Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Talk about global warming – IELTS Speaking sample part 1, 2, 3

IELTS Vietop IELTS Vietop
24.06.2023

Talk about global warming là chủ đề liên quan về hiện tượng nóng lên toàn đây – Một trong những vấn đề xã hội nóng nhất hiện nay. Mặc dù đây là một chủ đề về Social Problems hết sức quen thuộc, nhiều thí sinh vẫn sẽ dễ bị hoảng vì bí ý tưởng cho câu trả lời của mình. Vì vậy hôm nay, Vietop sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi mẫu cũng như IELTS Speaking Part 1, 2, 3 Sample: Talk about global warming.

Từ vựng chủ đề Global Warming

Từ vựngPhiên âmThể loạiÝ nghĩa
A heated debateˈhiː.tɪddɪˈbeɪtCollocationCuộc tranh cãi nảy lửa
Adverse effectsˈæd.vɜːs ɪˈfekt CollocationCác hiệu ứng/ảnh hưởng xấu
Coastal landsˈkəʊ.stəl lænd CollocationCác vùng đất ven biển
Greenhouse gasesˈɡriːn.haʊsɡæsCollocationKhí thải nhà kính
Human activitiesˈhjuː.mənækˈtɪv.ə.tiCollocationHoạt động của con người
Ice capaɪs kæpCollocationBăng ở các cực
Marine beingsməˈriːn ˈbiː.ɪŋCollocationCác sinh vật dưới biển
Phenomenon (plural: phenomena)fəˈnɒm.ɪ.nənNounHiện tượng
Swathes of forestssweɪð əv ˈfɒr.ɪstsCollocationCác mảng rừng lớn
To cease to existsiːs tuː ɪɡˈzɪstCollocation, verb: ceaseTừ từ chết đi
To depletedɪˈpliːt VerbCạn kiệt/Gây cạn kiệt
To emitiˈmɪtVerbThải ra
To mitigate (the problem)ˈmɪt.ɪ.ɡeɪtVerbLàm dịu đi (vấn đề)
To shrinkʃrɪŋkVerbThu hẹp
Wildfireˈwaɪld.faɪərNounCháy rừng

Xem ngay:

Bài mẫu topic Hair & Hairstyle – IELTS Speaking part 1

Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

IELTS Speaking part 1 sample: Talk about global warming

IELTS Speaking part 1 sample Talk about global warming
IELTS Speaking part 1 sample Talk about global warming

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 1 của IELTS Vietop nhé:

Do you care about global warming?

In my opinion, when it comes to environmental issues, particularly those related to global warming, one cannot adopt the ostrich approach. I frequently read articles and watch documentaries on global warming because I believe that staying informed on the subject helps you live a more sustainable and environmentally responsible life, even though hearing the news about how humans are driving flora and fauna to the brink of extinction can be unsettling

 • Ostrich approach (n): cách tiếp cận đà điểu, tự lừa dối mình
 • Sustainable (adj): bền vững
 • Responsible (adj): có trách nhiệm
 • Flora (n): hệ thực vật
 • Fauna (n): hệ động vật
 • The brink of extinction (n): bờ vực tuyệt chủng
 • Unsettling (adj): đáng lo ngại

Is this phenomenon affecting your life in any way?

As a result of extensive climate change brought on by global warming, Vietnam’s summers are now much longer than they used to be, which irritates me because I’ve never been a fan of the heat. It is getting a little riskier to live in my nation as extreme weather events like typhoons or heat waves are occurring considerably more frequently.

 • Irritates (v): làm khó chịu
 • Typhoons (n): bão tố
 • Heat waves (n): sóng nhiệt

How did you know about global warming?

Given that global warming is one of the most urgent challenges of the 21st century, there has been a lot of media coverage of the subject in recent decades. I believe I first encountered the word when I was just 6 or 7 years old because it was mentioned in a book I was reading at the time. 

 • Urgent (adj): cấp bách
 • Media coverage (n): phương tiện truyền thông
 • Encounter (v): gặp

Xem thêm:

IELTS Speaking part 2 sample: Talk about global warming

IELTS Speaking part 2 sample Talk about global warming
IELTS Speaking part 2 sample: Talk about global warming

Phân tích đề bài Talk about global warming

Describe an environmental problem (global warming). You should say:
What the problem is. 
What is the cause of it.
What the effects of the problem are.
And explain how we can solve this problem.

Với chủ đề liên quan đến môi trường – Talk about global warming, thí sinh sẽ có nhiều vấn đề môi trường ở tầm vĩ mô để lựa chọn, ví dụ biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu hay cụ thể hơn là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,… Đối với đề bài này, thí sinh cần nói rõ vấn đề môi trường mình lựa chọn để mở đầu bài nói.

Chi tiết hơn, thí sinh cần trình bày về nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó và đề cập các tác động của vấn đề môi trường này đối với các lĩnh vực cuộc sống như sức khỏe con người, môi trường sống của hệ thực vật – động vật hoặc kinh tế. Mỗi phần nên trình bày với 1-2 ý chính, tránh trường hợp quá sa đà dẫn đến việc quá thời gian.

Kết thúc bài nói, thí sinh đưa ra một số giải pháp để giải quyết vấn đề.

Sample Talk about global warming

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 2 của IELTS Vietop nhé:

Numerous environmental problems exist in the globe today, including waste management, deforestation, biodiversity, etc. But now I want to focus more on a problem that has rightfully received a lot of public attention: global warming.

To put it simply, global warming is a process in which the average annual temperature of the entire planet is rising far more quickly. Since the industrial revolution, the world has experienced some of the hottest years ever recorded, and according to several studies, time is running out to address this problem.

The atmosphere’s many heat-trapping pollutants, such as carbon dioxide, methane, and synthetic fluorinated gasses, which capture sunlight heat that might otherwise escape into space, are mostly to blame for this issue. These pollutants are a result of human activity, particularly the combustion of fossil fuels for energy production or transportation. 

The negative effects that this environmental problem will have on the world are already evident. Scientists claim that longer heat waves, more severe droughts, heavier rainfall, and more powerful tropical storms are all being fueled by average temperature increases. The aforementioned natural disasters endanger the health and safety of many people by killing tens of thousands of people annually and destroying the houses of many communities.

Additionally, as a result of climate change brought on by global warming, many creatures and plants lose their natural habitats and go extinct. And those are just two of the many negative consequences of global warming. More alternative energy technology must be used, and emissions must be drastically reduced, to tackle this problem.

Governments and businesses must set up policies right now that meet or exceed the new manufacturing standards for environmental friendliness. By reducing their own carbon footprint, each person can also contribute to this global initiative. We as a community can only preserve a sustainable environment for our future generations by doing that. 

Vocabulary Highlights

 • Waste management (n): quản lý chất thải
 • Deforestation (n): phá rừng
 • Biodiversity (n): sự đa dạng sinh học
 • Industrial revolution (n): cuộc cách mạng công nghiệp
 • Heat-trapping pollutants (n): chất ô nhiễm giữ nhiệt
 • Methane (n): mê-tan
 • Synthetic fluorinated gasses (n): khí flo hóa tổng hợp
 • Combustion (n): đốt cháy
 • Evident (adj): hiển nhiên
 • Be fueled by: được thúc đẩy bởi
 • Natural habitats (n): môi trường sống tự nhiên
 • Go extinct: tuyệt chủng
 • Drastically (adv): quyết liệt
 • Tackle this problem: giải quyết vấn đề này
 • Set up policies: thiết lập các chính sách
 • Exceed the new manufacturing standards: vượt tiêu chuẩn sản xuất mới
 • Environmental friendliness (n): thân thiện với môi trường
 • Carbon footprint (n): khí thải carbon

IELTS Speaking part 3 sample: Talk about global warming

IELTS Speaking part 3 sample Talk about global warming
IELTS Speaking part 3 sample Talk about global warming

Mời bạn cùng nghe Podcast bài mẫu Part 3 của IELTS Vietop nhé:

Do you think that governments around the world are doing enough to tackle global warming?

I believe that significant attempts are being made to slow the rate at which the Earth is warming. Numerous groups have been describing numerous geoengineering concepts, which are alternate ways to slow global warming, and various rules that try to reduce carbon dioxide emissions in numerous industries have been put into action. Although there has been a lot of progress, I do believe that governments and corporations need to uphold their commitments if we hope to prevent the serious effects of global warming in the near future. This is because many initiatives that contribute to global warming are still receiving funding.

 • Attempts (n): nỗ lực
 • Geoengineer (n): địa kỹ thuật
 • Carbon dioxide emissions (n): khí thải CO2
 • Uphold sb’s commitments: duy trì các cam kết

Is it important to teach students environmental protection at school?

Certainly. There are several justifications for this, but the most crucial one is that it will make them appreciate the need to protect our world. Children learn about the world as they become older and begin to form their own opinions and values. They will carry it with them for the rest of their life if we can inculcate in them a love of nature and a desire to preserve the environment at a young age. They will also be better positioned to effect good change in terms of environmental policy and practices as they get older and enter the workforce.

 • Justifications (n): lời biện minh
 • Inculcate (v): khắc sâu

Luyện tập IELTS Speaking với bài mẫu IELTS Speaking part 2IELTS Speaking part 3 nhé!

What should we do to solve this problem?

Well, there are a lot of ways to mitigate this problem. Governments and corporations should make global investments in technologies that can harness energy from alternative renewable sources, such as biomass or solar energy, as opposed to burning fossil fuels, which tends to release a lot of heat-trapping gasses. Individuals can alter their daily routines in small ways, like driving less or planting more trees. Even if these solutions are simple, if many people use them, they can have a significant impact. 

 • Mitigate (v): giảm nhẹ
 • Investments (n): sự đầu tư
 • Harness (v): khai thác
 • Biomass (n): sinh khối
 • Heat-trapping gasses (n): khí giữ nhiệt

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Talk about global warming. Bên cạnh về chủ đề IELTS Speaking Part 1, 2, 3 Sample: Talk about global warming, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 ở Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra