Even though là gì? Even though + gì? Cấu trúc even though trong tiếng Anh

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

Như các bạn đã biết, liên từ là một thành phần quan trọng, là chất keo kết dính các vế riêng biệt tạo thành một câu văn hoàn chỉnh, rành mạch và rõ nghĩa. Và bài học hôm nay của chúng ta là về liên từ tuy lạ mà quen Even though. Hãy cùng IELTS Vietop theo dõi bài viết ngày hôm nay để trang bị cho mình cấu trúc even though và cách dùng trong tiếng Anh chuẩn nhất nhé.

1. Even though là gì?

Bây giờ chúng ta cùng đến với phần khái quát về cấu trúc và cách dùng Even though trong tiếng Anh để có được cái nhìn tổng quan về chủ điểm ngữ pháp này.

Trong tiếng Anh, even though có nghĩa là mặc dù, dẫu cho.

Cấu trúc Even though là gì?
Cấu trúc Even though là gì?

Cấu trúc Even though được kết hợp từ hai từ Even và though trong tiếng Anh. Trong đó:

 • Even có nghĩa tiếng Việt là “thậm chí, ngay cả”, diễn đạt sự việc bất ngờ, nằm ngoài dự kiến.
 • Though có nghĩa là “mặc dù, cho dù, dẫu cho”.

Khi ghép hai từ này lại với nhau, ta có Even though mang nghĩa của though nhiều hơn đó là “mặc dù, dẫu cho”, nhưng mục đích sử dụng thêm Even đó là để nhấn mạnh sự tương phản.  

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Even though + gì? Cấu trúc Even though

Even though có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu (giữa hai mệnh đề). Đối với vị trí đầu câu, Even though sẽ giúp câu văn trở nên trang trọng hơn. 

Even though + gì? Cấu trúc Even though
Even though + gì? Cấu trúc Even though

E.g:

 • Even though I don’t like her, I must admit that she is a good doctor. (Mặc dù tôi không thích cô ấy nhưng tôi phải công nhận rằng cô ấy là một bác sĩ giỏi.)
 • At work, she is not respected by her boss even though she is always dedicated to her work. (Trong công việc, cô ấy không được sếp coi trọng mặc dù cô ấy luôn tận tụy với công việc.)

​​​​​​Sau Even though là cộng một mệnh đề gồm chủ ngữ và vị ngữ.

  Even though + S + V, S + V +…
S + V even though S + V +…

E.g:

 • Even though she is sick, she still tries to go to work. (Mặc dù cô ấy bị ốm nhưng cô ấy vẫn cố gắng đi làm.)
 • Even though he is busy with work, he still finds time to chat with his daughter. (Dù bận bịu với công việc, anh ấy vẫn dành thời gian trò chuyện với con gái.)

3. Cách dùng Even though

Cách dùng even though
Cách dùng even though

Even though được dùng để miêu tả về một tình huống/ sự kiện thực tế.

E.g:

 • Susan is a very kind person, even though she is often misunderstood. (Susan là một người rất tốt bụng, mặc dù cô ấy thường bị hiểu lầm.)
 • Jane still woke up early, even though he went to bed late last night. (Jane vẫn thức dậy sớm, mặc dù tối hôm qua anh ấy đi ngủ muộn).

Even though cũng được dùng để miêu tả sự ngạc nhiên. Trong trường hợp này, even though đứng ở đầu mệnh đề phụ nhằm diễn tả hành động ở mệnh đề chính là đáng ngạc nhiên/ bất ngờ. Mục đích nhằm nhấn mạnh tính bất ngờ của tình huống diễn ra.

E.g:

 • Even though Jenny is only 10 years old, she can already play the piano like a professional. (Mặc dù Jenny chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô ấy đã có thể chơi piano như một chuyên gia.)
 • Even though Emmy is my best friend, I still don’t understand why she did that. (Mặc dù Emmy là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy.)

Xem thêm:

4. So sánh Even though với although/ though và despite/ in spite of

Even though với although/though và despite/in spite of
Phân biệt Even though với although/ though và despite/ in spite of

Không chỉ có Even though mang nghĩa mặc dù, dù sao hay dẫu cho, thực tế ta còn các liên từ khác cùng nghĩa với nó đó là despite, in spite of, although và though. Các liên từ này giống nhau về nghĩa và khác nhau ở cấu trúc ngữ pháp, cách sử dụng. 

Chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm để dễ quan sát:

 • Nhóm A: Despite và In spite of
 • Nhóm B: Although, though và Even though

4.1. Nhóm A: Liên từ Despite và In spite of

Liên từ Despite và In spite of
Liên từ Despite và In spite of

Liên từ In spite of và Despite có thể đứng vị trí đầu câu hoặc ở giữa câu.

Lưu ý: Sau In spite of và Despite là một danh từ, cụm danh từ hoặc V-ing. 

In spite of/Despite + danh từ/ cụm danh từ/ V-ing, S +V + ….
S + V + …. in spite of/despite danh từ/ cụm danh từ/ V-ing

E.g:

 • Despite the heavy rain, we still went to the theater. (Dù trời mưa rất to nhưng chúng tôi vẫn đến rạp hát.)
 • She still plays the piano in spite of her hand hurts. (Cô ấy vẫn chơi đàn mặc dù bị đau tay.)

Despite và In spite of đứng trước “the fact that” sẽ tạo thành một mệnh đề trạng ngữ, theo sau nó là mệnh đề chính của câu. 

Despite/In spite of the fact that + S + V, S + V + …

Lưu ý: Despite và In spite of đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề sau đều được.

E.g: 

 • Despite the fact that the rice harvest season has come, the rice production is very low. (Mặc dù đã tới mùa thu hoạch lúa nhưng sản lượng lúa lại rất thấp.)
 • Tom still tries to go to school in spite of the fact that the family is very poor. (Tom vẫn cố gắng đến trường dù nhà ấy rất nghèo.)

4.2. Nhóm B: Liên từ Although, though và Even though

Although, Though và Even though mang nghĩa giống nhau, cách sử dụng tương tự nên có thể thay thế cho nhau.

  Although/Though/Even though + S + V, S + V +…
S + V although/though/even though S + V +…

Tuy vậy, sắc thái của 3 liên từ này lại khác nhau:

 • Though ở đầu câu sẽ giúp câu văn trở nên trang trọng hơn khi sử dụng Although.
 • Even though diễn tả sự tương phản 2 vế trong câu mạnh hơn cả although và though.
 • Even though thường được người bản xứ dùng trong giao tiếp hàng ngày với ý nghĩa gần gũi, thân thiện. Còn trong văn viết, chúng ta nên sử dụng Although và Though. 

E.g:

 • Though she was busy, she still came to my birthday. (Dù cô ấy bận nhưng cô ấy vẫn sinh nhật của tôi)
 • Even though I’ve been practicing running for a long time, I still can’t improve my running speed. (Mặc dù tôi đã luyện tập chạy từ rất lâu nhưng vẫn không thể nào cải thiện được tốc độ chạy của mình)
 • Although the boy’s father did not allow it, the boy still hung out with friends. (Dù bố cậu bé không cho phép nhưng cậu bé vẫn đi chơi.)

Xem thêm:

4.3. Chuyển đổi từ Although/ Even though/ Though sang Despite/ In spite of

Viết lại câu Even though
Viết lại câu Even though

Trong các bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh, các phần viết chuyển đổi Although/Even though/Though sang Despite/In spite of cũng rất phổ biến, chúng ta hãy cùng theo dõi cách thức viết chuyển câu này nhé.

Nếu chủ từ ở 2 mệnh đề giống nhau: ta tiến hành bỏ chủ từ, động từ thêm ING.

E.g: Although Nancy got up late, she got to school on time. => Despite/ in spite of getting up late, Nancy got to school on time.

Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ: ta tiến hành đem tính từ đặt trước danh từ và bỏ to be.

E.g: Although the weather is beautiful,……. => Despite/ in spite of the beautiful weather,…

Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ: ta tiến hành đổi đại từ thành sở hữu ,đổi tính từ thành danh từ, bỏ tobe.

E.g: Although He was sick,…….. => Despite/ in spite of his sickness,…….

Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ: ta tiến hành đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ, trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ 

E.g: Although he behave impolitely,….. => Despite/ in spite of his impolite behavior,…

Nếu câu có dạng there be + danh từ: thì ta tiến hành bỏ there be 

E.g: Although there was an accident,….. => Despite / in spite of an accident,……

Nếu câu có dạng It (be) + tính từ về thời tiết: ta tiến hành đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.

E.g: Although it was rainy, ….. => Despite / in spite of the rain, ……….

*Lưu ý: Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:

Foggy => fog ( sương mù ), Snowy => snow (tuyết), Rainy => rain (mưa), Stormy => storm ( bão)

Nếu câu có dạng Danh từ + (be) + P.P ( câu bị động) => ta tiến hành đổi P.P thành danh từ, thêm the phía trước và of phía sau danh từ vừa đổi.

E.g: Although television was invented, ….. => Despite/ in spite of the invention of television, ……….

5. Phân biệt cấu trúc even though với even if, even và even so

Phân biệt cấu trúc even though với even if, even và even so
Phân biệt cấu trúc even though với even if, even và even so
Even thoughEven ifEvenEven so
Even though: mặc dù, dẫu cho.Even if: kể cả khi, dù cho có.Even: thậm chí, ngay cả, lại còn,…Even so: tuy nhiên, ngay cả như vậy, dù thế…
Được dùng để diễn đạt sự thật tương phản giữa 2 mệnh đề liên kết.Được dùng để diễn đạt về một tình huống không có thật hoặc đang suy đoán.Even không được dùng như là liên từ khi đứng 1 mình.Được dùng để bổ sung thêm thông tin nhằm tạo sự bất ngờ, tương phản. 
Khi đứng 1 mình, even đóng vai trò là trạng từ với nghĩa là nhiều hơn hoặc ít hơn mong đợi.Even so cũng được dùng để kết nối các ý giữa hai mệnh đề hoặc câu khi cần có liên từ để kết nối.


Even khi đứng ở đầu mệnh đề được dùng nhằm nhấn mạnh một sự việc hoặc một diễn đạt nào đó.

E.g: Even though John is still in high school, he has already published a novel book. (Mặc dù John vẫn còn học trung học nhưng anh ấy đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết).E.g: I will still go to James’s birthday party, even if I have a lot of work to do.(Tôi vẫn sẽ đến dự tiệc sinh nhật của Jame, dù tôi có nhiều việc phải làm.)E.g: The best players make mistakes, even the best ones. (Ngay cả những cầu thủ giỏi nhất cũng mắc sai lầm.)E.g: I know Ann is not feeling well, even so she still came to class on time. (Tôi biết Ann cảm thấy không khoẻ, dù vậy cô ấy cũng đến lớp đúng giờ).

6. Bài tập cấu trúc Even though

Bài tập cấu trúc Even though
Bài tập cấu trúc Even though

Để chúng mình có thể hệ thống và thực hành lại các kiến thức vừa học, hãy cùng luyện tập qua một số bài tập về cấu trúc và cách dùng Even though trong tiếng Anh bên dưới nhé!

6.1. Bài tập

Điền các liên từ Although/ Even though/ Despite/ In spite of phù hợp trong các câu sau:

 1. _________she smokes 40 cigarettes a day, she is quite fit. 
 2. ____________what I said last night, I still love you. 
 3. __________the traffic jam, they went to the supermarket. 
 4. She left him _______________ she still loved him. 
 5. ________________ her lack of hard work, she was promoted. 
 6. He was offered the job______ his qualifications were poor. 
 7. _____it was raining heavily he went out without a raincoat. 
 8. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there. 
 9. Julie loved Tom __________his football obsession.
 10. The holiday was great _____________the hotel wasn’t very nice.

6.2. Đáp án

 1. Although
 2. In spite of
 3. Despite
 4. Even though
 5. In spite of
 6. Even though
 7. Although
 8. Though
 9. in spite of
 10. although

Vietop vừa chia sẻ đến bạn các lý thuyết về cấu trúc Even though và cách dùng trong tiếng Anh. Mong rằng qua bài viết này, các bạn đã nắm được cấu trúc Even though cũng như là các liên từ đồng nghĩa với nó. Cùng với thực hành làm bài tập sẽ giúp bạn ghi nhớ kiến thức và vận dụng vào giao tiếp hàng ngày tốt hơn cũng như trong quá trình luyện thi IELTS. Chúc bạn thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h