Lịch khai giảng

Khóa học IELTS tháng 12/2021

Khóa học Ngày khai giảng Đầu ra - Đầu vào Lịch học Hình thức

IELTS 1 Kèm 1

Thường xuyên

Tất cả các trình độ

Linh động

Lớp 1 Kèm 1 học viên

IELTS 1 Kèm 2

Thường xuyên

Tất cả các trình độ

Linh động

Lớp 1 Kèm 2 học viên

IELTS 4.5

04/10

Từ đầu

4.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 4.5

26/10

3.0

4.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 5.0

05/10

3.0

5.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 5.0

18/10

Từ đầu

5.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 5.5

11/10

Từ đầu

5.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 6.0

12/10

4.5

6.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 6.0

25/10

5.0

6.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 6.5

04/10

3.0

6.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 6.5

19/10

5.5

6.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 6.5

25/10

4.0

6.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 7.0+

05/10

6.0+

7.0+

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 7.0+

18/10

5.0

7.0+

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS 5.0

26/10

Từ đầu

5.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS 5.5

19/10

3.5

5.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS 6.0

04/10

5.0

6.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS 6.0

18/10

4.0

6.0

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS 6.5

11/10

5.5

6.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS 6.5

26/10

4.5

6.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS 7.0+

25/10

6.5

7.0+

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

LỚP CẤP TỐC LUYỆN ĐỀ THI THẬT

Thường xuyên

Tất cả các trình độ

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

LỚP TĂNG BAND (0.5-1.0)

Thường xuyên

Tăng 1.0 band điểm

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 10 - 12 học viên

IELTS WRITING/SPEAKING CẤP TỐC (ONLINE/OFFLINE)

Thường xuyên

5.5

6.5

3~5 buổi/tuần

Lớp nhóm 6-10 học viên

IELTS WRITING/SPEAKING CẤP TỐC (ONLINE/OFFLINE)

Thường xuyên

5.5

6.5

3~5 buổi/tuần

Tặng lệ phí thi IELTS 4.750.000vnđ

Inbox để tìm hiểu và nhận ưu đãi!

Liên hệ Vietop: 0899 172 277

Chat với Vietop: Hi Vietop...

Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ
và cùng IELTS Vietop hoàn thành mục tiêu ngay bây giờ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.
Trải nghiệm môi trường học IELTS khác biệt.

In cooperation with

Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0