Khoá học

IELTS 3.0 – 5.0

Xây dựng nền tảng – Tự tin chạm mốc IELTS

Khoá học
IELTS 3.0 – 5.0

Tại sao bạn nên chọn khóa học này?

Đã có nền tảng tiếng Anh kha khá về từ vựng, ngữ pháp.

Có thường xuyên tiếp xúc với tiếng Anh trong môi trường học tập hoặc công việc.

Chủ yếu sử dụng 1 hoặc 2 kỹ năng chính trong công việc hoặc học tập, mức độ và tần suất sử dụng chưa cao.

Từ vựng và ngữ pháp khi ứng dụng vào nói/ viết còn bị sai khá nhiều, thiếu tự nhiên.

Bạn cải thiện gì sau khóa học IELTS 3.0 – 5.0?

Listening
 • Nghe hiểu các bài hội thoại và độc thoại với chủ đề thông dụng và một số ít chủ đề học thuật.
 • Đạt tối thiểu 17/40 câu đúng dưới điều kiện phòng thi.
Speaking
 • Có khả năng trả lời các câu hỏi theo một số chủ đề thông dụng.
 • Part 1 trả lời trôi chảy, part 2 nói được đến 2 phút đúng trọng tâm, part 3 trả lời được một số câu theo bố cục.
 • Có khả năng sử dụng ít nhất 5 discourse markers và 5 idiomatic terms.
Reading
 • Đọc hiểu các bài đọc với chủ đề thông dụng và một số chủ đề học thuật.
 • Biết và hiểu 100 từ trong the Academic Word List (AWL).
 • Đọc đạt được tối thiểu 17/40 đúng câu dưới điều kiện phòng thi.
Writing
 • Có khả năng kiểm soát ngữ pháp tốt ở mức độ câu đơn và câu phức ghép với độ lỗi sai tầm 30% câu bị lỗi. Hạn chế lỗi sai chính tả (tối đa 6 lỗi).
 • Có khả năng hoàn thành bài task 1 ở các dạng số liệu có yếu tố thay đổi theo thời gian (change-over- time), so sánh (comparison), bản đồ (maps) và quy trình (process).
 • Có thể hoàn thành 1 bài essay IELTS (250 từ) với một số chủ đề thông dụng.

Lộ trình học tập

Offline

100 buổi / 200 giờ học

Book 3
 • 21 – 23 buổi: Kỹ năng Nói
 • 21 – 23 buổi: Kỹ năng Nghe
 • 23 buổi: Kỹ năng Đọc
 • 23 buổi: Kỹ năng Viết
 • 8 buổi dành cho thực hành và kiểm tra như trong phòng thi

Bài 1

Tổng quan về IELTS Listening

 • Hiểu, nắm đủ yêu cầu các phần của bài thi IELTS.

 • Hiểu, nắm đủ các dạng câu hỏi (task types).

 • Hiểu, học và rèn kỹ năng xác định từ khoá (keywords).

 • Học và rèn kỹ năng dự đoán đáp án (predicting answers).

Bài 2

Nghe giỏi các thông tin cơ bản

 • Nghe số, tên, thông tin cá nhân.
 • Mở rộng đào sâu dạng câu hỏi điền từ vào form thông tin theo yêu cầu qua cuộc hội thoại 2 người.

Bài 3

Tiếp cận nhiều phương pháp nghe khác nhau

 • Nghe viết chính tả.
 • Nghe đuổi bắt từ hoặc cụm từ quan trọng.

Bài 4

Học và bổ sung kiến thức từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc trong IELTS

Vận dụng vốn từ sẵn có và bổ sung nguồn từ vựng cần thiết theo nhiều chủ đề khác nhau:

 • Education
 • Relationships
 • Work
 • Food and Drink
 • Fame and the media
 • Travel and transport
 • Health

Bài 5

Học và bổ sung kiến thức ngữ pháp qua việc phân tích các dạng câu hỏi

Nhiều phần trong kỹ năng nghe IELTS đòi hỏi người học phải vững ngữ pháp để phân tích chủ điểm, từ loại (danh từ số ít/ số nhiều, động từ, tính từ …)

Bài 6

Tiếp cận chi tiết từng dạng câu hỏi

 • Hiểu rõ yêu cầu về khả năng nghe của từng dạng câu hỏi (đây là điểm khác biệt cốt lõi so với việc học nghe tiếng Anh thông thường).
 • Chiến lược học và làm từng dạng:
  • Completion, short answer – kỹ năng phân tích đáp án.
  • Matching – kỹ năng nghe rộng ý, hiểu paraphrasing, tránh bẫy.
  • Multiple choice – kỹ năng phân biệt đối tượng nói/ ý tứ của người nói qua ngữ điệu, cảm xúc. Phân tích nhanh và bắt từ khoá chuẩn.
  • Labeling – mẹo để nhận biết các biểu đồ, maps, hình và tính tương quan của các câu hỏi (các bẫy thường gặp, các vấn đề thường gặp khi nghe từng dạng – cách xử lý).

Bài 7

Tiếp cận dần các đề thi luyện tập và thực tế

Tiếp cận và luyện tập sâu đề thi IELTS Listening (part 1, 2). Luyện tập 1 số đề thi hoàn chỉnh có độ khó ở mức dễ đến trung bình.

Bài 1

Tổng quan về IELTS Reading

 • Hiểu, nắm đủ yêu cầu các bài đọc (passages) của bài thi IELTS.

 • Hiểu, nắm đủ các dạng câu hỏi (task types).

 • Hiểu, học và rèn kỹ năng xác định từ khoá (keywords).

 • Học và rèn kỹ năng dự đoán đáp án (predicting answers).

Bài 2

Tiếp cận nhiều phương pháp đọc khác nhau

 • Định hình lại nguyên lý của việc đọc trong bài thi IELTS.

 • Tập kỹ năng đọc lướt lấy ý chính (skimming).

 • Tập kỹ năng đọc quét để tìm thông tin cụ thể (scanning).

 • Tập kỹ năng đọc chi tiết để hiểu nội dung cặn kẽ (reading in details).

Bài 3

Học và bổ sung kiến thức từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc trong IELTS

 • Khai phá tư duy người học về việc đọc – dịch truyền thống.

 • Tập trung vận dụng vốn từ sẵn có để đọc và hiểu bài.

 • Bổ sung nguồn từ vựng nâng cao cần thiết theo nhiều chủ đề khác nhau để xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc:

  • Leisure & Education
  • Consumerism
  • Natural
  • Food and Drink
  • Fame and the media
  • Travel and transport
  • Health
  • Festivals and traditions

Bài 4

Học và bổ sung kiến thức ngữ pháp qua việc phân tích các dạng câu hỏi

Nhiều phần trong bài đọc IELTS và các câu hỏi đòi hỏi người học phải vững ngữ pháp để phân tích chủ điểm, từ loại (danh từ số ít/ số nhiều, động từ, tính từ …), cấu trúc câu, mối quan hệ của các ý/ câu trong đoạn.

Bài 5

Tiếp cận chi tiết từng dạng câu hỏi

 • Hiểu rõ yêu cầu về khả năng đọc của từng dạng câu hỏi (đây là điểm khác biệt cốt lõi so với việc đọc tiếng Anh thông thường).
 • Chiến lược học và làm từng dạng:
  • Short answer
  • Completion
  • Multiple choice
  • Matching
  • True/ False/ Not Given – Yes/ No/ Not Given
 • Các bẫy thường gặp, các vấn đề thường gặp khi Đọc và chọn đáp án cho từng dạng – cách xử lý.

Bài 6

Tiếp cận dần các đề thi luyện tập và thực tế

Tiếp cận và luyện tập sâu đề thi IELTS Reading (passage 1, 2). Luyện tập các đề thi hoàn chỉnh có độ khó ở mức dễ đến trung bình.

Bài 1

Tổng quan về IELTS Speaking

 • Hiểu, nắm đúng mục đích của bài thi IELTS Speaking.

 • Hiểu, nắm rõ cấu trúc của từng phần trong bài thi.

 • Hiểu cơ bản yêu cầu ngôn ngữ của từng phần thi.

Bài 2

Học và bổ sung kiến thức từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc trong IELTS Speaking

 • Khai phá tư duy người học về việc nghĩ và dịch Việt – Anh truyền thống.

 • Tập trung vận dụng vốn từ sẵn có để giao tiếp và trả lời câu hỏi.

 • Bổ sung nguồn từ vựng đồng nghĩa, một số ngôn ngữ nâng cao cần thiết theo nhiều chủ đề khác nhau để xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc. Một số chủ đề cơ bản như:

  • Home/ Hometown
  • Work/ Study
  • Hobbies
  • Food
  • Shopping
  • Clothes
  • Music
  • Reading
  • Sports
  • Television
  • Email
  • Friends
  • Restaurant
  • Festivals
 • Các lỗi phổ biến về việc dùng từ vựng và cách xử lý.

Bài 3

Học và bổ sung kiến thức ngữ pháp qua việc phân tích các dạng câu hỏi trong Speaking

 • Nhiều câu hỏi/ phần đòi hỏi người học phải vững ngữ pháp để phân tích và sử dụng đúng chủ điểm ngữ pháp tương quan: Các thì khác nhau, cấu trúc câu khác nhau.

 • Các lỗi phổ biến về việc dùng ngữ pháp và cách xử lý.

Bài 4

Học và bổ sung kiến thức phát âm

 • Hệ thống hoá lại bảng phiên âm quốc tế.

 • Chuẩn chỉnh cho từng âm: Nguyên âm, phụ âm.

 • Học nhấn nhá âm cuối, nối âm cơ bản.

Bài 5

Tiếp cận chi tiết từng phần (part) của bài thi Speaking

 • Hiểu, nắm đủ các dạng câu hỏi phổ biến trong cả 3 part.

 • Hiểu rõ yêu cầu và thực hành trả lời từng dạng câu hỏi trong part 1.

 • Hiểu rõ yêu cầu và thực hành trả lời các dạng câu hỏi trong part 2.

 • Hiểu rõ yêu cầu và thực hành trả lời các dạng câu hỏi trong part 3.

 • Chiến lược mở rộng phát triển ý.

 • Chiến lược kéo dài thời gian suy nghĩ câu trả lời.

Bài 6

Chiến thuật tập trung phát triển từng tiêu chí chấm điểm

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí trôi chảy – mạch lạc (fluency & coherence).

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí từ vựng (vocabulary range & accuracy).

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí ngữ pháp (grammar range & accuracy).

Bài 7

Tiếp cận dần các đề thi luyện tập và thực tế

 • Tiếp cận và luyện tập sâu đề thi IELTS Speaking (part 1, 2), cố gắng trả lời câu hỏi của part.
 • Luyện tập các đề thi hoàn chỉnh có độ khó ở mức dễ đến trung bình.

Bài 1

Tổng quan về IELTS Writing

 • Hiểu, nắm đúng mục đích của bài thi IELTS Writing.

 • Hiểu, nắm rõ cấu trúc của từng phần trong bài thi.

 • Hiểu cơ bản yêu cầu ngôn ngữ của từng phần thi.

Bài 2

Các nguyên tắc của IELTS Writing

 • Định hình lại văn phong viết.

 • Viết bám sát theo yêu cầu được đề nghị: Lượng từ, ngôn ngữ phù hợp.

Bài 3

Học và bổ sung từ vựng cho Writing Task 1

Ngôn ngữ đặc thù của task 1 như: Ngôn ngữ chỉ xu hướng, so sánh, các từ và cụm từ chỉ thời gian, ngôn ngữ chỉ mức độ của sự thay đổi …

Bài 4

Học và bổ sung kiến thức từ vựng qua nhiều chủ đề thân thuộc cho Writing task 2

 • Tập trung, sử dụng nhuần nhuyễn vốn từ sẵn có để hành văn.

 • Bổ sung nguồn từ vựng đồng nghĩa, một số ngôn ngữ nâng cao cần thiết theo nhiều chủ đề khác nhau để xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc:

  • Education
  • Child development
  • Online learning
  • Celebrities
  • Food and Drink
  • Advertising
  • Travel and transport
  • Health
  • The government
 • Các lỗi sai về việc dùng từ vựng phổ biến đối với bài viết ở level 4.0, 5.0 và cách xử lý.

Bài 5

Học và bổ sung kiến thức ngữ pháp – Cấu trúc câu qua việc phân tích các dạng câu hỏi trong Writing

 • Task 1: Ngữ pháp và cấu trúc phù hợp cho các dạng biểu đồ (charts) hay theo mục đích của bài (chỉ xu hướng hay so sánh), dạng quy trình (process) hay bản đồ (maps).

 • Task 2: Chuẩn hoá các chủ điểm ngữ pháp, kiểm soát độ chính xác của câu, đa dạng hoá loại hình câu để đạt điểm tốt tiêu chí ngữ pháp.

 • Các lỗi ngữ pháp phổ biến thường gặp phải đối với bài viết ở level 4.0, 5.0 và cách xử lý.

Bài 6

Tiếp cận chi tiết từng phần (part) của bài thi Writing

 • Task 1:

  • Cách đọc và hiểu biểu đồ, quy trình.

  • Lập dàn ý/ kế hoạch tổ chức bài viết.

  • Viết bài theo đúng format của 1 bài task 1.

  • Xem lại và sửa lỗi bài viết.

 • Task 2:

  • Phân tích đúng nội dung câu hỏi.

  • Xác định đúng dạng bài viết yêu cầu: Agree/ disagree, discussion, problems/ solutions, 2-part question essay.

  • Lập dàn ý/ kế hoạch tổ chức bài viết (xây dựng và đánh giá ý tưởng, lập luận ví dụ).

  • Các cách tổ chức 1 bài viết theo format IELTS.

  • Tập trung phần mở bài (introduction).

  • Phát triển từ ý tưởng đơn lẻ (ideas) thành đoạn hoàn chỉnh (paragraphs)

  • Tập trung phần kết bài (conclusion).

  • Xem lại và sửa lỗi bài viết.

Bài 7

Nguyên tắc giúp nâng điểm

 • Hiểu cơ bản các tiêu chí chấm điểm và làm theo (assessment criteria).

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí task achievement (task 1) hoặc task response (task 2) đối với band 5.0.

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí mạch lạc – gắn kết (coherence & cohesion) đối với band 5.0.

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí từ vựng (vocabulary range & accuracy) đối với band 5.0.

 • Hiểu yêu cầu, nhận dạng các lỗi thường gặp và cách phát triển tiêu chí ngữ pháp (grammar range & accuracy) đối với band 5.0.

Bài 8

Tiếp cận dần các đề thi luyện tập và thực tế

 • Hiểu cơ bản các tiêu chí chấm điểm và làm theo (assessment criteria).

 • Tiếp cận và luyện tập sâu đề thi IELTS Writing từng phần và giải các đề thi hoàn chỉnh có độ khó ở mức dễ đến trung bình.

Thực hành

Ít nhất 2 buổi (4 giờ) rà soát và hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức, đặc biệt chú trọng 2 kỹ năng nói – viết để người học sẵn sàng trước khi bước vào kỳ thi IELTS chính thức.

Nhận tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h

Cam kết về khóa học

Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí

Đảm bảo điểm đầu ra bằng hợp đồng

Hệ thống tài liệu học tập & công nghệ học tập cá nhân hoá

Giảng viên có chuyên môn cao, đạt từ 8.0 IELTS trở lên

Mỗi điểm số là 1 câu chuyện đầy nỗ lực

Điều Vie​​​​top luôn tâm đắc nhất trong giảng dạy đó chính là được nhìn thấy học viên THAY ĐỔI, tiến bộ rõ rệt từng ngày.

21.220 học viên
đạt điểm IELTS

21.220

học viên
đạt điểm IELTS

96% đạt điểm IELTS mục tiêu

96%

đạt điểm IELTS mục tiêu

98% hài lòng với chất lượng

98%

hài lòng với chất lượng

Hoàng Kim Chi

Hành trình chinh phục:

logo ielts
6.0
6.5

Hoàng Kim Chi

Á hậu

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Lê Nguyễn Đông Quân

Hành trình chinh phục:

logo ielts
5.5
7.5

Lê Nguyễn Đông Quân

Sinh viên

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Trần Quốc Huy

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.0

Trần Quốc Huy

Đi làm

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Nguyễn Phương Thuỷ Tiên

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.5

Nguyễn Phương Thủy Tiên

Học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Phạm Nguyễn Thanh Trúc

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.0

Phạm Nguyễn Thanh Trúc

Sinh viên

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
La Trúc Quỳnh

Hành trình chinh phục:

logo ielts
0
7.0

La Trúc Quỳnh

Sinh viên

Đối với mình, Vietop xứng đáng nhận điểm 10/10. Trước khi học tại Vietop, mình đã gặp rất nhiều khó khăn đối với cả 2 kĩ năng Listening và Writing. Nhưng sau khi trải qua gần nửa năm học cùng thầy Lộc...

Xem chi tiết hành trình
Hoàng Kim Chi
Lê Nguyễn Đông Quân
Trần Quốc Huy
Nguyễn Phương Thuỷ Tiên
Phạm Nguyễn Thanh Trúc
La Trúc Quỳnh

Những yêu thương từ Vietopies

Những chia sẻ của Vietopies về trải nghiệm học tập và hành trình chinh phục điểm IELTS tại Vietop.

Xem tất cả
Thi Nguyễn Bảo Thư
Thi Nguyễn Bảo Thư
Hi everyone, mình là Bảo Thư. Hiện mình đã tốt nghiệp Đại học và đi làm. Mình đã hoàn thành khóa học 50 buổi và đạt được thành quả Overall …
Đặng Nguyễn Vĩnh Tấn
Đặng Nguyễn Vĩnh Tấn
My name is Tan Dang, I’m 25 years old and currently working. I took the IELTS test in order to look for new career opportunities. I found Vietop center by …
Lê Chí Hiếu
Lê Chí Hiếu
Mình tên Hiếu và đã đi làm được mấy chục năm rồi, mình cần IELTS để làm hồ sơ định cư ở Canada. Mình được công ty du học giới …

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h