Bài mẫu IELTS Writing Sample mới nhất

Giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
18.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The table below shows the number of people who reported experiencing different types of mental health issues in a particular country

Giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
11.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. 

Giải đề IELTS Writing ngày 26082023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 26/08/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
29.08.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 26/08/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The pictures describe the cutting tools created by our ancestors at two different ages. Sample The given diagrams depict the development

Giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
18.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The table below shows the number of people who reported experiencing different types of mental health issues in a particular country

Giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
11.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. 

Giải đề IELTS Writing ngày 26082023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 26/08/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
29.08.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 26/08/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The pictures describe the cutting tools created by our ancestors at two different ages. Sample The given diagrams depict the development

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Trang Đoàn Trang Đoàn
18.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

Trang Đoàn Trang Đoàn
17.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Advice

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice

Trang Đoàn Trang Đoàn
16.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư cho lời khuyên. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General

Giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
18.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 09/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The table below shows the number of people who reported experiencing different types of mental health issues in a particular country

Giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
11.09.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 02/09/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The bar chart shows the expectation to change of European young people in the next 20 years in 5 different areas. 

Giải đề IELTS Writing ngày 26082023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 26/08/2023

Trang Đoàn Trang Đoàn
29.08.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 26/08/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The pictures describe the cutting tools created by our ancestors at two different ages. Sample The given diagrams depict the development

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra