Cấu trúc giả định trong tiếng Anh

Hương Giang Hương Giang
15.04.2022

Để thể hiện mong muốn trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc đơn giản như I hope, I want,… Tuy nhiên để nâng tầm ngôn ngữ sử dụng trong tiếng Anh hay IELTS nói riêng, việc sử dụng cấu trúc giả định là một lựa chọn sáng suốt. Cùng IELTS Vietop tìm hiểu cấu trúc này ngay trong bài viết dưới đây nhé! 

1. Định nghĩa câu giả định

Định nghĩa cấu trúc giả định
Định nghĩa câu giả định

Câu giả định là loại câu được sử dụng khi người nói mong muốn ai đó làm việc gì. Tuy nhiên mẫu câu này mang tính chất cầu khiến chứ không biểu đạt tính ép buộc.

E.g:

 • The doctor suggested that I stop smoking for a healthier life. (Bác sĩ khuyên tôi nên dừng hút thuốc để sống khoẻ mạnh hơn.)
 • It is necessary that she prepares everything before tomorrow. (Điều cần thiết là cô ấy nên chuẩn bị mọi thứ trước ngày mai.)

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Các loại cấu trúc câu giả định

2.1. Câu giả định với Would rather that 

Cấu trúc giả định với ‘Would rather’ ở hiện tại hoặc tương lai

Trong cấu trúc giả định này, động từ sau chủ ngữ thứ 2 sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Tuy nhiên riêng với động từ “to be” phải chia thành “were” ở tất cả các ngôi trong tiếng Anh.

Cấu trúc:

S1 + would rather that + S2 + V-ed/PI

E.g: 

 • I would rather it were not raining. (Tôi mong bây giờ trời đang không mưa)
 • They would rather they worked at the same company. (Họ ước họ được làm chung công ty.)

Cấu trúc giả định với ‘would rather’ ở quá khứ

Cấu trúc giả định với ‘would rather’ ở quá khứ thể hiện mong muốn, nuối tiếc vì một điều gì đó trong quá khứ.

Cấu trúc:

S1 + would rather that + S2 + had + V-ed/PII

E.g:

 • I would rather he hadn’t showed up at the party last night. (Tôi ước gì anh ta đừng xuất hiện ở bữa tiệc tối qua.)
 • My mother would rather that I had had enough meals during my time in college. (Mẹ tôi mong tôi đã ăn uống đầy đủ hồi đi học đại học.)

2.2. Câu giả định với các động từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta có thể nhận biết cấu trúc giả định qua một số động từ như sau: 

Động từNghĩaĐộng từNghĩa
advisekhuyên nhủaskyêu cầu
commandbắt buộcdemandyêu cầu
desiremong ướcinsistkhăng khăng
proposeđề xuấtrecommendđề nghị
requestyêu cầusuggestgợi ý
urgegiục giãmoveđiều khiển

Cấu trúc: 

S1 + động từ giả định + that S2 +V (bare/ inf) + O

E.g: 

 • The doctor advised that she stop staying up too late. (Bác  sĩ khuyên cô ấy nên dừng thức quá khuya.)
 • The lecturer requires that our class take the last class before summer vacation. (Giảng viên yêu cầu lớp chúng tôi đi học tiết cuối trước khi nghỉ hè.)

Xem thêm:

Cách sử dụng Tính từ ghép (Compound Adjective) trong IELTS Writing

Thì hiện tại đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

2.3. Câu giả định với tính từ

Các tính từ được sử dụng trong cấu trúc giả định nhằm diễn tả các ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.  

Tính từNghĩaTính từNghĩa
Advisedđược khuyên Necessarycần thiết
Importantquan trọngImperativecấp bách
Crucialcốt yếuDesirableđáng khao khát
Vitalsống cònBesttốt nhất
Urgentkhẩn thiếtEssentialthiết yếu
Recommendedđược đề xuấtObligatorybắt buộc

Cấu trúc:

It + to be + tính từ giả định + that + S + V (bare/ inf) + O

E.g:

 • It was urgent that Mary leave for the office at once. (Việc khẩn cấp là Mary cần tới văn phòng ngay lập tức.)
 • It is essential that Vu find his key. (Tốt nhất là Vũ nên tìm thấy chìa khóa của anh ấy.)

Lưu ý: Cấu trúc giả định với các động từ và tính từ trên bắt buộc phải có that. Nếu không cấu trúc câu sẽ bị sai ngữ pháp. 

2.4. Câu giả định dùng với “It’s time” 

Cấu trúc giả định với “It’s time” dùng để diễn tả tính cấp thiết của một hành động cần được thực hiện tại thời điểm nói. Có thể sử dụng các cấu trúc sau:

 • It’s time + S + V-ed/P2: đã đến lúc ai đó phải làm gì
 • It’s time + (for sb) + to + V-inf ….: đã đến lúc ai đó phải làm gì

E.g:

 • It’s time you went to an English class. (Đến lúc cậu phải đi học tiếng Anh rồi đấy)
 • It’s time for me to take my chance (Đã đến lúc tôi giành lấy cơ hội của mình rồi.)

3. Bài tập cấu trúc câu giả định

Chia động từ trong ngoặc theo dạng đúng của nó

 1. It’s a good idea for her _________ (learn) Vietnamese.
 2. The teacher  _________ (suggest) that parents _________ (help) their children to do their homework.
 3. I would rather that Luna _________ (tell) me about her difficulties.
 4. It’s about time she _________ (apply) for a new job.
 5. It’s important that she _________ (receive) this document before 4 pm.
 6. Linda _____ (advise) that we _____ (try) samgyetang when we ______ (come) to Seoul.
 7. Son _________ (say) that it’s high time _________ (buy) a new TV.
 8. It is best that we _________ (have) our foods now.
 9. It’s about time you _________ (call) your father.
 10. I would rather you ____ (go) home now.

Đáp án:

 1. to learn
 2. suggests – help
 3. told
 4. applied
 5. receive
 6. advised – try – come
 7. said – to buy
 8. have
 9. called
 10. went 

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn nắm được cách dùng cấu trúc câu giả định. Đây là cấu trúc trang trọng, phù hợp với viết email trang trọng cũng như bài nói, bài viết trong IELTS. Hãy áp dụng mẫu câu này thật nhiều để ghi nhớ thật hiệu quả nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra