What sports do you like? IELTS Speaking

What sports do you like? là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Sports (Thể thao). Hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3: What sports do you like?.

1. IELTS Speaking part 1: What sports do you like?

IELTS Speaking part 1 What sports do you like
IELTS Speaking part 1 What sports do you like

1.1. Are you an avid sports fan?

I suppose you could say that I love sports. Swimming is my favorite activity, despite my lack of skill at it. You are aware that doing sports allows me to socialize and make new acquaintances. And I believe that participating in sports on a daily basis has a positive impact on my health. It helps with my neck and back discomfort and helps me stay in shape. Not to mention, it helps me decompress after a demanding workday.

 • Decompress (v): giải tỏa

Dịch: Tôi cho rằng bạn có thể nói rằng tôi yêu thể thao. Bơi lội là hoạt động yêu thích của tôi, mặc dù tôi không có kỹ năng về nó. Bạn biết rằng chơi thể thao cho phép tôi giao tiếp và làm quen với những người mới. Và tôi tin rằng việc tham gia thể thao hàng ngày có tác động tích cực đến sức khỏe của tôi. Nó giúp tôi giảm bớt sự khó chịu ở cổ và lưng và giúp tôi giữ dáng. Chưa kể, nó còn giúp tôi giải tỏa sau một ngày làm việc căng thẳng.

1.2. Which sports are most popular in your nation?

It’s football, I suppose, in Vietnam at the moment. I believe that football is regarded as the ultimate sport. Playing it is extremely simple. All you need are two goals, a ball, and a few pals. You can always build the goals by marking the ground with objects like bags or clothing. In addition, I believe it to be a competitive sport that is fun to play and watch.

 • Ultimate sport: môn thể thao đỉnh cao

Dịch: Tôi cho rằng đó là bóng đá ở Việt Nam vào lúc này. Tôi tin rằng bóng đá được coi là môn thể thao đỉnh cao. Chơi nó cực kỳ đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là hai bàn thắng, một quả bóng và một vài người bạn. Bạn luôn có thể xây dựng mục tiêu bằng cách đánh dấu mặt đất bằng các đồ vật như túi xách hoặc quần áo. Ngoài ra, tôi tin rằng đây là một môn thể thao cạnh tranh thú vị để chơi và xem.

1.3. Do you believe that participating in sports is important?

Of course. I really believe that everyone should take up sports because, well, as I’ve already shown. Participating in sports has a positive impact on your health. It reduces the chance of developing contemporary illnesses including diabetes, obesity, and heart attacks. Regardless, your body is ultimately all that you have to survive, isn’t it? Therefore, I believe you should take careful care of it.

 • Contemporary illnesse: các bệnh hiện đại
 • Diabetes (n): tiểu đường

Dịch: Tất nhiên rồi. Tôi thực sự tin rằng mọi người nên tham gia thể thao bởi vì, như tôi đã trình bày. Tham gia thể thao có tác động tích cực đến sức khỏe của bạn. Nó làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh hiện đại bao gồm tiểu đường, béo phì và đau tim. Dù sao đi nữa, cơ thể của bạn cuối cùng là tất cả những gì bạn có để tồn tại, phải không? Vì vậy, tôi tin rằng bạn nên chăm sóc nó cẩn thận.

1.4. In the future, which sport would you like to try?

I mean, there are a lot of sports I’d like to do, but if I had to pick just one, climbing would be it. As you may know, my lifelong ambition has been to ascend Mount Fuji, the highest peak in Japan. I find it impossible to see myself ascending to the peak and soaking in the amazing vista of the surrounding area. I would be ecstatic about it, and it would be just fantastic.

 • Ascending (v): leo
 • Soaking (v): đắm mình
 • Ecstatic (adj): vui mừng

Dịch: Ý tôi là, có rất nhiều môn thể thao tôi muốn tham gia, nhưng nếu phải chọn chỉ một môn thì leo núi sẽ là môn thể thao đó. Như bạn có thể biết, tham vọng cả đời của tôi là leo lên núi Phú Sĩ, đỉnh núi cao nhất Nhật Bản. Tôi không thể tưởng tượng mình đang leo lên đỉnh và đắm mình trong khung cảnh tuyệt vời của khu vực xung quanh. Tôi sẽ rất vui mừng về điều đó, và nó sẽ thật tuyệt vời.

1.5. Do you enjoy watching sports on television?

Yes, I watch a lot of sports since I’m an avid sports fan. In actuality, I only pay for cable so that I can watch sports channels.

 • An avid sports fan: một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt

Dịch: Có, tôi xem rất nhiều môn thể thao vì tôi là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Trên thực tế, tôi chỉ trả tiền cáp để xem các kênh thể thao.

1.6. Do you enjoy following live sporting events?

Yes, I believe that all sports enthusiasts would like to watch live events. If I’m unable to watch a game during its live broadcast, I generally check the results online. However, I’ve never gone to see a sport in a stadium or arena, which I believe would be amazing and would want to do.

Dịch: Có, tôi tin rằng tất cả những người đam mê thể thao đều muốn xem các sự kiện trực tiếp. Nếu tôi không thể xem một trận đấu trong thời gian phát sóng trực tiếp, tôi thường kiểm tra kết quả trực tuyến. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đi xem một môn thể thao ở sân vận động hay đấu trường, điều mà tôi tin rằng sẽ rất tuyệt vời và muốn làm.

1.7. With whom do you like to watch sporting events?

Primarily my brother. Since we both love soccer, watching live games is like spending quality time together and getting to know each other better. 

Dịch: Chủ yếu là anh trai tôi. Vì cả hai chúng tôi đều yêu thích bóng đá nên việc xem các trận đấu trực tiếp giống như dành thời gian vui vẻ bên nhau và hiểu nhau hơn.

1.8. What genres of video games are you planning to watch going forward?

My primary passions are, I believe, basketball and soccer. In the past, I also watched a lot of badminton and tennis, but because of how busy work has become, I can’t find the time to watch every kind of sports material

 • Sports material (n): tài liệu thể thao

Dịch: Tôi tin rằng niềm đam mê chính của tôi là bóng rổ và bóng đá. Trước đây, tôi cũng xem rất nhiều cầu lông và quần vợt, nhưng vì công việc bận rộn nên tôi không có thời gian để xem từng loại tài liệu thể thao.

1.9. Which sports are you fond of?

I don’t play sports very well, but I do it to remain in shape and lose weight. I usually go swimming once or twice a week in addition to working out twice a week. I’ve been living this lifestyle for years since I believe that doing sports is a great method to reduce stress from work and strengthen my immune system.

 • immune system (n): hệ thống miễn dịch

Dịch: Tôi chơi thể thao không giỏi nhưng tôi tập để giữ dáng và giảm cân. Tôi thường đi bơi một hoặc hai lần một tuần ngoài việc tập thể dục hai lần một tuần. Tôi đã sống theo lối sống này trong nhiều năm vì tôi tin rằng chơi thể thao là một phương pháp tuyệt vời để giảm căng thẳng trong công việc và tăng cường hệ thống miễn dịch của mình.

1.10. Where did you get your training?

Since soccer is the most popular sport in my nation, practically every boy has played kickabouts at least once in his life without needing to complete a training session. In my situation, it is the same. Since I was a child, I’ve only sporadically played games with my friends and picked up the abilities heuristically.

 • Kickabouts (n): đá bóng
 • Sporadically (adv): thỉnh thoảng
 • Heuristically (adv): theo kinh nghiệm

Dịch: Vì bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở đất nước tôi nên hầu như mọi cậu bé đều đã chơi đá bóng ít nhất một lần trong đời mà không cần phải hoàn thành một buổi tập nào. Trong hoàn cảnh của tôi, nó cũng giống như vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi chỉ thỉnh thoảng chơi game với bạn bè và học các khả năng theo kinh nghiệm.

1.11. Did you participate in sports as a child?

Yes, as I already indicated, I began playing soccer when I was very young in primary school, to be exact. We utilized our bags as the goalposts for our pop-up games, which we played after school frequently with a homemade plastic ball or perhaps even a can in place of a ball.

 • Goalposts (n): cột khung thành
 • Pop-up (adj): tạm thời

Dịch: Vâng, như tôi đã chỉ ra, tôi bắt đầu chơi bóng đá khi còn rất nhỏ – chính xác là ở trường tiểu học. Chúng tôi sử dụng những chiếc túi của mình làm cột khung thành cho các trò chơi tạm thời mà chúng tôi thường chơi sau giờ học với một quả bóng nhựa tự chế hoặc thậm chí có thể là một cái lon thay cho quả bóng.

1.12. Is there a need for students to do more exercise?

Yes, without a doubt, especially for those in Vietnam who are compelled to study so much that they inevitably have to give up their free time for physical activity. I believe that the majority of Vietnamese parents are still ignorant of the significant advantages that participating in sports has for their kids’ overall development. 

 • Compelled (adj): buộc
 • Inevitably (adv): tất yếu

Dịch: Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đặc biệt là đối với những người ở Việt Nam bị buộc phải học hành nhiều đến mức tất yếu phải bỏ thời gian rảnh rỗi để hoạt động thể chất. Tôi tin rằng đa số cha mẹ Việt Nam vẫn chưa hiểu rõ lợi ích to lớn mà việc tham gia thể thao mang lại cho sự phát triển toàn diện của con mình.

1.13. Are there any athletes in your acquaintance group?

I don’t think I know any folks that are particularly athletic or passionate about sports. I believe I could name a few, if sports stars count. 

Dịch: Tôi không nghĩ mình biết bất kỳ người nào đặc biệt đam mê thể thao hoặc đam mê thể thao. Tôi tin rằng tôi có thể kể tên một vài người nếu tính cả các ngôi sao thể thao.

1.14. Do you believe that exercise is crucial for people?

It goes without saying that participating in sports improves people’s emotional and physical health, both of which are critical to their long-term wellbeing.

 •  Long-term wellbeing: sức khỏe lâu dài 

Dịch: Không cần phải nói rằng việc tham gia thể thao giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, cả hai đều rất quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của họ.

1.15. Should educational institutions push younger pupils to engage in greater physical activity?

Yes. I believe that most schools these days understand the value of physical activity—that is, the part it plays in a person’s personal growth. Their continued physical well-being will serve as a basis for their future employment and academic pursuits. Regular exercise also helps students stay in good physical form as they become older, which is advantageous in many ways because being attractive is valued in today’s culture. 

 • Advantageous (adj): có lợi

Dịch: Vâng. Tôi tin rằng hầu hết các trường học ngày nay đều hiểu được giá trị của hoạt động thể chất – tức là vai trò của nó trong sự phát triển cá nhân của một người. Sức khỏe thể chất liên tục của họ sẽ là cơ sở cho việc làm và theo đuổi học tập trong tương lai của họ. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp học sinh có được thể chất tốt khi lớn lên, điều này có lợi về nhiều mặt vì sức hấp dẫn được coi trọng trong nền văn hóa ngày nay.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. IELTS Speaking part 2 topic What sports do you like?

You should say:
What is the sport ?
How did you first know about it?
How often do youpractise it?
Explain why it is your favourite sport?
IELTS Speaking part 2 topic What sports do you like
IELTS Speaking part 2 topic What sports do you like

2.1. Bài mẫu 1

I’m a full-time graduate student with a busy schedule, so I don’t typically include sports in my everyday activities. However, I usually find a few hours each week to devote to roller skating, which is my favorite activity. 

I can still vividly recall how, every time I got home from school, I would grab a pair of skates and ride them smoothly to the neighborhood park. You know, skating was a real stress reliever and escape for me in my adolescence, especially with the wind flowing through the open air. I’m sure of it I’ve been in love with it ever since.

Even when I enter adulthood after all these years, my passion for roller skating doesn’t alter. Every weekend, I still like to go out and explore the streets of my beloved Hanoi, working out while doing so. While many individuals opt to run or walk, other people including myself find these forms of exercise to be monotonous or uninteresting. 

To put it this way, if we compare running or walking to having wheels beneath our feet, the thrill level is actually very modest. Because roller skating is an aerobic activity, it helps strengthen my heart in addition to providing me with a rush of adrenaline.

In addition, while the workout might improve my heart health and the city scenery can be visually pleasing, my mind truly benefits from the endorphins that are generated during sessions. Even though I can no longer skate every day, I still want to do it whenever my schedule allows, which is primarily on Sunday mornings.

It’s a lot of fun to go roller skating, and I’d suggest it to anyone looking to start living an active new life. 

 • Devote (v): cống hiến
 • Roller skating: trượt patin
 • Grab a pair of skates: lấy một đôi giày trượt
 • Adolescence (n): tuổi thiếu niên
 • Monotonous (adj): đơn điệu
 • Beneath our feet: dưới chân chúng tôi
 • Adrenaline (n): nội tiết tố
 • Endorphins (n): hormone giảm đau tự nhiên

Dịch: Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp toàn thời gian với lịch trình bận rộn, vì vậy tôi thường không đưa thể thao vào hoạt động hàng ngày của mình. Tuy nhiên, tôi thường dành một vài giờ mỗi tuần để dành cho trượt patin, đây là hoạt động yêu thích của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ mỗi lần đi học về, tôi lấy một đôi giày trượt và đạp chúng thật nhẹ nhàng đến công viên gần nhà. Bạn biết đấy, trượt băng thực sự là một liều thuốc giảm căng thẳng và là lối thoát cho tôi ở tuổi thiếu niên, đặc biệt là khi có gió thổi qua ngoài trời. Tôi chắc chắn về điều đó – tôi đã yêu nó kể từ đó.

Dù đã bước vào tuổi trưởng thành sau ngần ấy năm nhưng niềm đam mê trượt patin của tôi vẫn không hề thay đổi. Mỗi cuối tuần, tôi vẫn thích ra ngoài và khám phá đường phố Hà Nội thân yêu của mình, vừa tập thể dục vừa làm việc. Trong khi nhiều người chọn chạy hoặc đi bộ, những người khác bao gồm cả tôi nhận thấy những hình thức tập thể dục này thật đơn điệu hoặc không thú vị.

Nói theo cách này, nếu chúng ta so sánh việc chạy hoặc đi bộ với việc có bánh xe dưới chân thì mức độ hồi hộp thực sự rất khiêm tốn. Bởi vì trượt patin là một hoạt động aerobic nên nó giúp củng cố trái tim của tôi ngoài việc cung cấp cho tôi một lượng adrenaline dồi dào.

Ngoài ra, trong khi việc tập luyện có thể cải thiện sức khỏe tim mạch của tôi và phong cảnh thành phố có thể đẹp mắt, tâm trí của tôi thực sự được hưởng lợi từ lượng endorphin được tạo ra trong các buổi tập. Mặc dù tôi không thể trượt băng hàng ngày nữa nhưng tôi vẫn muốn trượt băng bất cứ khi nào lịch trình của tôi cho phép, chủ yếu là vào các buổi sáng Chủ nhật.

Trượt patin thật thú vị và tôi muốn giới thiệu nó cho bất kỳ ai đang muốn bắt đầu một cuộc sống mới năng động.

Xem thêm:

2.2. Bài mẫu 2

Football is my favorite sport, even if I usually just like watching it.

Let’s go over the fundamentals of football first. Football, or soccer, is a team sport in which two teams of eleven players each participate. The idea of the game is to defend against the opposition while kicking the ball into their goal, while they will be doing the same to your team in order to score points.

In addition to occasionally attending live games at the stadium when I can, I enjoy watching football leagues and tournaments on television. The players’ incredible skill and technique on the field are astounding, and the intensity is constant.

Compared to other sports, I don’t have as much experience playing football, but I have played a few pick-up games with friends and coworkers. But when I had numerous severe ankle injuries from crashes, I gave up playing.

One of my favorite sports is football since it brings people together from all over the world, earning it the moniker “King sport.” Football is played and enjoyed by millions of people, and there is always a sense of excitement and camaraderie while a game is happening. 

 • Defend (v): phòng vệ
 • Astounding (adj): đáng kinh ngạc
 • Intensity (n): cường độ
 • Camaraderie (n): tình bạn thân thiết

Dịch: Bóng đá là môn thể thao yêu thích của tôi, ngay cả khi tôi thường chỉ thích xem nó.

Trước tiên chúng ta hãy điểm qua các nguyên tắc cơ bản của bóng đá. Bóng đá hay bóng đá là môn thể thao đồng đội trong đó có hai đội, mỗi đội gồm 11 cầu thủ tham gia. Ý tưởng của trò chơi là phòng thủ trước đối phương trong khi đá bóng vào khung thành của họ, trong khi họ sẽ làm điều tương tự với đội của bạn để ghi điểm.

Ngoài việc thỉnh thoảng tham dự các trận đấu trực tiếp tại sân vận động khi có thể, tôi còn thích xem các giải bóng đá trên tivi. Kỹ năng và kỹ thuật đáng kinh ngạc của các cầu thủ trên sân thật đáng kinh ngạc và cường độ không đổi.

So với các môn thể thao khác, tôi không có nhiều kinh nghiệm chơi bóng đá nhưng tôi đã chơi một vài trò chơi nhặt bóng với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng khi tôi bị nhiều chấn thương mắt cá nghiêm trọng do va chạm, tôi đã từ bỏ cuộc chơi.

Một trong những môn thể thao yêu thích của tôi là bóng đá vì nó gắn kết mọi người từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau, mang lại biệt danh là “Môn thể thao vua”. Bóng đá được hàng triệu người chơi và yêu thích, đồng thời luôn mang lại cảm giác phấn khích và tình bạn thân thiết khi một trận đấu đang diễn ra.

Xem thêm:

3. IELTS Speaking part 3: What sports do you like?

IELTS Speaking part 3 What sports do you like
IELTS Speaking part 3 What sports do you like

3.1. Which sports are most popular in your nation?

I would argue that Vietnamese people like all sports since they appear to lead a healthy lifestyle. But if I had to pick the most well-liked one, I’d say soccer, which is regarded as the sport that never dies. This is due to the collectivist ethos of Vietnam, where a strong feeling of community is valued. As a result, they have an interest in team-building sports. 

 • Collectivist ethos (n): đặc tính tập thể

Dịch: Tôi cho rằng người Việt Nam thích tất cả các môn thể thao vì chúng có lối sống lành mạnh. Nhưng nếu phải chọn môn được yêu thích nhất, tôi sẽ chọn bóng đá, môn thể thao được coi là không bao giờ chết. Điều này là do đặc tính tập thể của Việt Nam, nơi tinh thần cộng đồng mạnh mẽ được coi trọng. Do đó, họ có hứng thú với các môn thể thao xây dựng đội nhóm.

3.2. What advantages come with participating in sports?

Participating in sports has many benefits. Every sport has intense phases that contribute to a significant calorie expenditure. As a result, athletes often have fit bodies. Regular exercise also improves blood circulation, boosts immunity to disease, and generally improves our condition of health. Lastly, but just as importantly, joining a group or sports team may help people widen their social network. 

 • Expenditure (n): phần tiêu hao

Dịch: Tham gia thể thao có rất nhiều lợi ích. Mỗi môn thể thao đều có những giai đoạn căng thẳng góp phần tiêu hao lượng calo đáng kể. Nhờ đó, các vận động viên thường có thân hình cân đối. Tập thể dục thường xuyên cũng cải thiện lưu thông máu, tăng khả năng miễn dịch với bệnh tật và nói chung là cải thiện tình trạng sức khỏe của chúng ta. Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, việc tham gia một nhóm hoặc đội thể thao có thể giúp mọi người mở rộng mạng lưới xã hội của mình.

3.3. Do you believe that in the future, the popular sports will shift?

Pretty sure. People are busier and busier these days. This indicates that they are pressed for time to engage in longer athletics. The length of each game in football, basketball, and tennis may thus be shortened. Additionally, with the advancement of technology, there may be more e-sports that don’t require as much physical activity. Extreme sports could no longer be to everyone’s taste due to safety concerns.

 • Pressed (adj): bị ép, bị áp lực

Dịch: Khá chắc chắn. Ngày nay mọi người ngày càng bận rộn hơn. Điều này cho thấy rằng họ bị ép về thời gian để tham gia các hoạt động thể thao lâu dài hơn. Do đó, thời lượng của mỗi trận đấu bóng đá, bóng rổ và quần vợt có thể được rút ngắn lại. Ngoài ra, với sự tiến bộ của công nghệ, có thể sẽ có nhiều môn thể thao điện tử không yêu cầu nhiều hoạt động thể chất. Các môn thể thao mạo hiểm có thể không còn phù hợp với sở thích của mọi người do lo ngại về an toàn.

3.4. How might sports foster more international understanding between people?

The largest international athletic event, the Olympics, is held in a different nation every four years. Thousands of competitors from all over the world come to this biggest sporting event. In addition to pitting players against one another, it also serves to spread awareness of a host nation’s unique culture. The best method for bringing individuals from diverse backgrounds together is this one. 

Dịch: Sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất, Thế vận hội, được tổ chức ở một quốc gia khác bốn năm một lần. Hàng ngàn đối thủ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự sự kiện thể thao lớn nhất này. Ngoài việc để người chơi đấu với nhau, nó còn có tác dụng truyền bá nhận thức về nền văn hóa độc đáo của quốc gia sở tại. Phương pháp tốt nhất để gắn kết các cá nhân có nguồn gốc khác nhau lại với nhau là phương pháp này.

3.5. Why do certain foreign sports have greater popularity than others?

One sport’s greater popularity than the others, in my opinion, is mostly due to its lengthy history. Furthermore, several sports are popular with the general people. In terms of public appeal, American football, for instance, is thought to be the most popular sport. Thus, the largest football game, the Super Bowl, draws millions of spectators each year. We also need to talk about culture. It’s possible that some sports are not generally recognized because they appear unsuitable in some nations.

 • Spectators (n): khán giả

Dịch: Theo tôi, sự phổ biến của một môn thể thao này cao hơn những môn thể thao khác chủ yếu là do lịch sử lâu dài của nó. Hơn nữa, một số môn thể thao được phổ biến với người dân. Ví dụ, xét về mặt thu hút công chúng, bóng đá Mỹ được cho là môn thể thao phổ biến nhất. Vì vậy, trận bóng đá lớn nhất, Super Bowl, thu hút hàng triệu khán giả mỗi năm. Chúng ta cũng cần nói về văn hóa. Có thể một số môn thể thao thường không được công nhận vì chúng có vẻ không phù hợp ở một số quốc gia.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài What sports do you like?. Bên cạnh về chủ đề What sports do you like? – Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2, 3, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3 ở IELTS Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h