Bài viết nổi bật

Bài mẫu Complaint Letter - IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu Complaint Letter – IELTS General Writing Task 1

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Complaint Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư phàn nàn. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Hương Ngọc Hương Ngọc
12.01.2023
Informal Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Informal Letter

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Informal Letter. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của những

Hương Ngọc Hương Ngọc
08.02.2023
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

Hương Ngọc Hương Ngọc
18.03.2023

🔥 Bài viết mới nhất

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

Hương Ngọc Hương Ngọc
18.03.2023
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training

Hương Ngọc Hương Ngọc
17.03.2023
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Advice

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư cho lời khuyên. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General

Hương Ngọc Hương Ngọc
16.03.2023
Informal Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Informal Letter

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Informal Letter. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của những

Hương Ngọc Hương Ngọc
08.02.2023
Bài mẫu Job Application

Bài mẫu Job Application – IELTS General Writing Task 1

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Job Application – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin việc. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Hương Ngọc Hương Ngọc
12.01.2023
Bài mẫu Complaint Letter - IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu Complaint Letter – IELTS General Writing Task 1

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Complaint Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư phàn nàn. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Hương Ngọc Hương Ngọc
12.01.2023

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình học tập

Liên hệ hỗ trợ
[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h