Cách trả lời dạng Types of Questions in IELTS Speaking Part 1

Trang Đoàn Trang Đoàn
20.04.2020

“Types of” Questions là các câu hỏi thường sẽ bắt đầu bằng “what kind of …” hoặc “what type of” trong Part 1 của bài thi IELTS Speaking. Vậy cách trả lời Types of Questions in IELTS Speaking Part 1 như thế nào?

Nhiều bạn lầm tưởng rằng với những câu hỏi liệt kê như thế này, chỉ cần có thể liệt kê ra càng nhiều loại là càng tốt. Tuy nhiên, thực tế thì việc bạn có liệt kê ra được cả tá thứ cũng không làm cho điểm bạn cao. Điều quan trọng đó là cách bạn nói như thế nào mà thôi và cách học IELTS như thế nào.

Thử xét câu trả lời sau đây:

Examiner: What kind of drinks do you like?

Candidate: My favorite kinds of drink are bubble tea, coffee and machiato

Câu trả lời trên không sai, nhưng sẽ chỉ nằm ở tầm dưới band 5 vì:

 • Câu trả lời quá ngắn và trực tiếp
 • Người nói chỉ sử dụng một câu đơn nên ngữ pháp quá đơn giản
 • Chỉ liệt kê và chưa đi sâu nói chi tiết vào từng thứ

Với các câu hỏi kiểu “Types of” Questions, ngoài việc liệt kê, các bạn nên cố gắng nói chi tiết hơn về từng cái mà mình đã liệt kê bằng cách giải thích, hoặc trả lời các câu hỏi như When? Where? Who?

Sau đây, IELTS Vietop sẽ gợi ý bạn một số cấu trúc câu để giúp bạn triển khai ý cho dạng câu type of question một cách dễ dàng hơn.

Bạn nên đọc thêm các bài viết sau:

Dạng 1: What types of … do you like?

Cách trả lời dạng “Types of” Questions – IELTS Speaking Part 1
Cách trả lời dạng “Types of” Questions – IELTS Speaking Part 1

1. Thích 2 loại

Loại thứ nhấtWhen it comes to …………, my go-to is …………….. (Khi nhắc đến ……,  cái yêu thích của tôi là ….)

Most girls/ boys/ people enjoy ……, and I’m no exception (Đa số con gái/ con trai/ mọi người thích ….., và tôi không phải là ngoại lệ)

There are many kinds of ……that I enjoy, one of which is ………… (Có rất nhiều loại ….. mà tôi thích, một trong số đó là ……..)
Giải thích lí doThe reason for this is that …….. (Lí do cho điều này là ……….)
This is simply because …………… (Điều này đơn giản là vì ……..)
Chuyển ý sang loại thứ 2Another kind of ……….that I also like is ………. (Một loại ….nữa mà tôi cũng thích là ……….)

Beside that,  I am also a big fan of/ I am a real sucker for …………. (Bên cạnh đó, tôi cũng thích ………)

I also find ……. quite Interesting/ enjoyable/ tasty (Tôi cũng cảm thấy …… khá thú vị/ thích thú/ ngon)
Giải thích lí doWhat I like most about it is that S+ V (Điều tôi thích nhất về loại ………. này đó là …..)

Ví dụ:

Examiner: What kind of music do you like?

Candidate: (Loại thứ nhất) There are many kinds of movie that I enjoyone of which is action movie. (Giải thích) This is simply because I enjoy watching characters face dangerous situations and battle against others to survive. (Cái thứ hai) Beside thatI am also a real sucker for superhero movies like Batman or The Avengers .(Giải thích) What I like about them is that the visual effects are eye-pleasing and they generally star a lot of handsome actors.

2. Chỉ thích một loại

Trong trường hợp các bạn chỉ thích có môt loại nào đó thôi, hãy dùng các cấu trúc được gợi ý ở bảng trên để kể tên và giải thích lí do. Cuối cùng, hãy kết thúc câu bằng một lời khẳng định mình không thích cái nào khác.

Apart from that, I don’t like any other kind of ……………….. (Ngoài cái đó ra, tôi không thích cái loại ….nào khác)

I suppose that ….. is the only kind of ……….that I like (Tôi cho là …..là loại….duy nhất mà tôi thích)

Ví dụ:

Examiner: What kind of drink do you like?

Candidate: When it comes to drink, my go-to is coffee. I have the habit of drinking a cup of coffee every morning so that I can stay awake for the whole day. Apart from that, I don’t like any other kind of drink.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Dạng 2: What type of … are popular in Vietnam?

Ở dạng này, câu hỏi sẽ không hỏi về bản thân thí sinh, mà sẽ hỏi về một loại gì đó phổ biến ở đất nước nơi mình sinh sống.

What type of ... are popular in Vietnam
What type of … are popular in Vietnam

Ví dụ: What kinds of sports are popular in Vietnam?

Về căn bản, với dạng câu này cũng tương tự với dạng 1 ở chỗ chúng ta cần nói chi tiết hơn về từng loại một. Khác biệt chỉ là ở chỗ câu trả lời phải tập trung nói về người ở nước của bạn.

Giới thiệu loại thứ nhấtFrom my observation, there’s a wide range of ……that Vietnamese people love, one of which is ……….. (Theo quan sát của tôi, có rất nhiều loại ….mà người Việt Nam thích, một trong số chúng là …)
There’s a mixed variety of ……..in my country, but obviously  the most popular one is…. (Có nhiều loại … ở nước tôi, nhưng rõ ràng cái phổ biến nhất là …)
Giải thích lí do
Giới thiệu, miêu tả thêm
Probably because ….  (Có lẽ là vì ….)

I guess/ suppose the reason for this is that ……..  (Tôi đoán/ cho rằng lí do cho điều này là ……….)
Chuyển ý sang loại thứ haiAnother kind of ….that I would like to mention is …… (Một loại …. nữa mà tôi muốn đề cập là …)

Beside that, I’ve noticed that more and more people are + V-ing ……… (Bên cạnh đó, tôi nhận thấy càng ngày càng nhiều người đang …)

Another kind of……that has gained popularity recently is …………. (Một loại …..mà rất phổ biến gần đây là …)
Giải thích lí do
Giới thiệu, miêu tả thêm
Maybe it’s because… (Có lẽ là vì….)

Simply because it helps people to …/ it is a good way to …(Đơn giản là vì nó giúp người ta…../ nó là một cách tốt để …)

Ví dụ:

Examiner: What kinds of sports are popular in Vietnam?

Candidate: (Loại thứ nhất)There’s a mixed variety of sports in my country, but obviously the most popular one is soccer. (Miêu tả thêm) It’s easy to see people playing this kind of sport in the parks or even on the streets in Vietnam. (Loại thứ hai) Beside that, I’ve noticed that more and more people are playing basketball, (Giải thích) probably because it helps them to improve their height and build stamina.

Câu hỏi luyện tập

 1. What kinds of music do you like to listen to?
 2. What kind of cities do you like to travel to?
 3. What kind of perfume do you like?
 4. What kind of books do you read?
 5. What kinds of social networking websites do you like to use?
 6. What kind of weather is typical in your hometown?
 7. What kinds of pets are most popular in Vietnam?
 8. What kinds of food are most popular in Vietnam?

Xem thêm: Trọn bộ bài mẫu IELTS Speaking part 2

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp được bạn vượt qua phần thi IELTS Speaking Part 1 một cách dễ dàng khi gặp dạng “Types of” Questions nhé! Và nếu bạn đang mong muốn sở hữu tấm bằng IELTS nhanh chóng thì có thể tham khảo khóa học IELTS 1 kèm 1 của Vietop nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra