Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 30/11/2019

07 Tháng 12, 2019

Task 1: The table and pie chart give information about population in Australia according to different nationalities and areasTask 1: The table and pie chart give information about population in Australia according to different nationalities

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 20/07/2019

11 Tháng 11, 2019

Task 1: The table below gives information on the salaries paid for secondary/highschool teachers in 5 countries in 2009Sample essayThe table compares the information about the pay scale of secondary and high school teachers from

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18/07/2019

11 Tháng 11, 2019

Task 1: The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012The given line graph compares the proportion of Australian exports to four different nations over the 12-year course

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 06/07/2019

08 Tháng 11, 2019

Task 1: Bar percentage of boy and girl aged 5-14 in cultural activities participation of organized cultural activities and sport 2013 in Australia ​Sample essay The given bar charts show the degree of participation of Australian boys

TỨ ĐẠI CÁCH thể hiện cụm từ “SAU ĐÓ” trong IELTS Writing Task 1

13 Tháng 07, 2019

IELTS Writing Task 1 được xem là 1 phần “dễ mà không dễ”, một trong những bí quyết để đạt điểm cao phần này là thay đổi cấu trúc câu đa dạng, tránh bị trùng lặp gây ra sự nhàm chán và bị trừ điểm.

[REVIEW SÁCH] Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition)

13 Tháng 07, 2019

Kho “Ý TƯỞNG” DỒI DÀO CHO WRITING TASK 2!
Bạn bí ý tưởng cho Writing task 2? Bạn rất ngại viết các chủ đề liên quan đến chính phủ, y tế, giáo dục?

3 bước để viết 1 bài Writing Task 1 tiêu chuẩn

13 Tháng 07, 2019

Đối với một bạn mới bắt đầu học Writing Task 1, đa số đều có chung cảm giác là không biết viết gì hoặc không biết bắt đầu viết từ đâu, hay phải sắp xếp bài viết phần nào trước và phần nào sau trong 1 bài Writing Task 1 tiêu chuẩn. Vietop giới thiệu các bạn các bước tuần tự cần phải làm khi bắt tay vào viết Writing Task 1 nhé!

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 01/06/2019

01 Tháng 06, 2019

Task 2: Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive or negative development?

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 01/06/2019

01 Tháng 06, 2019

Task 1: The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009. Describe the main features of the figure.

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 23/05/2019

23 Tháng 05, 2019

Task 2: In many cities, there is little control on the design and construction of new houses. Some people think that people can choose to build houses in their own styles instead of building them with the same style as the old house style in local areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?