Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách viết Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2

Trang Đoàn Trang Đoàn
17.03.2020

Trong IELTS, Cause/ problem and solution là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đưa ra điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân gây ra vấn đề của 1 hiện tượng nào đó, đồng thời nêu giải pháp cho vấn đề đó. Trong bài luận, điểm quan trọng nhất là thí sinh cần đưa ra được điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng và cách giải quyết phù hợp.

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn làm các dạng ở phần thi IELTS Writing Task 2 dưới đây:

Cùng xem cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2 dưới đây nhé.

Cách viết dạng Problems and Solutions
Cách viết dạng Problems and Solutions

Chiến lược làm bài

Bước 1

 • Đầu tiên, hãy xác định chủ đề được đưa ra trong đề bài rồi phân tích điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng, từ đó ghi lại cách giải quyết mà bạn nghĩ ra.
 • Viết lại nguyên nhân gây ra hiện tượng hoặc cách giải quyết điểm có vấn đề, đồng thời đưa ra các giải quyết và ví dụ cụ thể.

Bước 2. Các lưu ý khi viết từng phần của bài luận

Viết mở bài

Là phần để cho các thí sinh dẫn vào các nội dung (nguyên nhân, điểm có vấn đề và giải pháp) sẽ bàn luận trong phần thân bài. Mở bài gồm hai phần là dẫn nhập và câu đặc trưng của dạng.

Lưu ý:

Dẫn nhập: Là phần giới thiệu hiện trạng của vấn đề được đưa ra trong đề bài. Bạn có thể sử dụng nội dung câu hỏi để viết dẫn nhập, nhưng không nên chép lại y nguyên mà nên diễn đạt lại theo cách khác mà không làm thay đổi nghĩa của đề bài gốc.

Viết thân bài

Thân bài là phần đưa ra nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng và đề xuất giải pháp. Thân bài có cấu tạo gồm hai đoạn văn.

– Thân bài 1:

 • Nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề: ghi lại điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng.
 • Giải thích: giải thích thêm về nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng đó dưới góc nhìn thông thường.
 • Ví dụ: đưa ra ví dụ củng cố cho quan điểm dựa trên kinh nghiệm cá nhân, kết quả điều tra,…

– Thân bài 2:

Giống như cách viết đoạn thân bài 1, ở đoạn thân bài 2, bạn nêu giải pháp cho nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề đã đưa ra trong đoạn trước, đồng thời giải thích và đưa ra ví dụ kèm theo.

Viết kết bài

Là phần để các bạn khép lại toàn bộ bài luận, bao gồm phần tóm tắt và lời kết. Trong kết bài, bạn cần đề cập và sắp xếp những nội dung trọng tâm đã bàn luận ở các phần trên, bởi vậy bạn nên diễn đạt lại các ý đã bàn theo cách khác thay vì viết lại y nguyên các nội dung cũ.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Hướng dẫn chi tiết cách làm bài dạng Problems & Solutions

1. Introduction

 • Dẫn nhập: It is true that there is an increasing number of + N (xác định đối tượng vấn đề chính được nói đến trong bài là gì. Chủ động hay bị động) + V-ING/ V3/ED (bổ nghĩa cho chủ đề trước đó)

Câu đặc trưng của dạng: As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

2. Body

(2 paragraphs)

2.1. Paragraph 1 : Tập trung bàn về PROBLEMS

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. (câu mở đầu đoạn)

Giới thiệu vấn đề thứ 1 : One of the prominent reasons concerning this problem is N.

Dùng các công thức sau để viết câu

 • Giải thích/ chứng minh cho quan điểm 1, khiến cho người đọc tin tưởng hơn.
 • Analysis: This is because   +  S + have/ has the propensity for + V-ING  (chỉ ra xu hướng chung của hành động thuộc về quan điểm 1)
 • Sau khi kết thúc, dùng dấu “,” và mệnh đề
 • Which led to (the fact that + S+ V) + N/ N phrase (xu hướng nếu trên đã dẫn đến hậu quả gì)
 • Dùng liên từ Henceforth, S + be + considered as the chief culprit behind +N/ N phrase để nhấn mạnh lại 1 lần nữa hệ quả đó chính là nguyên nhân chính cho vấn đề được nêu ra.
Giới thiệu vấn đề thứ 2
 • Another factor leading to this situation is + N.
 • This means + N (dùng để chỉ hậu quả của vấn đề thứ 2 gây ra)
 • S + exert such detrimental impacts upon + N (hậu quả của vấn đề 2 gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng lên nhóm đối tượng nào), resulting in + N (và dẫn đến thêm 1 hệ lụy nào khác)
 • Giving examples
Hướng dẫn cách làm bài dạng Problems & Solutions
Hướng dẫn cách làm bài dạng Problems & Solutions

2.2. Paragraph 2 : Tập trung bàn luận về giải pháp

In truth, some imperative measures ought to be taken to resolve these prospective issues. (câu mở đầu của đoạn)

Hướng giải quyết 1 cho vấn đề 1:
 • V-ing (hướng giải quyết 1 theo định dạng V-ing) + be + highly + recommended/ complemented/ suggested.
 • …………. , which prevent + O + from V-ing/ N (giúp đỡ cho đối tượng khỏi việc bị ….)
 • Giving examples
Hướng giải quyết 2 cho vấn đề 2:
 • It is/ was N phrase’s responsibility /liability + to V (đó là trách nhiệm của 1 tập thể,….là phải làm gì….)
 • Therefore , dùng passive voice để nêu lên những hệ quả sau khi giải pháp được đưa ra
 • In addition, S (các đối tượng chỉ người) + be + encouraged to + turn to + V1-ing/ N as the alternative to + V2-ing/ N2 + to + V (được khuyên là nên làm việc gì đó tích cực hơn cách làm cũ để giúp cho vấn đề được cải thiện)

Tìm hiểu thêm về 5 khóa học IELTS tại TPHCM

3. Conclusion

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding (paraphrase lại cụm danh từ chỉ vấn đề chính được nêu ở phần mở bài), yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively.

Xem thêm:

Phân tích bài mẫu dạng Cause solution – Interpersonal skills 

Tổng hợp các điểm ngữ pháp nên ôn lại cho IELTS Writing Task 2

Model Essay

There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher.

 • What might be the man-made causes of temperatures rising?
 • How should we deal with this problem?

Sample:

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

 It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. One of the prominent reasons concerning this problem is constructing a large number of factories. This is because the authority has the propensity for cutting down hundred hectares of forest to make place for building manufacturing facilities, which led to the fact that the flora and fauna’s habitat was destroyed. Henceforth, deforestation is considered as the chief culprit behind the deterioration in the biodiversity’s quality.  Another factor leading to this situation is the proliferation in population. This means the acceleration in using private vehicles. The transportation’s exhaust emission exerts detrimental impacts upon the air and people’s health, resulting in the alarming rate of respiratory-related diseases.

In truth, some imperative measures ought to/ should be taken to resolve these prospective issues. Restricting the building of factories or manufaturing facilites is highly recommendedThis is proven to reap greater benefits in preserving the majority of primative forests as well as exotic and rare breed of animals and plants, which prevent them from utter extinction and help to restore the natural balance.  It is the government’s responsibility to encourage individuals to use mass transits. Therefore, the air contamination  will be decreased and its quality will also be enhanced. In addition, the citizens are encouraged to turn to using renewable- energy vehicles as the alternative to the fuel ones to protect the environment and their health status. 

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding human-activities’ detrimental impacts upon the environment, yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively. 

Tham khảo: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Hy vọng thông qua bài viết cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2 ở trên của IELTS Vietop sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS.

Chúc bạn học IELTS Writing tốt và thành công nhé!

3 thoughts on “Cách viết Problem and Solution trong IELTS Writing Task 2”

 1. Dạ cho em hỏi là: nếu đề bài hỏi ‘What action can be prevent people having this problem’ thì mk có nêu cả problem ko ạ???

  Reply

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra