giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh

Hướng dẫn giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
12.01.2023

Trong bài viết dưới đây, Vietop mang đến các bạn phần bài mẫu giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh – một chủ đề khá quen thuộc trong những đề thi tiếng Anh và cũng có thể các bạn sẽ gặp dạng đề này

Topic Business - IELTS Speaking part 1, 2, 3

Bài mẫu Topic Business – IELTS Speaking part 1, 2, 3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
12.01.2023

Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu Topic Business – IELTS Speaking part 1, 2, 3. Mời các bạn cùng tham khảo qua nhé! IELTS Speaking topic Business part 1 Do you work or are you a

Bài mẫu Topic Law and Crime - IELTS Speaking Part 2, 3

Bài mẫu Topic Law and Crime – IELTS Speaking Part 2, 3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
24.12.2022

Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop mời các bạn đến với phần bài mẫu Topic Law and Crime – IELTS Speaking Part 2, 3. Đây là một chủ đề hay gặp nhưng cũng khá “khó ăn” với những từ vựng liên quan đến luật

Bài mẫu Topic Interesting Conversation - IELTS Speaking Part 3

Bài mẫu Topic Interesting Conversation – IELTS Speaking Part 3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
24.12.2022

Tiếp nối đề IELTS Speaking Part 2 – miêu tả một buổi trò chuyện thú vị thì dưới đây là bài viết của IELTS Vietop về bài mẫu Topic Interesting Conversation – IELTS Speaking Part 3. Mời các bạn cùng tham khảo qua nhé! Are

Bài mẫu Topic Books – IELTS Speaking part 1, 2, 3

Bài mẫu Topic Books – IELTS Speaking part 1, 2, 3

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
24.12.2022

Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS Speaking topic Books part 1, 2, 3. Mời các bạn cùng tham khảo qua nhé! IELTS Speaking topic Books part 1 Do you have many books at home? I

Giải đề Speaking ngày 17/12/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 17/12/2022

Minh Trí Minh Trí
02.12.2022

Luyện thi IELTS Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề Speaking ngày 17/12/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Volunteer work Sample 1. Have you done any volunteer work? If memory serves correctly, I started taking part in some voluntary activities when

giải đề Speaking ngày 10/12/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 10/12/2022

Minh Trí Minh Trí
01.12.2022

Luyện thi IELTS Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề Speaking ngày 10/12/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Fish  Sample I’ve heard so many good things about fish such as it has Omega-3, and overall it’s better than meat for your

GIẢI ĐỀ SPEAKING NGÀY 03/12/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 03/12/2022

Minh Trí Minh Trí
01.12.2022

Luyện thi IELTS Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề Speaking ngày 03/12/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Artificial intelligence Sample 1. Are you interested in robots? Yeah, my love for robots stems from the fact that I’m a sci-fi fan.

Giải đề Speaking ngày 26/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 26/11/2022

Minh Trí Minh Trí
01.12.2022

Luyện thi IELTS Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề Speaking ngày 26/11/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Voice  Sample 1. Is your voice different from when you were young? Well in fact, I would have to say that it is

Giải đề IELTS Speaking ngày 24/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Speaking ngày 24/11/2022 

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 24/11/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part : Fruits and vegetables Sample 1. Do you like fruits and vegetables? OR Do you like to eat fruit(s) and vegetables? Well in fact, I would

Giải đề Speaking ngày 12/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 12/11/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 12/11/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Travel Sample 1. Do you like traveling? Well in fact, I would have to say that  I am pretty into traveling for two main reasons. 

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 05/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Speaking ngày 05/11/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.11.2022

Vietop gửi bạn bài mẫu giải đề IELTS Speaking ngày 05/11/2022, cùng tìm hiểu và luyện tập IELTS Speaking thật tốt nhé! Part 1: Relaxation Sample If you have other friends who are also into playing sports as a way to wind down, yes! Make sure that you and

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra