Lịch khai giảng
Tháng 07/2024

Đăng ký để nhận trọn bộ quà tặng:

  • Thi thử IELTS miễn phí
  • Tư vấn lộ trình miễn phí
  • Bộ giáo trình IELTS độc quyền từ Vietop
  • Trả góp học phí 0% lãi suất

*KHÔNG áp dụng đồng thời với ưu đãi giảm giá khác

Đăng ký ngay
Lịch khai giảng khoá học IELTS
Review - bảng vàng VIETOP
Các khoá học IELTS tại Vietop
Học viên hero 4

21.220+
học viên đạt điểm IELTS

1091+ review
đến từ học viên

98% học viên
hài lòng với chất lượng đào tạo

Lịch học IELTS tại Vietop (Offline và Online) 

   Đăng ký càng sớm ưu đãi càng cao, nhanh tay chọn cơ sở gần nhất và đăng ký lớp phù hợp trình độ nào.    

Kèm riêng cấp tốc

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Tất cả các trình độ Tất cả các trình độ Thường xuyên Linh động Đăng ký ngay
Lớp Tất cả các trình độ
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Thường xuyên
Lịch học
Linh động

Cấp tốc IELTS 1 Kèm 1

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Tất cả các trình độ Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký ngay
Lớp Tất cả các trình độ
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Cấp tốc IELTS 1 Kèm 2

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Tất cả các trình độ Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký ngay
Lớp Tất cả các trình độ
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Lớp luyện thi đề thật

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 6.5 IELTS 3.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.0 IELTS 4.5 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 5.5 Pre-IELTS Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 5.0 IELTS 3.5 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 7.0 IELTS 3.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần

Lớp nhóm

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0 Pre-IELTS Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.0 IELTS 3.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 7.0 IELTS 4.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.5 IELTS 3.5 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.0 Pre-IELTS Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.5 IELTS 5.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 7.5 IELTS 6.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.0 IELTS 4.5 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 6.5 Pre-IELTS Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 5.5 IELTS 3.0 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
IELTS 7.0 IELTS 4.5 Liên tục 3 buổi/tuần Đăng ký ngay
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
3 buổi/tuần

Lớp học trực tiếp hoặc trực tuyến

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Luyện thi IELTS Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký ngay
Luyện thi TOEIC Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký ngay
Tiếng Anh Giao Tiếp Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký ngay
Luyện thi SAT Tất cả các trình độ Liên tục Linh động Đăng ký ngay
Lớp Luyện thi IELTS
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động
Lớp Luyện thi TOEIC
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động
Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động
Lớp Luyện thi SAT
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Liên tục
Lịch học
Linh động

Lớp học trực tuyến

Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0 Pre - IELTS 03/07/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký ngay
IELTS 6.5 IELTS 5.5 15/07/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký ngay
IELTS 7.0 IELTS 3.0 26/07/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký ngay
IELTS 6.0 IELTS 4.0 31/07/2024 Tối 2,4,6 Đăng ký ngay
IELTS 5.5 IELTS 3.5 02/07/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký ngay
IELTS 6.0 IELTS 4.0 11/07/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký ngay
IELTS 6.5 Pre-IELTS 23/07/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký ngay
IELTS 7.0 IELTS 6.0 30/07/2024 Tối 3,5,7 Đăng ký ngay
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre - IELTS
Ngày khai giảng
03/07/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
15/07/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
26/07/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
31/07/2024
Lịch học
Tối 2,4,6
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
02/07/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
11/07/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
23/07/2024
Lịch học
Tối 3,5,7
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
30/07/2024
Lịch học
Tối 3,5,7

Những yêu thương từ Vietopies

Những chia sẻ của Vietopies về trải nghiệm học tập và hành trình chinh phục điểm IELTS tại Vietop.

Xem tất cả
Lê Võ Quỳnh Thy
Lê Võ Quỳnh Thy
Mình hiện tại là học sinh lớp 10 và muốn trau dồi tiếng anh nên đã tìm đến trung tâm Vietop thông qua một người bạn. Các chị nhân viên …
Nguyễn Đỗ Minh Anh
Nguyễn Đỗ Minh Anh
Hello mọi người, mình tên là Minh Anh, mình vừa mới hoàn thành khoá học IELTS tại Vietop. Ban đầu mình đã rất chật vật với việc phải tìm một …
Trịnh Quốc Tuấn
Trịnh Quốc Tuấn
Mình tên là Tuấn hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 nên mình cần bằng IELTS để có thể nộp cho trường, mình được một bạn cùng lớp …

Gặp chúng mình ở Cơ sở Vietop gần bạn nhất nhé!

Chi nhánh Hoa Cúc
Quận Phú Nhuận

70 Hoa Cúc, P. 7, Phú Nhuận

Chi nhánh Lê Quang Định
Quận Gò Vấp

664 Lê Quang Định, P. 1, Gò Vấp

Chi nhánh Lê Hồng Phong
Quận 10

769 Lê Hồng Phong, P. 12, Q. 10

Chi nhánh Gò Dầu
Quận Tân Phú

53 Gò Dầu, P. Tân Quý, Tân Phú

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h