Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024

Hương Ngọc
Hương Ngọc
02.05.2024

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - GV tại IELTS Vietop. IELTS 8.5 Overall

Đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024 là một đề thi khá hay với sự xuất hiện của dạng biểu đồ line graph và dạng đề bài tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý “to what do you agree or disagree?”. Chi tiết đề thi gồm:

 • Với IELTS Writing task 1, đề thi yêu cầu “The line graph shows the number of kilometers traveled per car in five countries between 1990 and 2010.”
 • Với phần thi IELTS Writing task 2, yêu cầu thí sinh “All university students should do some voluntary work to help the local community. To what do you agree or disagree?”

Vậy cách phân tích, lên dàn ý để giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024 chi tiết như thế nào để đạt điểm cao? Cùng thầy theo dõi ngay bài viết sau!

IELTS Writing task 1

The line graph shows the number of kilometers traveled per car in five countries between 1990 and 2010.

(Biểu đồ đường cho thấy số km di chuyển trên mỗi ô tô ở 5 quốc gia trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2010.)

Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 20/04/2024
Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 20/04/2024

Bước 1: Lập dàn ý

Đoạn tổng quan:

Nhìn chung, số kilômét di chuyển bằng loại hình giao thông này ở hầu hết các quốc gia được nghiên cứu không có sự thay đổi lớn, trừ trường hợp được ghi nhận tại Nhật Bản, nơi con số này có xu hướng giảm và duy trì ở mức thấp nhất trong khoảng thời gian được cho. Cũng đáng chú ý rằng các chuyến đi bằng ô tô phổ biến hơn ở Hoa Kỳ, Đức và Anh so với các quốc gia còn lại.

Thân bài 1Thân bài 2
– Đối với ba quốc gia có số liệu cao đáng kể, Hoa Kỳ là quốc gia chiếm ưu thế suốt thời gian, với số kilômét dao động xung quanh mức 1800 kilômét. 
– Một xu hướng tương tự có thể được thấy trong các chuyến đi bằng ô tô của người Đức, di chuyển khoảng 1400 kilômét, ngoại trừ năm 1990, khi con số ở mức thấp nhất xấp xỉ 1300 kilômét. 
– So với đó, từ năm 1990 đến năm 2005, người dân ở Anh đã đi được khoảng 1550 kilômét bằng ô tô trước khi dữ liệu của họ giảm xuống mức dưới 1400 kilômét vào cuối khoảng thời gian.

– Về các quốc gia khác, tổng cộng 1000 kilômét được ghi nhận giữa những người đi ô tô ở Pháp, sau đó con số này duy trì ổn định trước khi giảm nhẹ, giảm xuống khoảng 900 kilômét vào cuối thời kỳ. 
– Trong khi đó, bắt đầu từ gần 700 kilômét vào năm 1990, số kilômét đi được bằng ô tô của người Nhật sau đó giảm xuống mức thấp nhất của mình là dưới 400 kilômét vào năm 2002, và mặc dù cho thấy dấu hiệu phục hồi, dữ liệu của họ sau đó tiếp theo là sự suy giảm gần như mức thấp nhất tám năm trước đó.

Xem thêm:

Bước 2: Hoàn thành bài luận

The line graph gives information about how many kilometers people in five different nations travelled by car over a 20-year period from 1990 to 2010.

Overall, the number of kilometers travelled by this type of transport in almost all of the countries examined saw no major changes, with an exception being recorded in Japan, where the figure saw a declining pattern and remained the lowest over the period given. It is also noticeable that journeys by car were more common in the United States, Germany, and Britain in comparison to the remaining countries.

Regarding the three countries with significantly higher numbers, the United States was the dominant country throughout, with its kilometer numbers fluctuating around the 1800 kilometers mark. A somewhat similar pattern can be seen in car journeys made by Germans, who travelled a distance of approximately 1400 kilometers, except for the year 1990, when the figure was at its low of around 1300 kilometers. By comparison, from 1990 to 2005, individuals in Britain covered a distance of roughly 1550 kilometers using automobiles before its data fell to its trough of slightly under 1400 kilometers at the end of the time frame. 

As for the other countries, a total of 1000 kilometers  was recorded among car travellers in France, after which this figure remained fairly unchanged before experiencing a slight drop, falling to around 900 kilometers at the end. Meanwhile, starting at close to 700 kilometers in 1990, the number of kilometers travelled via cars by Japanese people subsequently saw a fall to its low of a little below 400 kilometers in 2002, and despite showing signs of making a recovery, its rising trend was then followed by a drop to nearly its lowest point eight years earlier.

Bạn đang tự ôn luyện IELTS nhưng chưa có lộ trình học hiệu quả? Bạn muốn chinh phục IELTS trong thời gian ngắn để thực hiện dự định của bản thân?

Nếu bạn đang gặp những vấn đề trên, bạn có thể tham khảo các khoá học IELTS tại Vietop để được thầy cô tư vấn lộ trình học phù hợp, giúp bạn lấy bằng IELTS trong thời gian sớm nhất.

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Writing task 2

All university students should do some voluntary work to help the local community. To what do you agree or disagree?

(Tất cả sinh viên đại học nên làm một số công việc tình nguyệnCách viết mở bài Writing Task 2 cuốn hút để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Bạn đồng ý hay không đồng ý với điều gì?)

Bước 1: Phân tích đề

 • Từ khoá: All university students, voluntary work, help the local community.
 • Câu hỏi: Đề bài yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm đồng tình hay phản đối. Ở đây thầy sẽ theo hướng đồng tình. 

Bước 2: Lập kế hoạch cho bài luận

Thân bài 1Thân bài 2
Topic Sentence: Implementing compulsory community service programs may pose challenges for both the students and the organizations involved.
Supporting Ideas:
– Not all students may be mature or equipped to handle such responsibilities without supervision.
– University students already face academic pressure, and adding mandatory community service could further burden them.
– The logistical challenges of managing and supervising student volunteers may strain the resources of charitable organizations.
Topic Sentence: Despite the challenges, compulsory community service programs offer various benefits for students and the community.
Supporting Ideas:
– Participation exposes students to new experiences and instills a sense of responsibility and civic duty.
– Engaging in community service enhances students’ real-world skills and encourages them to become more community-minded.
– The long-term impact includes a more responsible and empathetic student body and potential relief for overburdened charitable organizations.

Xem thêm:

Bước 3: Hoàn thành bài luận

Many community services rely on people to volunteer their time and effort. Some people think that forcing university students to take part in programmes like this is a good idea. Doing so could have repercussions for all concerned.

Firstly, making the programme compulsory would certainly have an impact on the people involved. Not all students are mature enough for work like this. Thus, they cannot be expected to help the elderly, work on renovation projects, or teach younger children without adult supervision, which would create extra work for the charities. In addition, university students have a great deal of academic pressure, so adding more to their timetable is unlikely to be popular, especially for any with high academic ambitions. Thus, establishing this type of programme might prove difficult.

Nevertheless, there would also be clear benefits. It is easy for students at a young age to become focused only on their studies or their personal interests, and many would not normally choose to do this type of work. Making it part of the standard curriculum means that students would have the opportunity to try something new. Furthermore, while it is true that many lack maturity, work of this nature would help them to develop a sense of responsibility, and teach them real-world skills that will be very useful in their future career. Teaching learners to be more community-minded should also ensure that older volunteers can eventually work less. Therefore, even though both groups would need to adapt, everyone taking part is more likely to gain from the experience.

In conclusion, I completely agree with this proposal. Although the idea of compulsory community service may initially be difficult to implement, and some may resist the idea, its long-term benefits will surely make up for any short-term problems.

Bước 4: Từ vựng

VocabularyMeaning in Vietnamese
adult supervisionsự giám sát của người lớn
academic pressureáp lực học vấn
high academic ambitionskhát vọng học vấn cao
real-world skillskỹ năng thực tế
community-mindedcó tư duy cộng đồng
make up forbù đắp cho

Sentences:

 1. The children were playing in the park under __________________. 
 2. Many students experience  __________________ during exam periods.
 3. She has  __________________ and hopes to attend a prestigious university.
 4. Internships provide opportunities for students to develop  __________________.
 5. Being  __________________ means caring about the well-being of others.
 6. Working hard to achieve success can sometimes  __________________ previous failures.

Answers:

 1. adult supervision
 2. academic pressure
 3. high academic ambitions
 4. real-world skills
 5. community-minded
 6. make up for

Xem thêm:

Như vậy, thầy đã vừa cùng các bạn phân tích, lập dàn ý và triển khai ý tưởng cho bài mẫu giải đề IELTS Writing ngày 20/04/2024.

Bạn cảm thấy đề thi ngày 20/04/2024 có khó không? Hãy bình luận bên dưới bài viết để chia sẻ cảm nhận của bài về đề thi này cũng như cách phân tích và bài mẫu mà thầy đã cung cấp.

Bên cạnh đó, các bạn nên thường xuyên theo dõi bộ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 mới nhất của IELTS Vietop để cập nhật những đề thi IELTS sớm nhất.

Chúc bạn học và luyện thi IELTS tốt!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h