Khoá học

IELTS Foundation

Xây dựng nền tảng – Tự tin chạm mốc IELTS

Khóa học IELTS Foundation

Tại sao bạn nên chọn khóa học này?

Một phần nhớ được kiến thức nhưng sử dụng lộn xộn, rất thiếu chính xác khi Nói/Viết

Bỏ tiếng Anh lâu (~3-5 năm) và gần như không sử dụng trong thời gian đó

Có nền tảng tiếng Anh cơ bản về từ vựng, ngữ pháp

Bạn nhận được gì sau khóa học IELTS Foundation

Listening
 • Nghe hiểu các bài hội thoại và độc thoại với chủ đề thông dụng.
 • Nghe Đạt được tối thiểu 8/40 đúng câu dưới điều kiện phòng thi.
Speaking

Có khả năng trả lời các câu hỏi theo một số chủ đề thông dụng trong part 1 với sự mạch lạc nhưng mở rộng còn hạn chế và một số part 2 (với thời lượng ít nhất 1 phút).

Reading
 • Đọc và hiểu một đoạn văn ngắn (200-300 từ) ở các chủ đề thông dụng.
 • Đọc Đạt được tối thiểu 8/40 đúng câu dưới điều kiện phòng thi.
Writing
 • Hoàn toàn làm chủ được tất cả các dạng câu hỏi, kỹ năng Viết theo yêu cầu.
 • Có khả năng kiểm soát ngữ pháp tốt ở mức độ câu đơn; có cố gắng áp dụng câu phức/ ghép.
 • Có khả năng viết 1 đoạn văn tối thiểu 150 từ về những chủ đề thông dụng và mắc lỗi sai ngữ pháp (50% câu bị lỗi).

Lộ trình học tập

Offline

40 buổi / 80 giờ học

Book 1

Listening

Nghe – Thông tin cơ bản

 • Tập nghe lấy thông tin cá nhân
 • Làm quen dạng câu hỏi điền từ vào form thông tin theo yêu cầu qua

Speaking

Nói – Tự giới thiệu bản thân

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 1 IELTS Speaking về học tập/ công việc

Writing

Viết – Kế hoạch bản thân

 • Củng cố lại ngữ pháp – thì hiện tại
 • Viết câu với cấu trúc biểu thị “lợi ích”

Reading

Đọc – People’s lives

 • Phát triển từ vựng
 • Làm quen dạng câu hỏi nối câu chủ đề (Matching headings) và lựa chọn đúng/ sai (True/ false)

Listening

Nghe – Địa điểm du lịch

 • Bổ sung từ vựng
 • Dạng câu hỏi điền từ vào form/ table và Lựa chọn đáp án đúng (Multiple choice)

Speaking

Nói – Miêu tả 1 chuyến đi

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 1-2 IELTS Speaking về chủ đề du lịch (nói  từ 30s – 1 phút cho part 2)

Writing

Viết – Miêu tả biểu đồ

 • Củng cố lại ngữ pháp – thì quá khứ
 • Viết các Câu với cấu trúc biểu thị “xu hướng”

Reading

Đọc – Nơi chốn

 • Phát triển từ vựng
 • Dạng câu hỏi lựa chọn đúng/ sai (True/ false)

Listening

Nghe – Miêu tả sở thích

 • Bổ sung từ vựng – miêu tả đồ vật
 • Dạng câu hỏi điền từ vào bảng ghi chú (Table completion)

Speaking

Nói – Miêu tả 1 sở thích

 • Tập trung phần Ngôn ngữ / Phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của Part 2 IELTS Speaking về chủ đề Sở thích (nói từ 30s – 1 phút) – có phần miêu tả tương lai

Writing

Viết – Miêu tả biểu đồ

 • Củng cố lại ngữ pháp – Dạng so sánh hơn, so sánh nhất
 • Viết các câu với cấu trúc biểu thị “sự so sánh”

Reading

Đọc – Chủ đề Sách

 • Phát triển từ vựng miêu tả Sách
 • Dạng câu hỏi nối thông tin (Matching information)

Listening

Nghe – Món ăn, bữa ăn

 • Bổ sung từ vựng – miêu tả món ăn
 • Dạng câu hỏi điền từ vào Bảng ghi chú (Table completion) và lựa chọn đáp án đúng (Multiple choice)

Speaking

Nói – Miêu tả 1 địa điểm ăn uống

 • Tập trung phần Ngôn ngữ / Phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của Part 1-2 IELTS Speaking về chủ đề Ăn Uống (nói từ 30s – 1 phút cho part 2)

Writing

Viết – Viết câu dùng thể bị động

 • Củng cố lại ngữ pháp – câu bị động
 • Viết các câu với cấu trúc “bị động” biểu thị nguyên do và cho lời khuyên

Reading

Đọc – Phong cách ăn uống

 • Phát triển từ vựng miêu tả phong cách ăn uống
 •  Dạng câu hỏi điền từ vào câu (Sentence completion)

Listening

Nghe

 • Bổ sung từ vựng – Chủ đề về đồ vật/ thiết bị
 • Dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng (Multiple choice) và điền từ vào form (Form completion)

Speaking

Nói – Miêu tả 1 thiết bị điện tử/đồ vật

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 1-2 IELTS Speaking về chủ đề công nghệ (nói từ 30s – 1 phút cho part 2)

Writing

Viết – Dùng “từ nối” để liên kết câu

 • Viết – Dùng “từ nối” để liên kết câu
 • Viết các câu và đoạn với việc dùng “từ nối” chính xác

Reading

Đọc – Thiết bị công nghệ

 • Phát triển từ vựng
 • Dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng (Multiple choice)

Listening

Nghe – Cuộc sống của học sinh

 • Bổ sung từ vựng – Chủ đề học tập
 • Dạng câu hỏi điền từ vào form và Bảng biểu (Form & Table completion)

Speaking

Nói – Trả lời các câu hỏi xoay quanh chủ đề Trường học

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 1-2 IELTS Speaking về chủ đề học tập/ trải nghiệm (nói từ 30s – 1 phút cho part 2)

Writing

Viết – Đoạn văn theo ngữ cảnh

 • Củng cố lại ngữ pháp – Danh từ đếm được/ không đếm được

 • Viết đoạn văn dùng ngôn ngữ biểu thị “lợi ích”: Fast food, Learning English …

Reading

Đọc – Việc làm trong khi học

 • Phát triển từ vựng
 • Dạng câu hỏi lựa chọn đúng/ sai (True/ False/ Not Given)

Listening

Nghe – Ô nhiễm không khí

 • Bổ sung từ vựng
 • Dạng câu hỏi hoàn thành câu và ghi chú (Sentence & Note Completion)

Speaking

Nói – Miêu tả 1 trải nghiệm trong quá khứ

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 2 IELTS Speaking về chủ đề du lịch (nói từ 1 – 2 phút)

Writing

Viết – Đoạn văn theo ngữ cảnh

 • Củng cố lại ngữ pháp – Mạo từ
 • Viết đoạn văn nói về lợi ích của việc đạp xe đạp

Reading

Đọc – Du lịch & Lễ hội

 • Phát triển từ vựng
 • Dạng câu hỏi Nối thông tin – đặc điểm (Matching features)

Listening

Nghe – Sở thích

 • Bổ sung từ vựng
 • Dạng câu hỏi điền từ vào bảng biểu, vào form, lựa chọn nhiều đáp án đúng (Table & Form completion, Multiple choice with more than 1 answer)

Speaking

Nói – Miêu tả động vật

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 2 IELTS Speaking về chủ đề động vật (nói từ 1 – 2 phút)

Writing

Viết – Viết câu phức

 • Củng cố lại ngữ pháp – Câu điều kiện “If”
 • Viết câu phức hoàn chỉnh sử dụng các dạng câu điều kiện “If”

Reading

Đọc – Cuộc sống của động vật

 • Phát triển từ vựng
 • Dạng câu hỏi tìm chủ đề đúng và quyết định đúng/ sai so với quan điểm của người viết (Headings & Yes/ No/ Not Given)

Listening

Nghe – Giữ vóc dáng

 • Bổ sung từ vựng
 • Dạng câu hỏi điền từ vào bảng ghi chú (Note completion)

Speaking

Nói – Trả lời các câu hỏi về chủ đề Sức khoẻ

 • Tập trung phần ngôn ngữ/ phát âm
 • Tập trả lời câu hỏi của part 1-2 IELTS Speaking về chủ đề sức khoẻ (nói từ 1 – 2 phút cho part 2)

Writing

Viết – Viết đoạn văn hoàn chỉnh

 • Viết các đoạn văn hoàn chỉnh: Lợi ích của việc tập gym, lý do con người cần tiêu thụ cà phê…

Reading

Đọc – Thể thao trong trường học

 • Phát triển từ vựng
 • Dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng (Multiple choice)

Nhận tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h

Cam kết về khóa học

Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí

Đảm bảo điểm đầu ra bằng hợp đồng

Hệ thống tài liệu học tập & công nghệ học tập cá nhân hoá

Giảng viên có chuyên môn cao, đạt từ 8.0 IELTS trở lên

Mỗi điểm số là 1 câu chuyện đầy nỗ lực

Điều Vie​​​​top luôn tâm đắc nhất trong giảng dạy đó chính là được nhìn thấy học viên THAY ĐỔI, tiến bộ rõ rệt từng ngày.

21.220 học viên
đạt điểm IELTS

21.220

học viên
đạt điểm IELTS

96% đạt điểm IELTS mục tiêu

96%

đạt điểm IELTS mục tiêu

98% hài lòng với chất lượng

98%

hài lòng với chất lượng

Hoàng Kim Chi

Hành trình chinh phục:

logo ielts
6.0
6.5

Hoàng Kim Chi

Á hậu

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Lê Nguyễn Đông Quân

Hành trình chinh phục:

logo ielts
5.5
7.5

Lê Nguyễn Đông Quân

Sinh viên

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Trần Quốc Huy

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.0

Trần Quốc Huy

Đi làm

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Nguyễn Phương Thuỷ Tiên

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.5

Nguyễn Phương Thủy Tiên

Học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Phạm Nguyễn Thanh Trúc

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.0

Phạm Nguyễn Thanh Trúc

Sinh viên

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
La Trúc Quỳnh

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.0

La Trúc Quỳnh

Sinh viên

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Hoàng Kim Chi
Lê Nguyễn Đông Quân
Trần Quốc Huy
Nguyễn Phương Thuỷ Tiên
Phạm Nguyễn Thanh Trúc
La Trúc Quỳnh

Những yêu thương từ Vietopies

Những chia sẻ của Vietopies về trải nghiệm học tập và hành trình chinh phục điểm IELTS tại Vietop.

Xem tất cả
Thi Nguyễn Bảo Thư
Thi Nguyễn Bảo Thư
Hi everyone, mình là Bảo Thư. Hiện mình đã tốt nghiệp Đại học và đi làm. Mình đã hoàn thành khóa học 50 buổi và đạt được thành quả Overall …
Đặng Nguyễn Vĩnh Tấn
Đặng Nguyễn Vĩnh Tấn
My name is Tan Dang, I’m 25 years old and currently working. I took the IELTS test in order to look for new career opportunities. I found Vietop center by …
Lê Chí Hiếu
Lê Chí Hiếu
Mình tên Hiếu và đã đi làm được mấy chục năm rồi, mình cần IELTS để làm hồ sơ định cư ở Canada. Mình được công ty du học giới …

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h