TỨ ĐẠI CÁCH thể hiện cụm từ “SAU ĐÓ” trong IELTS Writing Task 1

13 Tháng 07, 2019

IELTS Writing Task 1 được xem là 1 phần “dễ mà không dễ”, một trong những bí quyết để đạt điểm cao phần này là thay đổi cấu trúc câu đa dạng, tránh bị trùng lặp gây ra sự nhàm chán và bị trừ điểm.

[REVIEW SÁCH] Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition)

13 Tháng 07, 2019

Kho “Ý TƯỞNG” DỒI DÀO CHO WRITING TASK 2!
Bạn bí ý tưởng cho Writing task 2? Bạn rất ngại viết các chủ đề liên quan đến chính phủ, y tế, giáo dục?

3 bước để viết 1 bài Writing Task 1 tiêu chuẩn

13 Tháng 07, 2019

Đối với một bạn mới bắt đầu học Writing Task 1, đa số đều có chung cảm giác là không biết viết gì hoặc không biết bắt đầu viết từ đâu, hay phải sắp xếp bài viết phần nào trước và phần nào sau trong 1 bài Writing Task 1 tiêu chuẩn. Vietop giới thiệu các bạn các bước tuần tự cần phải làm khi bắt tay vào viết Writing Task 1 nhé!

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 01/06/2019

01 Tháng 06, 2019

Task 2: Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive or negative development?

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 01/06/2019

01 Tháng 06, 2019

Task 1: The table below shows the salaries of secondary/high school teachers in 2009. Describe the main features of the figure.

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 23/05/2019

23 Tháng 05, 2019

Task 2: In many cities, there is little control on the design and construction of new houses. Some people think that people can choose to build houses in their own styles instead of building them with the same style as the old house style in local areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 23/05/2019

23 Tháng 05, 2019

Task 1: The bar chart shows the distribution of employment among agriculture, sevices, industries in three countries in 1980 and projected distribution in 2020.

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 18/05/2019

18 Tháng 05, 2019

Task 2: Advertising is all around us; it is an unavoidable part of everyone’s life. Some people say that advertising is a positive part of our lives. To what extent do you agree or disagree?

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 1 NGÀY 18/05/2019

18 Tháng 05, 2019

Task 1: The graph gives information about employment categories of a country in 2003 and 2013

SAMPLE ESSAY IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 11/05/2019

11 Tháng 05, 2019

Task 2: Some businesses find that their new employees lack basic interpersonal skills such as cooperative skills. What are the causes? Suggest some solutions