Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-04-2020

28 Tháng 05, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30-04-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 25-04-2020

28 Tháng 05, 2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 25-04-2020. Các bạn tham khảo bài viết...

Hướng dẫn cách viết dạng Pie Chart – IELTS Writing Task 1

25 Tháng 05, 2020
Cũng như các dạng câu hỏi khác trong phần Writing task 1, Pie chart cũng có rất nhiều cách...

Cách viết dạng Multiple Graphs/Charts – IELTS Writing Task 1

21 Tháng 05, 2020
Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop sẽ hướng dẫn bạn cách viết dạng Multiple Graphs/Charts – IELTS...

Hướng dẫn cách viết dạng Map – IELTS Writing Task 1

20 Tháng 05, 2020
Đối với những bạn đang luyện thi IELTS chắc hẳn rằng đều biết rằng ngoài dạng Process, Two-part questions...

Cách đọc và hiểu đề trong IELTS Writing Task 2

19 Tháng 05, 2020
Có lẽ ít ai biết rằng, một trong các yêu cầu chấm điểm của phần Task Achievement đó chính...

Cách viết dạng Positive & Negative – IELTS Writing Task 2

19 Tháng 05, 2020
Đây là dạng bài yêu cầu thí sinh phải thảo luận về các điểm tích cực và tiêu cực...

Cách viết dạng Two-part Question/ Double Question – IELTS Writing Task 2

18 Tháng 05, 2020
Trong bài thi IELTS Writing Task 2, dạng bài Two-Part Question ( còn gọi là Double Question) khiến rất...

Từ vựng chủ đề Transportation trong IELTS Writing

18 Tháng 05, 2020
Trong bài viết ngày hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn vốn từ vựng chủ đề Transportation,...

Hướng dẫn viết dạng Line Graph – IELTS Writing Task 1

14 Tháng 05, 2020
Cách viết Writing Task 1 Line Graph chi tiết trong IELTS