[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

Dạng bài bar chart (biểu đồ cột), dạng bài rất phổ biến trong task 1, lại một lần nữa xuất hiện trong đề thi IELTS Writing ngày 15/06/2024. Dạng bài này không quá khó như nhiều bạn thường nghĩ. Thực ra, đây là một trong

Hương Ngọc Hương Ngọc
18.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024, đề thi IELTS ngày 08/06/2024 vẫn là sự xuất hiện của dạng đề bar chart và dạng agree or disagree. Chi tiết đề thi như sau: Cùng thầy phân tích, lập dàn ý chi tiết thông qua

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024 là sự xuất hiện lại của dạng bài bar chart (biểu đồ cột), một trong những dạng phổ biến nhất trong task 1. Cụ thể đề thi IELTS Writing task 1 và task 2 như sau: Các bạn hãy

Hương Ngọc Hương Ngọc
04.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 25/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 25/05/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 25/05/2024 có sự xuất hiện của dạng đề mixed charts (biểu đồ kết hợp), một dạng bài khá mới mẻ trong các đề thi Writing gần đây. Cụ thể đề thi task 1 và task 2 như sau: Cùng thầy

Hương Ngọc Hương Ngọc
29.05.2024
[ACE THE TEST] Giải đề thi IELTS Writing ngày 18/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề thi IELTS Writing ngày 18/05/2024

Tiếp nối chuỗi đề thi IELTS Writing, đề thi IELTS Writing ngày 18/05/2024 với sự trở lại của dạng đề bar chart khá phổ biến trong các đề thi Writing gần đây. Cụ thể đề thi task 1 và task 2 như sau: Cùng thầy

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.05.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 09/05/2024 là một đề thi khá khó, chi tiết ở từng phần thi như sau: Cách giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024 như thế nào? Cùng thầy phân tích và giải bài mẫu chi tiết qua bài viết sau! IELTS

Hương Ngọc Hương Ngọc
19.05.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

Đề thi IELTS Writing tháng 5 đầu tiên với sự trở lại của dạng bài bar chart xuất hiện khá nhiều trong các đề thi IELTS Writing của tháng 4 vừa rồi. Chi tiết đề thi ngày 04/05/2024 chi tiết ở từng phần thi như

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024, đề IELTS Writing ngày 27/04/2024 với sự xuất hiện của dạng biểu đồ process và dạng đề advantage and disadvantage. Chi tiết đề thi gồm: Cách khai thác ý tưởng để lên dàn ý triển khai cho

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024 là một đề thi khá hay với sự xuất hiện của dạng biểu đồ line graph và dạng đề bài tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý “to what do you agree or disagree?”. Chi tiết đề

Hương Ngọc Hương Ngọc
02.05.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024, vẫn là sự xuất hiện của dạng bài bar chart ở phần thi IELTS Writing Task 1 và phần thi IELTS Writing task 2 với dạng đề agree or disagree. Cụ thể: Vậy cách phân tích và

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.04.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

Nếu ở đề thi IELTS Writing ngày 06/04/2024 với sự xuất hiện của dạng đề bar chart ở phần IELTS Writing task 1. Thì đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024 các bạn vẫn gặp lại dạng đề bar chart này và có sự thay đổi

Hương Ngọc Hương Ngọc
22.04.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024, sự xuất hiện trở lại của dạng bài bar chart và agree or disagree ở phần thi task 1 và task 2. Cụ thể: Cùng thầy phân tích và lên dàn ý để giải đề IELTS Writing

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.04.2024

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h