Đảm bảo tiêu chí Coherence và Cohesion trong IELTS Writing

Trong bài thi IELTS Writing, tiêu chí coherence và cohesion là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá bài viết của thí sinh. Hiểu rõ và áp dụng đúng các tiêu chí này không chỉ giúp bạn đạt điểm cao mà còn cải thiện khả năng viết tiếng Anh tổng thể. 

Trong bài viết sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về:

 • Tiêu chí coherence là gì?
 • Tiêu chí cohesion là gì?
 • Đánh giá tiêu chí coherence và cohesion trên khung điểm bài thi IELTS Writing.
 • Cách cải thiện tiêu chí coherence và cohesion.
 • Những lỗi sai thường gặp ở tiêu chí coherence và cohesion.

Bây giờ, cùng mình bắt đầu tìm hiểu về tiêu chí coherence và cohesion trong IELTS Writing!

Nội dung quan trọng
– Coherence đề cập đến sự rõ ràng và logic trong cách trình bày ý tưởng của bạn.
– Cohesion liên quan đến cách các phần của bài viết được kết nối với nhau qua việc sử dụng các từ nối, cụm từ và các yếu tố ngữ pháp.
– Tiêu chí coherence và cohesion rất quan trọng vì chúng đảm bảo bài viết của bạn không chỉ đúng ngữ pháp mà còn dễ hiểu và mạch lạc. Điều này giúp người chấm dễ dàng theo dõi các ý tưởng của bạn, đồng thời thể hiện khả năng tổ chức và trình bày ý tưởng một cách rõ ràng.
– Trong bài thi IELTS Writing, tiêu chí coherence and cohesion được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 9.
– Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các tiêu chí của coherence và cohesion không chỉ giúp bạn đạt điểm cao mà còn cải thiện khả năng viết tiếng Anh tổng thể.
– Tiêu chí coherence và cohesion đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng tổ chức và liên kết ý tưởng của thí sinh. Do đó, thí sinh cần nhận biết và khắc phục các lỗi sai thường gặp ở tiêu chí này trong IELTS Writing.

1. Tiêu chí coherence and cohesion là gì?

Khi ôn luyện IELTS, bạn đã nắm vững các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing? Vậy tiêu chí coherence and cohesion là gì? Cùng mình tìm hiểu chi tiết trong nội dung sau:

Tiêu chí Coherence and Cohesion là gì?
Tiêu chí Coherence and Cohesion là gì?
Coherence đề cập đến sự rõ ràng và logic trong cách trình bày ý tưởng của bạn. Một bài viết có tính coherence tốt sẽ có các ý tưởng liên kết với nhau một cách mạch lạc, rõ ràng và dễ hiểu.
Cohesion liên quan đến cách các phần của bài viết được kết nối với nhau qua việc sử dụng các từ nối, cụm từ và các yếu tố ngữ pháp. Một bài viết có tính cohesion tốt sẽ có các câu và đoạn văn được liên kết chặt chẽ, giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu nội dung.
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Tại sao tiêu chí Coherence & Cohesion trong IELTS Writing là quan trọng?

Tiêu chí coherence và cohesion quan trọng vì chúng đảm bảo rằng bài viết của bạn không chỉ đúng ngữ pháp mà còn dễ hiểu và mạch lạc. Điều này giúp người chấm dễ dàng theo dõi các ý tưởng của bạn, đồng thời thể hiện khả năng tổ chức và trình bày ý tưởng một cách rõ ràng.

Xem thêm các tiêu chí:

3. Đánh giá tiêu chí Coherence and Cohesion trên khung điểm bài thi IELTS Writing

Trong bài thi IELTS Writing, tiêu chí coherence and cohesion được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 9. Một bài viết có điểm cao về tiêu chí này cần phải thể hiện được:

 • Mức độ mạch lạc trong tổ chức ý tưởng.
 • Sự liên kết chặt chẽ giữa các câu và đoạn văn.
 • Sử dụng hợp lý các từ nối và cụm từ chuyển tiếp.

Dưới đây là những đặc điểm cho tiêu chí này đối với IELTS Writing task 1 và task 2 từ band 0 tới band 9 dựa theo bảng mô tả band điểm của IELTS.

Xem thêm:

4. Cách cải thiện tiêu chí coherence and cohesion trong IELTS Writing

Việc hiểu rõ và áp dụng đúng các tiêu chí của Coherence và Cohesion không chỉ giúp bạn đạt điểm cao mà còn cải thiện khả năng viết tiếng Anh tổng thể. Trước tiên, hãy xét 2 ví dụ sau:

Ví dụ 1: Bad coherence & cohesion

Climate change is a major issue. It is caused by humans. We need to do something about it. Some people don’t believe in it. It is important to take action.

(Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn. Nó do con người gây ra. Chúng ta cần phải làm gì đó với nó. Một số người không tin vào điều đó. Điều quan trọng là phải hành động.)

Trong ví dụ trên, các ý không được liên kết rõ ràng và bài viết thiếu sự mạch lạc và gắn kết. Người viết không có cấu trúc rõ ràng, và các ý tưởng được trình bày một cách rời rạc và thiếu tổ chức. Người đọc có thể thấy khó hiểu những điểm chính và khó theo dõi các lập luận.

Ví dụ 2: Good coherence & cohesion

Climate change is a major global issue caused by human activities, including burning fossil fuels and deforestation. Despite the overwhelming scientific evidence, there are still some people who do not believe in climate change. However, it is important that we take action to address this issue, such as reducing our carbon footprint and investing in renewable energy sources. By doing so, we can mitigate the effects of climate change and ensure a sustainable tomorrow for future generations.

(Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu lớn do các hoạt động của con người gây ra, chẳng hạn như đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng. Mặc dù có nhiều bằng chứng khoa học, nhưng vẫn có một số người không tin vào biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải hành động để giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như giảm lượng khí thải carbon và đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo được. Bằng cách đó, chúng ta có thể giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và đảm bảo một ngày mai bền vững cho các thế hệ tương lai.)

Trong ví dụ này, các ý được trình bày rõ ràng và logic hơn, mỗi đoạn tập trung vào một ý cụ thể liên quan đến chủ đề biến đổi khí hậu. Bài viết có cấu trúc rõ ràng và sử dụng các từ và cụm từ chuyển tiếp để kết nối các ý và tạo nên một bài viết có tính liên kết và mạch lạc. Người đọc dễ dàng theo dõi dòng lập luận của người viết và hiểu những điểm chính trong ý tưởng của họ.

Có nhiều phương pháp để đảm bảo tiêu chí coherence & cohesion trong IELTS Writing task 2, mình giới thiệu với bạn một số phương pháp hữu ích nhất:

Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing
Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing

4.1. Cách cải thiện tiêu chí coherence

4.1.1. Lập dàn ý cho bài viết

Trước khi bắt đầu viết, hãy dành thời gian lập dàn ý chi tiết cho bài viết của bạn. Điều này giúp bạn sắp xếp các ý tưởng một cách logic và mạch lạc.

Ví dụ: Khi viết về đề tài “Advantages and disadvantages of online learning(Thuận lợi và bất lợi của việc học trực tuyến), bạn có thể lập dàn ý như sau:

 • Giới thiệu: Khái quát về sự phổ biến của học trực tuyến. Đưa ra quan điểm cá nhân.
 • Thân bài 1: Ưu điểm
  • Tiện lợi và linh hoạt
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Thân bài 2: Nhược điểm
  • Thiếu sự tương tác trực tiếp
  • Yêu cầu tự kỷ luật cao
 • Kết luận: Tổng kết lại các điểm chính và đưa ra quan điểm cá nhân.

4.1.2. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích 

Tránh sử dụng ngôn ngữ phức tạp và dài dòng. Hãy cố gắng viết ngắn gọn và rõ ràng.

Ví dụ: 

Thay vì viết: The implementation of online learning programs in educational institutions has significantly transformed the traditional methods of teaching. (Việc triển khai các chương trình học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đã thay đổi đáng kể các phương pháp giảng dạy truyền thống)

⇒ Bạn có thể viết: Online learning has significantly transformed traditional teaching methods. (Học trực tuyến đã thay đổi đáng kể các phương pháp giảng dạy truyền thống.)

4.1.3. Sử dụng các câu chủ đề (topic sentence) rõ ràng và ngắn gọn

Mỗi đoạn văn nên bắt đầu bằng một câu chủ đề rõ ràng để người đọc nắm bắt được ý chính của đoạn văn đó.

Ví dụ: One major advantage of online learning is its convenience and flexibility. (Một lợi thế lớn của học trực tuyến là sự tiện lợi và linh hoạt của nó.)

4.2. Cách cải thiện tiêu chí cohesion

4.2.1. Sử dụng các từ và cụm từ chuyển tiếp (transition words & phrases)

Sử dụng các từ nối như “however”, “therefore”, “furthermore” để kết nối các ý tưởng và đoạn văn.

Ví dụ: Online learning is convenient; however, it lacks the direct interaction found in traditional classrooms. (Học trực tuyến rất tiện lợi; tuy nhiên, nó thiếu sự tương tác trực tiếp mà các lớp học truyền thống có.)

4.2.2. Sử dụng đại từ và tham chiếu (pronouns and referencing)

Sử dụng các đại từ như “it”, “this”, “that” để thay thế cho các danh từ đã được đề cập trước đó, giúp tránh lặp từ và làm cho bài viết mạch lạc hơn.

Ví dụ: Online learning offers flexibility. This method allows students to manage their own schedules. (Học trực tuyến mang lại sự linh hoạt. Phương pháp này cho phép học sinh tự quản lý thời gian biểu của mình.)

4.2.3. Sử dụng cấu trúc song song (parallel structure) 

Khi liệt kê các ý tưởng, hãy sử dụng cấu trúc ngữ pháp tương tự để tạo sự đồng nhất.

Ví dụ: Online learning is convenient, flexible, and cost-effective. (Học trực tuyến tiện lợi, linh hoạt và tiết kiệm chi phí.)

4.2.4. Sử dụng các công cụ liên kết (cohesive devices) 

Sử dụng các công cụ như liên từ, đại từ, và từ nối để kết nối các câu và đoạn văn.

Ví dụ: Firstly, online learning is convenient. Secondly, it is flexible. Finally, it is cost-effective. (Thứ nhất, học trực tuyến tiện lợi. Thứ hai, nó linh hoạt. Cuối cùng, nó tiết kiệm chi phí.)

4.2.5. Đọc lại và chỉnh sửa bài viết 

Sau khi hoàn thành bài viết, hãy dành thời gian đọc lại và chỉnh sửa để đảm bảo tính coherence và cohesion.

Xem thêm:

5. Cách cải thiện tiêu chí coherence and cohesion từ band 4.0, 5.0 lên 6.0

Để cải thiện tiêu chí coherence và cohesion từ band 4.0, 5.0 lên 6.0 trong IELTS Writing, bạn cần tập trung vào việc tổ chức ý tưởng một cách logic và sử dụng các công cụ ngôn ngữ một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là một số phương pháp cụ thể giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion từ band 4.0, 5.0 lên 6.0
Cách cải thiện tiêu chí Coherence and Cohesion từ band 4.0, 5.0 lên 6.0

5.1. Cách cải thiện tiêu chí coherence and cohesion từ band 4.0 – 5.0

5.1.1. Hiểu rõ câu hỏi 

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ câu hỏi và trả lời đúng trọng tâm.

Ví dụ: Nếu câu hỏi yêu cầu thảo luận về ưu và nhược điểm của học trực tuyến, bạn không nên chỉ tập trung vào ưu điểm mà bỏ qua nhược điểm.

5.1.2. Tổ chức ý tưởng

Lập dàn ý và sắp xếp các ý tưởng một cách logic.

Ví dụ: Sử dụng dàn ý như ví dụ ở mục 4.1.1 để đảm bảo bài viết có cấu trúc rõ ràng.

5.1.3. Sử dụng các câu ngắn và đơn giản

Tránh viết các câu dài và phức tạp, sử dụng các câu ngắn và đơn giản để truyền đạt ý tưởng.

Ví dụ: Online learning is flexible. Students can study at their own pace. (Học trực tuyến linh hoạt. Sinh viên có thể học theo lịch trình của riêng mình.)

5.2. Cách cải thiện tiêu chí coherence and cohesion từ band 5.0 – 6.0

5.2.1. Sử dụng từ nối một cách linh hoạt

Học cách sử dụng các từ nối khác nhau để liên kết các ý tưởng: However, additionally, moreover, furthermore, therefore, …

Ví dụ: Additionally, online learning is cost-effective. Moreover, it offers a wide range of courses. (Hơn nữa, học trực tuyến tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nó còn cung cấp một loạt các khóa học đa dạng.)

5.2.2. Phát triển ý tưởng một cách đầy đủ

Đảm bảo rằng mỗi đoạn văn đều phát triển ý tưởng một cách đầy đủ và rõ ràng.

Ví dụ: One disadvantage of online learning is the lack of direct interaction. In traditional classrooms, students can ask questions and receive immediate feedback from teachers. This interaction helps to clarify concepts and ensures better understanding. (Một nhược điểm của học trực tuyến là thiếu sự tương tác trực tiếp. Trong lớp học truyền thống, học sinh có thể đặt câu hỏi và nhận được phản hồi ngay lập tức từ giáo viên. Sự tương tác này giúp làm rõ các khái niệm và đảm bảo sự hiểu biết tốt hơn.)

5.2.3. Tránh lặp từ

Sử dụng các từ đồng nghĩa và đại từ để tránh lặp lại các từ ngữ đã sử dụng trước đó.

Ví dụ: Online learning is convenient. This method allows students to manage their own schedules. Furthermore, it is flexible. (Học trực tuyến rất tiện lợi. Phương pháp này cho phép học sinh tự quản lý thời gian biểu của mình. Hơn nữa, nó cũng rất linh hoạt.)

6. Cách cải thiện tiêu chí coherence and cohesion từ band 6.0 – 7.0+

6.1. Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn

Học cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như câu điều kiện, câu bị động, và mệnh đề quan hệ.

Ví dụ: If students are self-disciplined, they can benefit greatly from online learning. However, should they lack self-discipline, they might struggle to keep up with the coursework. (Nếu học sinh có tự quản lý tốt, họ có thể hưởng lợi rất nhiều từ học trực tuyến. Tuy nhiên, nếu thiếu sự tự kỷ luật, họ có thể gặp khó khăn trong việc theo kịp chương trình học.)

6.2. Tăng cường vốn từ vựng

Sử dụng các từ vựng phong phú và đa dạng để làm cho bài viết trở nên hấp dẫn hơn.

Ví dụ: Thay vì dùng “good,” “bad,” bạn có thể sử dụng các từ như “beneficial,” “detrimental” để tăng tính phong phú cho bài viết.

6.3. Luyện tập viết thường xuyên

Luyện tập viết thường xuyên để nâng cao kỹ năng viết và cải thiện tính coherence và cohesion.

Ví dụ: Hãy viết từ một đến hai bài luận mỗi tuần và nhờ giáo viên hoặc bạn bè nhận xét, sau đó chỉnh sửa theo feedback để nâng cao kỹ năng.

Xem thêm:

7. Các lỗi sai thường gặp ở tiêu chí cohesion and coherence trong IELTS Writing

Trong bài thi IELTS Writing, tiêu chí coherence và cohesion đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng tổ chức và liên kết ý tưởng của thí sinh. Dưới đây là những lỗi sai thường gặp khiến thí sinh mất điểm ở tiêu chí này cùng với cách khắc phục.

Các lỗi sai thường gặp ở tiêu chí Cohesion and Coherence trong IELTS Writing
Các lỗi sai thường gặp ở tiêu chí Cohesion and Coherence trong IELTS Writing

7.1. Sử dụng quá nhiều từ nối

Việc sử dụng quá nhiều từ nối có thể làm cho bài viết trở nên rối rắm và khó hiểu. Hãy sử dụng từ nối một cách hợp lý và chỉ khi cần thiết.

– Ví dụ: Firstly, it is important to exercise regularly. Secondly, it helps to maintain good health. Additionally, it improves mental well-being. Furthermore, it can prevent diseases. Moreover, it increases energy levels. (Đầu tiên, việc tập thể dục đều đặn rất quan trọng. Thứ hai, nó giúp duy trì sức khỏe tốt. Hơn nữa, nó cải thiện sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, nó có thể ngăn ngừa các bệnh tật. Hơn thế nữa, nó tăng cường mức độ năng lượng.)

– Lỗi sai: Sử dụng quá nhiều từ nối khiến cho đoạn văn trở nên rối rắm và không mạch lạc. 

– Cách sửa: Giảm bớt số lượng từ nối và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết để liên kết các ý tưởng. 

– Sửa lại: Firstly, it is important to exercise regularly because it helps to maintain good health. Additionally, it improves mental well-being and can prevent diseases. Moreover, regular exercise increases energy levels. (Đầu tiên, việc tập thể dục đều đặn rất quan trọng vì nó giúp duy trì sức khỏe tốt. Hơn nữa, nó cải thiện sức khỏe tinh thần và có thể ngăn ngừa các bệnh tật. Ngoài ra, việc tập luyện thường xuyên còn tăng cường mức độ năng lượng.)

7.2. Sử dụng từ nối không phù hợp

Chọn từ nối không phù hợp có thể làm cho ý tưởng của bạn trở nên không logic và mạch lạc. Hãy chắc chắn rằng từ nối bạn sử dụng phù hợp với ngữ cảnh và ý nghĩa của câu.

– Ví dụ: The government should invest more in renewable energy. However, it is essential for reducing carbon emissions. (Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, điều này là cần thiết để giảm lượng khí thải carbon.)

– Lỗi sai: Sử dụng từ nối “However” không phù hợp với ngữ cảnh. 

– Cách sửa: Sử dụng từ nối phù hợp với ngữ cảnh và ý nghĩa của câu. 

– Sửa lại: The government should invest more in renewable energy because it is essential for reducing carbon emissions. (Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo vì điều này là cần thiết để giảm lượng khí thải carbon.)

7.3. Sử dụng từ thuộc văn nói và không phổ biến

Tránh sử dụng các từ ngữ thuộc văn nói và không phổ biến trong bài viết học thuật. Hãy sử dụng ngôn ngữ trang trọng và phù hợp với ngữ cảnh của bài thi IELTS.

– Ví dụ: Kids these days are glued to their phones, which is super bad for their health. (Các em nhỏ ngày nay dường như quá nghiện điện thoại, điều này rất xấu cho sức khỏe của họ.)

– Lỗi sai: Sử dụng từ thuộc văn nói và không phổ biến (“kids,” “glued,” “super bad”). 

– Cách sửa: Sử dụng ngôn ngữ trang trọng và phù hợp với ngữ cảnh học thuật. 

– Sửa lại: Children these days are excessively using their phones, which is detrimental to their health. (Trẻ em ngày nay sử dụng điện thoại quá mức, điều này có hại cho sức khỏe của họ.)

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm cách viết các dạng bài thường gặp trong Writing task 2:

8. Kết luận

Tiêu chí coherence và cohesion đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá bài viết IELTS Writing. Bằng cách hiểu rõ và áp dụng đúng các tiêu chí này, bạn có thể nâng cao điểm số của mình và cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh. Hãy luyện tập thường xuyên và áp dụng các phương pháp cải thiện đã được đề cập trong bài viết này để đạt được kết quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo cách học cách viết các dạng bài thường gặp trong phần thi Writing tại chuyên mục IELTS Writing của IELTS Vietop để cập nhật thêm những thông tin hữu ích cho quá trình luyện thi IELTS.

Đồng thời khóa học IELTS 7.0+ sẽ giúp bạn chuẩn hóa kiến thức đang có, phát triển và nâng cao các phần kiến thức cần để đạt band mục tiêu.

Tài liệu tham khảo:

 • IELTS Writing Band Descriptors: https://takeielts.britishcouncil.org/sites/default/files/ielts_writing_band_descriptors.pdf – Truy cập ngày 20.06.2024.
 • Coherence and Cohesion: Bí quyết ghi điểm IELTS Writing: https://ielts.idp.com/vietnam/prepare/article-coherence-and-cohesion – Truy cập ngày 20.06.2024.
 • Writing: Coherence & Cohesion: https://www.britishcouncil.org.np/exam/ielts/prepare/video/writing-coherence/cohesion – Truy cập ngày 21.06.2024.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h