Giải đề IELTS Writing ngày 27/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/01/2024

IELTS Vietop IELTS Vietop
31.01.2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 27/01/2024 chi tiết qua: Cùng tham khảo ngay để luyện tập thêm thật kỹ bạn nhé!  IELTS Writing task 1 The graph below shows the production levels of main

Giải đề IELTS Writing ngày 18/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/01/2024

IELTS Vietop IELTS Vietop
30.01.2024

Khởi đầu năm mới với biểu đồ cột cho task 1 và dạng discuss both views and give your own opinion cho task 2. Hôm nay, thầy/ cô sẽ hướng dẫn chi tiết bài giải đề IELTS Writing ngày 18/01/2024 bao gồm: Cùng luyện tập

Giải đề IELTS Writing ngày 13012024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/01/2024

IELTS Vietop IELTS Vietop
18.01.2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 13/01/2024 chi tiết qua: Cùng học nhé! IELTS Writing task 1 The table below shows the number of temporary migrant workers in 4 countries in 2003 and 2006 and

Giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024

IELTS Vietop IELTS Vietop
15.01.2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024 chi tiết qua các bước sau: Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The diagram gives information about the process of

Giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
02.01.2024

Để chinh phục dạng bài này, bạn cần hiểu được các bước của quy trình và nắm rõ dạng đề agree or disagree. Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023 chi tiết qua các bước

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 16/12/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The graph below shows the percentages of tourists who used different types of transport to travel within a particular nation

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 07/12/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The graph below shows the average retirement age of males and females in six countries in 2003. Bước 1: Lập

WRITING-02-12-2023-02 (1)

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 02/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 02/12/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The graph gives information about computer possession by households in one European country between 1997 and 2011.  Bước 1: Lập

Giải đề IELTS Writing ngày 25112023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The line graph shows the percentage of different age groups of cinema visitors in a particular country from 1978 to 2008.

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/11/2023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 18/11/2023  bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The maps below show a typical American and a Japanese office. Bước 1: Lập dàn ý  Đoạn tổng quan: Văn phòng

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09112023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
29.11.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 09/11/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The charts below give information about the world’s top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder)

Giải đề IELTS Writing ngày 04112023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
13.11.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 04/11/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 TASK 1. The table shows the population ratio of females per 100 males in 6 different areas in 1995 and 2005. 

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra