Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Đảm bảo tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing

Trang Đoàn Trang Đoàn
28.05.2023

tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing là một trong bốn tiêu chí chủ chốt để đánh giá bài IELTS SpeakingWriting. Trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng IELTS Vietop tham khảo lại định nghĩa và những cách để đảm bảo tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing nhé!

Tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing là gì?

Tiêu chí Grammatical Range & Accuracy là hai khía cạnh quan trọng trong việc đánh giá và phân tích một bài IELTS Writing. Trong đó:

Tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing là gì
Tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing là gì

Grammatical Range (vốn ngữ pháp phong phú) là gì?

Khả năng sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, chẳng hạn như các thì khác nhau, các loại câu và cấu trúc mệnh đề. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng câu phức, thể bị động, cấu trúc điều kiện, v.v. Sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp cho thấy người viết có trình độ ngôn ngữ tốt và có thể diễn đạt những ý tưởng phức tạp.

Grammatical Accuracy (ngữ pháp chính xác) là gì?

Khả năng sử dụng ngữ pháp chính xác, không mắc lỗi chính tả, dấu câu hoặc cấu trúc câu. Điều này bao gồm việc sử dụng các dạng động từ chính xác, hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, mạo từ, giới từ, v.v. Việc thí sinh mắc lỗi ngữ pháp có thể khiến bài viết trở nên khó hiểu và có thể làm giảm điểm tổng.

Tóm lại, tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing sẽ là 2 tiêu chí kiểm tra khả năng sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác và phù hợp để diễn đạt ý một cách rõ ràng và hiệu quả.

Độ phức tạp của ngữ pháp là gì?

Ngữ pháp tiếng Anh được coi là phức tạp so với một số ngôn ngữ khác, do tiếng Anh có nhiều quy tắc và ngoại lệ, cùng với việc sử dụng nhiều từ vựng và cấu trúc câu phức tạp.

Một số điểm phức tạp của ngữ pháp tiếng Anh bao gồm:

  • Thì và thời gian: Tiếng Anh có nhiều thì khác nhau, bao gồm hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành và nhiều thì khác. Việc sử dụng đúng thì và thời gian là một thách thức lớn đối với người học tiếng Anh.
  • Cấu trúc câu phức tạp: Tiếng Anh có nhiều cấu trúc câu phức tạp, bao gồm câu điều kiện, câu bị động, câu phức hợp và câu gián tiếp. Bạn sẽ cần luyện tập nhiều để có thể sử dụng đúng cấu trúc câu phức tạp.
  • Từ loại: Tiếng Anh có nhiều từ loại khác nhau, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ. Bạn cần nắm rõ cách dùng những từ loại này để có thể thành thạo tiếng Anh.

Tuy nhiên, ta cũng nên lưu ý rằng độ phức tạp của ngữ pháp tiếng Anh sẽ phụ thuộc vào trình độ của người học và mức độ sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

Xem ngay:

Cách làm chủ ngữ pháp trong IELTS Writing

Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

Chủ đề Đô thị (Cities) – IELTS Writing Task 2

Các hình thái ngữ pháp phức tạp trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có một số hình thái ngữ pháp phức tạp, có thể kể đến như:

  • Quá khứ phân từ: Tiếng Anh có hai loại quá khứ phân từ: quá khứ phân từ động từ bất quy tắc và quá khứ phân từ của động từ chủ động được thêm đuôi “-ed”. 
  • Giới từ: Tiếng Anh có nhiều giới từ khác nhau, và bạn sẽ phải học thuộc và thực hành thường xuyên để sử dụng đúng giới từ trong các câu.
  • Động từ khuyết thiếu: Một số động từ trong tiếng Anh có hình thái khuyết thiếu, bao gồm “can”, “may”, “should” và “must”.
  • Danh từ đếm được và không đếm được: Tiếng Anh có nhiều danh từ không đếm được, ví dụ như “water”, “air” và “information”, và việc nắm quy tắc sử dụng đúng các từ này trong các câu cũng sẽ gây chút khó khăn đối với người học.
  • Cách thức hình thành câu hỏi và câu phủ định: Trong tiếng Anh, câu hỏi thường được hình thành bằng cách đảo ngữ thứ tự của câu khẳng định, còn câu phủ định thường được hình thành bằng cách thêm từ phủ định “not” hoặc động từ khuyết thiếu vào câu. 

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tại sao tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing là quan trọng?

Chiếm 25% đánh giá trên tổng số điểm, ta có thể thấy tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing là rất quan trọng. 

Tại sao tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing là quan trọng
Tại sao tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing là quan trọng

Tiêu chí Grammatical Range Accuracy khi giám khảo chấm bài viết IELTS Writing của bạn là để đảm bảo rằng bài viết sử dụng cấu trúc ngữ pháp phong phú và chính xác.

Mặt khác, một loạt các cấu trúc ngữ pháp có thể giúp truyền đạt những ý tưởng phức tạp và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc hơn về ngôn ngữ tiếng Anh. Sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau cũng có thể làm cho bài viết trở nên thú vị và hấp dẫn hơn khi đọc.

Ngữ pháp sai trong bài viết có thể dẫn đến nhầm lẫn và khiến người đọc khó hiểu. Ngoài ra, các lỗi ngữ pháp có thể làm cho bài viết kém chuyên nghiệp hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến tổng điểm IELTS Writing của bạn.

Xem ngay: Khóa học IELTS Writing – Offline và Online cùng chuyên gia IELTS 8.5

Làm sao để đảm bảo tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing

Đảm bảo tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing
Đảm bảo tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing

Bạn xét 2 ví dụ sau:

Bad Grammatical Range & Accuracy

“I thinks that the governments should do more to help the poor people. They should gives more money to charities and give free food to the homeless peoples. Also, they should create more jobs and give more education to the poor peoples.”

(“Tôi nghĩ rằng chính phủ nên làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người nghèo. Họ nên quyên góp nhiều tiền hơn cho các tổ chức từ thiện và cung cấp thức ăn miễn phí cho những người vô gia cư. Ngoài ra, họ nên tạo thêm việc làm và cung cấp nhiều giáo dục hơn cho người nghèo.”)

Trong ví dụ này, có một số lỗi ngữ pháp, bao gồm dạng động từ không chính xác (“thinks” instead of “think,” and “gives” instead of “give”), dạng số nhiều không đúng (“peoples” instead of “people”), và thiếu mạo từ mạo từ. Những lỗi này làm cho bài viết trở nên khó hiểu và làm giảm điểm tổng thể của bài viết ở tiêu chí Grammatical Range & Accuracy.

Good Grammatical Range & Accuracy

“I believe that governments have a responsibility to support those in need. One way they can do this is by increasing funding for charities and providing free meals to homeless individuals. Additionally, creating more job opportunities and offering education and training programs can help alleviate poverty and improve the lives of those in disadvantaged communities.”

(“Tôi tin rằng các chính phủ có trách nhiệm hỗ trợ những người gặp khó khăn. Một cách họ có thể làm điều này là tăng quỹ cho các tổ chức từ thiện và cung cấp bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư. Ngoài ra, tạo thêm cơ hội việc làm và cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo có thể giúp xóa đói giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của những người trong cộng đồng thiệt thòi.”)

Trong ví dụ này, người viết sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp, bao gồm các câu phức (“One way they can do this is by…”) và các cấu trúc điều kiện (“creating more job opportunities and offering education and training programs can help…”). Người viết cũng sử dụng đúng dạng động từ, dạng số nhiều và mạo từ, thể hiện mức độ chính xác về ngữ pháp cao. Bài viết rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu sẽ mang lại điểm số cao hơn ở tiêu chí Grammatical Range & Accuracy.

Có nhiều phương pháp để đảm bảo tiêu chí Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing Task 2, IELTS Vietop giới thiệu với bạn một số phương pháp hữu ích nhất:

Học và nghiên cứu nhuần nhuyễn ngữ pháp tiếng Anh

Xem lại các quy tắc và mẫu ngữ pháp tiếng Anh, đặc biệt chú ý đến những phần mà bạn gặp khó khăn. Đọc sách, bài báo và các tài liệu khác bằng tiếng Anh để tiếp xúc với nhiều cấu trúc câu và mẫu ngữ pháp khác nhau.

Điều này có thể giúp bạn xác định và tiếp thu cách sử dụng ngữ pháp đúng, ngoài ra sử dụng sách ngữ pháp, tài nguyên trực tuyến hoặc đăng ký các khóa học tiếng Anh cũng là một cách hay để nâng cao kiến thức về ngữ pháp của bạn.

Thực hành viết nhiều hơn

Thực hành viết thường xuyên bằng cách sử dụng nhiều cấu trúc câu và mẫu ngữ pháp, sử dụng các bài tập ngữ pháp và viết bài như bài luận, báo cáo hay thư hoặc truyện đều là những cách hay để cải thiện Grammatical Range & Accuracy của bạn cho IELTS Writing đấy!

Sử dụng đa dạng các cấu trúc câu

Sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau, chẳng hạn như câu đơn, câu ghép và câu phức. Điều này thể hiện khả năng sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp của bạn và làm cho bài viết của bạn trở nên thú vị hơn khi đọc.

Sử dụng đúng dạng động từ

Sử dụng các dạng động từ chính xác, chẳng hạn như chia đúng thì và hòa hợp (agreement) giữa chủ ngữ và động từ. Điều này cho thấy rằng bạn có hiểu biết tốt về ngữ pháp tiếng Anh và có thể sử dụng nó một cách chính xác.

Sử dụng mạo từ và giới từ chính xác

Sử dụng các mạo từ và giới từ chính xác, chẳng hạn như “a”, “an”, “the”, “in”, “on”, “at”,… để thể hiện sự hiểu biết của bạn trong việc sử dụng ngữ pháp tiếng Anh.

Sử dụng các cấu trúc câu phức tạp

Sử dụng các cấu trúc phức tạp như thể bị động, cấu trúc điều kiện và mệnh đề quan hệ,… để gây ấn tượng với giám khảo về khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chuyên sâu của bạn.

Sử dụng dấu câu đúng cách

Sử dụng dấu câu đúng, chẳng hạn như dấu phẩy, dấu chấm câu và dấu chấm hỏi, để thể hiện sự chính xác của bạn trong việc sử dụng ngữ pháp tiếng Anh.

Đọc lại và chỉnh sửa bài viết

Đọc lại bài viết của bạn một cách cẩn thận để xác định và sửa bất kỳ lỗi ngữ pháp nào nếu có để chắc chắn rằng bạn đã viết ra một bài viết chính xác và “chất lượng cao”.

Trên đây là bài viết của IELTS Vietop về đảm bảo tiêu chí Grammatical Range Accuracy trong IELTS Writing. Hy vọng bài viết sẽ giúp được các bạn tham khảo thêm những phương pháp hữu ích trong việc học và luyện thi IELTS của mình. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra