Cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh

Hương Giang Hương Giang
06.04.2022

So … that… và Such … that là 2 cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên do mang vài đặc điểm gần giống nhau nên thường gây nhầm lẫn khi sử dụng. Bạn đã biết cách phân biệt 2 cấu trúc này chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Vietop tìm hiểu ngay bài viết cấu trúc so that và such that trong bài viết bên dưới này nhé.

1. Cấu trúc So…that…

image 6

1.1. Sử dụng với tính từ

S + V + so + adj + that + S + V

E.g: I bought so much food that I couldn’t eat it all. (Tôi mua nhiều đồ ăn đến nỗi không ăn hết.)

1.2. Sử dụng với trạng từ

S + V + so + adv + that + S + V

E.g: The car hit him so hard that he had to be hospitalized. (Chiếc xe đụng anh ta mạnh đến nỗi anh ta phải nhập viện.)

1.3. Sử dụng với danh từ đếm được số nhiều

S + V + so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

E.g: She has so many dresses that it took her 3 hours to pick one. (Cô ấy có nhiều váy đến nỗi phải mất 3 tiếng mới chọn được 1 cái.)

1.4. Sử dụng với danh từ đếm được số ít

S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + V

E.g: It was so shocking a news that the mother passed out. (Tin đó gây sốc đến nỗi người mẹ ngất lịm đi.)

1.5. Sử dụng với danh từ không đếm được

S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

E.g: John had so much money that he didn’t know what to do with it (John có quá nhiều tiền đến nỗi anh ta không biết làm gì với chúng.)

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc such… that 

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Khác với So…that, cấu trúc dùng Such…that chỉ có thể kết hợp với danh từ/ cụm danh từ  

E.g: It was such nice weather that I had to go out. (Trời đẹp đến nỗi tôi phải ra ngoài chơi đấy.)

3. Cách chuyển đổi câu với so that, such that 

2.1. Với cấu trúc so that

– Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite… thì bỏ

– Với a lot of ,lots of thì phải đổi thành much, many

– Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề

E.g:

 • She is very strong. She can lift the box with one hand → She is so strong that she can lift the box with one hand. 
 • He drank a lot of beer last night. He forgot his way home. → He drank so much beer last night that he forgot his way home. 
 • Marie bought lots of books. She didn’t know where to put them → Marie bought so many books that she didn’t know where to put them.

2.2. Với cấu trúc such that

– Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite… thì bỏ

– Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)

– Nếu sau adj không có N thì lấy N ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ.

E.g:

 • She is so perfect. No boys can win her heart. → She’s such a perfect girl that no boys can win her heart. 
 • The coffee is too hot. I can’t drink it → It is such hot coffee that I can’t drink it.
 • His voice is very soft. Everyone likes to hear his stories. → He has such a soft voice that everyone likes to hear his stories. 

*Lưu ý: Nếu trước N có much hoặc many thì phải đổi chuyển a lot of.

 • My sister bought many skirts. She didn’t know where to put them. → He bought such a lot of skirts that he didn’t know where to put them.

Xem thêm:

Cấu trúc So far trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng chữ cái tiếng Anh

4. Bài tập vận dụng

Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa (sử dụng cấu trúc so that và such that)

1) The garden is so large that it took us one hour to clean it.

=> It is….

2) The woman is so fool that no one took any notice of her.

=> She is….

3) The film is so long that they can’t broadcast it on this night.

=> It is….

4) The songs are so interesting that we have listen them many times.

=> They are….

5) The news was so bad that he burst into tears on hearing it.

=> It was….

6) The water was so hot that it turned my tongue.

=> It was….

7) There is so much wind that we can’t go out.

=> There is such….

8) The boy is so flabby that every calls him Stuffy.

=> He is….

9) The candy is so excellent that all the children want some more.

=> It is….

10) The weather was so warm that they had a walk out.

=> It was….

Đáp án:

 1. It is such a large garden that it took us one hour to clean it.
 2. She is such a fool woman that no one took any notice of her.
 3. It is such a long film that they can’t broadcast it on this night.
 4. They are such interesting songs that we have listen them many times.
 5. It was such bad news that he burst into tears on hearing it.
 6. It was such hot water that it turned my tongue.
 7. There is such a lot of wind  that we can’t go out.
 8. He is such a flabby boy that every calls him Stuffy.
 9. It is such excellent candy that all the children want some more.
 10. It was such warm weather that they had a walk out.

Hy vọng các bạn đã biết cách phân biệt cấu trúc ngữ pháp của So…that và Such…that cũng như biết cách sử dụng chúng trong bài nói, bài viết nhé! Chúc các bạn học tốt! 

IELTS Vietop

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra