Ebook

Dưới đây là các tài liệu được biên soạn, tổng hợp bởi đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của IELTS VIETOP.

Nhằm cung cấp những tài liệu ôn tập chính xác và hữu ích đến học viên và các “sĩ tử” đang luyện thi IELTS.

Tài liệu IELTS WRITING

EBOOK WRITING Q12022 2

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing quý 1/2022

EBOOK MAP PRMOCESS 1

Tổng hợp các dạng MAP + PROCESS 2019 – 2021

COVER EBOOK writing quý 2

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing quý 2/2022

Tài liệu IELTS SPEAKING

EBOOK FORECAST SPEAKING 1 4

Bộ Forecast IELTS SPEAKING tháng 1 – 4/2022

EBOOK FORECAST SPEAKING 5 8

Bộ Forecast IELTS SPEAKING tháng 5 – 8/2022

VT FS Q32022 COVER Forweb

Bộ Forecast IELTS SPEAKING tháng 9 – 12/2022

EBOOK SPEAKING Q12022 1

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking quý 1/2022

COVER EBOOK 2

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking quý 2/2022

WEB 2

Top 10 IELTS Speaking Part 1 Topics

Tài liệu tổng hợp

EBOOK GRAMMAR 1

Cẩm nang ôn tập ngữ pháp Tiếng anh

Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0