Bài mẫu Describe an occasion when you got lost IELTS Speaking part 2

Describe an occasion when you got lost IELTS Speaking part 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
20.09.2023

Đề Describe an occasion when you got lost là dạng đề mô tả một trải nghiệm (experience) khi chúng ta bị lạc. Dạng đề này không khó lắm, nếu các bạn biết xác định và chuẩn bị được trước một số ý tưởng, từ vựng

Bài mẫu Describe a special occasion in your life IELTS Speaking part 3

Describe a special occasion in your life IELTS Speaking part 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Đề Describe a special occasion in your life là dạng đề mô tả một sự kiện (event/occasion). Đôi khi các bạn thí sinh nếu gặp phải đề này sẽ bị bối rối vì không biết nên chọn ý tưởng, từ vựng hay cấu trúc câu

IELTS Speaking part 2 Talk about generation gap

Talk about generation gap – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Talk about generation gap là dạng đề bài không quá dễ dàng đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS. Để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Generation Gap (Chênh

IELTS Speaking part 3 Talk about public transport

Talk about public transport – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Talk about public transport là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ

IELTS Speaking part 1 Talk about swimming

Talk about swimming – Bài mẫu IELTS Speaking part 1, 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.09.2023

Talk about swimming là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề

Bài mẫu Describe an interesting animal IELTS Speaking part 2

Describe an interesting animal IELTS Speaking part 2, 3

Trang Đoàn Trang Đoàn
17.09.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop sẽ gợi ý một vài câu trả lời mẫu cho đề Describe an interesting animal trong bài thi IELTS Speaking part 2 và IELTS Speaking part 3. Đây là dạng đề miêu tả một loài động vật nào

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra