Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Phân biệt cấu trúc How much và How many kèm bài tập vận dụng

IELTS Vietop IELTS Vietop
09.06.2022

Trong các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngày chắc hẳn không khó để bắt gặp các câu hỏi về số lượng và giá cả. Cấu trúc phổ biến nhất khi hỏi về số lượng và giá cả  đó chính là How many và How much. Vậy bạn có biết hai cấu trúc này có gì khác nhau không? Hôm nay hãy cùng IELTS Vietop điểm danh qua cách phân biệt cấu trúc How much và How many nhé!

1. Phân biệt How many và how much

Trong giao tiếp hàng ngày để hỏi về giá hay số lượng của một vật gì đó, chúng ta thường sẽ dùng How many và How much. Nhưng làm sao để biết cách phân biệt cấu trúc How much và How many và sử dụng chuẩn hai cấu trúc này? 

Cả hai cấu trúc How many và How much đều mang nghĩa là bao nhiêu, nhưng cấu trúc how many theo sau nó danh từ đếm được còn how much theo sau nó danh từ không đếm được. 

Phân biệt How many và how much
Phân biệt How many và how much

E.g:

 • How many books do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu quyển vở?)
 • How much milk is there in the fridge? (Có bao nhiêu sữa trong tủ lạnh?)

→ Trong ví dụ này cả hai câu đều hỏi về số lượng, nhưng câu đầu thì book là danh từ đếm được nên dùng How many, còn câu sau milk là danh từ không đếm được nên dùng how much.

Để hiểu rõ cách sử dụng, hãy xem xét chi tiết cấu trúc How many, How much và làm bài tập cuối phần chia sẻ nhé!

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc How many trong tiếng Anh

How many là gì?

How many có nghĩa là bao nhiêu, dùng để hỏi về số lượng của một vật nào đó.

Cấu trúc how many
Cấu trúc how many

Cấu trúc How many chỉ đi kèm với danh từ được hỏi là danh từ đếm được, theo sau How many là danh từ đếm được số nhiều. 

E.g:

 • How many pens are there in your tote bag? (Có bao nhiêu bút trong túi của bạn?)
 • How many books do you have? (Bạn có bao nhiêu quyển sách?)

Cách dùng How many

Cấu trúc how many đi với động từ to be

Cấu trúc:

How many + danh từ đếm được số nhiều (Plural Noun) + are there?
Trả lời: There is/ There are + từ chỉ số lượng

E.g:

 • How many dishes are on the table? (Có bao nhiêu món ăn trên bàn vậy?) → There is one. (Có 1 món.)
 • How many dresses are there in her wardrobe? (Có bao nhiêu chiếc đầm trong tủ đồ của cô ấy?) → There are 10. (Có 10 chiếc.)

Cấu trúc how many với động từ thường

Cấu trúc:

How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + have?
Trả lời: S + V + từ chỉ số lượng

E.g:

 • How many cups of milk tea do you want to buy? (Bạn muốn mua bao nhiêu ly trà sữa?) → I want to buy 2 cups. (Tôi muốn mua 2 ly.)
 • How many pounds of apples does your mother need? (Mẹ của bạn cần bao nhiêu cân táo?)→ She needs 3 pounds. (Mẹ tôi cần 3 cân.)

Xem thêm:

3. Cấu trúc How much trong tiếng Anh

Cấu trúc how much
Cấu trúc how much

Cấu trúc How much hỏi số lượng

Cấu trúc how much với động từ to be

Cấu trúc:

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + is there?
Trả lời: There is/ are + từ chỉ số lượng

E.g:

 • How much juice is there in the fridge? (Có bao nhiêu nước ép trong tủ lạnh?) → There are five bottles. (Có 5 bình.)
 • How much butter is there in the box? (Có bao nhiêu bơ trong hộp?) → There is one lump of butter. (Có 1 cục bơ)

Cấu trúc how much đi với động từ thường

Cấu trúc:

How much + danh từ không đếm được (uncountable noun) + do/does/ did + S + V?
Trả lời: S + V + Từ chỉ số lượng

E.g:

 • How much money is in your wallet now? (Có bao nhiêu tiền trong ví của bạn bây giờ?) → There are about 300 hundred thousand. (Có khoảng 300 trăm ngàn.)
 • How much cheese is in this cake? (Có bao nhiêu phô mai trong chiếc bánh này vậy?) → There are about 10 grams of cheese. (Có khoảng 10 gram phô mai)

Ngoài cách sử dụng để hỏi về số lượng như cấu trúc how many, cấu trúc how much còn được sử dụng để hỏi về giá cả.

Cấu trúc How much hỏi giá

Cấu trúc how much hỏi giá với động từ to be

Cấu trúc:

How much + is/are + S?: …. có giá là bao nhiêu?
Trả lời: S + is/are + giá tiền

E.g:

 • How much is this pen? (Cây viết này có giá bao nhiêu?) →  It is 5.000 VND. (Nó có giá 5.000 VNĐ)
 • How much is that bag? (Cái cặp đó bao nhiêu tiền vậy?) → It is 500.000 VND. (Nó có giá 500.000 VNĐ)

Cấu trúc how much hỏi giá với động từ thường

Cấu trúc:

How much + do/does + S + cost?: … có giá là bao nhiêu?
Trả lời: S + cost/costs + giá tiền

E.g: 

 • How much does this phone cost? →  It costs $1000. (Nó có giá 1000 đô.)
 • How much does chair cost? → It costs $20. (Nó có giá 20 đô.)

Xem thêm:

4. Bài tập phân biệt cấu trúc How much và How many 

Bài tập phân biệt cấu trúc How much và How many
Bài tập phân biệt cấu trúc How much và How many

Đã đến lúc chúng ta vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài tập vận dụng, hãy làm qua các bài tập dưới đây để ghi nhớ lý thuyết hiệu quả nhé.

Bài tập

Bài tập 1: Điền How many hoặc How much thích hợp vào chỗ trống:

 1. ………………… meat is there in the fridge?
 2. ………………… tomatoes do you want?
 3. ………………… hours do you have to prepare?
 4. ………………… students are there in your class?
 5. .………………….. notebooks are there in your bag?
 6. ………………… water do you drink everyday?
 7. ………………… kilos of onion does your mother need?
 8. ………………… loaves of bread does she want?

Bài tập 2: Chọn đáp án thích hợp cho mỗi câu 

1.________ sugar do you want?

A. How much        B. how many         C. how         D. how long

2. ________ hot dogs does he want?

A. How often         B. How many         C. How much         D. How

3. ________ candies does the boy want? – Two.

A. How many         B. How much         C. How         D. What

4. There are ________ things to do there.

A. many         B. much         C. a lot         D. little

5. This T-shirt ________ $50.

A. cost         B. costs         C. is costing         D. costing

Đáp án

Bài tập 1:

 1. How much
 2. How many
 3. How many
 4. How many
 5. How many
 6. How much
 7. How many
 8. How many

Bài tập 2:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. B

Trên đây là bài viết tổng hợp lý thuyết chi tiết nhất về cách phân biệt cấu trúc How much và How many. Mong rằng bài viết sẽ giúp bạn đã nắm vững kiến thức về chủ điểm ngữ pháp này và có thể tự tin vận dụng vào thực tế giao tiếp. Hẹn gặp bạn ở các bài học tiếp theo!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra