Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Offer là gì? Cấu trúc Offer và cách dùng trong tiếng Anh

IELTS Vietop IELTS Vietop
29.06.2022

Không chỉ là nhằm đưa ra lời mời, lời đề nghị, cấu trúc Offer còn mang nhiều ý nghĩa khác như chào hàng hay sự trả giá, sự khuyến mãi,… Trong bài viết dưới đây, Luyện thi IELTS Vietop xin giới thiệu đến các bạn phần tổng hợp kiến thức chi tiết nhất về cách sử dụng cấu trúc Offer trong tiếng Anh, đi cùng với những ví dụ và bài tập cụ thể.

1. Offer là gì?

Trong tiếng Anh, Offer /ˈɒfə/ có thể là:

Offer là gì?
Offer là gì?

Động từ: hành động trả giá, cung cấp, đề nghị, mời hay tặng cái gì đó.

E.g.: Hầu hết các trường cao đẳng đào tạo thêm đều cung cấp các khóa học A-level. (Hầu hết các trường cao đẳng đào tạo thêm đều cung cấp các khóa học A-level.)

Danh từ: lời mời, lời đề nghị, lời đề nghị giúp đỡ, lời mời chào hàng, sự trả giá, sự khuyến mãi.

E.g.: This offer is available for a limited period only. (Ưu đãi này chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn.)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Các cấu trúc Offer và cách dùng

Các cấu trúc Offer và cách dùng
Các cấu trúc Offer và cách dùng

2.1. Cấu trúc Offer dạng động từ

S+ offer + somebody + something
S+ offer + something + to + somebody

Ta dùng cấu trúc này với mục đích mời chào, cung cấp, hoặc đưa ra đề nghị cho ai đó.

E.g.:

 • Let me offer you some advice. From my experience… (Hãy để tôi cho bạn một số lời khuyên. Từ kinh nghiệm của tôi …)
 • The company offered a vacation to its employees. (Công ty đã cung cấp một kỳ nghỉ cho nhân viên của mình.) 
S + be + offer + to + V-infinitive

Ta dùng cấu trúc này để diễn tả việc ai đó được đề nghị, mời làm gì (câu bị động).

E.g.:

 • She was offered employment in the sales office. (Cô được mời làm việc trong văn phòng kinh doanh.)
 • He was offered a professorship. (Ông ta đã được đề nghị chức vụ giáo sư.)
S+ offer + to + V-infinitive

Ta dùng cấu trúc này để diễn tả hành động tình nguyện làm gì. 

E.g.:

 • She offers to buy food for my birthday party. (Cô ấy tình nguyện mua đồ ăn cho bữa tiệc sinh nhật của tôi.)
 • You never ever offer to help! (Anh chẳng bao giờ tình nguyện giúp đỡ cả!) 
S + offer + someone + money + for something 

Ta dùng cấu trúc này để diễn tả hành động trả giá bao nhiêu cho cái gì.

E.g.:

 • They offered $600 for this computer. (Họ trả giá 600 đô cho chiếc máy tính này.)
 • How much do you offer for that jewellry? (Bạn trả giá  bao nhiêu cho món đồ trang sức đó?) 

Xem thêm:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

2.2. Cấu trúc Offer dạng danh từ

Danh từ Offer mang nghĩa một lời mời, lời đề nghị, lời đề nghị giúp đỡ, lời mời chào hàng, sự trả giá, sự khuyến mãi.

E.g.:

 • We thank you for your offer. (Chúng tôi cảm ơn vì đề nghị của bạn.)
 • People are waiting for the most special offer from the supermarket. (Mọi người đang chờ đợi ưu đãi đặc biệt nhất từ siêu thị.) 

Với Offer dạng danh từ, ta còn có một số cấu trúc thường gặp như sau:

To make an offer: trả giá một món đồ

E.g.: They made an offer on our house. (Họ trả giá về căn nhà của chúng tôi.)

To consider an offer: xem xét một lời đề nghị 

E.g.: I am considering the offer to work at that company. (Tôi đang xem xét lời đề nghị làm việc tại công ty đó.)

To accept/ take up an offer: nhận lời ai cho việc gì

E.g.: You would be well-advised to accept/take up his offer. (Bạn nên chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.)

To turn down an offer = To reject/ refuse/ decline an offer: từ chối lời đề nghị đưa ra

E.g.: Lastly, I must explain why I turned down/rejected/refused/declined his offer. (Cuối cùng, tôi phải giải thích lý do tại sao tôi từ chối lời đề nghị của anh ấy.) 

Khóa học IELTS online – Học trực tuyến cùng chuyên gia IELTS 8.5

3. Offer to V hay Ving?

Offer + to V

Trong tiếng Anh, Offer đóng vai trò vừa là động từ vừa là danh từ trong câu. Vậy Offer to V hay Ving? Câu trả lời chính xác đó là, khi là động từ Offer đi với to V hay Offer + to V.

Offer to V hay Ving?
Offer to V hay Ving?

Cấu trúc Offer + to V được dùng để diễn tả hành động tình nguyện làm gì.

E.g:

 • John offered to drive during the trip. (John đề nghị lái xe trong chuyến đi.)
 • Jenny offered to work overtime to complete this project on time. (Jenny đề nghị làm thêm giờ để hoàn thành dự án này đúng thời hạn.)

4. Một số thành ngữ với Offer

Offer one’s hand → Bắt tay, chào hỏi

E.g: Jane offered her hand and greeted everyone in the office. (Jane bắt tay và chào hỏi với mọi người trong văn phòng).

On special offer –> Giá khuyến mãi, chương trình giảm giá

E.g: ABC store is having a special offer on October 10th. (Cửa hàng ABC đang có ưu đãi đặc biệt vào ngày 10/10).

Make an offer → Trả giá một món đồ

E.g: Anna made an offer on our shirts. (Anna đã đưa ra đề nghị về áo sơ mi của chúng tôi).

Take up an offer → Nhận lời mời hoặc lời đề nghị giúp đỡ của ai

E.g: The partner took up the offer of collaboration in this project. (Đối tác đã nhận lời đề nghị hợp tác trong dự án này.)

Open to offers → Sẵn sàng xem xét giá cả ai đó đưa ra, mức giá hợp lý

E.g: John is open to offers for this house at a reasonable price. (John sẵn sàng đưa ra mức giá hợp lý để mua ngôi nhà này.)

5. Bài tập cấu trúc Offer

Bài tập cấu trúc Offer
Bài tập cấu trúc Offer

5.1. Bài tập

Bài tập 1: Translate these sentences to English using Offer structure

 1. Sau nhiều cân nhắc, cô quyết định chấp nhận lời đề nghị của họ.
 2. Tôi ước tôi có thể cho bạn một ít bánh ngọt nhưng không còn gì cả.
 3. Tôi có thể mời bạn một ly đồ uống không? 
 4. Theo nhận định của tôi, chúng ta nên chấp nhận lời đề nghị của anh ấy.
 5. Bác tôi đề nghị cho tôi một vị trí trong công ty ông ấy.
 6. Tôi sẽ trả anh 1500 đô mỗi tháng, và đó là lời đề nghị cuối cùng của tôi. 
 7. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
 8. Tôi đang tiến thoái lưỡng nan (in a dilemma) về lời mời làm việc này.
 9. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi vì sự nhầm lẫn.
 10. Cô đã bị thu hút vào công việc bởi lời đề nghị một mức lương cao.

Bài tập 2: Rewrite these sentences using Offer structure

 1. Judith was invited to the opening of the new Gucci store. 
 2. Mr. Smith asked me if I wanted to work in his company. 
 3. I will pay $80 for this dress.
 4. My sister said that she would bring boba tea for everyone. 
 5. Lana is invited to join the trip to Paris by her director. 
 6. “Do you want me to drive you home?” Penelope asked me.
 7. “Can I buy you a drink?” Marie asks Hannah.

Xem thêm:

Bring up là gì

Câu đề nghị trong tiếng Anh

5.2. Đáp án

Bài tập 1:

 1. After much consideration, she decided to accept/take up their offer.
 2. I wish I could offer you some cake but there’s none left.
 3. Can I offer you a drink?
 4. In my opinion, we should accept his offer.
 5. My uncle offered me a position in his company. 
 6. I’ll pay you $2000 per month, and that’s my final offer.
 7. We offer financial assistance to students.
 8. I’m in a dilemma about this job offer.
 9. We would like to offer our sincere apologies for the mistake.
 10. She was attracted to the job by a high salary.

Bài tập 2:

 1. Judith was offered to attend the opening of the new Gucci store. 
 2. Mr. Smith offered me a position in his company. 
 3. I offer $80 for this dress. 
 4. My sister offered to bring boba tea for everyone.
 5. Lana is offered a vacation in Paris by her director. = Lana is offered to join the trip to Paris by her director. 
 6. Penelope offered me a ride home. 
 7. Marie offers (to buy) Hannah a drink.

Qua bài viết trên, Vietop hy vọng đã cung cấp được cho các bạn phần kiến thức về cấu trúc Offer, cũng như cách sử dụng nó hiệu quả khi học và ứng dụng trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và hãy cùng đón chờ những bài chia sẻ về ngữ pháp tiếp theo từ Vietop nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra