Bài mẫu IELTS Writing Sample mới nhất

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
22.04.2024

Nếu ở đề thi IELTS Writing ngày 06/04/2024 với sự xuất hiện của dạng đề bar chart ở phần IELTS Writing task 1. Thì đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024 các bạn vẫn gặp lại dạng đề bar chart này và có sự thay đổi

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.04.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024, sự xuất hiện trở lại của dạng bài bar chart và agree or disagree ở phần thi task 1 và task 2. Cụ thể: Cùng thầy phân tích và lên dàn ý để giải đề IELTS Writing

Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
29.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ đề “Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
22.04.2024

Nếu ở đề thi IELTS Writing ngày 06/04/2024 với sự xuất hiện của dạng đề bar chart ở phần IELTS Writing task 1. Thì đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024 các bạn vẫn gặp lại dạng đề bar chart này và có sự thay đổi

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.04.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024, sự xuất hiện trở lại của dạng bài bar chart và agree or disagree ở phần thi task 1 và task 2. Cụ thể: Cùng thầy phân tích và lên dàn ý để giải đề IELTS Writing

Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
29.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ đề “Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

IELTS Vietop IELTS Vietop
18.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

IELTS Vietop IELTS Vietop
17.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Advice

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư cho lời khuyên. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
22.04.2024

Nếu ở đề thi IELTS Writing ngày 06/04/2024 với sự xuất hiện của dạng đề bar chart ở phần IELTS Writing task 1. Thì đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024 các bạn vẫn gặp lại dạng đề bar chart này và có sự thay đổi

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.04.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024, sự xuất hiện trở lại của dạng bài bar chart và agree or disagree ở phần thi task 1 và task 2. Cụ thể: Cùng thầy phân tích và lên dàn ý để giải đề IELTS Writing

Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/03/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
29.03.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ đề “Some people think it is a good thing for senior managers to have much higher salaries

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra