Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Cố vấn học thuật

GV. Võ Tấn Tài - IELTS 8.5 Overall

GV tại IELTS Vietop.

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

IELTS General Writing Test

Như bạn đã biết, IELTS General Training được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh của những thí sinh có dự định di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, với mục đích làm việc hoặc tham gia một hình thức đào tạo phi học thuật.

Đề thi IELTS General Training vì thế sẽ khác IELTS Academic Training ở phần IELTS Reading và IELTS Writing Task 1.

Trong khi IELTS Writing Task 2 giống nhau cho cả hai loại IELTS là về phần viết một bài nghị luận về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, thì ở IELTS General Writing Task 1, thí sinh phải viết một lá thư.

Thể loại thư có thể là trang trọng – formal, nửa trang trọng – semi-formal hoặc không trang trọng – informal.

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Sơ lược về General Writing Task 1

Đối với bài thi General Writing, bạn sẽ có tổng cộng 1 tiếng để hoàn thành cả hai phần, vì vậy bạn không nên dành quá 20 phút cho Task 1.

Trong phần General Writing Task 1, bạn phải viết một bức thư không dưới 150 từ, nội dung sẽ liên quan đến việc giải thích một tình huống hoặc yêu cầu thông tin thuộc loại nào đó.

Đề bài General Writing Task 1 sẽ liên quan tới một tình huống phổ biến hàng ngày, ví dụ như thể hiện sự quan tâm của bạn đối với công việc mới, phàn nàn với công ty về dịch vụ tồi tệ, xin lỗi một người bạn, v.v.

Cùng với đề bài, sẽ có các thông tin cụ thể và các gợi ý về nội dung mà bạn có thể đưa vào thư của mình. 

Một minh họa cho đề bài General Writing Task 1 Apology Letter
Một minh họa cho đề bài General Writing Task 1 Apology Letter

Tùy theo đề bài mà bạn có thể gặp 1 trong 3 loại thư, đó là trang trọng – formal, nửa trang trọng – semi-formal hoặc không trang trọng – informal. Điều quan trọng là bạn phải xác định loại thư được yêu cầu vì mỗi loại thư sẽ yêu cầu giọng điệu giao tiếp và cách viết khác nhau. 

Đối với bài viết hôm nay, Vietop sẽ tập trung vào dạng thư xin lỗi – Apology Letter, dạng thư này có thể nằm ở cả 3 dạng formal, semi-formal, và informal, khi bạn được đưa ra một tình huống mà bạn đã gây ra lỗi lầm và phải viết thư xin lỗi cộng với đề ra cách giải quyết.

Tùy theo đề bài mà bạn sẽ sử dụng giọng văn, ngữ pháp và từ vựng phù hợp, ví dụ như formal thì sẽ dùng giọng văn, ngữ pháp và từ vựng nâng cao, “hoa mỹ” hơn so với semi-formal và informal thì sẽ thân mật, súc tích hơn.

Xem thêm: Khóa học IELTSluyện thi IELTS cấp tốc được nhiều bạn tại TPHCM theo học nhất – Cùng tìm hiểu ngay nhé

Cấu trúc Apology Letter

Đây là các cấu trúc cơ bản sẽ cho bạn biết cách bắt đầu, đi vào thân bài và kết thúc một bức thư xin lỗi – Apology Letter. Dù có thể nằm ở cả 3 dạng formal, semi-formal, và informal, nhưng một Apology Letter đều có cấu trúc chung như sau:

Cấu trúc Apology Letter
Cấu trúc Apology Letter
 1. Lời chào hỏi.
 2. Nêu lý do viết thư và xin lỗi vì hành động của mình như thế nào.
 3. Giải thích lý do và chịu trách nhiệm về hành động của mình.
 4. Cung cấp thông tin về cách bạn có thể sửa chữa lỗi lầm.
 5. Lời chào và mong người nhận thông cảm cho vấn đề.

Xem thêm:

Bài mẫu Complaint Letter – IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu Job Application – IELTS General Writing Task 1

Topic Email – IELTS Speaking Part 1

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter
Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

Dạng Formal

You have been invited to attend an interview for a place studying a course at a college. Unfortunately, because of a previous appointment, you cannot come at the time they wish. Write a letter to the admission tutor. In your letter:

 • Explain your position
 • Apologise and offer to come on another day or later the same day
 • Ask how long the interview will be, and whether there will be any tests during it

You should write at least 150 words.

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my gratitude for your arrangement of my interview at the university. Unfortunately, since I have another interview scheduled for the same morning at another institution, I will be unable to meet the date on which you require my presence.

I would appreciate it if you could schedule another meeting for the next day or the evening of the same day. I will be able to manage my time and arrive on time.

Furthermore, I would also like to know a few specifics about our rendezvous. Will there be a test or a quiz? In addition, how long will the interview last? I am inquiring so that I can properly prepare myself because I’m very excited to be able to study at your university.

I apologize once again for any inconvenience this has caused, and I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Từ vựng hay trong bài mẫu

 • Gratitude (n): sự biết ơn, cảm kích
 • To meet the date (v): đáp ứng về thời gian, có mặt
 • Presence (n): sự có mặt
 • To appreciate (v): cảm kích, đánh giá cao
 • Specific (n): đặc biệt, chi tiết
 • Rendezvous (n): cuộc hẹn có xác định giờ giấc và nơi chốn
 • To inquire (v): hỏi tin tức
 • To apologize for (v): xin lỗi vì điều gì
 • Inconvenience (n): bất tiện

Các mẫu câu hay trong bài mẫu

 • Đối với đề viết thư xin lỗi formal vì đã không thể đến buổi hẹn/phỏng vấn, mở đầu bạn có thể dùng mẫu câu dạng “cám ơn + xin lỗi” như sau “I am writing to express my gratitude for your arrangement of… Unfortunately, since I …, I will be unable to meet the date on which you require my presence.” (Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với sự sắp xếp của bạn về… Thật không may, vì tôi…, tôi sẽ không thể đáp ứng ngày mà bạn yêu cầu sự có mặt của tôi.)
 • Sau khi xin lỗi, bạn có thể yêu cầu người nhận sắp xếp dời lịch cho bạn qua ngày khác cho buổi hẹn/phỏng vấn với mẫu “I would appreciate it if you could schedule another meeting + time. I will be able to manage my time and arrive on time.” (Tôi sẽ rất trân trọng nếu bạn có thể sắp xếp một cuộc họp/gặp mặt khác + thời gian. Tôi sẽ có thể quản lý thời gian của mình và đến đúng giờ.)
 • Nếu cần thêm thông tin, bạn có thể dùng mẫu “Furthermore, I would also like to know a few specifics about … ” (Hơn nữa, tôi cũng muốn biết một số chi tiết cụ thể về …)
 • Để kết thư, hãy thể hiện sự hối tiếc và xin lỗi một lần nữa. Bạn có thể dùng mẫu “I apologize once again for any inconvenience this has caused, and I look forward to hearing from you soon.” (Tôi xin lỗi một lần nữa vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này đã gây ra và tôi mong sớm nhận được phản hồi từ bạn.)

Xem thêm: Tổng quan IELTS Writing Task 1 và các mẹo làm bài hay

Dạng Semi-formal

Your neighbours have recently written to you to complain about the noise from your house / flat. Write a letter to your neighbours. In your letter:

 • Explain the reasons for the noise
 • Apologise
 • Describe what action you will take

You should write at least 150 words.

Dear Mrs and Mr Smith,

I hope you are doing great. I am writing this in response to your complaint letter that you sent me yesterday about the noise from my house, which was actually due to my sister’s graduation party.

Normally, we would hold parties inside, but since our water pump broke, we needed to go to a repair shop right away. Thus we had to relocate to the garden because of a last-minute plumbing malfunction. As you are aware, we have only recently moved in, and our backyard still needs a lot of work with the landscaping, hence causing the noise.

I am truly sorry for the inconvenience and humbly ask for your forgiveness. Please accept this box of chocolate as a token of my deepest apology. We’ll be more cautious next time.

Yours sincerely,

Từ vựng hay trong bài mẫu

 • Due to: bởi vì (= because)
 • Water pump (n): máy bơm nước, ống nước
 • To relocate (v): di dời, dời vị trí
 • Malfunction (n): sự cố
 • To be aware (v): biết, nhận thức
 • Backyard (n): sân sau
 • Landscaping (n): phong cảnh, cảnh trí
 • Forgiveness (n): sự tha thứ
 • Token (n): dấu hiệu, biểu hiện
 • Cautious (adj): cẩn thận

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

Các mẫu câu hay trong bài mẫu

 • Đối với đề viết thư xin lỗi semi-formal, bạn hãy bắt đầu bằng một lời thăm hỏi như “I hope you are doing great.” (Tôi hi vọng bạn đang khỏe.)
 • Sau đó, hãy đi thẳng vào vấn đề: xin lỗi và nêu nguyên do (nếu có) của sự phiền toái mình gây ra. Bạn có thể dùng mẫu “I am writing this in response to your complaint letter that you sent me about …, which was actually due to …” (Tôi viết thư này để trả lời thư khiếu nại của bạn mà bạn đã gửi cho tôi về…, mà thực ra là do… gây ra.)
 • Ở đoạn sau, hãy giải thích chi tiết hơn về nguyên do của sự phiền toái. Và trước khi kết thư, hãy thể hiện sự chân thành: xin lỗi một lần nữa. Bạn có thể dùng mẫu câu: “I am truly sorry for the inconvenience and humbly ask for your forgiveness.” (Tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tiện này và mong bạn bỏ qua.)
 • Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm mẫu câu sau nếu có gửi quà xin lỗi đính kèm: “Please accept this … as a token of my deepest apology. We’ll be more cautious next time.” (Vui lòng chấp nhận … này như một lời xin lỗi sâu sắc nhất từ tôi. Lần sau chúng tôi sẽ thận trọng hơn.)

Xem thêm: Đề thi IELTS Writing 2023

Dạng Informal

You borrowed something from your friend, but later it got damaged. Write a letter to your friend. In your letter, you should:

 • Apologize for it
 • Tell how it got damaged
 • Say how you are going to fix the issue.

You should write at least 150 words.

Hello Andrew,

How are you doing? It was so nice of you to lend your spare mobile to me on the trip last month. I couldn’t be thankful enough and also, I really apologize for the delay in returning the phone, since I am so guilty that I do not know how to tell you the truth. 

To be honest, I never thought that this could happen to me. This has occurred unintentionally, however, I am feeling horrible. I know it is important and close to your heart as it was gifted by your father. I was using your phone while going out for coffee last week, someone kicked me in a rush so it slipped out of my hand and fell to the floor. Its screen was broken then. That person was nowhere to be found when I realised the damage he had caused. I really feel awful to bring this to you.

I wanted to let you know that I would make sure to fix the display in its previous state. I also double-checked with a few other service businesses in my area. This shouldn’t be very expensive, and whatever it costs, I’ll pay it for being irresponsible. When it’s finished, I’ll make sure it gets to you in a few days exactly the way you gave it to me.

I deeply apologize for this although it happened unwillingly. I hope you will understand the situation and forgive me for this mistake.

Warm wishes,

Tham khảo:

6 Cách Paraphrasing trong IELTS Writing siêu hay

Các cụm từ cần tránh trong IELTS Writing

Từ vựng hay trong bài mẫu

 • Spare (adj): dự phòng
 • To occur (v): xảy ra
 • Unintentionally (adv): vô tình
 • Close to one’s heart: gần gũi, quan trọng
 • To be gifted (v): được tặng
 • To be in a rush: vội vàng
 • Nowhere to be found: biến mất, không thể tìm thấy
 • Awful (adj): kinh khủng
 • Previous state: trạng thái trước đây
 • To be irresponsible: vô trách nhiệm
 • To apologize (v): xin lỗi
 • Unwillingly (adv): bất đắc dĩ

Các mẫu câu hay trong bài mẫu

 • Đối với đề viết thư xin lỗi informal, bạn hãy bắt đầu bằng một lời thăm hỏi như “How are you doing?” và dựa theo đề bài để viết thêm một vài dòng về bối cảnh, ví dụ như trong đề trên, người viết đã viết về việc mình biết ơn người bạn và thể hiện sự áy náy không biết xin lỗi như thế nào với mẫu câu: “It was so nice of you to … I couldn’t be thankful enough and also, I really apologize for the…, since I am so guilty that I do not know how to tell you the truth.” (“Bạn thật tốt khi… Tôi không thể cảm ơn cho đủ và tôi cũng thực sự xin lỗi vì…, vì tôi rất có lỗi nên không biết phải nói sự thật với bạn như thế nào.”)
 • Khi viết chi tiết về nguyên nhân xảy ra vụ việc phiền toái, mà trên đề là “làm hỏng đồ của bạn mình”, bạn có thể dùng mẫu “To be honest, I never thought that this could happen to me.” (Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra với mình.) và “This has occurred unintentionally, however, I am feeling horrible.” (Điều này đã xảy ra ngoài ý muốn, tuy nhiên, tôi cảm thấy khủng khiếp.)
 • Sau đó, bạn có thể dùng mẫu “I really feel awful to bring this to you.” (Tôi thực sự cảm thấy kinh khủng khi mang tin này đến cho bạn.) để thể hiện rằng bạn không hề muốn điều xấu xảy ra.
 • Để viết về việc bạn đã cố gắng giải quyết vấn đề như thế nào, bạn có thể dùng mẫu câu: “I wanted to let you know that I would make sure to…” (Tôi muốn cho bạn biết rằng tôi sẽ đảm bảo…) hoặc “Whatever it costs, I’ll pay it for being irresponsible.” (Dù là bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ trả để đền bù cho cho sự vô trách nhiệm của mình.)
 • Ở kết thư, hãy xin lỗi một lần nữa để thể hiện sự chân thành. Bạn có thể dùng mẫu câu: “I deeply apologize for this although it happened unwillingly. I hope you will understand the situation and forgive me for this mistake.” (Tôi vô cùng xin lỗi vì điều này mặc dù nó xảy ra ngoài ý muốn. Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu và tha thứ cho sai lầm này của tôi.)

Trên đây là thông tin chia sẻ cũng như 3 bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi. Vietop hy vọng các bạn sẽ tham khảo được nhiều từ vựng và ý tưởng cho bài viết của mình. Chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h