Top 52 Chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất trong bài thi

Khoa Do
21.02.2022

Bạn đang tìm kiếm top các chủ đề thường gặp nhất trong phần thi IELTS Speaking Part 2, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Ở bài viết này IELTS Vietop đã tổng hợp 20 chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp trong khi luyện thi IELTS nhất, mong rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn nhé!

A. Tổng quan về phần thi IELTS Speaking Part 2

Phần thi IELTS Speaking được diễn ra trong 3-4 phút
Phần thi IELTS Speaking được diễn ra trong 3-4 phút

Thông tin bài thi:

 • Thời gian làm bài: từ 3-4 phút
 • Phần thi IELTS Speaking Part 2 là phần thi thứ 2 trong bài thi IELTS Speaking, hay tường gọi là ‘”The Long Turn”
 • Thí sinh sẽ được nhận một tấm thẻ, trong đó là chủ đề của bạn. Bạn có 1 phút để chuẩn bị bài nói. Say đó bạn sẽ đối diện trực tiếp với ban giám khảo và trình bày nội dung bài nói của mình từ 1-2 phút.

NHẬN TƯ VẤN NGAU

Dành tặng voucher học phí trị giá 1 triệu đồng, khi đăng ký khóa học IELTS Speaking 10 BUỔI TĂNG 1.0 BAND độc quyền tại VIETOP.
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bạn có thể tham khảo thêm:

ĐẶT HẸN TƯ VẤN NGAY - NHẬN LIỀN TAY 30% HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B. Top 52 chủ đề thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 2

Top 20 Chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất trong bài thi
Top 20 Chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất trong bài thi

Xem thêm: Học IELTS 1 kèm 1 tại TPHCM hay học IELTS Online trực tuyến cùng thầy cô tốt cùng tìm hiểu nhé.

Hãy cùng IELTS Vietop tham khảo các chủ đề thường gặp và gợi ý đi kèm nhé!

1. IELTS Speaking Part 2 – Describe a family member that you spend most time with

You should say:

– Who this person is
– What you like to do together
– When you usually spend time together
– And explain why you spend so much time with him/her

Bài mẫu: Chủ đề Describe Your Mother

2. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person who you think is fashionable

You should say:

– Who the person is
– What kinds of clothes this person likes to wear
– How you know the person
– And explain why you think he/she is fashionable

3. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person you admire

You should say:

– Who the person is
– What he or she is like
– And why you admire him or her

4. IELTS Speaking Part 2 – Describe a famous person that you like

You should say:

– Who the person is
– Why he is famous
– What makes you mention specifically him/her

Xem thêm: Bài mẫu chủ đề Describe A Famous Person

5. IELTS Speaking Part 2 – Describe a character or personality of yours

You should say:

– What it is
– Is it a common characteristic
– How it is helpful to you
– and explain why it is important to you

6. IELTS Speaking Part 2 – Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal

You should say:

– What the occasion was
– Who was at the meal
– What you ate

And explain why the meal was so enjoyable

7. IELTS Speaking Part 2 – Describe an embarrassing experience you have had with food

You should say:

– Where you were
– What happened
– How you felt afterwards

And what other people thought about this event.

8. IELTS Speaking Part 2 – Describe a restaurant you enjoyed going to.

You should say:

– Where the restaurant was
– Who you went with
– What type of food you ate in this restaurant

And explain why you thought the restaurant was good

9. IELTS Speaking Part 2 – Describe a health problem you or someone you know had

You should say:

– What it was
– How you had this health problem
– What you or this person had to do to get better
– and discuss how you/this person felt about this health problem

Xem thêm: Chủ đề Virus Corona

10. IELTS Speaking Part 2 – Describe a TV program you would like to watch

You should say:

– What program it is
– What the program is about
– How often and when you watch it
– And explain why you like watching this program

Xem thêm: Bài mẫu Describe a quiz program or game show on TV – IELTS Speaking Part 2

11. IELTS Speaking Part 2 – Describe an article that you read from a magazine or from the Internet about healthy lifestyle

You should say:

– When you read it
– Where you read it
– What it is about
– And if you agree with the opinions in the article

Xem thêm: Bài mẫu về Bánh mì Thanh long

12. IELTS Speaking Part 2 – Describe an unforgettable advertisement that you saw

You should say:

– Where you saw it
– What kind of advertisement it was
– What product/service was advertised
– And say how you felt when you saw it

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Dành tặng voucher học phí trị giá 1 triệu đồng, khi đăng ký khóa học IELTS Speaking 10 BUỔI TĂNG 1.0 BAND độc quyền tại VIETOP.
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

13. IELTS Speaking Part 2 – Describe an educational TV program that you have seen

You should say:

– What this educational TV program is about
– How often you watch or listen to this program
– How they influence people
– And explain why this program is educational

14. IELTS Speaking Part 2 – Describe a short trip that you frequently make (or, take) but dislike

You should say:

– Where you travel from and to
– How often you make this trip
– Why you make this trip
– and explain why you dislike this trip.

15. IELTS Speaking Part 2 – Describe a garden or park you enjoyed visiting

You should say:

– Where it was
– What it looked like
– What you did there or, what people did there
– and explain why you liked it.

16. IELTS Speaking Part 2 – Describe a house or an apartment you would like to live in

You should say:

– What kind of accommodation it would be
– Where it would be
– Who would live there with you
– and say why you would enjoy living in this place

17. IELTS Speaking Part 2 – Describe a place where you can read or write (not your home)

You should say:

– Where the place is
– How it looks like
– What you do there.
– and explain why you like this place.

18. IELTS Speaking Part 2 – Describe a garden/park you often go to

You should say:

– Where it is
– How it looks like
– What people do there
– and explain why you often go there

19. IELTS Speaking Part 2 – Describe a place that can be good to relax (not your home)

You should say:

– Where it is
– How it looks like
– What people do there
– and explain why you often go there

20. IELTS Speaking Part 2 – Describe a historical building in your country/ hometown

You should say:

– Where it is
– What it is used for
– What it looks like
– and explain why it is important to your hometown/country.

Xem thêm bài mẫu cùng chuyên mục: Describe a part of your country that you find interesting

21. IELTS Speaking Part 2 – Describe a short- term job you’d like to do un a foreign country

You should say:

– What type of work you would like to do there
– What country you’d like to work in
– Why you would like to work in this country

22. IELTS Speaking Part 2 – Describe a prize that you want to win

You should say:

– What the prize is
– What you need to do to get it
– How you know about it
– Why you want it

23. IELTS Speaking Part 2 – Describe a family (not your own) that you like

You should say:

– Whose family this is
– Where they live
– Who are the family members
-Why you like this family

24. IELTS Speaking Part 2 – Describe an area of science that interest you

You should say:

– What science it is
– How you got interested in it
– How you learn this science
– Why this science is interesting to you

25. IELTS Speaking Part 2 – Describe a good decision you mage recently

You should say:

– What the decision was and how you made it When you made it
– Why it was a good decision
– How you felt about

26. IELTS Speaking Part 2 – Describe a book you read that you found useful

You should say:

– What the book is and what it is about
– Why you read it
– When you read it
– Why you think it’s useful

27. IELTS Speaking Part 2 – Describe a time when you received good news

You should say:

– What this news was
– When and where you heard it
– Why you think it was good news

28. IELTS Speaking Part 2 – Describe an intelligent person you know

You should say:

– Who this person is how know this person
– What this person knows about
– Why you think this person is intelligent
– What you learned from them

29. IELTS Speaking Part 2 – Describe a photo of you that you like

You should say:

– Where it was taken
– When it was taken
– How it was taken
– How you felt about the photo

30. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person who you think this person is helpful

You should say:

– Who this person is
– How you know this person
– How this person helps you
– Why you think this person is helpful

31. IELTS Speaking Part 2 – Describe a time when it was important to tell your friend the truth

You should say:

– Who your friend is
– What the truth was
– What your friend’s reaction was

And explain why it was important to tell the truth

32. IELTS Speaking Part 2 – Describe a time when you saw a wild animal

You should say:

– What animal it was
– When you saw it
– Where you saw it

And explain how you felt when you saw it

33. IELTS Speaking Part 2 – Describe your favorite weather

You should say:

– What kind of weather it is
– What you usually do during this weather
– How this weather affects your mood
– And explain why you like this type of weather

34. IELTS Speaking Part 2 – Describe a short journey that you often take but dislike

You should say:

– Where you go
– How often you do this
– When you do this
– And explain why you dislike it

35. IELTS Speaking Part 2 – Describe an ideal job you’d like to do in the future

You should say:

– What it is
– How you can get this job
– What kinds of work you would do for the job
– And explain why you want to have it

36. IELTS Speaking Part 2 – Describe an activity you usually do that wastes your time

You should say: 

– What it is 
– When you usually do it
– Why you do it 
– And explain why you think it wastes your time 

37. IELTS Speaking Part 2 – Describe an item on which you spent more than expected

You should say:

– What it is
– How much you spent on it
– Why you bought it
– And explain why you think you spent more than expected

38. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person who impressed you most when you were in primary school

You should say:

– Who he/she is
– How you knew him/her
– Why he/she impressed you most
– And how you feel about him/her

39. IELTS Speaking Part 2 – Describe a time when you waited for something special that would happen

You should say:

– What you waited for
– Where you waited
– Why it was special
– And explain how you felt while you were waiting

40. IELTS Speaking Part 2 – Describe a habit your friend has and you want to develop

You should say:

– Who your friend is
– What habit he/she was
– When you noticed this habit
– And explain why you want to develop this habit

Xem thêm: 42 chủ đề IELTS Speaking part 1 thông dụng nhất

41. IELTS Speaking Part 2 – Describe a foreign person who you have heard or known that you think is interesting

You should say:

– Who the person is
– How you knew him/her
– What kind of person he/she is
– And explain why you think he/she is interesting

NHẬN TƯ VẤN NGAU

Dành tặng voucher học phí trị giá 1 triệu đồng, khi đăng ký khóa học IELTS Speaking 10 BUỔI TĂNG 1.0 BAND độc quyền tại VIETOP.
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

42. IELTS Speaking Part 2 – Describe a difficult decision that you once made

You should say:

– What the decision was
– When you made your decision
– How long it took to make the decision
– And explain why it was difficult to make

43. IELTS Speaking Part 2 – Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go

You should say:

– Who you would like to go with
– Where you would like to go
– When you would like to go
– And explain why you would like to go by bicycle/motorcycle/car

44. IELTS Speaking Part 2 – Describe a famous athlete you know

You should say:

– Who he/she is
– How you knew him/her
– What he/she has achieved
– And explain why he/she is famous

45. IELTS Speaking Part 2 – Describe a creative person whose work you admire

You should say:

– Who he/she is
– How you knew him/her
– What creative things he/she has done
– And explain why you think he/she is creative

46. IELTS Speaking Part 2 – Describe a good service you received

You should say:

– What the service was
– When you received it
– Who you were with
– And how you felt about it

47. IELTS Speaking Part 2 – Describe a place you visited on vacation

You should say:

– Where it is
– When you went there
– What you did there
– And explain why you went there

48. IELTS Speaking Part 2 – Describe a businessman you admire

You should say:

– Who this person is
– How you knew this person
– What kinds of business this person does
– And explain why you admire this person

49. IELTS Speaking Part 2 – Describe a time you were friendly to someone you didn’t like

You should say:

– When and where it happened
– Who he/she was
– Why you didn’t like this person
– End explain why you were friendly to him/her on that occasion

50. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person who solved a problem in a smart way

You should say:

– Who this person is
– What the problem was
– How he/she solved it
– And explain why you think he/she did it in a smart way

51. IELTS Speaking Part 2 – Describe an exciting book that you enjoy reading

You should say:

– When you read it
– What kind of book it is
– What it is about
– And explain why you think it is exciting

52. IELTS Speaking Part 2 – Describe a café you like to visit

You should say:

– Where it is
– What kinds of food and drinks it serves
– What you do there
– And explain why you like to go there

Để lại thông tin hôm nay, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi 30% khóa học.
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

C. Tips làm bài IELTS Speaking Part 2 đạt điểm cao

Tips làm bài IELTS Speaking đạt điểm cao
Tips làm bài IELTS Speaking đạt điểm cao

Dưới đây là một vài tips làm bài thi IELTS Speaking Part 2, các thí sinh có thể tham khảo để nâng cao band điểm nhé.

 • Note từ vựng và những ý quan trọng của chủ đề (không nên note nhiều cho một ý vì có thể khiến bạn mất thời gian).
 • Nên áp dụng các mẫu câu mở đầu cho bài nói như: ABC is everyone’s concern/favorite/ and I am no exception,…
 • Nếu có thể hãy paraphrase lại để thể hiện rằng bạn hiểu về chủ đề đó và đồng thời ghi điểm với ban giám khảo.
 • Nói đủ ý và đúng thời gian. Hạn chế tránh nói quá nhiều hoặc quá ít để tránh bị mất điểm và không đem lại kết quả khả quan.
 • Nếu chẳng may bạn gặp chủ đề không quen thuộc thì hãy trả lời theo các câu hỏi gợi ý sẽ giúp bạn cứu cánh phần bài thi của mình.
 • Cố gắng tạo mạch thời gian quá khứ – hiện tại – tương lai giúp bài nói thêm hấp dẫn hơn.
 • Trình bày quan điểm cá nhân sẽ gây ấn tượng được với ban giám khảo hơn.
 • Mô tả các chi tiết không chỉ giúp bạn diễn đạt đủ ý mà còn thể hiện được khả năng sử dụng từ vựng và ngữ pháp theo chủ đề.
 • Khi làm bài thi IETLS Speaking Part 2, tránh để sai lỗi ngữ pháp.
 • Thường xuyên ôn luyện từ vựng theo chủ đề.
 • Trình bày phân thi nói một cách tự nhiên, trôi chảy, mạch lạc
 • Tự tạo câu hỏi gợi ý trong đầu để có thêm ý tưởng cho bài nói.

D. Cách xử lí khi gặp topic không biết trong IELTS Speaking

Cách xử lí khi gặp topic không biết trong IELTS Speaking
Cách xử lí khi gặp topic không biết trong IELTS Speaking

Làm gì khi gặp chủ đề không “trúng tủ”? Đây tuy là câu hỏi hơi bị “lo xa” tuy nhiên, thà lo xa còn hơn không lo đúng không nào. Lo xa để dự tính và có cách giải quyết một cách nhanh gọn.

Dưới đây là cách xử lí khi gặp topic “mù tịt” trong IELTS Speaking, các “sĩ tử” xem ngay để tùy trường hợp “bất trắc” nhé.

Cách 1: Hãy thẳng thắng

Đầu tiên là hãy thẳng thắn nói với ban giám khảo rằng topic đó bạn không thích hoặc bạn không có kiến thức về câu hỏi đó. Tuy nhiên, để gây chú ý được với ban giám khảo, bạn nên đưa ra nhận định một cách chung chung về chủ đề đó. Ngoài ra, khi nói bạn nên lưu ý sử dụng từ vựng, cấu trúc ngữ pháp để nâng tầm kiểm soát ngôn ngữ.

Cách 2: Bịa ra câu trả lời

Nếu bạn sợ áp dụng cách 1 sẽ khiến ban giám khảo không đánh giá cao về bạn thì bạn hãy tưởng tượng và bịa ra câu trả lời.

Để áp dụng được cách này đòi hỏi bạn phải có trí trưởng tượng thật phong phú, đem những điều bạn tưởng tượng đó áp dụng vào câu trả lời của mình. Không ai đi điều tra điều bạn nói cả, nên vì vậy đừng lo sẽ bị trừ điểm. Đây cũng là điều rất bình thường trong phần thi IELTS Speaking.

E. Các lỗi cần tránh trong IELTS Speaking

Các lỗi cần tránh trong IETLS Speaking
Các lỗi cần tránh trong IETLS Speaking

Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking, bạn cần lưu ý những điều sau:

Thiếu ngữ điệu

Ngữ điệu thực chất là cách lên/ xuống giọng, cách nhấn nhá khi nói. Bạn có đồng ý rằng, sử dụng ngữ điệu trong giao tiếp sẽ khiến người nghe dễ hiểu hơn và họ sẽ tập trung vào câu chuyện của mình.

Đối với những thí sinh chưa biết vận dụng ngữ điệu khi nói, các giám khảo sẽ cảm thấy khó khăn để chấm điểm cho các thí sinh này. Do vậy, thí sinh có thể bị trừ điểm ở tiêu chí “phát âm tốt” và “mạch lạc”.

Lạm dụng từ nối

Dùng từ nối sẽ giúp phần thi nói của bạn không chỉ có tính logic mà còn giúp các ý văn được liên kết chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều cũng sẽ khiến bạn bị trừ điểm đấy.

Cách tốt nhất là hãy cố gắng nói một cách tự nhiên, áp dụng từ nối đúng lúc để diễn đạt được điều bạn muốn thể hiện.

Xem ngay 6 lỗi cần tránh trong IELTS Speaking để không bị mất điểm vì những lỗi không đáng có nhé!

Lặp lại nội dung câu hỏi

Lặp lại 100% nội dung câu hỏi là điều rất “không nên” khi trong phần thi IELTS Speaking. Vì vậy, hãy cố gắng diễn đạt nội dung câu hỏi theo ý của bản thân, từ đó vận dụng từ ngữ, cấu trúc và diễn đạt một cách linh hoạt.

Điều này sẽ giúp bạn tăng điểm tiêu chí tiêu chí “Grammatical Range and Accuracy” và “Lexical resource” đáng kể đấy.

Nói rằng: “I don’t understand”

Nếu bạn có thắc mắc về câu hỏi của ban giám khảo thì cũng không nên nói rằng “I don’t understand”. Thay vào đó, bạn hãy đề nghị bằng những câu như: “Could you say that again, please?” hoặc “Do you mean…?” không chỉ giúp bạn thể hiện một phần răằ ngbajn vẫn hiểu câu hỏi và tránh được lỗi sai cần tránh trong bài thi của mình.

Trả lời như một “cái máy”

Nếu may mắn gặp được câu hỏi “trúng tủ” thì cũng đừung trả lời một cách “làu làu” như trong sách nhé. Điều này sẽ khiến bạn bị trừ điểm “oan” đấy.

Chính vì thế, hãy cố gắng diễn đạt theo ý của bạn, vận dụng ngôn từ linh hoạt để bài nói được trình bày một cách tự nhiên, trôi chảy.

Trên đây là top 20 chủ đề thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 2. Hy vọng những gì IELTS Vietop chia sẽ trên sẽ giúp ích được bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Và nếu bạn đang cần ôn luyện ngay thì Khóa học IELTS cấp tốc dành riêng cho bạn đấy. Chúc bạn đạt được band điểm như mong muốn nhé!

Bài viết liên quan:

Topic: "Weather" - IELTS Speaking Part 2, 3
Topic: “Weather” – IELTS Speaking Part 2, 3
IELTS Vietop gửi đến các sĩ tử topic “Weather” của IELTS Speaking Part 2, 3. Cùng tham khảo nhé! Nội dung chính Part 2Đề bài Sample VocabPart 31. Does weather affect your mood?2. Where can people get weather reports?  3....
Đề luyện tập IELTS Speaking số 1: Art and painting
Đề luyện tập IELTS Speaking số 1: Art and painting
Kỹ năng Speaking đòi hỏi thí sinh phải có vốn từ vựng đa dạng, khả năng phản xạ, cũng như là cách truyền tải tốt. Vậy nên, thường xuyên luyện tập chính là cách tốt nhất để cải thiện...
Bảng phiên âm Tiếng Anh IPA - Hướng dẫn cách phát âm, đánh vần chuẩn quốc tế
Bảng phiên âm Tiếng Anh IPA – Hướng dẫn cách phát âm, đánh vần chuẩn quốc tế
Khác với Tiếng Việt, khi bạn học tiếng Anh thì bạn phải tìm hiểu về phiên âm quốc tế của nó để hiểu rõ cách phát âm chính xác. IELTS Vietop xin chia sẻ với bạn học bảng phiên...
Topic Making Lists – IELTS Speaking part 1
Hôm nay IELTS VIETOP sẽ mang đến bạn một chủ đề IELTS Speaking khá thú vị - Making Lists. Hãy cùng xem bài mẫu của VIETOP dưới đây...
Topic Sharing – IELTS Speaking Part 1
Topic Sharing – IELTS Speaking Part 1
Chủ đề Sharing là chủ đề đã xuất hiện một vài lần trong phần thi Speaking Part 1. Một số câu hỏi về Sharing sẽ xoay quanh bản thân mình có thích chia sẻ không; Gia đình có hướng...
Topic Smile - IELTS Speaking Part 1
Topic Smile – IELTS Speaking Part 1
Trong bài viết sau là một số câu hỏi và sample answers IELTS Speaking Part 1 cho chủ đề Smile (nụ cười) khá mới trong bài thi IELTS Speaking gần đây, các bạn tham khảo nhé. Nội dung chính...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0