Thì quá khứ đơn (Past Simple): Công thức, cách dùng và bài tập

Trang Đoàn Trang Đoàn
12.06.2023

Trong tiếng Anh, thì quá khứ đơn được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp và cả các kỳ thi như IELTS. Tuy thì này là một thì đơn giản nhưng chắc hẳn nhiều bạn khi áp dụng vẫn có chút nhầm lẫn.

Bài viết dưới đây IELTS Vietop sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lý thuyết thì quá khứ đơn kèm theo các ví dụ thì quá khứ đơn để có thể tự tin áp dụng nó một cách linh hoạt với các thì khác.

1. Thì quá khứ đơn (Past Simple) là gì?

thi qua khu don
Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả hành động, sự việc diễn ra trong quá khứ, vừa mới kết thúc hoặc kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ:

 • We went to the supermarket yesterday.
 • He came to my house last night.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc thì quá khứ đơn

Cấu trúc thì quá khứ đơn
Cấu trúc thì quá khứ đơn

2.1. Câu khẳng định

Động từ tobe 

S + was/ were + N/ Adj

Lưu ý:

Ví dụ:

 • I was so happy when he bought me a present yesterday.
 • Last week we went to Korea.

Động từ thường

S + V-ed

Ví dụ:

 • I met him at the party last night.

2.2. Câu phủ định

Động từ tobe

You/ We/ They + were not/ weren’t/

He/ She/ It + was not/ wasn’t

Ví dụ:

 • We were not/ weren’t in London on their summer holiday last year. (Họ đã ở Luân Đôn trong kỳ nghỉ mùa hè năm ngoái.)
 • I was not/ wasn’t present at class yesterday. (Hôm qua tôi không đi học.)

Xem thêm: Sự hòa hợp các thì (Sequence of tenses) sử dụng như thế nào?

Động từ thường

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + did not/ didn’t + verb infinitive

Ví dụ:

 • He did not/ didn’t have any money. (Anh ấy đã hết sạch tiền.)
 • They did not/ didn’t give me their new address. (Họ đã không đưa cho tôi địa chỉ mới của họ.)

2.3. Câu nghi vấn

Động từ tobe

Đặt dạng quá khứ của động từ “be” ra đầu câu.

Was/ Were + Subject?

Ví dụ:

 • Were you in bus station at 9 pm last night? (Có phải bạn ở trạm xe bus lúc 9 giờ tối qua đúng không?)
 • Was she shy as a child? (Có phải lúc còn nhỏ cô ấy khá rụt rè?)

Động từ thường

Đặt trợ động từ “ did” lên đầu câu.

Did + subject + verb infinitive?

Ví dụ:

 • Did you just call John? (Có phải bạn vừa mới gọi cho John?)

Lưu ý: Với các động từ bất quy tắc, chúng ta bắt buộc phải học thuộc.

Ví dụ: go → went, see → saw

3. Cách chia động từ ở thì quá khứ đơn

Lưu ý khi chia động từ ở thì quá khứ đơn:

3.1. Sau động từ không phải động từ bất quy tắc -> ta chỉ cần thêm “-ed”

Đối với các động từ không phải động từ bất quy tắc, ta thêm “ed” vào sau động từ:

Ví dụ:

 • Catch – Catched / turn – turned/ want – wanted/ attach – attached/…

3.2. Động từ từ cuối cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”

Ví dụ:

 • smile – smiled / type – typed / agree – agreed

3.3. Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm

Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”

Ví dụ:

 • shop – shopped/ tap – tapped/

Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ như: commit – committed/ travel – travelled/  prefer – preferred

3.4. Động từ tận cùng là âm “y”

Nếu trước “y” MỘT nguyên âm thì ta cộng thêm “ed”.

Ví dụ:

 • Play – played/ stay – stayed

Nếu trước “y”phụ âm thì ta đổi “y” thành “i” thêm “ed”.

Ví dụ:

 • study – studied/ cry – cried

3.5. Cách phát âm ed

Đọc là /id/đối với các động từ có âm cuối là /t/, /d/
Đọc là /t/đối với các động từ có âm cuối là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/
Đọc là /d/đối với các động từ có âm cuối là các phụ âm và nguyên âm còn lại

3.6. Một số động từ bất quy tắc không thêm ed

Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo quy tắc thêm “ed” như thông thường. Những động từ này ta cần tự học thuộc chứ không có bất kỳ một công thức hay quy tắc nào cả.

Xem thêm:

4. Cách sử dụng thì quá khứ đơn

 • Dừng để mô tả hành động xảy ra và kết thúc tại một thời điểm trong quá khứ.

Ví dụ:I graduated from the university 2 years ago. (Tôi đã tốt nghiệp ĐH 2 năm trước.)

 • Dừng để mô tả thói quen trong quá khứ.

Ví dụ: I always went to swim after school when I was young. (Tôi luôn đi bơi sau giờ học khi tôi còn trẻ.)

 • Dùng để mô tả hành động xảy ra suốt quãng thời gian trong quá khứ, và nay đã kết thúc.

Ví dụ: My dad was a English teacher for 5 years. (Bố tôi đã làm giáo viên tiếng Anh 5 năm – và giờ không làm nữa.)

 • Dùng để mô tả các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

Ví dụ: She came home, turned on her laptop, and checked email inbox. (Cô ấy về nhà, bật laptop và kiểm tra hòm thư email.)

 • Mô tả hành động xen vào hành động khác đang diễn ra trong quá khứ.

Ví dụ: When we was having dinner, my uncle called. (Khi chúng tôi đang ăn tối, chú tôi gọi điện.)

 • Dùng trong câu điều kiện loại hai, mang ý nghĩa không có thật ở hiện tại.

Ví dụ: If I won lottery, I would buy a house. (Nếu tôi trúng xổ số, tôi sẽ mua nhà.)

5. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Quá khứ đơn mô tả hành động liên tiếp trong quá khứ
Quá khứ đơn mô tả hành động liên tiếp trong quá khứ

Thì này thường đi với các trạng từ chỉ thời gian: in + mốc thời gian trong quá khứ, yesterday (hôm qua), last week/month/year ( tuần trước/ tháng trước/ năm trước), ago (cách đây), when (khi, dùng trong câu kể),……

Ví dụ:

 • Bethoven died in 1827.
 • I cooked chicken soup yesterday.

6. Cách sử dụng thì quá khứ đơn trong bài thi IELTS

Trong bài thì IELTS, thì quá đơn được sử dụng rất nhiều, điển hình như:

6.1. Trong IELTS Speaking

Trong phần thi IELTS Speaking, bạn có thể hoàn toàn sử dụng thì hiện tại đơn, nhiều nhất là ở phần thi IELTS Speaking Part 1, vì đây là phần thi miêu tả lại những hoạt động của bản thân đã xảy ra ở quá khứ.

Ví dụ:

 • What are you studying at the moment?
 • I’m studying English. I started it 2 years ago.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng thì quá khứ đơn để trả lời cho các chủ đề trong phần thi IELTS Speaking Part 2.

Ví dụ:

 • Describe a memorable journey you have made
 • I’m going to talk about a journey I went to HCM city…

Hoặc cũng có thể là những câu hỏi nêu quan điểm trong phần thi IELTS Speaking Part 3.

Ví dụ:  

 • Do you think people had easier lives 50 years ago?
 • Yes, life was simpler and less stressful 50 years ago,….

6.2. Trong IELTS Writing

Thì quá khứ đơn là thì được dùng nhiều trong tiếng Anh. Trong bài thi IELTS Writing, thì hiện tại đơn xuất hiện nhiều ở cả IELTS WritingTask 1IELTS Writing Task 2. Tùy vào dạng đề sẽ có cách diễn bày khác nhau. Vì vậy, bạn cần phải nắm rõ cách sử dụng thì quá khứ đơn để tránh bị mất điểm “oan” trong bài thi của mình.

7. Bài tập thì quá khứ đơn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. I _____ to swim after school.

A. goed          B. went          C. gone

2. My dad ____ my mom in 1993.

A. met          B. meeted          C. did met

3.____ James and Lily at party last night?

A. Did          B. Was          C. Were

4.Anna _____ present at class yesterday.

A. wasn’t          B. aren’t          C. weren’t

5.Where ____ you ____ your phone?

A. did – found          B. are – found          C. did – find

Bài 2: Chia động từ

 1. Sarah __ (cook) breakfast every morning.
 2. A nice guy __ (help) me to lift the heavy box.
 3. Thomas __ (blow) out the candles on his birthday cake last night.
 4. Where _ you (study) when you ___ (be) young?
 5. My uncle always _ (feed) his dog every day before work.

Đáp án

Bài 1

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A
 5. C

Bài 2

 1. Cooked
 2. Helped
 3. Blew
 4. Did, study, were
 5. Fed

Trên đây là toàn bộ nội dung về thì quá khứ đơn mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã nắm chắc kiến thức về thì quá khứ đơn và sẽ sử dụng thành thạo thì này hơn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt điểm cao trong các kỳ thi!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra