Các lỗi diễn đạt cần tránh để đạt 6.5 IELTS Speaking

04 Tháng 08, 2020
Phải thừa nhận rằng càng lên band cao, chỉ cách nhau nửa điểm (0.5 band score) cũng đã tạo...

Cách dùng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…

04 Tháng 08, 2020
Chúng ta có thể diễn đạt số lượng của một vật tương đối dễ dàng trong tiếng Việt, nhưng...

Kỹ năng Scanning và Skimming trong IELTS Reading

01 Tháng 08, 2020
Skimming và Scanning trong IELTS Reading và những điều cần biết. Skimming và Scanning trong kĩ năng Reading nói...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-07-2020

31 Tháng 07, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-07-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Cấu Trúc WHETHER và WHETHER OR trong tiếng Anh

31 Tháng 07, 2020
Rất nhiều bạn không thể phân biệt được khi nào thì dùng “if” khi nào thì dùng “whether” trong khi hoc tiếng...

Quy tắc Nối âm chuẩn giọng Mỹ

25 Tháng 07, 2020
Nối âm là một yếu tố quan trọng trong phát âm tiếng Anh giúp chúng ta nghe, nói tiếng...

Topic Technology – IELTS Speaking

24 Tháng 07, 2020
Chủ đề Technology hoặc những chủ đề liên quan đến công nghệ là một trong những chủ đề hay...

Từ vựng IELTS về Hương vị

24 Tháng 07, 2020
Tuy IELTS là một kì thi tiếng Anh học thuật nhưng các chủ đề của kì thi này thường...