Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024

Hương Ngọc
Hương Ngọc
27.04.2024

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - GV tại IELTS Vietop. IELTS 8.5 Overall

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 13/04/2024, vẫn là sự xuất hiện của dạng bài bar chart ở phần thi IELTS Writing Task 1 và phần thi IELTS Writing task 2 với dạng đề agree or disagree. Cụ thể:

 • Đề IELTS Writing task 1 với chủ đề “The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied.”
 • Đề IELTS Writing task 2 với đề bài “Some people say in order to prevent illness and disease, governments should focus on reducing environmental pollution and housing problems. To what extent do you agree or disagree?”

Vậy cách phân tích và triển khai ý tưởng cho đề thi này như thế nào? Cùng thầy giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024 chi tiết qua bài viết sau.

Cùng bắt đầu thôi nào!

IELTS Writing task 1

The bar chart shows the average number of hours students in five different universities studied.

(Biểu đồ cột thể hiện số giờ học trung bình của sinh viên tại 5 trường đại học khác nhau.)

Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 18/04/2024
Giải đề IELTS Writing task 1 ngày 18/04/2024

Bước 1: Lập dàn ý

Đoạn tổng quan:

Thời lượng của các buổi học vào các ngày trong tuần giữa năm năm cơ sở giáo dục đại học này gần như tương tự nhau, trong khi có sự khác biệt đáng kể được quan sát vào cuối tuần. Ngoài ra, cho dù vào các ngày trong tuần hay cuối tuần, sinh viên ở trường D dành thời gian ít nhất cho việc học tập.

Thân bài 1Thân bài 2
– Nhìn vào những ngày trong tuần trước tiên, Đại học C là cơ sở chiếm ưu thế về số giờ trung bình mà sinh viên thường xuyên học, ở mức 10.6 giờ, tiếp đến gần như là đại học B và đại học E, với con số gần như như nhau (khoảng 10 giờ).
– Đại học A có số giờ học thấp hơn một chút, với sinh viên tại trường này học trung bình 9.8 giờ vào các ngày trong tuần, so với đại học D, nơi có thời gian học ngắn nhất được ghi nhận, kéo dài 9.6 giờ trung bình, mặc dù con số này vẫn cao so với trường dẫn đầu.

– Chuyển sang cuối tuần, sinh viên tại đại học A đã có thời lượng buổi học dài nhất, trung bình là 9 giờ, trong khi những người tại đại học B dành một lượng thời gian học ít hơn một chút (8.6 giờ). 
– Mặc dù chứng kiến thời gian học lớn nhất vào các ngày trong tuần, đại học C lại rơi vào vị trí thứ ba, khi thời gian học trung bình vào cuối tuần là 7.8 giờ, cao hơn 1.6 giờ so với dữ liệu tương ứng cho đại học E. 
– Đáng chú ý, bất kể vào các ngày trong tuần hay cuối tuần, đại học D vẫn là thấp nhất về số giờ học trung bình, khi sinh viên chỉ dành một số giờ trung bình là 5.6 giờ cho việc tham gia các hoạt động học thuật, và thú vị là đây cũng là dữ liệu thấp nhất được ghi nhận trong biểu đồ.

Bước 2: Hoàn thành bài luận

The charts give information about the amount of time students of five universities allocated to studying, with units measured in hours.

Overall, the duration of study sessions on weekdays among these five examined academic institutions was almost similar, while significant differences were observed during weekends. In addition, whether on weekdays or weekends, students at university D spent the least amount of time on studying. 

Looking first at weekdays, University C was the dominant institution in terms of the average number of hours that students typically studied, at 10.6 hours, followed closely by university B and university E, whose figures were almost the same (around 10 hours). By comparison, university A had a minimally lower number of study hours, with students at this university studying for an average of 9.8 hours on weekdays, as opposed to university D, where the shortest study sessions were recorded, lasting 9.6 hours on average, although this figure was still relatively high in comparison to that for the leading university. 

Turning to weekends, students at university A had the longest duration of study sessions, averaging 9 hours, while those at university B spent a slightly lower amount of time on study-related purposes (8.6 hours). Despite witnessing the greatest study time on weekdays, university C fell to its third position, as study time took an average of 7.8 hours on weekends, which was 1.6 hours higher than the corresponding data for university E. Notably, regardless of weekdays or weekends, university D remained the lowest with regard to study time, when students just dedicated an average number of 5.6 hours to engaging in academic activities, and interestingly this was also the lowest recorded data in the charts. 

Bước 3: Những cách diễn đạt hữu ích

Students at university A studied the longest hours, at 5 hours.

= Students at university A had the lengthiest study sessions, lasting up to 5 hours.

= The students at university A dedicated the most time to studying, averaging 5 hours.

= University A students spent the greatest amount of time studying, with sessions lasting 5 hours on average.

= The duration of study sessions was longest among students at university A, reaching up to 5 hours.

= University A had the highest average study time, with students spending 5 hours engaged in academic activities.

The average number of hours students study was 5 hours. 

= Students typically studied for an average of 5 hours.

= On average, students spent 5 hours studying.

= Students had an average study duration of 5 hours.

= The typical study hours for students amounted to 5 hours.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

IELTS Writing task 2

Some people say in order to prevent illness and disease, governments should focus on reducing environmental pollution and housing problems. To what extent do you agree or disagree?

(Một số người cho rằng để ngăn ngừa bệnh tật, chính phủ nên tập trung vào việc giảm ô nhiễm môi trường và các vấn đề về nhà ở. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Bước 1: Phân tích đề

 • Từ khoá: Prevent illness and disease, focus, reducing environmental pollution, housing problems.
 • Câu hỏi: Đề bài yêu cầu thí sinh đưa ra quan điểm đồng tình hay phản đối. Ở đây thầy sẽ theo hướng “balanced opinion”, cho rằng giải quyết vấn đề môi trường và nhà cửa quan trọng, nhưng những yếu tố khác cũng không kém quần quan trọng.

Bước 2: Lập kế hoạch cho bài luận

Thân bài 1Thân bài 2
Topic Sentence: Proponents advocate for improving the environment and addressing housing issues to reduce illness and disease.
Supporting Ideas:
– Deterioration of the environment, such as air and water pollution, contributes to health problems like respiratory diseases.
– Housing shortages lead people to live in substandard conditions without clean water or proper hygiene, resulting in various health complications.
Topic Sentence: However, a comprehensive approach is necessary as health determinants are multifaceted.
Supporting Ideas:
– Developing a robust healthcare system with state-of-the-art facilities and qualified professionals is essential.
– Poverty, a major determinant of health outcomes, should be addressed through policies focused on poverty alleviation, such as employment opportunities and social welfare programs.

Bước 3: Hoàn thành bài luận

It is thought by some that in order to reduce the incidence of illness and disease, it is advisable that the focus of the state should be on the mitigation of environmental pollution and housing problems. In my opinion, while these two proposed solutions should be adopted for the sake of disease prevention, a comprehensive policy, encompassing various other facets, could yield far better results. 

On the one hand, proponents of improving the state of the environment justify their position by saying that the deterioration of the environment is mainly responsible for many instances of illness and disease facing humankind. In fact, the air is becoming increasingly contaminated due to greenhouse gas emissions released from manufacturing plants as well as the over-reliance on private means of transport, which means that upon breathing polluted air, people would suffer from a range of health-related issues, chief among which are respiratory diseases. In addition to air pollution, polluted water is also receiving a great deal of concern in recent years, with toxic pollutants in the sea affecting marine species, and by extension, humans as these species are the source of food for our consumption. By the same token, housing shortage forces people, especially those in lower-income brackets, to reside in substandard and dilapidated living conditions, with no access to clean water and proper hygiene, and this can give rise to a diverse array of diseases and health complications. Ultimately, addressing the deterioration of air and water quality as well as the scarcity of housing are imperative in an attempt to curb the spread of illness and disease. 

On the other hand, it is overly simplistic to just take into account the environment and accommodation, as determinants of health are multifaceted and encompass a range of other influencing factors beyond these two aforementioned concerns. Firstly, the development of a robust healthcare system has a crucial role to play in this endeavor. Such a system should be constantly upgraded so as to ensure that it is equipped with state-of-the-art medical facilities, advanced technologies as well as well-qualified professionals, which allows for more effective responses to disease, particularly in case of the outbreak of contagious or life-threatening ones. The government should also ensure that healthcare is accessible to everyone, regardless of their socio-economic background, as currently the poor are deprived of this basic human right due to the exorbitant expenses associated with treatment and medicine. Secondly, it is noteworthy to acknowledge that poverty is a major determinant of health outcomes, and therefore, the government should implement policies aimed at poverty alleviation, as socio-economic well-being is closely tied to health status. This can be executed by offering them employment opportunities, for example through vocational training schemes, and social welfare programs, which ensures that their basic human necessities are met and in long term contributes significantly to the decline in incidence of illness and disease.

In conclusion, while it is understandable why addressing environmental pollution and housing shortage is essential for curbing the spread of illness and disease, I believe that the government should adopt a holistic approach that takes into consideration the advancement and accessibility of healthcare facilities and socio-economic well-being. 

Bước 4: Từ vựng

VocabularyMeaning in Vietnamese
deteriorationSự suy giảm, hư hại
substandardKhông đạt chuẩn, không tốt
determinantsNhân tố xác định, yếu tố quyết định
multifacetedĐa mặt, đa chiều
accessible to everyoneCó thể tiếp cận cho mọi người
alleviationSự giảm nhẹ, làm giảm bớt
socio-economic well-beingSức khỏe xã hội và kinh tế
incidenceSố ca mắc bệnh, tần suất xảy ra

Now, here’s a gap-fill exercise:

 1. The ____________ of the environment has led to increased health problems in the community.
 2. Many families in the area live in ____________ housing conditions without access to clean water.
 3. Poverty and education are important ____________ of health outcomes.
 4. The issue of healthcare accessibility should be addressed to ensure it is ____________.
 5. Measures for poverty ____________ should be implemented to improve living conditions.
 6. The government aims to promote ____________ ____________ through various social programs.
 7. The ____________ of certain diseases has decreased due to improved sanitation.

Answers:

 1. Deterioration
 2. Substandard
 3. Determinants
 4. Accessible to everyone
 5. Alleviation
 6. Socio-economic well-being
 7. Incidence

Xem thêm:

Vậy là thầy và các bạn đã vừa cùng nhau phân tích và triển khai ý tưởng cho bài mẫu giải đề IELTS Writing ngày 18/04/2024.

Các bạn cảm thấy đề thi này như thế nào? Thông qua những ngày thi gần đây dạng đề bar chart rất thường xuyên được ra trong đề thi IELTS. Do đó, các bạn nên ôn luyện kỹ dạng đề thi này để nắm vững cách làm nhé!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về bài giải mẫu trên, hãy bình luận bên dưới bài viết, thầy sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết.

Bên cạnh đó, các bạn nên thường xuyên theo dõi bộ tổng hợp đề thi IELTS Writing 2024 mới nhất của IELTS Vietop để cập nhật những đề thi IELTS sớm nhất.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h