Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-07-2020

31 Tháng 07, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-07-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 11-07-2020

20 Tháng 07, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 11-07-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Bộ từ vựng và cấu trúc cực xịn cho IELTS Writing Task 2

03 Tháng 07, 2020
Bài thi IELTS Writing Task 2 là một phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và...

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 tháng 4-2020

19 Tháng 06, 2020
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 là tài liệu tổng hợp và phân tích đề thi IELTS Writing...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 06-06-2020

11 Tháng 06, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 06-06-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Cách viết dạng Cause – Effect – IELTS Writing Task 2

09 Tháng 06, 2020
Trong bài viết này IELTS Vietop sẽ hướng dẫn bạn cách viết dạng Cause - Effect trong bài thi...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-05-2020

08 Tháng 06, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-05-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Sử dụng Counter – Argument trong bài IELTS Writing Task 2 như thế nào?

06 Tháng 06, 2020
Trong bài viết ngày hôm nay Vietop muốn chia sẻ đến bạn cách sử dụng Counter - Argument trong...

Cách tính điểm Writing Task 1 và Task 2 như thế nào?

05 Tháng 06, 2020
Có rất nhiều sự khác biệt trong cách chấm điểm của giám khảo với bài thi IELTS Writing Task...

Các từ và dấu câu thường dùng trong IELTS Writing

04 Tháng 06, 2020
Trong tiếng Anh bạn sẽ dễ dàng thấy nhiều từ mang nghĩa giống nhau, những về bản chất chứng...