Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 20/07/2019

11 Tháng 11, 2019

Task 1: The table below gives information on the salaries paid for secondary/highschool teachers in 5 countries in 2009Sample essayThe table compares the information about the pay scale of secondary and high school teachers from

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18/07/2019

11 Tháng 11, 2019

Task 1: The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012The given line graph compares the proportion of Australian exports to four different nations over the 12-year course

BÀI MẪU IELTS SPEAKING NGÀY 10/07/2019 TẠI IDP

08 Tháng 11, 2019

PART 1:Are you a student or do you work? I’ve just finished high school. I’m now anxiously waiting for the results of my graduation exams, which were a little more challenging than expected. How often do you

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 06/07/2019

08 Tháng 11, 2019

Task 1: Bar percentage of boy and girl aged 5-14 in cultural activities participation of organized cultural activities and sport 2013 in Australia ​Sample essay The given bar charts show the degree of participation of Australian boys

[HOT] BỘ FORECAST SPEAKING full 3 parts bao trúng 100% tháng 9,10,11,12/2019)

26 Tháng 09, 2019

Chắc Vietop không cần nói nhiều về độ chuẩn xác của bộ đề này nữa.

IELTS Reading – Cách xử lý dạng câu hỏi TRUE/FALSE/NOT GIVEN

16 Tháng 07, 2019

Giải quyết nhanh gọn nhẹ dạng câu hỏi TRUE/FALSE/NOT GIVEN

IELTS Reading – Cách xử lý dạng câu hỏi MATCHING HEADING

16 Tháng 07, 2019

Có 2 chiến lược chính, tuỳ theo thói quen và mức độ phù hợp đối với từng thí sinh.

TỨ ĐẠI CÁCH thể hiện cụm từ “SAU ĐÓ” trong IELTS Writing Task 1

13 Tháng 07, 2019

IELTS Writing Task 1 được xem là 1 phần “dễ mà không dễ”, một trong những bí quyết để đạt điểm cao phần này là thay đổi cấu trúc câu đa dạng, tránh bị trùng lặp gây ra sự nhàm chán và bị trừ điểm.

[REVIEW SÁCH] Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition)

13 Tháng 07, 2019

Kho “Ý TƯỞNG” DỒI DÀO CHO WRITING TASK 2!
Bạn bí ý tưởng cho Writing task 2? Bạn rất ngại viết các chủ đề liên quan đến chính phủ, y tế, giáo dục?

[REVIEW SÁCH] Oxford Word Skills – Idioms and Phrasal Verbs

13 Tháng 07, 2019

Quyển sách cung cấp cho người học một lượng idioms và phrasal verbs cực “đỉnh” để ghi điểm trong phần thi Speaking