Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách dùng cấu trúc because và because of trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.06.2023

Cấu trúc Because và Because of là những cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh để đề cập đến môi tương quan nguyên nhân – kết quả. Nhưng cụ thể, 2 cấu trúc này sẽ khác gì nhau? Tại sao lại có cả Because lẫn Because of? IELTS Vietop sẽ đưa đến đáp án qua nội dung sau.

1. Cách dùng cấu trúc Because và Because of trong tiếng Anh

Cấu trúc Because và Because of
Cấu trúc Because và Because of

1.1. Cấu trúc Because trong tiếng Anh

Được sử dụng để chỉ nguyên nhân của một sự việc, hành động. Mệnh đề đứng sau Because chính là mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Cách sử dụng

Because S + V + (O), S + V + (O)

Ex:

 • Because I got up late this morning, I missed the bus.

S + V + (O) because S + V + (O)

Ex:

 • I missed the bus because I got up late this morning.

1.2. Cấu trúc Because of

Được sử dụng để chỉ nguyên nhân của một sự việc, hành động. Tuy nhiên, đứng sau Because ofđại từ, danh từ, danh động từ chỉ nguyên nhân chứ không phải là một mệnh đề.

Cách sử dụng

Because of Noun phrase/ Pronoun/ V-ing , S + V + (O)

Ex:

 • Because of the heavy rain, I couldn’t go to school on time.
 • Because of me, she decided to stay in Viet Nam.
 • Because of eating too much candy, he got a toothache.

S + V + (O) because of Noun phrase/ Pronoun/ V-ing

Ex:

 • I couldn’t go to school on time because of the heavy rain. She decided to stay in Viet Nam because of me. He got a toothache because of me.

Xem thêm:

Thì hiện tại hoàn thành

Từ đa nghĩa trong tiếng Anh

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Ý nghĩa, chức năng cấu trúc Because và Because of

cấu trúc Because và Because of
Ý nghĩa, chức năng cấu trúc Because và Because of

Cấu trúc này với sự xuất hiện của 2 từ nối Because và Because of thường được sử dụng có cấu trúc câu phức dùng để diễn tả về nguyên nhân dẫn đến hành động, sự việc của một đối tượng cụ thể nào đó.

Và trong tiếng Anh, ngoài 2 cấu trúc này chúng ta sẽ còn nhiều cấu trúc khác có thể dùng để đề cập đến mối tương quan nguyên nhân – kết quả. 

Thì trong nhiều cách dùng đó, Because và Because of là hai trong số những cách được sử dụng nhiều nhất, nhằm nhấn mạnh vào vế nguyên nhân để tập trung diễn đạt lí do dẫn đến vấn đề.

E.g.

 • Because of eating too much candy, he got a toothache.
 • =>  Because she eats too much candy, she got a toothache.

3. Cách chuyển đổi từ Because sang Because of

Điểm khác biệt lớn nhất của Because và Because of là vế sau của từ liên từ này, đối với Because thì chúng ta sử dụng một mệnh đề còn sau Because of lại là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ bỏ vào đó.

Cách chuyển đổi từ Because sang Because of
Cách chuyển đổi từ Because sang Because of

Vậy nên, quy tắc chuyển đổi 2 cấu trúc này vô cùng đơn giản khi chỉ cần chuyển từ một mệnh đề trở thành một danh từ, cụm danh từ, danh động từ, đại từ,… là đã hoàn thành cấu trúc ngữ pháp. 

E.g.

 • Yesterday, because it rained, we didn’t go to the zoo.
 • => Yesterday, because of the rain, we didn’t go camping.

Cụ thể, các bạn hãy để ý những lưu ý sau:

 • Nếu sau because có các từ “there”/”to be” thì hãy bỏ những từ này.
 • Nếu câu chỉ đề cập đến 1 chủ ngữ duy nhất (2 chủ ngữ trong 2 vế giống nhau). Thì chủ ngữ ở mệnh đề sau Because có thể lược bỏ và động từ thêm đuôi “ing”.
 • Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ.
 • Nếu thấy có danh từtính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ.
 • Nếu mệnh đều sau Because chỉ có danh từ, hãy đổi nó thành tính từ.
 • Nếu 2 chủ ngữ trong câu có mối tương quan sở hữu lẫn nhau, thì chúng ta nên sử dụng từ dưới dạng sở hữu (đại từ sở hữu, tính từ sở hữu).

3.1. Biến mệnh đề sau Because thành một danh từ hoặc danh động từ mang nghĩa tương đương

Ex: We didn’t arrive on time because the weather was bad. – Mệnh đề: The weather was bad – Ta thấy: Weather là danh từ còn bad là tính từ. Như vậy, danh từ mang nghĩa tương đương với mệnh đề trên là the bad weather.-> We didn’t arrive on time because of the bad weather.

Ex: I can’t come to the class today because I am ill. – Mệnh đề: I am ill- Ta thấy: ill là tính từ nên có thể chuyển đổi thành danh động từ bằng cách thêm being đứng đằng trước (being ill) hay dùng danh từ của nó illness đi với tính từ sở hữu (illness)-> I can’t come to the class today because of being ill/ my ilness.

Ex: I was really happy because my son performed well in the exam yesterday. – Ta thấy: Động từ perform có dạng danh từ là performance và trạng từ well có dạng tính từ là good. Như vậy, danh từ good performance đi với tính từ sở hữu cách sẽ mang nghĩa tương đương. -> I was really happy because of my son’s good performance in the exam yesterday.

3.2. Đặt cụm từ “the fact that” phía sau Because of và giữ nguyên mệnh đề

Ex: I passed the exam because I studied really hard.-> I passed the exam because of the fact that I studies really hard.

Xem thêm:

Cấu trúc After + ving

Câu điều kiện loại 4

Cấu trúc Recommend

4. Phân biệt Because và Because of

cấu trúc Because và Because of
Phân biệt Because và Because of

Về cơ bản thì Because và Because of sẽ đều diễn tả cùng 1 nghĩa và có thể sử dụng trong cả trường hợp formal lẫn informal. Hai cấu trúc này chỉ khác nhau ở cấu trúc sử dụng:

 • Because: được dùng với mệnh đề diễn tả nguyên nhân, lí do. Because đứng trước mệnh đề diễn tả nguyên nhân này và đóng vai trò như một liên từ thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả trong câu phức.
 • Because of: được dùng với một danh từ, cụm danh từ, đại từ, danh động từ theo sau. Và vế này cũng sẽ khiến cho câu trở thành một câu phức. 

5. Các lỗi thường gặp khi dùng cấu trúc Because – Because of

cấu trúc Because và Because of
Các lỗi thường gặp khi dùng cấu trúc Because – Because of

Ngoài because và because of, chúng ta sẽ còn một số cách để diễn tả mối tương quan này và nó sẽ dẫn đến một số lỗi có thể gặp trong những trường hợp sử dụng Because và because of.

5.1. Cấu trúc Because và so trong cùng một câu

Thông thường vì cách nói của người Việt trong câu chỉ nguyên nhân – kết quả là: Bởi vì – nên, nên là một số trường hợp người ta sẽ sử dụng cả cấu trúc Because lẫn So trong cùng một câu.

Tuy nhiên, việc sử dụng 2 cấu trúc này sẽ khiến cho câu mắc lỗi về mặt ngữ pháp. Bạn chỉ được dùng “Because” hoặc là “So” trong một câu thôi nhé.

E.g.

 • Because it’s raining, so I can’t go to camping. => Câu này sai vì sử dụng cùng lúc 2 cấu trúc because và so.
 • => Because it’s raining, I can’t go to camping. => Câu này đúng và nhấn mạnh vào mệnh đề chỉ nguyên nhân.
 • => It’s raining, so I can’t go to camping. => Câu này đúng và nhấn mạnh vào mệnh đề chỉ kết quả.

5.2. Quên dấu phẩy trong những cấu trúc bắt buộc dùng dấu phẩy

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh có những yêu cầu nhất định về việc sử dụng dấu “,”. Và trong văn viết, nếu như bạn sử dụng dấu “,” hoặc quên mất thì sẽ khiến cho cú pháp ngữ pháp của câu có vấn đề. 

Dấu “,” trong trường hợp này dùng để phân tách 2 mệnh đề. Đặc biệt trong trường hợp bạn sử dụng because ở đầu câu, thì bạn sẽ cần phải để ý đến dấu “,” để phân tách 2 mệnh đề.

E.g.

 • Because I am hungry I eat your cake. => Câu này thiếu dấu “,” ngăn cách 2 mệnh đề. 
 • => Because I am hungry, I eat your cake. => Câu này đúng vì đã có dấu “,” ngăn cách 2 mệnh đề.

5.3. Dùng nhầm Because of và Because vào vị trí của nhau

Vì sự tương tự với nhau về mặt nghĩa và cấu trúc từ, vậy nên rất nhiều trường hợp xác định sai rằng vế sau liên từ này là mệnh đề hay cụm danh từ. Từ đó dẫn đến rất nhiều trường hợp dùng nhầm Because và Because of vào vị trí của nhau. 

Các bạn hãy để ý xác định vế sau là một mệnh đề hay là một cụm danh từ, danh từ, V-ing để sử dụng because và because of chính xác nhất nhé!

Xem thêm:

Tổng hợp các dạng bài tập về cấu trúc It was not until có đáp án

Bài tập cấu trúc Used to và Be/Get used to trong tiếng Anh

Tổng hợp bài tập cấu trúc enough có đáp án

6. Bài tập cách dùng cấu trúc Because và Because of trong tiếng Anh

Bài tập cách dùng cấu trúc Because và Because of trong tiếng Anh
Bài tập cách dùng cấu trúc Because và Because of trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền because/because of vào chỗ trống:

 1. We stopped playing tennis ……. the rain
 2. It was all …….. her that we got into trouble
 3. We had to hurry indoors …… it was raining
 4. I am late ……. the traffic
 5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. the traffic was terrible
 6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course
 7. He can’t drive …….. his illness
 8. The restaurant closed down …….. the recession
 9. He found working in Japan very difficult ……… the language problem
 10. He’s very difficult to understand ……… his accent

Bài tập 2: Chuyển câu dùng ‘because’ sang câu dùng ‘because of’

1. I went to work late this morning because the traffic was heavy.

⟶ …………………………………………………. because of ………………………………………………….

2. My brother never exercises because he is lazy.

⟶ …………………………………………………. because of ………………………………………………….

3. Because that employee is honest, our boss really likes her.

⟶ Because of …………………………………………………., ………………………………………………….

4. Because he didn’t think carefully when doing the Math exercises, he made lots of mistakes.

⟶ Because of …………………………………………………., ………………………………………………….

5. Our parents didn’t let us go out last night because it was stormy.

⟶ …………………………………………………. because of ………………………………………………….

6. We won’t rent this house because the neighborhood is noisy.

⟶ …………………………………………………. because of ………………………………………………….

7. Last week, because she worked too hard, she felt stressed and tired.

⟶ Last week, because of ……………………………………………, ………………………………………

8. Because that employee is irresponsible, she lost her job.

⟶ Because of …………………………………………………., ………………………………………………….

9. Because the environment is polluted, our health is getting worse.

⟶ Because of …………………………………………………., ………………………………………………….

10. This morning, because I left my phone at home, I couldn’t contact my customers.

⟶ This morning, because of …………………………………………., …………………………………….

Đáp án

Bài tập 1:

 1. Because of 
 2. Because
 3. Because
 4. Because of
 5. Because
 6. Because
 7. Because of
 8. Because of
 9. Because of
 10. Because of

Bài tập 2: 

 1. I went to work late this morning because of the heavy traffic.
 2. My brother never exercises because of his laziness.
 3. Because of that employee’s honesty, our boss really likes her.
 4. Because of not thinking carefully when doing the Math exercises, he made lots of mistakes.
 5. Our parents didn’t let us go out last night because of the storm.
 6. We won’t rent this house because of the noisy neighborhood.
 7. Last week, because of working too hard, she felt stressed and tired.
 8. Because of that employee’s irresponsibility, she lost her job.
 9. Because of the polluted environment, our health is getting worse.
 10. This morning, because of leaving my phone home, I couldn’t contact my customers.

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Hy vọng với những chia sẻ của Vietop ở trên đã giúp bạn phân biệt và cách sử dụng đúng cấu trúc because và because of trong tiếng Anh nhé! Chúc các bạn học tập tốt.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra