Cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết

Trang Đoàn Trang Đoàn
31.05.2023

Dạng Discussion Essay là dạng bài mà khi viết ta sẽ phải phân tích, thảo luận một vấn đề. Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết nhất, mời các bạn cùng tham khảo qua nhé!

Dạng bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2

Dạng bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2
Dạng bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2

Dạng bài Discussion Essay là gì?

Bài Discussion Essay là một trong những dạng bài phổ biến trong đề thi IELTS Writing Task 2. Trong loại bài viết này, bạn sẽ cần phải bàn luận về một vấn đề được đưa ra trong đề bài và đưa ra quan điểm của mình về vấn đề đó. 

Cách nhận biết dạng bài Discussion Essay

Thường thì đề bài Discussion Essay sẽ có dạng Discuss both views and give your opinion đề cập đến hai quan điểm khác nhau về vấn đề được đưa ra và bạn cần phải bàn luận cả hai quan điểm trước khi đưa ra quan điểm của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể gặp các câu tương tự như:

 • Discuss both points of view and give your opinion.
 • Discuss both these views and then give your own opinion. 
 • Discuss both sides of this argument and give your own opinion.

Ví dụ, ta có đề sau:

“Some people believe that technology is making people more isolated and less social, while others believe that technology is helping people connect with each other more than ever before. Discuss both views and give your opinion.

(“Một số người tin rằng công nghệ đang khiến con người trở nên cô lập hơn và ít giao tiếp hơn, trong khi những người khác tin rằng công nghệ đang giúp mọi người kết nối với nhau hơn bao giờ hết. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.”)

Trong đề này, bạn sẽ cần thảo luận cả 2 mặt của vấn đề và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Bạn có thể lập luận rằng công nghệ có thể vừa cô lập vừa kết nối con người, và điều đó phụ thuộc vào cách ta sử dụng nó.

Bạn có thể đưa ra các ví dụ về cách mạng xã hội có thể được sử dụng để kết nối mọi người trên khắp thế giới, cũng như việc sử dụng quá nhiều công nghệ (điện thoại, máy tính, MXH…) có thể dẫn đến sự cô đơn và cô lập như thế nào.

Bạn sẽ cần cung cấp dẫn chứng cho lập luận của mình, đồng thời xem xét các lập luận phản bác rằng công nghệ luôn giúp ích cho chúng ta về mặt kết nối xã hội.

Xem thêm:

Cách viết dạng Positive & Negative – IELTS Writing Task 2

Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Cách viết Advantage and Disadvantage trong IELTS Writing Task 2

Cách sắp xếp ý tưởng (Organizing Ideas)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết – Dàn bài mẫu cho dạng bài Discussion Essay

Dưới đây là hướng dẫn Cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết và một dàn bài mẫu cho một bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2:

Cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết
Cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết

Introduction

 1. Background information and general statement about the topic
 2. Thesis statement that presents your position on the topic
 3. Brief overview of the main points that will be discussed in the essay

Phần mở bài, bạn sẽ nếu thông tin cơ bản, paraphrase câu hỏi đề bài và thông báo rằng mình sẽ bàn luận về vấn đề cũng như nêu quan điểm cá nhân.

Ví dụ, với đề bài đã nêu trên, ta có mở bài như sau:

In recent years, technology has become an integral part of our daily lives, and opinions about its impact on social interaction are divided. Some argue that technology, especially social media, is causing people to become more isolated and less social, while others contend that technology is enabling people to connect with each other more easily than ever before.

This essay will explore both sides of the argument and provide my own opinion on the matter. While there are certainly benefits to technology in terms of communication and social connection, it is also clear that there are potential downsides that need to be considered.

(Trong những năm gần đây, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và có nhiều ý kiến trái chiều về tác động của nó đối với tương tác xã hội. Một số người cho rằng công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, đang khiến con người trở nên cô lập hơn và ít hòa đồng hơn, trong khi những người khác cho rằng công nghệ đang giúp mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bài tiểu luận này sẽ khám phá cả hai mặt của cuộc tranh luận và đưa ra ý kiến ​​của riêng tôi về vấn đề này. Mặc dù chắc chắn có những lợi ích đối với công nghệ về mặt giao tiếp và kết nối xã hội, nhưng cũng rõ ràng là có những nhược điểm tiềm ẩn cần được xem xét.)

Phần giới thiệu bắt đầu bằng một general statement về chủ đề “công nghệ và tác động của nó đối với tương tác xã hội”. Điều này tạo tiền đề cho cuộc thảo luận và cung cấp ngữ cảnh cho người đọc.

Thesis statement được trình bày trong câu thứ hai và làm rõ rằng bài luận sẽ nói về cả hai mặt của lập luận và đưa ra ý kiến ​​riêng của người viết về vấn đề này. Điều này cung cấp lộ trình cho phần còn lại của bài luận và cung cấp ý tưởng cho người đọc .

Câu cuối cùng của phần giới thiệu cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những điểm chính sẽ được thảo luận trong bài: thừa nhận rằng có cả lợi ích và nhược điểm tiềm ẩn đối với công nghệ về mặt tương tác xã hội và tạo tiền đề cho một cuộc thảo luận cân bằng về 2  mặt của chủ đề này.

Body Paragraph 1

 1. Topic sentence that presents the first point supporting your thesis statement
 2. Explanation of the point, including evidence and examples
 3. Counterargument and refutation (optional)
 4. Transition to the next paragraph

Phần thân bài 1, sẽ bao gồm câu chủ đề trình bày quan điểm đầu tiên và các hỗ trợ lập luận của bạn. Bạn sẽ phải giải thích về quan điểm, bao gồm dẫn chứng và ví dụ. Phản biện và bác bỏ cũng có thể được sử dụng nhưng không bắt buộc. Sau đó bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo.

Ví dụ, với đề bài đã nêu trên, ta có Body Paragraph 1 như sau:

On the one hand, those who argue that technology is making people more isolated and less social point to the fact that people are spending more time on their devices and less time engaging in face-to-face interactions. They argue that this is leading to a decline in social skills and an increase in loneliness and isolation.

For example, a study by the American Psychological Association found that social media use is linked to increased feelings of social isolation and decreased face-to-face social interaction. Additionally, the rise of online dating and social media has led to a decline in the number of people getting married and having children, as people are choosing to prioritize their online relationships over their real-life ones.

(Mặt khác, những người cho rằng công nghệ đang khiến mọi người trở nên cô lập hơn và ít giao tiếp hơn chỉ ra rằng mọi người đang dành nhiều thời gian hơn cho thiết bị của họ và ít thời gian hơn để tham gia vào các tương tác trực tiếp. Họ cho rằng điều này dẫn đến sự suy giảm các kỹ năng xã hội và gia tăng sự cô đơn và cô lập.

Ví dụ, một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cho thấy việc sử dụng mạng xã hội có liên quan đến việc gia tăng cảm giác bị cô lập với xã hội và giảm tương tác xã hội mặt đối mặt. Ngoài ra, sự gia tăng của hẹn hò trực tuyến và mạng xã hội đã dẫn đến sự sụt giảm số lượng người kết hôn và sinh con, vì mọi người đang chọn ưu tiên các mối quan hệ trực tuyến hơn các mối quan hệ ngoài đời thực.)

Đoạn thân bài bắt đầu bằng một câu chủ đề rõ ràng, trình bày một khía cạnh của lập luận: rằng công nghệ đang khiến con người trở nên bị cô lập hơn và ít giao tiếp hơn.

Sau đó, đoạn văn cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận này, bao gồm một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (American Psychological Association) và tác động của việc hẹn hò trực tuyến và mạng xã hội đối với hôn nhân và sinh con, với dẫn chứng cụ thể, củng cố lập luận.

Đoạn văn cung cấp một phản biện bằng cách thừa nhận mặt khác của lập luận: công nghệ đang giúp mọi người kết nối với nhau. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy rằng bài luận đang xem xét cả hai mặt của lập luận và không thiên về một quan điểm nào.

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Body Paragraph 2

 1. Topic sentence that presents the second point supporting your thesis statement
 2. Explanation of the point, including evidence and examples
 3. Counterargument and refutation (optional)
 4. Transition to the next paragraph

Tương tự, phần thân bài 2 sẽ bao gồm câu chủ đề trình bày quan điểm thứ 2 và các hỗ trợ lập luận của bạn. Bạn sẽ phải giải thích về quan điểm, bao gồm dẫn chứng và ví dụ. Phản biện và bác bỏ cũng có thể được sử dụng nhưng không bắt buộc. Sau đó bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo.

Ví dụ, với đề bài đã nêu trên, ta có Body Paragraph 2 như sau:

On the other hand, proponents of technology argue that it is helping people connect with each other more than ever before. They point to the fact that social media platforms like Facebook and Twitter have allowed people to connect with friends and family members who live far away, as well as to meet new people with similar interests.

In addition, video conferencing tools like Skype and Zoom have made it easier to keep in touch with colleagues and business partners, no matter where they are located. This has facilitated communication and collaboration on a global scale, leading to greater productivity and innovation.

(Mặt khác, những người ủng hộ công nghệ cho rằng nó đang giúp mọi người kết nối với nhau hơn bao giờ hết. Họ chỉ ra thực tế là các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter đã cho phép mọi người kết nối với bạn bè và thành viên gia đình sống ở xa, cũng như gặp gỡ những người mới có cùng sở thích.

Ngoài ra, các công cụ hội nghị truyền hình như Skype và Zoom đã giúp việc giữ liên lạc với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, bất kể họ ở đâu. Điều này đã tạo điều kiện giao tiếp và hợp tác trên quy mô toàn cầu, dẫn đến năng suất và đổi mới cao hơn.)

Đoạn thân bài này trình bày khía cạnh khác rằng công nghệ đang giúp mọi người kết nối với nhau. Câu chủ đề rõ ràng và trình bày lập luận một cách ngắn gọn. Đoạn văn sau đó cung cấp các ví dụ cụ thể về cách các công cụ truyền thông xã hội và hội nghị truyền hình đã cho phép mọi người kết nối và cộng tác trên quy mô toàn cầu.

Bằng chứng này được lựa chọn tốt và hỗ trợ lập luận một cách hiệu quả. Ngoài ra, đoạn văn thừa nhận lập luận phản bác tiềm năng bằng cách thừa nhận rằng công nghệ cũng có thể được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch và gây hại. 

Conclusion

 1. Restatement of the thesis statement
 2. Summary of the main points discussed in the essay
 3. Final thoughts and recommendations

Ở phần kết bài, bạn sẽ tóm lược lại ý chính của 2 mặt vấn đề và nêu quan điểm của mình.

In conclusion, the impact of technology on social interaction is a complex issue with valid arguments on both sides. While it is true that technology has enabled people to connect with each other more easily than ever before, it has also been linked to increased feelings of social isolation and decreased face-to-face interaction.

Ultimately, the impact of technology on social interaction depends on how it is used. To ensure that technology enhances rather than detracts from social connection, individuals and society as a whole must be mindful of how it is used and take steps to mitigate its potential negative effects.

(Tóm lại, tác động của công nghệ đối với tương tác xã hội là một vấn đề phức tạp với những lập luận hợp lý từ cả hai phía. Mặc dù đúng là công nghệ đã cho phép mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng nó cũng có liên quan đến việc gia tăng cảm giác bị cô lập với xã hội và giảm tương tác trực tiếp. Cuối cùng, tác động của công nghệ đối với tương tác xã hội phụ thuộc vào cách nó được sử dụng.

Để đảm bảo rằng công nghệ tăng cường chứ không làm giảm kết nối xã hội, các cá nhân và toàn xã hội phải lưu tâm đến cách sử dụng công nghệ và thực hiện các bước để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng của nó.)

Phần kết bài đã tóm tắt một cách hiệu quả những điểm chính của bài luận và khẳng định lại quan điểm của người viết về vấn đề này: thừa nhận rằng vấn đề rất phức tạp và có những lập luận hợp lệ từ cả hai phía. Kết bài cũng chuyển sang ý kiến riêng của người viết một cách bằng cách gợi ý rằng tác động của công nghệ đối với tương tác xã hội phụ thuộc vào cách nó được sử dụng.

Phần kết bài đưa ra lời kêu gọi hành động bằng cách gợi ý rằng các cá nhân và toàn xã hội phải lưu tâm đến cách sử dụng công nghệ và thực hiện các bước để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn của nó. Điều này cho thấy rằng người viết đang xem xét các hàm ý rộng lớn hơn của vấn đề và không chỉ trình bày một lập luận phiến diện.

Bạn lưu ý, số lượng đoạn thân bài có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dài của bài luận và mức độ phức tạp của chủ đề.

Điều quan trọng là sử dụng các từ và cụm từ liên kết trong suốt bài luận để kết nối các ý của bạn và làm cho bài viết của bạn mạch lạc hơn. Ngoài ra, hãy nhớ sử dụng ngôn ngữ trang trọng (formal) và tránh các từ viết tắt, tiếng lóng hoặc cách diễn đạt không trang trọng (informal).

Xem thêm:

Sử dụng Counter Argument trong bài IELTS Writing Task 2 như thế nào?

Cách viết mở bài IELTS Writing Task 2 cuốn hút

Những mẫu câu và cụm từ “ăn điểm” trong IELTS Writing Task 2

Một số lưu ý khi viết dạng bài Discussion Essay

Khi viết một bài Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2, có một số lưu ý quan trọng sau đây để giúp bạn đạt được điểm cao:

Một số lưu ý về cách viết Discussion Essay
Một số lưu ý về cách viết Discussion Essay
 • Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu đề bài: Điều đầu tiên bạn cần làm là đọc và hiểu rõ câu hỏi. Bạn cần phân tích yêu cầu của câu hỏi, xác định các quan điểm khác nhau và lập kế hoạch cho bài viết của mình.
 • Tổ chức bài viết một cách logic: Đảm bảo rằng bài viết của bạn có một cấu trúc rõ ràng và logic. Bố cục của bài viết nên bao gồm một phần giới thiệu, ít nhất hai đoạn thân bài để thảo luận các quan điểm khác nhau, một phần để trình bày quan điểm của bạn và một phần kết luận.
 • Sử dụng từ vựng và ngữ pháp hợp lý: Sử dụng từ vựngngữ pháp chính xác và phù hợp là rất quan trọng. Bạn nên tránh sử dụng từ vựng và ngữ pháp phức tạp hoặc không quen thuộc và tránh sử dụng quá nhiều câu dài và phức tạp.
 • Sử dụng ví dụ cụ thể: Khi bạn bàn về các quan điểm khác nhau, hãy sử dụng ví dụ – dẫn chững cụ thể để minh họa cho các ý kiến của mình, giúp đưa ra các luận điểm cụ thể hơn và giúp bạn thuyết phục độc giả hơn.
 • Cân bằng giữa các quan điểm: Đảm bảo rằng bài viết của bạn cân bằng giữa các quan điểm khác nhau và không thiên vị một phía. Bạn nên trình bày các quan điểm khác nhau một cách công bằng và trung thực và đưa ra ý kiến của mình về chủ đề.
 • Tham khảo các tài liệu uy tín: Để hỗ trợ các quan điểm của bạn, bạn có thể tham khảo các tài liệu uy tín như sách, bài báo, báo cáo nghiên cứu hoặc trang web uy tín. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn trích dẫn nguồn để tránh vi phạm quy định về vi phạm bản quyền và nên tránh các dẫn chứng quá cá nhân.
 • Dành thời gian để chỉnh sửa sau khi viết: Sau khi hoàn thành bài viết của bạn, hãy dành thời gian để chỉnh sửa và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Điều này giúp bài của bạn trở nên dễ đọc, dễ hiểu hơn.

Trên đây là hướng dẫn cách viết Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2 chi tiết từ IELTS Vietop. Hy vọng sau khi đọc bài viết thì các bạn đã có thể nắm chắc hơn cách “xử lý” dạng bài IELTS Writing Task 2 này, chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra