Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe someone you know who is a good cook IELTS Speaking part 2, part 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
07.09.2023

Describe someone you know who is a good cook là dạng đề bài thường hay xuất hiện trong kỳ thi IELTS. Để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Describe a person (Miêu tả người) kết hợp với chủ đề Food (Thức ăn). Hôm nay, Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3: Describe someone you know who is a good cook.

1. Từ vựng về chủ đề Food

Bài mẫu topic Food & Cooking - IELTS Speaking part 1, 2, 3
Từ vựng về chủ đề Food
Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
a fussy eater/ə ˈfʌsi ˈitər/người ăn cầu kỳ
a quick snack/ə kwɪk snæk/món ăn nhanh
a ready meal/ə ˈrɛdi mil/bữa ăn sẵn
a slap up meal/ə slæp ʌp mil/bữa ăn nhiều
a take away/ə teɪk əˈweɪ/mang đi
confectionery/kənˈfɛkʃəˌnɛri/bánh kẹo nói chung
eat in a healthy plan/it ɪn ə ˈhɛlθi plæn/ăn uống điều độ
edible/ˈɛdəbəl/có thể ăn được
essential nutrients/ɪˈsɛnʃəl ˈnutriənts/chất dinh dưỡng cần thiết
exotic food/ɪgˈzɑtɪk fud/thực phẩm khó ăn
expiry date or best before date/ˌɛkˈspaɪri deɪt ɔr bɛst bɪˈfɔr deɪt/ngày hết hạn/ dùng tốt hơn trước ngày
famine/ˈfæmən/nạn đói
food additive/fud ˈædətɪv/phụ gia
food allergy/fud ˈælərʤi/dị ứng thức ăn
food categories/fud ˈkætəˌgɔriz/loại thức ăn
food deprivation/fud ˌdɛprəˈveɪʃən/khan hiếm thực phẩm
food poisoning/fud ˈpɔɪzənɪŋ/ngộ độc thực phẩm
food preservation/fud ˌprɛzərˈveɪʃən/bảo quản thực phẩm
food production/fud prəˈdʌkʃən/sản xuất thực phẩm
food shortages/fud ˈʃɔrtəʤəz/sự thiếu lương thực
generically modified food/ʤəˈnɛrɪkli ˈmɑdəˌfaɪd fud/thực phẩm biến đổi gen
health conscious/hɛlθ ˈkɑnʃəs/ý thức về sức khỏe
healthy diet/ˈhɛlθi ˈdaɪət/chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe
home-cooked food/hoʊm–kʊkt fud/thức ăn nấu ở nhà
junk food/ʤʌŋk fud/đồ ăn dầu mỡ
malnourished/mælˈnɜrɪʃt/ suy dinh dưỡng
nutritional benefits/nuˈtrɪʃənəl ˈbɛnəfɪts/lợi ích dinh dưỡng
obese/oʊˈbis/béo phì
organic food/ɔrˈgænɪk fud/thực phẩm hữu cơ
perishable/ˈpɛrɪʃəbəl/ôi thiu
plant origin/plænt ˈɔrəʤən/nguồn gốc thực vật
processed food/ˈprɑsɛst fud/thực phẩm chế biến
safe food handling/seɪf fud ˈhændlɪŋ/xử lý an toàn thực phẩm
sanitize all cooking equipment/ˈsænɪˌtaɪz ɔl ˈkʊkɪŋ ɪˈkwɪpmənt/sát khuẩn dụng cụ nấu ăn
seasonings/ˈsizənɪŋz/gia vị
staple food/ˈsteɪpəl fud/thức  ăn chủ yếu
the main meal/ðə meɪn mil/bữa ăn chính
to avoid eating when you really want to/tʊ əˈvɔɪd ˈitɪŋ wɛn jʊ ˈrɪli wɑnt tʊ/cố nhịn đói
to be dying of hunger/tə bi ˈdaɪɪŋ əv ˈhʌŋgər/sắp chết đói (rất đói bụng)
to be full up/tə bi fʊl ʌp/no căng bụng
to be starving hungry/tə bi ˈstɑrvɪŋ ˈhʌŋgri/rất đói
to bolt something down/tə boʊlt ˈsʌmθɪŋ daʊn/ăn rất nhanh
to cook a meal using instruction/tə kʊk ə mil ˈjuzɪŋ ɪnˈstrʌkʃən/nấu theo công thức
to eat a balanced diet/tʊ it ə ˈbælənst ˈdaɪət/chế độ ăn cân đối
to eat like a horse/tʊ it laɪk ə hɔrs/ăn rất nhiều
to follow a recipe/tə ˈfɑloʊ ə ˈrɛsəpi/tuân thủ hướng dẫn
to foot the bill/tə fʊt ðə bɪl/trả hoá đơn
to grab a bite to eat/tə græb ə baɪt tʊ it/ăn vội
to have a sweet tooth/tə həv ə swit tuθ/thích ăn ngọt
to make your mouth water/tə meɪk jər maʊθ ˈwɔtər/quá đói
to play with your food/tə pleɪ wɪð jər fud/không muốn ăn
to spoil your appetite/tə spɔɪl jər ˈæpəˌtaɪt/làm biếng ăn
to tuck into/tə tʌk ˈɪntu/ăn một cách thưởng thức
to wine and dine/tə waɪn ənd daɪ n/mời ăn uống
to work up an appetite/tə wɜrk ʌp ən ˈæpəˌtaɪt/làm việc để ăn ngon miệng
vegetarian/ˌvɛʤəˈtɛriən/người ăn chay
vitamins/ˈvaɪtəmənz/khoáng chất
vomit/ˈvɑmət/ói, nôn mửa
whole food/hoʊl fud/thực phẩm tươi sạch

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. IELTS Speaking Part 2: Describe someone you know who is a good cook

Describe someone you know who is a good cook IELTS Speaking part 2, part 3
Describe someone you know who is a good cook IELTS Speaking part 2, part 3
Describe someone you know who is a good cook. You should say:
Who this person is
How you know him or her
What kinds of food he/she cooks
And explain why you think this person is good at cooking.

Mở đầu bài nói, thí sinh cần giới thiệu trực tiếp về người có khả năng nấu ăn tốt mà bạn biết. Thí sinh giới thiệu một số thông tin cơ bản về người ấy: tên, tuổi, lý do quen biết,… Tuy nhiên, thí sinh không nên dành quá nhiều thời gian cho phần này vì đây mới chỉ là dẫn dắt vào phần chính.

Tiếp đó, thí sinh cần giới thiệu một số thể loại món ăn mà đối phương thường nấu như đồ ngọt, đồ mặn, đồ chiên,…. Đồng thời, thí sinh có thể khai thác cả mặt tính cách của đối phương, ví dụ người đó có tính cách cẩn thận trong việc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Cuối cùng, thí sinh cần đưa ra lý do tại sao người đó có khả năng nấu ăn tôt như vậy. Có thể là vì có đam mê với nấu ăn từ nhỏ, hay đọc các tạp chí và xem các chương trình về nấu ăn,… Thí sinh nên lựa chọn đối tượng mình thân quen nhất để có nhiều thông tin nói về người đó hơn.

2.1. Sample 1

Mời các bạn nghe Audio chủ đề Describe someone you know who is a good cook part 2 – Sample 1 tại đây nhé!

I’m not very good at cooking, but I can always appreciate those that are! I’ll tell you about a friend of mine who is an excellent cook, how I met her, what she can make, and why I think she is so good at it.

This individual is a friend of mine; we met through the running club I am a member of. We now socialize together, and I occasionally help her with her allotment. I’ve also had the good fortune to eat at her place quite a few times.  It’s fortunate that she can cook because she owns her own business manufacturing custom biscuits that are meticulously embellished with unique designs. But in addition, she manages a hectic household and frequently prepares excellent, healthy meals for her family. 

This friend seems to be able to prepare anything, wherever! She bakes her own bread and can whip together a supper in a flash using the fresh herbs from her garden and eggs from her hens. For my benefit, she makes healthy meals and appears to love entertaining unexpected guests as well. Her biscuits are well-known among both her friends and customers, and she creates a really good chocolate and orange cake. My favorite dinner, though, was one she recently prepared for me. 

We walked up to her allotment to work on it. An allotment is a plot of land that you can rent from the local municipality for a little charge as long as you use it to grow fruit and vegetables. We intended to labor till the early hours of the morning prepping the ground because it was a gorgeous summer day.

She had made preparations. She came up with a little gas stove, a saucepan, and some chopped red peppers, onions, and other veggies, which she prepared for us along with some delectable fried halloumi cheese. She had even thought to bring mild dressing, fresh salad leaves, and a kind of wrap to hold it all together. We relished our meal after a long day of toiling on the farm while basking in the late-afternoon sun. Nothing compares to “food eaten outside” after strenuous exercise.

Why is she such a skilled cook? She has a lot of experience, she enjoys doing it, and it is both her work and her passion, in my opinion. Because she frequently makes relatively basic foods that are tasty, healthful, and elegantly presented (though not overly so), I believe she is good.

A really outstanding cook, in my opinion, is also calm, unhurried, and eager to share the fruits of her labor. She is someone I consider to be incredibly blessed to have met, and I occasionally feel bad that I don’t cook for her. It appears that being a consistently grateful consumer is my contribution.

Bài dịch

Tôi không giỏi nấu ăn lắm, nhưng tôi luôn có thể đánh giá cao những người giỏi! Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một người bạn của tôi, một đầu bếp xuất sắc, tôi đã gặp cô ấy như thế nào, cô ấy có thể nấu những món gì và tại sao tôi nghĩ cô ấy nấu món đó rất giỏi.

Cô ấy là một người bạn của tôi; chúng tôi gặp nhau thông qua câu lạc bộ về chạy mà tôi là thành viên. Bây giờ chúng tôi giao lưu với nhau và thỉnh thoảng tôi giúp cô ấy chăm sóc khu đất. Tôi cũng đã có may mắn được ăn ở chỗ cô ấy một vài lần.

Thật may mắn khi cô ấy có thể nấu ăn vì cô ấy sở hữu công việc kinh doanh riêng của mình, sản xuất bánh quy theo yêu cầu được trang trí tỉ mỉ với những thiết kế độc đáo. Nhưng ngoài ra, cô ấy còn quản lý một gia đình bận rộn và thường xuyên chuẩn bị những bữa ăn ngon, tốt cho sức khỏe cho gia đình mình.

Người bạn này dường như có thể chuẩn bị mọi thứ, mọi lúc mọi nơi! Cô ấy tự nướng bánh mì và có thể chuẩn bị một bữa tối trong nháy mắt bằng cách sử dụng các loại thảo mộc tươi từ vườn và trứng từ những con gà mái của cô ấy. Vì sức khỏe của tôi, cô ấy làm những bữa ăn lành mạnh và dường như cũng thích chiêu đãi những vị khách không mời.

Bánh quy của cô ấy nổi tiếng với cả bạn bè và khách hàng của cô ấy, và cô ấy đã tạo ra một chiếc bánh cam và sô cô la rất ngon. Tuy nhiên, bữa tối yêu thích của tôi là bữa tối mà cô ấy mới chuẩn bị cho tôi. 

Chúng tôi đi bộ đến khu đất của cô ấy – một mảnh đất mà bạn có thể thuê từ chính quyền địa phương với một khoản phí nhỏ miễn là bạn sử dụng nó để trồng trái cây và rau quả. Chúng tôi dự định làm việc cho đến sáng sớm để chuẩn bị mặt bằng vì đó là một ngày hè tuyệt đẹp.

Cô ấy đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô ấy đến với một cái bếp gas nhỏ, một cái chảo và một ít ớt đỏ xắt nhỏ, hành tây và các loại rau khác mà cô ấy đã chuẩn bị cho chúng tôi cùng với một ít phô mai halloumi chiên ngon lành.

Cô ấy thậm chí đã nghĩ đến việc mang theo nước xốt nhẹ, lá xà lách tươi và một loại màng bọc để giữ đồ ăn. Chúng tôi thưởng thức bữa ăn của mình sau một ngày dài làm việc vất vả ở nông trại trong khi phơi mình dưới ánh nắng cuối chiều. Không gì có thể so sánh với “bữa ăn ngoài” sau khi tập thể dục vất vả.

Tại sao cô ấy là một đầu bếp giỏi như vậy? Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm, cô ấy thích làm việc đó, và theo ý kiến của tôi, đó vừa là công việc vừa là niềm đam mê của cô ấy. Bởi vì cô ấy thường làm những món ăn tương đối cơ bản ngon, tốt cho sức khỏe và được trình bày trang nhã (mặc dù không quá cầu kỳ), tôi tin rằng cô ấy giỏi.

Theo tôi, một đầu bếp thực sự xuất sắc cũng là người điềm tĩnh, không vội vã và sẵn sàng chia sẻ thành quả lao động của mình. Cô ấy là người mà tôi cho là vô cùng may mắn khi được gặp, và thỉnh thoảng tôi cảm thấy thật tệ khi không nấu ăn cho cô ấy. Có vẻ như việc trở thành một người thưởng thức luôn biết ơn là đóng góp của tôi. 

Vocabulary Highlights

 • Allotment (n): lô đất
 • Meticulously embellished: trang trí tỉ mỉ
 • Hectic (adj): tất bật
 • Whip together a supper in a flash: cùng nhau ăn tối trong nháy mắt
 • Municipality (n): đô thị
 • Prepping the ground (v): chuẩn bị mặt bằng
 • Saucepan (n): xoong chảo
 • Chopped red peppers: ớt đỏ xắt nhỏ
 • Delectable (adj): ngon lành
 • Mild dressing: mặc quần áo nhẹ
 • Relished (v): thưởng thức
 • Toiling on the farm (v): làm việc vất vả trên trang trại
 • Basking in the late-afternoon sun (v): phơi nắng cuối chiều
 • Strenuous (adj): vất vả

2.2. Sample 2

Mời các bạn nghe Audio chủ đề Describe someone you know who is a good cook part 2 – Sample 2 tại đây nhé!

I love eating and have a deep appreciation for many different cuisines from around the world. Since food is essential to our survival, it should be eaten with respect for the country it originates from and, more importantly, the people who raise (the crops) or prepare it. My friend Albert, who I know to be a great cook with deft culinary talents. He is among the best chefs I have ever encountered. He prepares meals that make you want to lick your fingers endlessly and drive you insane.

I originally met him at a culinary expo and have known him for the past three years. Like me, he arrived as a guest and wasn’t a participant. I initially encountered him while we were both enjoying a Moroccan meal at a food stand. I immediately detected his energy because I have a strong affinity for food, and I later discovered that he is an excellent cook.

We connected wonderfully, and ever since, we’ve been close friends. We typically go to these places together because it’s thrilling to admire art with someone who has a more passion for it than you do. He once invited me over to his house to sample some of his cooking, and when I did, I was astounded by what I tasted. That’s when I discovered what a remarkable gift he possesses.

He’s skilled at cooking a wide range of foods, including international cuisine. in addition, he is skilled at cooking Vietnamese, Indian, Thai, and Korean dishes. He is quite knowledgeable about various herbs and spices and is skilled at expertly blending them to produce a distinctive flavor. His specialties include stir-fried noodles, lamb chops, fish tikka, and chicken curry.

His food is not only excellent, but it is also expertly prepared. He pays close attention to every element, including the plate’s colors and the texture of the food. He never skimps on the flavor or quality of the cuisine and always employs the freshest, highest-grade ingredients. Albert has a natural knack for cooking, plus he has devoted his entire life to honing his craft, so I think he’s a good cook.

Bài dịch

Tôi thích ăn uống và đánh giá cao nhiều nền ẩm thực khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Vì thực phẩm là thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta, nên mỗi bữa ăn nên được thưởng thức với sự tôn trọng đối với quốc gia nguồn gốc và quan trọng hơn là những người trồng trọt hoặc chuẩn bị. Bạn tôi Albert, người mà tôi biết là một đầu bếp tuyệt vời với tài nấu nướng khéo léo. Anh ấy là một trong những đầu bếp giỏi nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy chuẩn bị những bữa ăn khiến bạn muốn liếm ngón tay không ngừng và khiến bạn phát điên.

Ban đầu tôi gặp anh ấy tại một hội chợ ẩm thực và đã biết anh ấy được ba năm rồi. Giống như tôi, anh ấy đến với tư cách là khách và không phải là người tham gia. Ban đầu, tôi gặp anh ấy khi cả hai chúng tôi đang thưởng thức bữa ăn kiểu Ma-rốc tại một quầy bán đồ ăn. Tôi ngay lập tức phát hiện ra năng lượng của anh ấy vì tôi rất thích đồ ăn, và sau đó tôi phát hiện ra rằng anh ấy là một đầu bếp xuất sắc.

Chúng tôi giao lưu thân thiết và kể từ đó, chúng tôi là bạn thân. Chúng tôi thường đến những nơi này cùng nhau vì thật thú vị khi được chiêm ngưỡng nghệ thuật cùng với một người đam mê nghệ thuật hơn bạn. Anh ấy đã từng mời tôi đến nhà để nếm thử một số món ăn của anh ấy, và khi tôi làm vậy, tôi đã vô cùng kinh ngạc trước những gì mình đã nếm thử. Đó là khi tôi phát hiện ra món quà đáng chú ý mà anh ấy sở hữu.

Anh ấy có kỹ năng nấu nhiều loại thực phẩm, bao gồm cả ẩm thực quốc tế. Ngoài ra, anh ấy còn giỏi nấu các món ăn Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan và Hàn Quốc. Anh ấy khá am hiểu về các loại thảo mộc và gia vị khác nhau, đồng thời có kỹ năng pha trộn chúng một cách thành thạo để tạo ra hương vị đặc biệt. Các món đặc sản của anh ấy bao gồm mì xào, sườn cừu, tikka cá và cà ri gà.

Thức ăn của anh ấy không chỉ tuyệt vời mà còn được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp. Anh ấy chú ý đến mọi yếu tố, bao gồm cả màu sắc của đĩa và kết cấu của thức ăn. Anh ấy không bao giờ bỏ qua hương vị hay chất lượng của món ăn và luôn sử dụng những nguyên liệu tươi ngon nhất, cao cấp nhất. Albert có năng khiếu nấu nướng bẩm sinh, cộng với việc anh ấy đã dành cả cuộc đời để mài giũa tay nghề của mình, vì vậy tôi nghĩ anh ấy là một đầu bếp giỏi.

Vocabulary Highlights

 • Deft culinary (n): nấu ăn khéo léo
 • Drive you insane (v): khiến bạn phát điên
 • Culinary expo (n): hội chợ ẩm thực
 • Detected (v): phát hiện
 • Have a strong affinity for food (n): có tình yêu mạnh mẽ với thức ăn
 • Astounded (adj): kinh ngạc
 • Specialties (n): đặc sản
 • Stir-fried noodles (n): mì xào
 • Lamb chops (n): sườn cừu
 • Honing sb’s craft (v): mài giũa khả năng

Xem thêm:

3. IELTS Speaking Part 3: Describe someone you know who is a good cook

IELTS Speaking Part 3 Describe someone you know who is a good cook
IELTS Speaking Part 3 Describe someone you know who is a good cook

Mời các bạn nghe Audio chủ đề Describe someone you know who is a good cook part 3 tại đây nhé!

3.1. Why do you think some people choose to be vegetarians?

Even though I’m not a vegetarian, I still think it’s beneficial to consume enough fruits and vegetables. I believe there are various reasons why someone would become a vegetarian, such as religious or health considerations. I believe that many people become vegetarians because they have a strong feeling of moral superiority. Many others do so out of worry for their health because of the pesticides or hormones used in animals, but others just want to lessen their carbon imprint on the world.

 • Moral superiority (n): mặt đạo đức tốt
 • Pesticides (n): thuốc trừ sâu
 • Lessen sb’s carbon imprint (v): giảm bớt dấu vết carbon 

(Dịch: Mặc dù tôi không phải là người ăn chay, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc tiêu thụ đủ trái cây và rau quả là rất có lợi. Tôi tin rằng có nhiều lý do khiến một người nào đó trở thành người ăn chay, chẳng hạn như lý do tôn giáo hoặc sức khỏe. Tôi tin rằng nhiều người trở thành người ăn chay vì họ có mặt đạo đức tốt. Nhiều người khác làm như vậy vì lo lắng cho sức khỏe của họ vì thuốc trừ sâu hoặc hormone được sử dụng cho động vật, nhưng những người khác chỉ muốn giảm bớt dấu vết carbon của họ trên thế giới.)

3.2. Is the food that people eat today different to the food that people used to eat in the past? If yes, in what ways has it changed?

There were fewer options for food in the past, but it was still fresh, and people could rely on its high quality. Therefore, it is not unexpected that our ancestors lived longer than we do. Today, we have the opportunity to sample a variety of cuisines from many cultures and nations, each of which is distinctive and fascinating in its own right. However, despite appearances, there have been several incidences of food poisoning reported, particularly in underdeveloped nations where food safety is a major concern.

 • Ancestors (n): tổ tiên
 • Distinctive (adj): khác biệt
 • Incidences (n): trường hợp

(Dịch: Trước đây có ít lựa chọn thực phẩm hơn, nhưng thực phẩm vẫn tươi ngon và mọi người có thể tin tưởng vào chất lượng cao của thực phẩm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tổ tiên của chúng ta sống lâu hơn chúng ta. Ngày nay, chúng ta có cơ hội nếm thử nhiều món ăn từ nhiều nền văn hóa và quốc gia, mỗi món đều có nét đặc sắc và hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, mặc dù có vẻ bề ngoài, đã có một số trường hợp ngộ độc thực phẩm được báo cáo, đặc biệt là ở các quốc gia kém phát triển, nơi an toàn thực phẩm là mối quan tâm chính.)

3.3. How do you think the way we eat will change in the future?

I believe that we shall be compelled to change by necessity. The types of food we can cultivate and produce in large quantities are being significantly changed by climate change. Our diets will have to shift in order to accommodate food production if we want to survive. We can only hope that this will result in smaller, healthier diets, but I’m usually quite dubious. The other option would be for technology to emerge that would better our ability to consume.

 • Be compelled to: buộc phải
 • Cultivate (v): cày cấy
 • Accommodate (v): phù hợp với
 • Dubious (adj): mơ hồ

(Dịch: Tôi tin rằng chúng ta sẽ buộc phải thay đổi bởi sự cần thiết. Các loại thực phẩm chúng ta có thể trồng trọt và sản xuất với số lượng lớn đang bị thay đổi đáng kể do biến đổi khí hậu. Chế độ ăn uống của chúng ta sẽ phải thay đổi để phù hợp với việc sản xuất lương thực nếu chúng ta muốn tồn tại. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến chế độ ăn uống nhỏ hơn, lành mạnh hơn, nhưng điều này thường khá mơ hồ. Lựa chọn khác là để công nghệ xuất hiện giúp cải thiện khả năng tiêu dùng của chúng ta.)

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Describe someone you know who is a good cook. Bên cạnh về chủ đề Describe someone you know who is a good cook – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, Part 3, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 ở Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra