Cách viết Email chuyên nghiệp (IELTS General)

Phần thi IELTS Writing Task 1 – hệ General Training yêu cầu thí sinh viết một lá thư tối thiểu 150 từ về một bối cảnh mà đề cung cấp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về kĩ thuật viết thư trong bài thi IELTS General. Ngoài ra, bài viết cũng có thể sẽ có ích cho các bạn đang học tập cách viết email chuyên nghiệp.

A. Phân loại

⚡ Nếu chia theo văn phong (register), có thế nói letter writing được chia thành hai loại chính:

  • Formal: Văn phong trang trọng, thường dùng để viết cho người lạ, cấp trên, đối tác, các cơ quan và tổ chức.
  • Informal/Casual: Văn phong thông thường, thường dùng để viết cho bạn bè, người thân, gia đình

Ngoài ra, ta còn có dạng “semi-formal” thường dùng để viết thư cho người bạn lần đầu tiên gặp, và đôi khi là cho người giáo viên có phần thân thiết.

⚡ Nếu chia theo mục đích viết thư (purposes), letter writing có thể được chia thành nhiều dạng có thể kể đến như:

  • thư xin việc (letter of application)
  • thư phàn nàn (letter of complaint)
  • thư đề xuất (letter of request)
  • thư giới thiệu (letter of reference)
  • thư xin lỗi (letter of apology)
  • thư cảm ơn (thank-you notes/letter)
  • thư mời (letter of invitation)

B. Một số dàn bài phổ biến khi viết Email

Cách viết Email chuyên nghiệp (IELTS General)
Hộp thư Email

1. Thư Formal

Dear Sir/Madam HOẶC Dear Mr. [tên người nhận]

Body 1: Giới thiệu bản thân – mục đích viết thư (Purposes) (từ 1-2 câu)

I am writing to complaint about/apologise for/apply for/to ask if you could help me with etc.

Body 2: Thông tin chi tiết (Detailed information) (3-5  câu)

Body 3: Phương hướng giải quyết/đề xuất (suggestions) (3-5 câu)

I would appreciate it if you could…

I would be grateful if you could…

Pre-closing: thông thường là “I look forward to hearing from you (at your earliest convenience).”

Closing: thông thường là “Yours Sincerely” (nếu biết tên của người nhận), “Yours Faithfully” (nếu không biết tên của người nhận), hoặc đơn giản là “Regards” cho mọi trường hợp.

2. Thư informal

Dear + tên người nhận (Auntie Kim, John etc.)

Body 1: Hỏi thăm sức khỏe + mục đích viết thư (1-3 câu)

Hi, how have you been? I haven’t seen you for ages! Remember last month you sent me a letter asking for a tutor for your daughter? I’m writing this letter to bring you good news.

Body 2: Thông tin chi tiết (Detailed information) (3-5 câu)

Body 3: Phương hướng giải quyết/đề xuất (suggestions) (3-5 câu)

Why don’t we meet next week?

Do you fancy meeting up in tow next month?

Pre-closing: thông thường là “Hope to catch up with you soon!”

Closing: thông thường là “Best wishes”, “Your friend”, hay “Lots of love”.

C. Một số mẫu Email phản hồi hay 

Giới thiệu

Hey [Customer],

I’m [Your name], and I’m very excited to be your new Account Manager at [Your company]!

I’ve heard great things about you from my teammates, and I’m hoping they’ve said some good things about me, too. My role will be to guide you through anything you need.

If you ever have questions, run into problems, consider an upgrade or anything at all, I’m the one for the job. We will be working closely together, and I’ll be helping you navigate your new product.

I’m looking forward to meeting you. Shall we set up a time this week to catch up in person?

Cheers, [Your name]

Cảm ơn

Hi [Customer],

Thank you so much for referring your friend [Friend’s name] to us.

I’ve loved getting to know them and do business with them.

I’m so happy that you’ve stuck around with us for this long and brought your friend to share the experience with you. We’re lucky to have you.

Thanks again for being such a fantastic customer! Cheers, [Your name].

Hoàn tiền

Hi (customer name)

 Sorry that [product name] didn’t work out for you. But we know it’s not perfect for everyone. We’ve processed your return, and you should be receiving your refund shortly.

In the meantime, let me know if you have any questions, comments, or feedback. Sincerely, [your name]

Giải quyết cơn giận của khách hàng

Hi [customer name],

Thanks so much for emailing about this—I’m sorry to hear that you were caught off guard by our billing.

I can totally get how it can be frustrating to receive a charge that you weren’t expecting, especially when you’ve just started to use our tool. Could you share a bit more information with me so that we can get to the bottom of this? For example, would you mind sending me the username associated with your account along with the date that you received the charge? Using that, I can take a look at our system and see how we can get this fixed for you.

Thank you, [customer support]

(theo supportexamples.com)

Cách viết Email chuyên nghiệp (IELTS General) trên đây hi vọng giúp bạn ôn luyện thi IELTS General thật tốt nhé.

Xem thêm: Khóa học IELTS General

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận