Bài mẫu IELTS Writing Sample mới nhất

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 2052023 

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 20/5/2023 

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 20/5/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The diagrams below show the changes that have taken place ai West Park Secondary School since its construction in 1950.

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11052023

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11/05/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 11/05/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The charts compare the number of people per household in the UK in 1981 and 2001.  Summarise the information by

Giải đề Writing ngày 06/05/2023

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 06/05/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
22.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 06/05/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 2052023 

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 20/5/2023 

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 20/5/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The diagrams below show the changes that have taken place ai West Park Secondary School since its construction in 1950.

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11052023

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11/05/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 11/05/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The charts compare the number of people per household in the UK in 1981 and 2001.  Summarise the information by

Giải đề Writing ngày 06/05/2023

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 06/05/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
22.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 06/05/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Trang Đoàn Trang Đoàn
18.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

Trang Đoàn Trang Đoàn
17.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Advice

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice

Trang Đoàn Trang Đoàn
16.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư cho lời khuyên. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 2052023 

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 20/5/2023 

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 20/5/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The diagrams below show the changes that have taken place ai West Park Secondary School since its construction in 1950.

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11052023

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 11/05/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 11/05/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The charts compare the number of people per household in the UK in 1981 and 2001.  Summarise the information by

Giải đề Writing ngày 06/05/2023

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 06/05/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
22.05.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 06/05/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The graph below shows the number of overseas visitors who came to the UK for different purposes between 1989 and

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra