Lịch khai giảng
Tháng 12/2022

(Trực tiếp và trực tuyến)
Đăng ký ngay!
Lịch khai giảng khoá học IELTS
Group 589

Kèm riêng cấp tốc

1 Kèm 1
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Tất cả các trình độ Tất cả các trình độ Thường xuyên Linh động Đăng ký
Lớp Tất cả các trình độ
Đầu vào
Tất cả các trình độ
Ngày khai giảng
Thường xuyên
Lịch học
Linh động

Lớp nhóm

6-12 Học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0+ Beginner Thường xuyên 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 Pre-IELTS 02/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.5 02/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 3.0 03/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 4.5 Pre-IELTS 03/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 3.5 09/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 4.0 10/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.0 31/01 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.0 01/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 Pre-IELTS 06/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 3.5 06/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 06/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.5 07/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 4.0 07/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 Pre-IELTS 07/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 4.0 13/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.0 13/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 5.0 13/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.5 14/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 4.5 IELTS 3.0 14/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 IELTS 3.5 20/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 3.0 20/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 Pre-IELTS 20/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.5 IELTS 5.5 21/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.0 IELTS 3.5 21/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.0 Pre-IELTS 27/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 5.5 IELTS 4.5 27/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 6.5 IELTS 4.0 27/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 4.0 Pre-IELTS 28/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
IELTS 7.0 IELTS 6.0 28/02 3~5 buổi/tuần Đăng ký
Lớp IELTS 5.0+
Đầu vào
Beginner
Ngày khai giảng
Thường xuyên
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
02/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
02/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
03/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 4.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
03/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
09/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
10/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
31/01
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
01/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
06/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
06/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
06/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
07/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
07/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
07/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
13/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
13/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 5.0
Ngày khai giảng
13/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
14/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 4.5
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
14/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
20/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 3.0
Ngày khai giảng
20/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
20/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.5
Đầu vào
IELTS 5.5
Ngày khai giảng
21/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.0
Đầu vào
IELTS 3.5
Ngày khai giảng
21/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
27/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 5.5
Đầu vào
IELTS 4.5
Ngày khai giảng
27/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 6.5
Đầu vào
IELTS 4.0
Ngày khai giảng
27/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 4.0
Đầu vào
Pre-IELTS
Ngày khai giảng
28/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần
Lớp IELTS 7.0
Đầu vào
IELTS 6.0
Ngày khai giảng
28/02
Lịch học
3~5 buổi/tuần

Lớp luyện thi đề thật

6-12 Học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
Nhiều trình độ Nhiều trình độ Thường xuyên 3~5 buổi/tuần Đăng ký
Lớp Nhiều trình độ
Đầu vào
Nhiều trình độ
Ngày khai giảng
Thường xuyên
Lịch học
3~5 buổi/tuần

Nhóm + Kèm riêng

6-12 Học viên
Lớp Đầu vào
Ngày khai giảng
Lịch học
IELTS 5.0+ Beginner Thường xuyên 3~5 buổi/tuần Đăng ký
Lớp IELTS 5.0+
Đầu vào
Beginner
Ngày khai giảng
Thường xuyên
Lịch học
3~5 buổi/tuần

Cảm ơn những yêu thương
dành cho Vietop của Vietopies

Điều Vietop luôn tâm đắc nhất trong giảng dạy đó là được nhìn thấy học viên thay đổi và tiến bộ rõ rệt lên từng ngày; nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc và tự hào của các bạn trên hành trình chinh phục IELTS.

Vietop luôn cam kết chương trình giảng dạy tốt nhất, chất lượng nhất và có tâm nhất dành cho các bạn.

avt vo pham bich hang

Moon Vo

Biết đến Vietop khi tìm kiếm cho mình chỗ ôn thi IELTS thích hợp. Khi bước vào trung tâm mình được tư vấn kỹ càng, làm bài test đầu vào và cam kết điểm thi sau khi học. Hiện tại mình đang học lớp...

vo pham bich hang
avt thanh nguyen

Thành Nguyên

Biết đến Vietop thông qua lời giới thiệu của 1 anh siêu giỏi cùng CLB, mình mạnh dạn tới trung tâm để test thử và đăng kí học 1 khoá để lụm tấm bằng cho việc xét tốt nghiệp. Cảm nhận đầu tiên của...

truong thanh nguyen
avt tuyet nghi

Tuyết Nhi

Mình biết đến Vietop nhờ tra cứu các trung tâm dạy IELTS trên gg, và thấy Vietop được học viên đánh giá 5 sao nhiều. Các chị tư vấn rất nhiệt tình và thân thiện. Mình học lớp thầy Tùng, được thầy hướng dẫn...

nguyen ha tuyet nhi
avt gia man

Gia Mẫn (Nunu)

Được học ở Vietop khiến em cảm thấy vô cùng may mắn vì ở đó e gặp những giáo viên và những người bạn rất tuyệt vời. Mãi yêu Vietop <333...

lam gia man
avt nguyen minh

Nguyen Minh (にこ)

Mình cũng đã học ở Vietop từ ngày 27/6 với mong ước là chỉ mong có thể lấy lại gốc để từ đó phát triển thêm về kĩ năng IELTS của bản thân. Từ đầu mình là một người rất rụt rè và ngại...

nguyen quang minh
avt phuoc tien

Phước Tiến (Ciel)

mình vô tình biết đc vietop qua lời giới thiệu của bạn bè, các chị nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình về lộ trình để nâng band điểm. sau 2 khóa học ở đây thì mình đã may mắn đạt được mục tiêu...

dang phuoc tien
avt nguyen minh kha

Nguyễn Minh Kha

Mình biết đến Vietop khi đang tìm kiếm trung tâm IELTS uy tín để luyện thi trên các trang mạng xã hội. Và tình cờ thì mình lướt thấy trang Vietop trên Facebook, rồi mình cũng bắt đầu tìm hiểu về trung tâm trước...

nguyen minh kha 3
avt nhi shion

Nhi Shion (miu)

mình đăng ký học ở Vietop với mong muốn tăng band từ 7.0 lên 7.5 trong vòng 3 tháng, và mình đã được target rồi nè highly recommend các bạn nếu có thể hãy học thầy Vũ nha, thầy vui tính và dạy dễ...

nguyen vu yen nhi
avt dang vi anh

Dang Vi Anh (Vivian)

Mình đến Vietop qua lời giới thiệu của các bạn học trước và đọc review của các bạn học trước. Em đã được tư vấn khá kỹ, lớp học và các cơ sở vật chất của trung tâm khá ổn, số lượng vừa đủ...

dang vi anh
bao khanh do quynh

Bảo Khanh Đỗ Quỳnh

em biết đến Vietop thông qua lời giới thiệu của bạn bè, qua khoảng 6 tháng trải nghiệm học thì em cảm thấy mọi người rất thân thiện, các thầy cô luôn tận tình hướng dẫn học sinh. Em cảm ơn Vietop đã giúp...

do quynh bao khanh
van anh nguyen

Vân Anh Nguyễn

Em biết đến Vietop qua lời giới thiệu của một người cô. Lần đầu tiên đến Vietop em đã cảm thấy rất thoải mái vì luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía anh chị bên trung tâm. Sau khi hoàn thành...

nguyen vu van anh
thach nguyen

Thach Nguyen

Lúc đầu điểm IELTS của em nó không được khả quan cho lắm (Khoảng 4.5-5.0 gì đó) thì sau một khoảng thời gian được Ba em giới thiệu về trung tâm Vietop có thể dạy IELTS và đạt được số điểm mình mong muốn...

nguyen quang thach
zen le

Zen Le

Mình định để dành những lời này để viết tặng Cô Thanh Nga và cả nhà VIETOP nhân dịp 20/11 sắp tới nhưng có lẽ không kiềm nổi sự hạnh phúc này.Giá mà mình biết VIETOP sớm hơn, mình đã không sợ IELTS đến...

le thi my sen den
Khánh An

Khánh An

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc, giờ đây...

bui khanh an
nguyen quy dang khoa

Nguyen Khoa

Mình cần học gấp để lấy 6.5 ielts trong 1 tháng, lúc đầu thì mình hầu như không biết viết 1 bài writing ielts hoàn chỉnh, nhờ thầy Tùng và thầy Minh thì mình đã có thể đạt được điểm hơn cả kì...

nguyen quy dang khoa
Ru Gujia

Ru Gujia

Lần đầu tiên mình biết đến Vietop là thông qua người quen giới thiệu. Lần đầu khi mình vào Vietop thì các chị nhân viên và thầy cô đều rất thân thiện. Cơ sở vật chất ở đây khá đầy đủ và hiện đại....

gu gia nhu
Vũ Duy

Vũ Duy

Sau một khóa học ở trung tâm kỹ năng của mình đã được cải thiện rất nhiều. Cảm ơn thầy Khôi cũng như trung tâm đã giúp đỡ mình trong quá trình học...

pham duy vu vt
Cẩm Tú

Cẩm Tú

Lần đầu tiếp xúc với IELTS nhưng may mắn là mình đã gặp được Vietop. Mọi người ở đây đều vô cùng thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ để mình được học lớp đúng với năng lực và không thể kể đến thầy Duy,...

z3700013073773 22e9fa08407d75f885e5ce60a4dc8625
minh nguyen

Minh Nguyễn

Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các chị bên Viettop đã hỗ trợ cho em từ lúc em mới bắt đầu học và em xin cảm ơn rất nhiều đến thầy Phát, thầy Trung và thầy Thắng đã giúp đỡ em...

z3700013073773 22e9fa08407d75f885e5ce60a4dc8625
dan tam

Đan Tâm (Tesla Nguyen)

Dạ có hơi dài dòng nhưng là lời chân thành của em ạ. Trước tiên là em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Thắng Đậu và thầy Khoa Vương ạ. Em học ở Vietop 30 buổi offline với thầy Thắng, và được hỗ...

z3700013073773 22e9fa08407d75f885e5ce60a4dc8625

Gặp chúng mình ở Cơ sở Vietop gần bạn nhất nhé!

Chi nhánh Hoa Cúc

Quận Phú Nhuận

70 Hoa Cúc, P. 7, Phú Nhuận

Chi nhánh Lê Quang Định

Quận Gò Vấp

664 Lê Quang Định, P. 1, Gò Vấp

Chi nhánh Lê Hồng Phong

Quận 10

769 Lê Hồng Phong, P. 12, Q. 10

Chi nhánh Gò Dầu

Quận Tân Phú

53 Gò Dầu, P. Tân Quý, Tân Phú

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra