Bài mẫu IELTS Writing sample topic Studying abroad

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - IELTS 8.5 Overall

GV tại IELTS Vietop.

IELTS Writing samples topic Studying abroad có thể được xem là tương đối khó nhằn đối với phần lớn học viên do chúng ta thật sự không có quá nhiều kiến thức cũng như lượng từ vựng tương thích với chủ đề này. Nội dung bài viết này, IELTS Vietop sẽ giới thiệu một số từ vựng liên quan và bài viết mẫu để tham khảo.

IELTS Writing Task 1

Task 1: The bar chart and table show information about students from abroad studying in four English-speaking countries in 2004 and 2012.
Baì mẫu IELTS Writing sample topic Studying abroad
Baì mẫu IELTS Writing sample topic Studying abroad

Sample

The bar chart and table delineate data regarding international students pursuing education in four anglophone nations in the years 2004 and 2012.

Regarding the bar chart, the quantity of all categories increased, with the United States taking the forefront. Nevertheless, the proportion of foreign students in America exclusively remained constant, whereas those for all other nations experienced an upward trajectory.

As mentioned, the bar chart shows that the United States held the top position with 170 students in 2004, and this figure then rose to 250 students in 2012. The United Kingdom and Australia exhibited identical figures in 2004 with approximately 120 students; however, by 2012, the former had witnessed a significant increase to 200 students, while the latter trailed just shy of this number. Throughout the years, Canada consistently ranked at the bottom with a count of around 50 students.

By contrast, the proportion of international students in the United States appeared to occupy the lowest position and remained unchanged in both years at a mere 2%. In contrast, Australia led the pack with 19% in 2004 and saw a further increase to 24% in 2012. The United Kingdom and Canada also experienced modest increments in their respective percentages of foreign students, to 13% and 7%.

Xem thêm: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Voca

 • Anglophone nations: quốc gia nói tiếng Anh
 • Taking the forefront: đứng đầu/dẫn đầu
 • Exclusively: độc quyền/duy nhất
 • Modest increments: những sự tăng trưởng nhẹ

Phân tích

 • Lượng du học sinh ở mọi quốc gia đều tăng, với số liệu cao nhất thuộc về Mỹ
 • Dẫu vậy, phần trăm du học sinh tại Mỹ là thấp nhất, và cũng là nước duy nhất không có biến chuyển tích cực gì ở mặt này sau 8 năm.

Xem thêm:

IELTS Writing samples topic Food Products

Bài mẫu IELTS Writing samples topic School

Writing samples: Tourism

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Writing Task 2

Task 2: Increasing numbers of students are choosing to study abroad. To what extent does this trend benefit the students themselves and the countries involved? What are the drawbacks?

Sample

In recent years, the prospect of acquiring an international education has definitely brought numerous benefits to both the students and the countries involved. However, it is also essential to consider the potential drawbacks associated with this trend. 

One of the most significant advantages of studying abroad is the exposure to diverse cultures and perspectives, which enables students to develop a global mindset, enhancing their adaptability and communication skills. Moreover, those who study abroad typically have access to higher-quality education and resources, which can lead to better career prospects upon graduation. Consequently, these students contribute to the development of their home countries when they return with valuable skills and knowledge. 

At the same time, the countries hosting international students also reap benefits. This demographic greatly contributes to the local economy through tuition fees, accommodation, and other expenses. Furthermore, their presence promotes cultural exchange and fosters stronger international relationships. 

Despite these benefits, there are drawbacks to the increasing trend of studying abroad, such as brain drain, which occurs when highly skilled and educated individuals leave their home countries to seek better opportunities elsewhere. This phenomenon can hinder the growth of their home countries, as they lose valuable human resources. Additionally, acquiring an education overseas often leads to cultural assimilation, causing students to lose touch with their roots and traditional values. 

For the students themselves, studying in another country can be an expensive and challenging experience. High tuition fees and living expenses may put a strain on their financial resources. Moreover, adjusting to a new culture and language can be difficult, potentially leading to feelings of isolation and homesickness.

In conclusion, studying abroad offers several benefits, such as exposure to diverse cultures, better education and career prospects, as well as contributing to the development of the countries involved. However, it is important to consider the potential drawbacks, such as brain drain, cultural assimilation, and various challenges faced by students. By addressing these, the trend of attending school overseas can hopefully produce more positive outcomes for all parties involved.

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Voca

 • Better career prospects: triển vọng nghề nghiệp tốt hơn
 • Reap benefits: gặt hái lợi ích
 • Demographic: nhóm người/dân số
 • Hinder the growth: cản trở sự tăng trưởng
 • Cultural assimilation: sự đồng hóa văn hóa
 • Put a strain on: tạo áp lực/gây căng thẳng
 • Adjusting to: điều chỉnh/thích nghi
 • Feelings of isolation and homesickness: cảm giác cô lập và nhớ nhà

Phân tích

Quan điểm: xu hướng du học mang đến nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn ảnh hưởng tiêu cực.

Mặt lợi:

 • Cơ hội tiếp xúc các nền văn hóa mới, mở mang tầm nhìn
 • Tiếp cận với chương trình giáo dục tiên tiến, từ đó tạo tiền đề phát triển sự nghiệp
 • Nước quê hương & nước du học có khả năng trao đổi văn hóa & phát triển kinh tế

Mặt hại:

 • Chảy máu chất xám
 • Mối nguy đồng hóa văn hóa
 • Sinh viên chịu gánh nặng tài chính, và khó làm quen môi trường sống lạ lẫm.

Xem ngay: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết

Tham khảo:

Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1

Cách viết Advantage and Disadvantage trong IELTS Writing Task 2

Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Thông qua bài viết chắc hẳn các bạn đã có cho mình thêm những kinh nghiệm và cách hoàn thiện IELTS Writing samples topic Studying abroad. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có những đề tài thú vị khác thì có liên hệ với chúng tôi, IELTS Vietop sẽ luôn cố gắng dễ hỗ trợ bạn tốt nhất.

Luyện thi IELTS

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h