Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Buy là gì? V3 của buy và các cấu trúc buy trong tiếng Anh

Trang Đoàn
Trang Đoàn
17.10.2023

Buy là một trong những từ vựng thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, rất nhiều người nhầm lẫn hoặc không biết V3 của buy là gì. Nếu bạn cũng thuộc số đó, đừng ngần ngại theo dõi ngay bài viết dưới đây của IELTS Vietop để được giải đáp tất tần tật thắc mắc nhé!

1. Buy là gì?

Trong tiếng Anh, nghĩa phổ biến nhất của buy là mua một thứ gì đó. Cụm từ này được sử dụng trong giao dịch mua bán để thể hiện việc chuyển đổi sản phẩm hoặc dịch vụ thành tiền bạc hoặc tài sản khác. 

Buy là gì
Buy là gì

Eg:

 • I want to buy a new car. (Tôi muốn mua một chiếc xe ô tô mới.)
 • She bought a beautiful dress yesterday. (Cô ấy đã mua một chiếc váy đẹp vào ngày hôm qua.)

Khi đóng vai trò là một danh từ, buy dùng để chỉ cái gì đó xứng đáng với với số tiền bạn trả, giá tốt, món hời. 

Eg:

 • That antique watch I found at the flea market was a great buy. (Chiếc đồng hồ cổ tôi tìm thấy tại chợ trời thật sự là một món hời.)
 • The laptop I bought on Black Friday was a real buy, with a significant discount. (Chiếc laptop tôi mua vào ngày Black Friday thật sự là một lựa chọn tốt, với mức giảm giá đáng kể.)

Ngoài ra, cũng có thể dùng buy để diễn đạt việc tin tưởng một điều gì đó là sự thật (= believe).  

 • I don’t buy his excuses for being late anymore. He’s always making up stories. (Tôi không tin vào lý do anh ấy trễ nữa. Anh ấy luôn bịa đặt câu chuyện.)
 • She tried to make us buy her explanation, but it just didn’t seem plausible. (Cô ấy cố gắng làm cho chúng tôi tin vào giải thích của cô ấy, nhưng nó dường như không có vẻ hợp lý.)
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Các dạng thức của Buy

Loại từĐộng từVí dụ
Nguyên thểto buyShe wants to buy a new car. (Cô ấy muốn mua một chiếc xe ô tô mới.)
I plan to buy a gift for my sister’s birthday. (Tôi dự định mua một món quà cho sinh nhật của em gái tôi.)
Động danh từbuyingHe is buying groceries at the supermarket right now. (Anh ấy đang mua đồ tại siêu thị ngay bây giờ.)
Are you buying tickets for the concert tomorrow? (Bạn đang mua vé cho buổi hòa nhạc ngày mai không?)
Phân từ IIboughtLast week, I bought a new book and finished reading it. (Tuần trước, tôi đã mua một cuốn sách mới và đọc xong nó.)
She bought a beautiful dress for the special occasion. (Cô ấy đã mua một chiếc váy đẹp cho dịp đặc biệt.)

3. V3 của buy là gì? Quá khứ của buy trong tiếng Anh

Buy là một động từ bất quy tắc nên quá khứ và V3 của buy trong tiếng Anh sẽ là bought.

V3 của buy là gì? Quá khứ của buy trong tiếng Anh
V3 của buy là gì? Quá khứ của buy trong tiếng Anh

Eg:

 • I have bought all the necessary ingredients for dinner. (Tôi đã mua tất cả các nguyên liệu cần thiết cho bữa tối.)
 • He had bought a new suit for the wedding. (Anh ấy đã mua một bộ vest mới cho đám cưới.)
 • She bought a new laptop last month. (Cô ấy đã mua một chiếc laptop mới vào tháng trước.)
 • They bought tickets to the concert on Friday. (Họ đã mua vé cho buổi hòa nhạc vào thứ Sáu.)

Xem thêm:

 • Get + v3 là gì? V2, V3 của get là gì trong tiếng Anh
 • V2 và V3 của come là gì? Phân biệt come và go trong tiếng Anh
 • V3 của leave là gì? Quá khứ của leave trong tiếng Anh

4. Cách chia động từ buy trong tiếng Anh

ThìIYouHe/ she/ itWeYouThey
Hiện tại đơnbuybuybuysbuybuybuy
Hiện tại tiếp diễnam buyingare buyingis buyingare buyingare buyingare buying
Hiện tại hoàn thànhhave boughthave boughthas boughthave boughthave boughthave bought
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnhave been
buying
have been
buying
has been
buying
have been
buying
have been
buying
have been
buying
Quá khứ đơnboughtboughtboughtboughtboughtbought
Quá khứ tiếp diễnwas buyingwere buyingwas buyingwere buyingwere buyingwere buying
Quá khứ hoàn thànhhad boughthad boughthad boughthad boughthad boughthad bought
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn had been
buying
had been
buying
had been
buying
had been
buying
had been
buying
had been
buying
Tương lai đơnwill buywill buywill buywill buywill buywill buy
Tương lai gầnam going
to buy
are going
to buy
is going
to buy
are going
to buy
are going
to buy
are going
to buy
Tương lai tiếp diễnwill be buyingwill be buyingwill be buyingwill be buyingwill be buyingwill be buying
Tương lai hoàn thànhwill have
bought
will have
bought
will have
bought
will have
bought
will have
bought
will have
bought
Tương lai hoàn thành tiếp diễnwill have
been buying
will have
been buying
will have
been buying
will have
been buying
will have
been buying
will have
been buying

5. Các cách dùng dạng quá khứ của buy

Các cách dùng dạng quá khứ của buy
Các cách dùng dạng quá khứ của buy

5.1. Cách dùng dạng quá khứ đơn của buy

Trong thì quá khứ đơn: S + bought + … 

Eg: 

 • She bought a new phone yesterday. (Cô ấy đã mua một chiếc điện thoại mới ngày hôm qua.)
 • They bought a house in the suburbs last year. (Họ đã mua một căn nhà ở ngoại ô vào năm ngoái.)
 • He bought a rare coin at an auction two weeks ago. (Anh ấy đã mua một đồng tiền hiếm qua một cuộc đấu giá hai tuần trước.)

Trong cấu trúc câu điều kiện loại 2

 • If + S1 + V-ed/2…, S2 + would (not) + V-inf…
 • If + S1 + bought…, S2 + would (not) + V-inf… 

Eg:

 • If she bought a lottery ticket, she would have a chance to win. (Nếu cô ấy mua vé số, cô ấy sẽ có cơ hội thắng.)
 • If they bought a larger car, they could fit all their luggage. (Nếu họ mua một chiếc ô tô lớn hơn, họ có thể đựng hết hành lý của họ.)
 • If he bought a plane ticket in advance, he would save money on the flight. (Nếu anh ấy mua vé máy bay trước, anh ấy sẽ tiết kiệm tiền cho chuyến bay.)

Trong câu giả định

 • Mong ước ở hiện tại với wish: S1 + wish + S2 + bought…
 • Mong ước ở hiện tại với if only: If only + S + bought…
 • Mong muốn cho hiện tại với would rather: S1 + would rather that + S2 + bought… 

Eg:

 • I wish I bought that book last week. (Tôi ước tôi đã mua cuốn sách đó tuần trước.)
 • If only he bought a new laptop, he could work more efficiently. (Chỉ biết bao nếu anh ấy mua một chiếc laptop mới, anh ấy có thể làm việc hiệu quả hơn.)
 • I would rather that she bought a gift for the birthday party. (Tôi muốn rằng cô ấy đã mua một món quà cho bữa tiệc sinh nhật.)

5.2. Cách dùng dạng quá khứ phân từ của buy 

Trong các thì hoàn thành (have + Ved/PII)

V3 của buy được dùng trong các thì hoàn thành sau:

 • Hiện tại hoàn thành: S + have/has + bought…
 • Quá khứ hoàn thành: S + had + bought…
 • Tương lai hoàn thành: S + will + have + bought…

Eg:

 • I have bought a new phone. (Tôi đã mua một chiếc điện thoại mới.)
 • By the time they arrived, I had already bought the tickets. (Đến lúc họ đến, tôi đã mua vé rồi.)
 • By this time next year, I will have bought a new car. (Vào thời điểm này năm sau, tôi sẽ đã mua một chiếc ô tô mới.)

Trong câu điều kiện loại 3

Cấu trúc:

 • If + S1 + had + bought…, S2 + would (not) + have + Ved/3 
 • If + S2 + had + Ved/3…, S2 + would (not) + have + bought… 

Eg:

 • If I had bought that ticket earlier, I would have been able to attend the concert. (Nếu tôi đã mua vé đó sớm hơn, tôi đã có thể tham dự buổi hòa nhạc.)
 • If she had bought the right ingredients, the cake would have turned out perfectly. (Nếu cô ấy đã mua đúng nguyên liệu, bánh sẽ trở nên hoàn hảo.)
 • If they had told me about the sale, I wouldn’t have bought the full-priced item. (Nếu họ đã nói cho tôi về chương trình giảm giá, tôi sẽ không mua món hàng với giá đầy đủ.)
 • If you had fixed the leaky roof earlier, we wouldn’t have had to buy a new one. (Nếu bạn đã sửa mái nhà bị rò trước đó, chúng tôi sẽ không phải mua mái mới.)

Trong câu giả định cho quá khứ

 • Mong ước cho quá khứ với wish: S1 + wish + S2 + had bought …
 • Mong ước cho quá khứ với if only: If only + S + had + bought … 
 • Cấu trúc would rather: S1 + would rather that + S2 + had + bought … 

Eg:

 • I wish I had bought that painting when I had the chance. (Tôi ước tôi đã mua bức tranh đó khi tôi còn cơ hội.)
 • If only I had bought that rare book when I had the chance. (Chỉ biết bao nếu tôi đã mua cuốn sách hiếm đó khi tôi còn cơ hội.)
 • I would rather that she had bought a gift for the party. (Tôi muốn rằng cô ấy đã mua một món quà cho bữa tiệc.)

Trong câu bị động

S + be + bought + (by O) …: Diễn tả ai/cái gì/con gì đã được mua/bị mua chuộc bởi…

Eg:

 • The painting was bought by a wealthy collector at the auction. (Bức tranh đã được một nhà sưu tập giàu có mua tại buổi đấu giá.)
 • The company’s shares were bought by a foreign investor. (Cổ phiếu của công ty đã bị mua chuộc bởi một nhà đầu tư nước ngoài.)
 • The antique vase was bought by the museum for its collection. (Cái bình cổ đại đã được bảo tàng mua vào bộ sưu tập của nó.)

Trong câu rút gọn mệnh đề quan hệ (dạng bị động)

Quá khứ phân từ bought được dùng khi mệnh đề quan hệ sử dụng các thì hoàn thành hoặc ở dạng bị động (be + Ved/PII). 

Eg: 

 • The car that was bought last week is very expensive. –> The car bought last week is very expensive.
 • The house that was bought at auction needs extensive repairs. –> The house bought at auction needs extensive repairs.

6. Một số cụm động từ đi với buy

Buy off:

 • Nghĩa: Mua chuộc ai đó bằng cách trả tiền hoặc ưa thích để họ làm điều gì đó hoặc để họ không tiết lộ thông tin.
 • Eg: The corrupt politician was accused of trying to buy off the journalists. (Chính trị gia tham nhũng bị cáo buộc đã cố gắng mua chuộc các nhà báo.)

Buy out:

 • Nghĩa: Mua lại toàn bộ cổ phần hoặc sở hữu của người khác, thường để kiểm soát hoàn toàn một công ty hoặc doanh nghiệp.
 • Eg: The company decided to buy out its competitor to expand its market share. (Công ty quyết định mua lại đối thủ để mở rộng thị phần.)

Buy into:

 • Nghĩa: Tin tưởng hoặc ủng hộ một ý kiến, quan điểm, hoặc gợi ý nào đó.
 • Eg: Many investors are buying into the idea of renewable energy. (Nhiều nhà đầu tư đang ủng hộ ý tưởng về năng lượng tái tạo.)

Buy up:

 • Nghĩa: Mua hết số lượng lớn hàng hoá hoặc tài sản có sẵn trên thị trường.
 • Eg: The company quickly bought up all the available land for its new project. (Công ty nhanh chóng mua hết đất đai có sẵn cho dự án mới của họ.)

Buy in:

 • Nghĩa: Tham gia vào một hoạt động, dự án hoặc chương trình bằng cách mua cổ phần hoặc vé tham gia.
 • Eg: They decided to buy in and become part of the startup’s development team. (Họ quyết định tham gia và trở thành thành viên của đội phát triển của startup.)

Buy on credit:

 • Nghĩa: Mua hàng hoá nhưng không trả tiền ngay mà trả sau một khoảng thời gian đã thỏa thuận.
 • Eg: She often buys her furniture on credit and pays in installments. (Cô ấy thường mua đồ nội thất trả góp và trả tiền theo kỳ hạn.)

Như vậy, qua bài viết trên, bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc cũng như cách sử dụng V3 của buy trong các trường hợp. Để không bị nhầm lẫn cũng như sử dụng chính xác cụm từ này, bạn cần phải nắm chắc lý thuyết và làm nhiều bài tập. Hy vọng những chia sẻ trên đây của IELTS Vietop có thể giúp bạn bổ sung các kiến thức và vận dụng chúng tốt hơn.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn cải thiện thêm các kỹ năng khác trong tiếng Anh, có thể tham khảo ngay các khóa học IELTS tại Vietop và liên hệ ngay với mình nếu có bất kỳ thắc mắc nào nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h