Cấu trúc Would Rather trong Tiếng Anh

25 Tháng 05, 2020
Would rather có thể được dùng để thay thế cho những cấu trúc câu đơn giản hơn như I...

Topic Describe A Good Law In Your Country – IELTS Speaking Part 2

25 Tháng 05, 2020
Chủ đề Describe A Good Law In Your Country là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong bài thi...

Hướng dẫn cách viết dạng Pie Chart – IELTS Writing Task 1

25 Tháng 05, 2020
Cũng như các dạng câu hỏi khác trong phần Writing task 1, Pie chart cũng có rất nhiều cách...

Chủ đề Job/Work – IELTS Speaking

23 Tháng 05, 2020
Trong bài viết ngày hôm nay Vietop sẽ chia sẻ đến bạn một số bài mẫu cho bài thi...

Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh

22 Tháng 05, 2020
Bên cạnh 4 loại câu điều kiện cơ bản trong tiếng Anh là câu điều kiện loại 0, loại...

Topic Accommodation – IELTS Speaking Part 1

22 Tháng 05, 2020
Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến bạn bộ từ vựng và bài mẫu...

Cách hỏi và chỉ đường trong IELTS

21 Tháng 05, 2020
Thỉnh thoảng, ta sẽ bắt gặp dạng câu hỏi liên quan đến bản đồ, chỉ đường trong phần thi...

Chủ đề Jobs trong IELTS Listening

21 Tháng 05, 2020
Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề xuất hiện trong IELTS Listening khá...

Cách viết dạng Multiple Graphs/Charts – IELTS Writing Task 1

21 Tháng 05, 2020
Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop sẽ hướng dẫn bạn cách viết dạng Multiple Graphs/Charts – IELTS...

Hướng dẫn cách viết dạng Map – IELTS Writing Task 1

20 Tháng 05, 2020
Đối với những bạn đang luyện thi IELTS chắc hẳn rằng đều biết rằng ngoài dạng Process, Two-part questions...