Bài mẫu IELTS Writing Sample mới nhất

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

Dạng bài bar chart (biểu đồ cột), dạng bài rất phổ biến trong task 1, lại một lần nữa xuất hiện trong đề thi IELTS Writing ngày 15/06/2024. Dạng bài này không quá khó như nhiều bạn thường nghĩ. Thực ra, đây là một trong

Hương Ngọc Hương Ngọc
18.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024, đề thi IELTS ngày 08/06/2024 vẫn là sự xuất hiện của dạng đề bar chart và dạng agree or disagree. Chi tiết đề thi như sau: Cùng thầy phân tích, lập dàn ý chi tiết thông qua

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024 là sự xuất hiện lại của dạng bài bar chart (biểu đồ cột), một trong những dạng phổ biến nhất trong task 1. Cụ thể đề thi IELTS Writing task 1 và task 2 như sau: Các bạn hãy

Hương Ngọc Hương Ngọc
04.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

Dạng bài bar chart (biểu đồ cột), dạng bài rất phổ biến trong task 1, lại một lần nữa xuất hiện trong đề thi IELTS Writing ngày 15/06/2024. Dạng bài này không quá khó như nhiều bạn thường nghĩ. Thực ra, đây là một trong

Hương Ngọc Hương Ngọc
18.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024, đề thi IELTS ngày 08/06/2024 vẫn là sự xuất hiện của dạng đề bar chart và dạng agree or disagree. Chi tiết đề thi như sau: Cùng thầy phân tích, lập dàn ý chi tiết thông qua

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024 là sự xuất hiện lại của dạng bài bar chart (biểu đồ cột), một trong những dạng phổ biến nhất trong task 1. Cụ thể đề thi IELTS Writing task 1 và task 2 như sau: Các bạn hãy

Hương Ngọc Hương Ngọc
04.06.2024
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

IELTS Vietop IELTS Vietop
18.03.2023
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training

IELTS Vietop IELTS Vietop
17.03.2023
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Advice

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư cho lời khuyên. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.03.2023
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 15/06/2024

Dạng bài bar chart (biểu đồ cột), dạng bài rất phổ biến trong task 1, lại một lần nữa xuất hiện trong đề thi IELTS Writing ngày 15/06/2024. Dạng bài này không quá khó như nhiều bạn thường nghĩ. Thực ra, đây là một trong

Hương Ngọc Hương Ngọc
18.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 08/06/2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024, đề thi IELTS ngày 08/06/2024 vẫn là sự xuất hiện của dạng đề bar chart và dạng agree or disagree. Chi tiết đề thi như sau: Cùng thầy phân tích, lập dàn ý chi tiết thông qua

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.06.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/06/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 01/06/2024 là sự xuất hiện lại của dạng bài bar chart (biểu đồ cột), một trong những dạng phổ biến nhất trong task 1. Cụ thể đề thi IELTS Writing task 1 và task 2 như sau: Các bạn hãy

Hương Ngọc Hương Ngọc
04.06.2024

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h