in a conventional oven.

spacious

/ˈspeɪʃəs/

rộng rãi

A spacious room, building etc has a lot of space inside it.

light

/laɪt/

sáng sủa

The room is light and airy.

airy/ˈeəri/thoáng đãng

detached

/dɪˈtætʃt/

biệt lập

a four-bedroomed detached house

Một số mẫu câu (patterns)

 • The design is ultra modern.
 • My favorite spot in the house is the bedroom.
 • I find my bedroom a little bit cramped.
 • Although someone might say it’s small, I prefer to think of it as cosy.
 • My bedroom overlooks the garden.

Gợi ý dàn bài Describe your house

Gợi ý dàn bài Describe your house
Gợi ý dàn bài Describe your house

Trong quá trình dự thi IELTS Speaking Part 2, các thí sinh sẽ được dùng một phút để lên dàn bài cho bài nói của mình. Sau đây là dàn bài gợi ý mà thí sinh có thể chuẩn bị cho chủ đề Describe Your House.

Mở bài:

 • I want a two-story house surrounded with bars.

Where is your dream house located?

 • In my hometown – Ha Tinh.

What would it look like?

 • Four bed-rooms, a living room and a kitchen and a couple of washrooms.
 • The theme color is red.
 • The front garden will be filled with trees. Whereas in the back yard, I will plant some organic veggies.

When would you like to live in your dream house?

 • I would love to have this dream house as soon as possible. However, with my current financial capacity, I can’t.

Why is this house perfect for you?

 • The house is based on the idea of my dream house.

Một số bài miêu tả mẫu (Cambridge Vocabulary for IELTS)

1. Tả nhà truyền thống ở quê

I live in a cottage. It’s a single-storey building so the rooms are all on the same level. It’s about a hundred years old and it’s a very traditional design, so there’s no concrete or steel to be found. Just about all the buildings in this area were built from timber and stone from the local quarry. It’s got a lot of character. What I like best about it are the ceilings. They’re quite ornate as they have lots of pretty details on them. Although some people think it’s small, I prefer to think of it as cosy.

2. Tả nhà cao tầng hiện đại

My flat is in a new high-rise building in the city centre. The design is ultra-modern, so there’s a lot of glass and concrete and steel – and not a lot of wood to be seen. Everything is controlled through a state-of-the-art computer system. It’s a very functional apartment and there’s a space to suit every purpose, but I do find the bedrooms a bit cramped. My favorite spot is the balcony – my towers over everything else, so I can see for miles.

Xem thêm: Topic Describe A Famous Person – IELTS Speaking Part 2

Một số câu hỏi Speaking liên quan

Chủ đề Describe Your House
Chủ đề Describe Your House

Part 1

 • Do you live in a house or an apartment?
 • What kind of housing/accommodation do you live in?
 • Who do you live with?
 • How long have you lived there?
 • Do you plan to live there for a long time?
 • Can you describe the place where you live
 • Which is your favorite room in your home? Why?
 • Would you change anything about your home? Why/why not?
 • Would you like to move to a different home in the future?
 • What is the most unusual building you have ever seen?

Xem thêm: Top 60 chủ đề IELTS Speaking Part 1 thông dụng nhất

Part 2

Describe a house or an apartment you would like to live in. You should say:

 • what kind of accommodation it would be
 • where it would be
 • who would live there with you
 • and say why you would enjoy living in this place

Xem thêm: Top các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất trong bài thi

Chúc các bạn học IELTS Speaking tốt!

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra