Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Trang Đoàn
Trang Đoàn
09.03.2020

Agree/ Disagree là dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện nhất trong IELTS Writing Task 2 khi thi IELTS, đề bài yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Điểm quan trọng trong bài luận của dạng bài này là bạn cần thể hiện ý kiến cá nhân thật rõ ràng và mạch lạc, bao gồm lập trường tán thành hay phản đối cùng với những lí do hợp lý.

Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết nhé!

Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 - Agree or Disagree chi tiết
Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Các bạn có thể tham khảo thêm các cách viết cho dạng bài Writing Task 2 sau:

Dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree

Dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree là dạng bài mà trong đó, bạn sẽ được cung cấp một vấn đề xã hội phổ biến và nhiệm vụ của bạn sẽ là đưa ra lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý với vấn đề, hoặc chỉ đồng ý một phần, sau đó dựa vào các lập luận, ví dụ để chứng minh cho quan điểm của mình.

Cũng như các dạng bài IELTS Writing Task 2 khác, để đạt điểm như ý muốn trong dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree, bài viết của bạn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Task Response: Bài viết đáp ứng được yêu cầu của đề, nghĩa là không lan man, lạc đề, không quá ngắn hoặc quá dài so với số từ quy định. Sự logic và chính xác trong bài viết sẽ giúp bạn đạt điểm cao hơn.
 • Coherence and Cohesion: Bài viết của bạn phải có sự gắn kết, dễ đọc, mạch lạc và dễ hiểu.
 • Lexical Resource: Yêu cầu bài viết của bạn có sự đa dạng trong từ vựng, dùng chính xác các trường từ vựng liên quan đến chủ đề, sử dụng được các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, vận dụng tốt kỹ năng paraphrase, tránh bị lặp từ hay sai chính tả.
 • Grammatical Range and Accuracy: Đánh giả khả năng vận dụng chính xác và phong phú các cấu trúc ngữ pháp, câu đơn, câu ghép kết hợp với các câu phức, câu đảo ngữ trong bài viết của bạn.

Bên dưới là ví dụ của dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree:

Many things can influence the academic achievement and emotional growth of a student. In this regard, peers have more of an impact than teachers do. To what extent do you agree or disagree with this opinion? (Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành tích học tập và sự phát triển cảm xúc của học sinh. Ở mặt này, bạn bè đồng trang lứa có nhiều ảnh hưởng hơn so với thầy cô giáo. Bạn đồng ý hay phản đối với ý kiến trên ở mức nào?) 

“To what extent do you agree or disagree with this opinion?” – chính là dấu hiệu nhận biết dạng thức của dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree và yêu cầu chủ đạo xuyên suốt của toàn bài.

Xem thêm: “Khóa học IELTS” tại Vietop nhiều học viên lựa chọn vì sao?

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Hướng dẫn cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree

Hướng dẫn cách làm dạng bài Agree or Disagree
Hướng dẫn cách làm dạng bài Agree or Disagree

Bước 1: Phân tích đề bài và xác định câu trả lời để thiết lập dàn bài

Đầu tiên, hãy xác định chủ đề được đưa ra và ghi lại ý kiến đồng tình hoặc phản đối của mình. Tiếp theo, hãy đưa ra hai luận điểm hỗ trợ cho ý kiến của mình, đồng thời giải thích và lấy một ví dụ cụ thể cho mỗi luận điểm.

Ví dụ, với đề “Big salary is more important than job satisfaction. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Provide relevant examples if necessary.” ta sẽ phân tích như sau:

Chủ đề: Lương nhiều thì quan trọng hơn là mức độ hài lòng trong công việc. Đồng ý hay không?

 • Ý kiến cá nhân 1: Agree – đồng ý
Luận điểm 1Having a job with a high salary makes people feel satisfied no matter what kind of job they do.
Giải thíchMoney is essential for survival and good living. Low-wage people can’t afford to live on a daily basis, always having to worry about the cost of living. 
Ví dụAn employee who receives a prestigious salary can rent a home, purchase health insurance, travel, and have recreational time. A hefty salary keeps people happy and exultant.
Luận điểm 2High income keeps a person motivated at work
Giải thíchWell-paid employees feel content and passionate about their jobs
Ví dụAn employee who doesn’t feel like his organization is paying him a high enough salary is much more likely to look for and accept a higher paying position of a comparable nature at another company.

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

 • Ý kiến cá nhân 2: Disagree – không đồng ý
Luận điểm 1Job satisfaction gives people a sense of fulfillment
Giải thíchJob satisfaction keeps you motivated and therefore leads to career growth
Ví dụScientists who start their research with a low budget but still achieve a scientific breakthrough
Luận điểm 2Even when we are working, it’s not all about the money
Giải thíchMoney can’t buy happiness and it’s more pleasant to pursue what we’re interested in
Ví dụThe case of Henry Miller – an American novelist who decided to leave his everyday job despite a good wage and ventured to become a writer.
 • Ý kiến cá nhân 3: 50/50 – chỉ đồng ý một phần
Luận điểm 1Having a job with a high salary facilitates people’s lives.
Giải thíchMoney is essential for survival and good living.
Ví dụAn employee who receives a prestigious salary can rent a home, purchase health insurance, travel, and have recreational time. A hefty salary keeps people happy and exultant.
Luận điểm 2Job satisfaction gives people a sense of fulfillment – which money could not always do
Giải thíchMoney can’t buy happiness and it’s more pleasant to pursue what we’re interested in
Ví dụScientists who start their research with a low budget but still achieve a scientific breakthrough

Mẹo nhỏ: để xác định hướng viết nhanh, bạn không cần phải trả lời đúng với những gì bạn nghĩ mà chỉ nên chọn câu trả lời nào bạn cảm thấy dễ đưa ra được luận điểm, dễ lập luận và đưa dẫn chứng nhất. Bởi vì IELTS là một kỳ thi về khả năng sử dụng tiếng Anh nên không ai đánh giá góc nhìn của bạn là “đặc biệt” mà chỉ muốn đánh giá năng lực lập luận của bạn bằng tiếng Anh mà thôi.

Bước 2. Viết bài luận hoàn chỉnh dựa trên dàn bài

Khi viết bài luận đối với dạng bài Agree/Disagree, trước tiên ở phần mở bài, chúng ta sẽ cần đưa ra được chủ đề và ý kiến cá nhân của mình.

Sau đó, ở phần thân bài, bạn cần nêu được hai luận điểm cùng với những giải thích và dẫn chứng cụ thể, mỗi luận điểm viết thành một đoạn thân bài.

Cuối cùng, ở phần kết bài, bạn tóm lược lại nội dung đã bàn luận ở phần thân bài và nhấn mạnh lại ý kiến cá nhân của mình một lần nữa.

A. Mở bài

Mở bài của bài luận này là phần để bạn giới thiệu chủ đề và làm sáng rõ lập trường của mình, gồm 3 phần chính là dẫn nhập, ý kiến cá nhân và câu đặc trưng của dạng bài. Bạn có thể sử dụng nội dung câu hỏi để làm phần mở bài. Tuy nhiên không nên viết lại y nguyên mà nên diễn giải lại nội dung theo cách khác (Paraphrase).

Bài viết bên dưới về đề bài “Big salary is more important than job satisfaction. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Provide relevant examples if necessary.” sẽ thiên theo hướng Disagree – không đồng ý với quan điểm trên

Introduction – đoạn mở bài
Dẫn nhậpIt is a common belief that + quan điểm trong đề
Ý kiến cá nhânHowever, I firmly believe that + quan điểm rõ ràng của bản thân + lý do 1, 2 liên quan
OUTLINERAnd this essay will address the reasons for my views as follows.

It is a common belief that high wages are much more crucial than the sense of job satisfaction associated with a career. However, I firmly believe that job satisfaction is much more primal for an individual to thrive. And this essay will discuss the reasons for my view as follow.

B. Viết thân bài

Body 1 – Thân bài 1
Luận điểm 1Job satisfaction gives people a sense of fulfillment
Giải thíchJob satisfaction keeps you motivated and therefore leads to career growth
Ví dụScientists who start their research with a low budget but still achieve a scientific breakthrough,

To begin with, it might seem rewarding to earn a high salary. However, it does come at a risk of fulfillment. People who choose a career path based on their interests are more likely to work hard and produce better results. This provides a sense of fulfillment that no high-paying job can provide. For example, scientists who begin their research with a low budget and wages work day and night to achieve a scientific breakthrough, and their contribution to society provides them with the pleasure of working in their field of interest.

Body 2 – Thân bài 2
Luận điểm 2Even when we are working, it’s not all about the money
Giải thíchMoney can’t buy happiness and it’s more pleasant to pursue what we’re interested in
Ví dụstudy: adolescents control tempers and cooperate by interacting

Furthermore, people who choose a high-paying job solely for the monetary benefits often struggle with motivation and career advancement. They force themselves to go to work every morning with no motivation, whereas self-motivated individuals prefer satisfaction over a high salary. If they decide to put in extra effort to achieve the desired result, they will work around the clock to achieve it. As a result, they achieve career advancement and life success in the form of both wealth and fame. For instance, despite a good salary, Henry Miller decided to leave his day job and pursue a career as a writer. After years of ups and downs, he rose to become one of the twentieth century’s most famous and well-paid authors.

C. Kết bài

Tóm tắt: tóm lược ngắn gọn nội dung luận điểm 1, 2 đã nêu trong đoạn thân bài 1 và 2

Lời kết: nhắc lại một lần nữa ý kiến của mình để kết thúc bài luận một cách rõ ràng.

Conclusion – đoạn kết bài

To summarize, while it is impossible to deny the importance of money in our survival, I believe that job satisfaction is far more important for an individual to thrive. After careful consideration, it is clear that the satisfaction associated with the role is far more important than the financial benefits.

Tham khảo: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Model essay

People have a stronger liking for bad news, such as crimes and wars, than good news. Therefore, many people believe that more bad news should be broadcasted. 

Model essay
Model essay

What is your opinion?

It is a common belief that society has the propensity for reading good news than bad news, such as crimes and wars. Hence, many people believe that good news should be given more priority than bad one. However, I firmly believe that bad news plays a more integral role in the citizens’ life than good one does because bad news would keep people from ignoring over the latest current affair. And this essay will address the reasons for my views as followed.

To begin with, a great deal of advocates are inclined towards the fact that the desire to be aware of where danger lurks is the ancient human instinct, which is the main reason why bad news is generally favoured over good one. Sensational news is of paramount importance to raise people’s awareness of on-going social matters. It is the media’s responsibility to reflect the truth and the potential social dangers, and to help people keep pace with the most recent affair, diseases and criminal activities. This stands a bigger chance of protecting themselves against potential incidents.

On top of that, bad news is usually given priority as it attracts a large number of viewers. As more people watch bad news, the general viewing figure increase and the few of the media can benefit from. In the line of this, news reporters, journalists and correspondents who compose such news will certainly earn some handsome living, also do the advertisement providers benefit a lot from sensational news. From my perspectives, the newspaper editors have the likeability to choose bad news or politics-related one to be one of the headlines since newpapers are to inform their readers about these topics.

In conclusion, people are likely to read bad news as it raises their awareness and it is given more priority since it earns the news composers a handsome living. For these reasons, it is clear that more bad news should be broadcasted.

Lưu ý các lỗi sai thường gặp 

Xác định quan điểm không rõ ràng: Luận điểm trong bài của bạn phải rõ ràng, bám sát vào câu khẳng định của bạn ở phần mở bài

Phát triển thêm luận điểm chưa đủ tính thuyết phục: Bạn không nên chỉ diễn giải những câu lý thuyết suông, thay vào đó, để bài viết có tính thuyết phục hơn, hãy đưa ra các dẫn chứng, ví dụ từ các nguồn uy tín. 

Lỗi sai ngữ pháp, chính tả: Bạn cần củng cố kiến thức ngữ pháp, đặc biệt là cách sử dụng các cấu trúc câu. Bên cạnh đó, từ vựng của bạn cũng cần liên quan mật thiết đến chủ đề và tránh tuyệt đối các lỗi chính tả.  

Giải đáp các câu hỏi thường gặp

Gợi ý cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree

 • Mở bài: Giới thiệu sơ qua vấn đề và ý kiến đồng ý hoặc  không đồng ý của bạn
 • Thân bài: Chia làm 2 đoạn, trong đó đoạn 1 sẽ nói về lý do tiên quyết khiến bạn đồng ý hoặc không đồng ý và đoạn 2 sẽ đưa ra những lý do khác để bổ trợ thêm cho quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý của bạn.
 • Kết bài: Tóm lược lại vấn đề một cách ngắn gọn và ấn tượng.

Có thể sử dụng ngôi thứ nhất trong bài luận IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree không?

Ta hoàn toàn có thể sử dụng ngôi thứ nhất trong bài luận IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree của mình. Ngược lại, nếu thí sinh dự thi không muốn dùng ngôi thứ nhất mà thay vào đó là sử dụng ngôi thứ 3 thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đây  nhé.

Những đề bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree

 • “Modern life is increasingly chaotic.” Do you agree or disagree?
 • “The death penalty is barbaric and should not be legal anywhere.” Do you agree or disagree?
 • “Libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded.” Do you agree or disagree?
 • “Libraries are irrelevant in the age of the internet and should not be publicly funded.” Do you agree or disagree?
 • “The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the fuel cost.” Do you agree or disagree?

Những sự nhầm lẫn điển hình thí sinh cần chú ý khi làm IELTS Writing Task 2 Agree Or Disagree là gì?

 • Good và Best
 • Better và Best
 • Explode và Explore
 • Experience và Experiment
 • Through và Thorough
 • Angel và Angle
 • Dessert và Desert
 • Later và Latter
 • Affect và Effect
 • Etude và Allude
 • Formerly và Formally
 • Cite, Site và Sight
 • Principal và Principle
 • Chose và Choose
 • Quite và Quiet

Hy vọng qua phần chia sẻ cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree, bạn đã có thể nắm rõ để triển khai dạng bài này. Nếu có vấn đề thắc mắc trong quá trình luyện thi IELTS, bạn có thể để lại bình luận hoặc nhắn trực tiếp cho Fanpage IELTS Vietop để được hổ trợ nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

9 thoughts on “Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết”

 1. mình chưa hiểu cách bạn lập outline của body
  một cái laf luận điểm 1 , 1 cái là luận điểm 2 rồi cái dưới sao lại 2 cái luận điểm 2 v ạ

  Reply
 2. mình chưa hiểu cách bạn lập outline của body , một cái laf luận điểm 1 , 1 cái là luận điểm 2 rồi cái dưới sao lại 2 cái luận điểm 2 v ạ

  Reply
 3. Mn có thể chỉ mình cách viết body và conlusion rỏ hơn được không ạ , mình vẫn chưa hiểu rỏ

  Reply
 4. Trong 1 đoạn Body . Gồm 2 luận cứ ( support ideas) thì mình cần 2 example cho 2 luận cứ hay chỉ là 1 example cho 1 trong 2 luận cứ thôi

  Reply
  • Bạn có thể tuỳ chỉnh số lượng example cho phù hợp với độ dài/ cấu trúc bài viết. Đôi lúc example cũng đã được lồng ghép trong phần giải thích (nếu bạn viết câu ghép) nên có thể sẽ không nhìn thấy rạch ròi 2 phần.

   Reply
 5. dạng bài này mình có được đồng ý kiểu 1 nửa ko. Vd: it is possible to tell a lot about a person’s culture and character from their choice of clothes do you disagree or agree thì mình viết 1 đoạn là đồng ý với cái ý kiến này so với culture, đoạn 2 là ko đồng ý với character có ok ko nhỉ

  Reply

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h