Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cấu trúc Until trong tiếng Anh và bài tập vận dụng

IELTS Vietop IELTS Vietop
24.06.2022

Until là cấu trúc ngữ pháp căn bản được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp cũng như trong các kỳ thi tiếng Anh. Vietop đã tổng hợp kiến thức về định nghĩa, cách sử dụng và cả bài tập về cấu trúc Until trong bài viết ngày hôm nay, mời các bạn tham khảo nhé!

1. Until là gì? 

Until là gì?
Until là gì?

Trong tiếng Anh, “Until” là giới từ mang nghĩa “cho đến khi” hoặc “đến bây giờ”, được dùng với vai trò là từ nối giữa hai vế trong câu.

E.g.: We must wait until he comes. (Chúng ta phải đợi cho đến khi anh ấy đến.)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Các cấu trúc Until

2.1. Cấu trúc Until dùng để nhấn mạnh hành động

Cấu trúc Until
Cấu trúc Until

Với cấu trúc này, hành động của mệnh đề chính đi trước sẽ kéo dài tới hành động của mệnh đề đi sau.

Past simple + until + past simple

E.g.: My brother waited for me until it was dark. (Anh trai tôi đợi tôi cho đến khi trời tối.)

→ Hành động “đợi” của anh trai kéo dài cho đến khi “trời tối”.

2.2. Cấu trúc Until dùng để thể hiện sự việc hoàn thành

Cấu trúc này thể hiện một hành động ở mệnh đề đi kèm với nó, mang ý nghĩa hành động này đã hoàn thành trước hành động kia.

Past simple + until + past perfect

E.g.: We couldn’t put down the new floor until the plumber had finished. (Chúng tôi không thể hạ tầng mới cho đến khi thợ sửa ống nước hoàn thành.)

→ Hành động “hoàn thành” của thợ sửa ống nước xong trước hành động “hạ tầng mới”

2.3. Cấu trúc Until dùng để thể hiện sự việc chưa hoàn thành

Cấu trúc này thể hiện chủ thể sẽ làm gì đó cho đến khi hoàn thành xong việc đó.

Future simple + until + present simple/present perfect

E.g.:

 • I will stayed at home until the rain stops. (Tôi sẽ ở nhà đến khi nào mưa tạnh.)
 • We won’t go to bed until we have finished our homework. (Chúng tôi sẽ không đi ngủ cho đến khi chúng tôi hoàn thành bài tập về nhà.)

2.4. Cấu trúc Until và Till

Until và till đồng nghĩa và đều có thể dùng để thay thế cho nhau cả trong giao tiếp và văn viết. Tuy nhiên, bạn lưu ý một vài khác biệt sau:

 • Until có nghĩa trang trọng và thân thiện hơn so với till.
 • Until có thể đứng đầu câu còn till thì không.
 • Khi theo sau là danh từ thì ta thường sử dụng till nhiều hơn.

3. Một số chú ý khi sử dụng cấu trúc Until

Một số chú ý khi sử dụng cấu trúc Until
Một số chú ý khi sử dụng cấu trúc Until

Ta không dùng Until để nói về những điều sẽ xảy ra trước một thời điểm hoặc thời hạn cụ thể; mà sẽ sử dụng By.

E.g.: All applications must be received by Friday, 26 June 2009. (Tất cả các đơn đăng ký phải được nhận trước Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2009.)

Chứ ta không dùng: … until Friday, 26 June 2009.

Ta không dùng Until hoặc Till để nói về số lượng; mà sẽ sử dụng Up to.

E.g.: The theatre can hold up to two hundred people.

Chứ ta không dùng: The theatre can hold until two hundred people.

Ta không dùng Until hoặc Till để nói về khoảng cách; mà sẽ sử dụng As far as.

E.g.: We had to drive as far as Liverpool for the last hockey match that I played. (Chúng tôi phải lái xe xa đến tận Liverpool cho trận đấu khúc côn cầu cuối cùng mà tôi chơi.)

Chứ ta không dùng: We had to drive until Liverpool …

Xem thêm các bài viết liên quan:

4. Bài tập cấu trúc Until

Bài tập cấu trúc Until
Bài tập cấu trúc Until

4.1. Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with By or Until / Till

1. I will keep asking _______ you accept my offer.

2. The bank should be open _______  5 o’clock today.

3. We must finish our project _______  next Friday.

4. _______  the time she arrived, the meeting had already begun.

5. According to the weather forecast, it will keep snowing _______  the weekend.

6. According to the weather forecast, it should finally snow _______  this weekend.

7. I need this work finished _______  tomorrow morning.

8. Can you look after the baby _______  I get back.

9. Make sure to return home _______  9 o’clock.

10. Sandra is going to have my car _______  the weekend.

11. Sandra promised to bring back my car _______  Sunday afternoon.

12. Don’t do anything _______  the backup arrives.

13. I will have been married for ten years _______  2020.

14. _______  what time are you open today?

15. Learning English was difficult _______  I came across this website.

Bài tập 2: Choose the correct answer

1. I will keep asking …………………. you send my payment.

 • by
 • until

2. The shop is open …………………. 9 pm.

 • by
 • until

3. They said that they would finish the job …………………. Friday.

 • by
 • until

4. I waited for him ……………….. 12 o’clock and then I went home.

 • until
 • by

5. I will be staying in this city ………………… the end of this month.

 • by
 • until

6. I will be home …………………. five o’clock.

 • by
 • until

7. ……………….. the end of the party, everybody was drunk.

 • By
 • Until

8. I will be in bed ……………….. the time you get home.

 • by
 • until

9. I will be ready ………………… the time you arrive.

 • by
 • until

10. I will wait here …………………. you come back.

 • until
 • by

4.2. Đáp án

Bài tập 1:

1. until / till

2. until / till

3. by

4. By

5. until / till

6. by

7. by

8. until / till

9. by

10. until / till

11. by

12. until / till

13. by

14. Until / Till

15. until / till

Bài tập 2:

1. I will keep asking until you send my payment.

2. The shop is open until 9 pm.

3. They said that they would finish the job by Friday.

4. I waited for him until 12 o’clock and then I went home.

5. I will be staying in this city until the end of this month.

6. I will be home by five o’clock.

7. By the end of the party, everybody was drunk.

8. I will be in bed by the time you get home.

9. I will be ready by the time you arrive.

10. I will wait here until you come back.

Xem thêm các bài tập khác:

Hy vọng sau khi đọc bài viết tổng hợp thông tin cùng việc hoàn thành các bài tập nhỏ trên, các bạn đã có thể nắm vững hơn kiến thức về cấu trúc Until trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và hãy cùng đón chờ những bài viết tiếp theo từ Vietop nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra