[REIVEW SÁCH] Trọn bộ Tactics for Listening (3RD EDITION)

Tactics for Listening – bộ sách luyện nghe cực “đỉnh” để nâng band Listening.
Bạn có biết rằng bộ Cambridge IELTS chỉ dung để làm quen với dạng đề, chứ KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KỂ ĐỂ GIÚP BẠN NÂNG BAND? 

Để thực sự nghe và hiểu nội dung bài nghe, bộ Tactics for Listening thực sự là sự lựa chọn hàng đầu! Sách được chia thành 3 trình độ từ basic đến expanding, phù hợp cho người học ở mọi trình độ.


Leave a Comment