• Trang chủ
 • Blog
 • Đừng mãi dùng “How are you?”, hãy dùng 40 cách sau giúp bạn trở nên sành điệu hơn

Đừng mãi dùng “How are you?”, hãy dùng 40 cách sau giúp bạn trở nên sành điệu hơn

How are you? Câu hỏi này bạn đã được học từ những năm tiểu học và thường được sử dụng ở những cuộc giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Tuy nhiên bạn đã thấy nhàm chán hay chưa? Hãy thử 40 cách khác nhau để chứng tỏ mình là người sành điệu trong tiếng Anh nhé!

40 Other Ways To Ask “How Are You” in English

Đừng mãi dùng “How are you?”, hãy dùng 40 cách sau giúp bạn trở nên sành điệu hơn
Đừng mãi dùng “How are you?”, hãy dùng 40 cách sau giúp bạn trở nên sành điệu hơn
 1. How are you doing?
 2. Must be tough, huh?
 3. You all right?
 4. What is happening?
 5. How’s it rolling?
 6. How’s everything little thing in your life?
 7. How is life sailing?
 8. What’s up?
 9. What’s with the face?
 10. How are things coming along?
 11. What’s going on?
 12. What’s new with you?
 13. What’s sizzling?
 14. How are things going?
 15. What’s up with the flow?
 16. Is there anything concerning you?
 17. How do you fare?
 18. Howdy!
 19. Sup?
 20. What’s good in the hood?
 21. What have you been doing since we last talked?
 22. How long has it been?
 23. How do you do?
 24. How have you been?
 25. How are you feeling?
 26. How’s everything?
 27. How’s everything coming together?
 28. What’s new?
 29. How’s it going?
 30. What’s shakin’?
 31. What’s the latest buzz in your world?
 32. Are you well?
 33. Anything interesting happening in your life lately?
 34. How are things?
 35. Long time no see!
 36. What are you up to?
 37. What are you heading?
 38. How was your day?
 39. How are you holding up?
 40. What was the highlight of your day, so far?

(Theo: 7ESL)

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận