Bài mẫu Topic Family – IELTS Writing Task 2

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - IELTS 8.5 Overall

GV tại IELTS Vietop.

Như chúng ta đã biết thì trong IELTS Writing Task 2, chủ đề Family là một trong những chủ đề hay gặp nhất. Tuy nhiên để viết về chủ đề này đúng và đủ không phải là một điều dễ dàng. Hãy cùng Vietop tham khảo những ý tưởng và bài mẫu Topic Family – IELTS Writing Task 2 dưới đây nhé!

Bài mẫu Topic Family - IELTS Writing Task 2
Bài mẫu Topic Family – IELTS Writing Task 2

Phân tích đề

IELTS Writing Task 2 – topic Family là một trong những chủ đề quen thuộc và gần gũi nhất đối với các thí sinh luyện thi IELTS. Bằng cách quan sát và trải nghiệm thực tế trong chính gia đình mình, người học có thể dễ dàng đánh giá và phân tích các vấn đề của chủ đề.

Tuy nhiên, để giữ được tính khách quan của bài viết cũng như phân tích đầy đủ các khía cạnh của chủ đề, người viết cần có những nhìn nhận mang tính khái quát hơn. 

Với những bài viết thuộc topic Family, chúng ta thường tập trung phân tích những thay đổi trong gia đình với sự phát triển của khoa học, công nghệ hay khi mọi người quá bận rộn với công việc và các mối quan hệ bên ngoài. Từ những sự tác động từ bên ngoài này, chủ đề Gia đình thường đề cập tới các khía cạnh:

 • Thời gian và trách nhiệm mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau.
 • Các vấn đề gặp phải khi sống một mình, sống trong gia đình hạt nhân (gồm bố mẹ và con cái) hay sống trong đại gia đình nhiều thế hệ.

Tham khảo:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Từ vựng

Để viết được các bài viết IELTS Writing Task 2 – topic Family, không chỉ cần có ý tưởng, người học cần có một lượng từ vựng đủ lớn. Sau đây là một số từ vựng chủ đề Gia đình dành cho người học:

Nuclear family (n) Gia đình hạt nhân (gồm bố mẹ và con)
Extended family (n)Gia đình nhiều thế hệ
Generation gap (n)Khoảng cách thế hệ
Sibling (n)Anh/ chị/ em ruột
Cousin (n)Anh/ em họ
Relative (n)Họ hàng
Responsibility (n)Trách nhiệm
Upbringing (n)Việc nuôi dạy một đứa trẻ
Parenthood (n)Việc làm cha mẹ
Divorce (n)Ly dị

Tham khảo: Những mẫu câu và cụm từ “ăn điểm” trong IELTS Writing Task 2

Ý tưởng

Để viết được những bài viết hay và đủ trong chủ đề này, việc đầu tiên bạn cần làm là lên ý tưởng và outline cho bài viết. Dưới đây là một số ý chính của một vài vấn đề hay gặp trong IELTS Writing Task 2 – topic Family.

Vấn đề 1

Những lợi ích và bất lợi khi sống một mình, sống cùng gia đình hạt nhân và sống với đại gia đình trong IELTS Writing Task 2 – topic Family

AdvantagesDisadvantages
Living alone– More comfortable because people have the freedom and their own space.
(Thoải mái hơn vì có sự tự do và không gian riêng tư.)
– Help people to be more independent. (Giúp người ta sống tự lập hơn.)
– Likely to have psychological problems such as depression.
(Dễ phát sinh các vấn đề tâm lý như trầm cảm.)
– Lack of emotion and interaction. (Thiếu tình cảm và sự tương tác.)
Living in a nuclear family– Less conflicts and misunderstanding.
(Ít xung đột và hiểu lầm.)
– Have more freedom as compared to extended family.
(Có nhiều tự do hơn so với đại gia đình.)
– Without the help of other family members, working parents have to rely on babysitters to take care of young children => Cost more.
(Khi không có sự giúp đỡ của các thành viên khác trong gia đình, cha mẹ đi làm phải tìm đến người trông trẻ=> Gia tăng chi phí.)
– Parents spend less time with their children because they spend more time on their career. => Children could lack of family love. (Bố mẹ dành ít thời gian hơn cho con cái vì họ dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp => con cái có thể thiếu thốn tình cảm gia đình.)
Living in an extended family– Children can learn about tradition and culture from the elderly.
(Trẻ em có thể học về truyền thống và văn hóa từ người lớn.)
– Children can learn about caring for their elders, while grandparents might remain productive while they keep up with the children’s activities and school work.
(Trẻ em có thể học cách chăm sóc người lớn tuổi, trong khi ông bà có thể làm việc hiệu quả khi họ theo kịp các hoạt động ở trường của trẻ em.)
– Family members can share responsibility in terms of childcare, houseworks and finance.
(Các thành viên trong gia đình có thể chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái, việc nhà và cả tài chính.)
– People don’t have their own space => less privacy.
(Không có không gian riêng => ít riêng tư..)
– Generation gaps can lead to disagreement.
(Khoảng cách thế hệ có thể dẫn đến bất đồng.)

Vấn đề 2

IELTS Writing Task 2 – topic Family về trách nhiệm chăm sóc người già

Với một số đề bài thuộc chủ đề Gia đình, chúng ta thường bàn luận về trách nhiệm chăm sóc người già thuộc về ai. Với câu hỏi này, ta chia trách nhiệm thuộc về hai nhóm đối tượng: trách nhiệm của chính phủ và trách nhiệm của cá nhân.

 • The government’s responsibility:  These are the people who spent their lives helping build their country and its economy to make it a better place for those who come after them. 
 • The individual’s responsibility: As parents care for and nurture their young when they are helpless, adult children must also care for their parents and grandparents when they are old, sick, and dying.

Xem thêm: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Bài mẫu Topic Family – IELTS Writing Task 2

Đề bài 1

These days people are living into their 90’s and beyond. As a result, there is increasing concern about care for the elderly. Do you think it is the responsibility of the family to care for their elderly members or should the government be held responsible?

Phân tích đề bài

 1. Chủ đề: Family
 2. Keywords: care for the elderly, the responsibility of family, government be held responsible.
 3. Dạng bài: Discussion essay – Đưa ra ý kiến, quan điểm về một hoặc cả hai vấn đề và nêu quan điểm cá nhân. 
 4. Dàn bài: 
 • Introduction: 
 • Giới thiệu vấn đề được đưa ra: chăm sóc người già là trách nhiệm của gia đình hay chính phủ. 
 • Đưa ra quan điểm của mình về hai ý kiến này.
 • Body 1: 
 • Topic sentences: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của đoạn thứ nhất – Lý do mà người già nên được chăm sóc bởi gia đình.
 • Main ideas: Giải thích về những lý do đưa ra. 
 • Supporting ideas: Giải thích thêm và đưa ra ví dụ để ủng hộ cho những lý do đưa ra. 
 • Body 2: 
 • Topic sentences: Câu chủ đề giới thiệu nội dung đoạn thứ hai – Chính phủ cũng nên góp phần lo cho cuộc sống của người già. 
 • Supporting ideas: Đưa ra lý giải và ví dụ để ủng hộ quan điểm này. 
 • Conclusion: Tóm tắt lại những ý kiến được đưa ra trong cả bài và khẳng định lại quan điểm cá nhân của mình. 

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

Bài mẫu

Thanks to the developments in biotechnology, the human lifespan is extended, and resulting in rising the matter of caring for the elderly. Some people argue that families have the responsibility of taking care of the elderly , while others believe it is the government that should take charge of this mission. From my point of view, the descendants should take care of their parents and grandparents, but with assistance from the government.

To begin with, people should care for their parents and grandparents as a way to fulfill filial duty. To be more specific, As parents care for and nurture their young when they are helpless, adult children must also care for their parents and grandparents when they are old, sick, and dying. Therefore, when people become mature and can provide for themselves, they should ensure that their parents have a healthy life. Moreover, family members are the best caretakers of the old because people in one family know each other’s habits and interests; therefore, they can cater for their elders thoughtfully and appropriately. The elderly would feel much more comforted and reliable when staying at home with their children than in a nursing home with strange people. 

Additionally, although family members should be responsible for their parents and grandparents, the government should be held accountable for providing support to guarantee a good life for the seniors. Specifically, the authority should enforce policies on social welfare, such as free healthcare and adequate pensions, to maximize the benefits for the elderly.

In conclusion,  it is undeniable that family members should take responsibility for taking care of the elders as a way to show respect towards them. However, the authority should also provide senior citizens with financial aid or social welfare to ensure their well-being.

Tham khảo:

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2021 và bài mẫu – Cập nhật liên tục

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 và bài mẫu – Cập nhật liên tục

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết – Cập nhật liên tục

Đề bài 2

In recent years, the family structure and the role of its members are gradually changing. What kinds of changes can occur? Do you think these changes are positive and negative?

Phân tích đề bài

 1. Chủ đề: Family
 2. Keywords: family structure, the role of members, kind of changes.
 3. Dạng bài: Advantages and disadvantages essay – dạng bài thảo luận về hai mặt của một vấn đề, sau đó đưa ra ý kiến cá nhân nghiêng về bên nào.
 4. Dàn bài: 
 • Introduction: 
 • Giới thiệu vấn đề được đưa ra: cấu trúc của gia đình và vai trò của các thành viên trong gia đình đang dần bị thay đổi. 
 • Đưa ra quan điểm của mình về hai mặt của vấn đề này. 
 • Body 1: 
 • Topic sentences: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của đoạn thứ nhất – Các dạng cấu trúc gia đình xuất hiện ở thời đại này.
 • Main ideas: Giải thích về sự xuất hiện của các cấu trúc gia đình này. 
 • Supporting ideas: Giải thích thêm và đưa ra ví dụ để diễn tả.  
 • Body 2: 
 • Topic sentences: Câu chủ đề giới thiệu nội dung đoạn thứ hai – Đưa ra các mặt lợi và mặt hại của vấn đề. 
 • Supporting ideas: Đưa ra lý giải và ví dụ để giải thích tại sao lợi và hại.
 • Conclusion: Tóm tắt lại những ý kiến được đưa ra trong cả bài và khẳng định lại quan điểm cá nhân của mình. 

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing sample topic Studying abroad

Chủ đề Environment IELTS Writing Task 2

6 Cách Paraphrasing trong IELTS Writing siêu hay

Bài mẫu

Today’s world has witnessed dramatic transformations in structure and the role of family members. This essay will point out such changes and its impacts on different aspects of life.

In the past, nuclear families where parents and their offspring living together used to be prevalent. However, nowaday, there is a big trend towards single-parent families due to more divorce. The number of single-mother families has increased as many mothers want to have children without getting married. In terms of changing parental roles in a family, there has been a rise in the number of stay-at-home dads in recent years when it has become normal for women to gain qualifications and pursue their own career path. This is in sharp contrast to about half a decade ago when men were breadwinners and women were in charge of household chores in their families.

In my view, the changes described above could have both advantages and disadvantages. On the one hand, due to the lack of emotional attachment and legal binding, non-traditional households, such as step-families and cohabiting parents are more prone to breaking down. Consequently, the children of these families are more likely to be involved in antisocial behavior while their parents may experience feelings of loneliness and worry. On the other hand, the changes in the roles of members in the family could be seen as progress because women are not put under pressure to sacrifice their own careers to assume childcare and domestic responsibilities.

In conclusion, I believe that the changes in the roles of family members and the family structure are both positive and negative.

Xem thêm: IELTS Writing task 1

Trên đây là hướng dẫn về ý tưởng và các bài mẫu cho IELTS Writing Task 2 – topic Family. Hi vọng với những gợi ý này, bạn đọc có thể viết hoàn thiện được tất cả các đề thuộc chủ đề Gia đình.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h