A lot of + gì? Cấu trúc A lot of trong tiếng Anh

IELTS Vietop IELTS Vietop
28.06.2022

A lot of là một trong những cấu trúc rất phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Bạn đã biết sử dụng cấu trúc A lot of đúng ngữ pháp chưa? Có những cấu trúc nào có nghĩa và cách sử dụng tương tự như a lot of? Cùng Vietop tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. A lot of + gì? Cấu trúc a lot of 

Cấu trúc a lot of 
Cấu trúc a lot of 

Cấu trúc a lot of là cụm từ dùng để chỉ số lượng nhiều của sự vật, dùng cả danh từ đếm được và không đếm được

A lot of = Lots of: diễn tả điều gì/cái gì đó nhiều, khá nhiều về số lượng.

Cấu trúc: 

A lot of/Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

E.g:

 • A lot of water bottles are divided among everyone. (Rất nhiều chai nước được chia cho mọi người).
 • Lots of people are coming to the theater. (Rất nhiều người đang đến rạp chiếu phim).
A lot of/Lots of + N (không đếm được) + V (số ít)

E.g:

 • You must put a lot of water into the bath. (Bạn phải cho thật nhiều nước vào bồn tắm). 
 • I spent lots of time reviewing for the exam. (Tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian để ôn tập cho kỳ thi).
A lot of/Lots of + đại từ + V (chia theo đại từ)

E.g:

 • A lot of us don’t like eating onions. (Rất nhiều người trong chúng tôi không thích ăn hành).
 • Lots of us did well for the test. (Rất nhiều người trong chúng tôi làm bài thi rất tốt).

Trường hợp nên sử dụng a lot of

 • A lot of và lots of khá phổ biến trong văn nói, dùng trong trường hợp không yêu cầu tính lịch sự, thể hiện sự thân mật, suồng sã trong câu.
 • Lots of mang sắc thái thân mật hơn A lot of.
 • Trong văn nói hoặc văn viết trong tiếng Anh, để mang sắc thái lịch sự thì chúng ta nên sử dụng những cụm từ chỉ số lượng khác như: plenty, large amount of, a great deal of, much, many.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Phân biệt cấu trúc a lot of với plenty of, large amount of, a great deal of, much, many

Phân biệt cấu trúc a lot of với plenty of
Phân biệt cấu trúc a lot of với plenty of

2.1. Cấu trúc plenty of

Cấu trúc Plenty of diễn tả số lượng của cái gì đó rất đủ và nhiều, thậm chí dư thừa. Đi cùng với plenty of là cả danh từ số nhiều và danh từ không đếm được. Plenty of thường được sử dụng trong các ngữ cảnh thân mật.

Plenty of: dùng để diễn tả cái gì đó đủ và nhiều

Cấu trúc:

Plenty of + N (đếm được số nhiều) 
Plenty of + N (không đếm được)

E.g:

 • We have plenty of time left. (Chúng ta còn rất nhiều thời gian)
 • He brought plenty of watermelon for the party. (Anh ấy mua rất nhiều dưa hấu cho bữa tiệc). 

2.2. Cấu trúc a large amount of, a great deal of

Cấu trúc a large amount of, the great deal of diễn tả số lượng nhiều của sự vật, được dùng trong tình huống tương đối trang trọng, lịch sự. Sau a large amount of, a great deal of là danh từ không đếm được.

A large amount of = A great deal of: số lượng nhiều cái gì đó.

Cấu trúc:

A large amount of + N (không đếm được) 
A great deal of + N (không đếm được )

E.g:

 • A large amount of problems haven’t been solved. (Một số lượng lớn vấn đề chưa được giải quyết).
 • Touliver spent a great deal of time working in Vietnam. (Touliver khá nhiều thời gian làm việc ở Việt Nam).

2.3. Cấu trúc many

Cấu trúc many
Cấu trúc many

Many diễn tả số lượng nhiều, theo sau là danh từ số nhiều đếm được.

Cấu trúc:

many + N (đếm được số nhiều)

E.g:

 • How many sheets of paper do you need for the exam? (Bạn cần bao nhiêu tờ giấy cho bài thi?)
 • There are many people walking on the street. (Có rất nhiều người đang đi bộ trên đường).

2.4.Cấu trúc much

Much diễn tả số lượng nhiều thứ gì đó, dùng cho danh từ không đếm được. 

Cấu trúc:

much + N (không đếm được)

E.g:

 • How much is this laptop? (Chiếc laptop này bao nhiêu tiền?)
 • My father doesn’t drink as much wine as 4 years ago. (Bố tôi không uống rượu nhiều bằng 4 năm trước).

Xem thêm:

3. Bài tập cấu trúc a lot of

Bài tập cấu trúc a lot of
Bài tập cấu trúc a lot of

3.1. Bài tập

Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau:

 1. We have ……………………(a lot of/a lot/ lots/ much) oranges.
 2. We don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) bananas, and we don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) fruit juice.
 3. Do you have any cereal? Sure, there’s ……………………(a lot of/lots of/a lot) in the kitchen.”
 4. How ……………………(much/many/a lot /a lot of) is this? It’s ten dollars.
 5. How ……………………(much/many/a lot/a lot of/lots) do you want? Six, please.
 6. He’s very busy; he has ……………………(a lot of/many/a lot/lots) work.
 7. David has…………………… (many/a lot of/a lot/lots) rice, but Tyler doesn’t have…………………… (many/ much/ lot/lots).
 8. London has ……………………(much/a lot of/a lot/lots) beautiful buildings.
 9. They eat ……………………(much/a lot of/a lot/lots) apples.
 10. I wrote ……………………(a lot/lots/many/much) poems.
 11. I have got ……………………(a lot/lots of/many) money.
 12. I visited ……………………(a lot/lots/many/much) European cities.
 13. Do you like soccer? Yes ……………………(a lot of/a lot/lots/many/much) .
 14. Were there ……………………(a lot/lots/many/much) guests in the wedding? Yes, there were……………………(a lot of/a lot/lots/much).
 15. Leila is popular. She’s got…………………… (a lot of/a lot/lots/much) friends. Nancy does not have ……………………(a lot of/lots of/many/much).
 16. She hasn’t got ……………………(a lot/lots/many/much) patience.

3.2. Đáp án

 1. A lot of
 2. Many/much
 3. A lot
 4. Much
 5. Many
 6. A lot of
 7. A lot of/much
 8. A lot of
 9. A lot of
 10. Many
 11. Lots of
 12. Many
 13. A lot
 14. Many/ a lot
 15. A lot of/ many
 16. Much

Hy vọng qua những lý thuyết và bài tập trên, IELTS Vietop đã giúp bạn có kiến thức tổng quan hơn khi sử dụng cấu trúc a lot of và những cụm từ liên quan khác. Vietop chúc bạn luôn thành công.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra