Tổng hợp Vocabulary in IELTS Writing Task 1

Trang Đoàn Trang Đoàn
12.01.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần tổng hợp Vocabulary in IELTS Writing Task 1 – phần phân tích biểu đồ, bản đồ cho sẵn. Việc sử dụng từ ngữ phù hợp, diễn giải các thông tin một cách logic, rõ ràng sẽ giúp bạn đạt điểm như ý muốn trong phần thi này. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tổng hợp từ vựng phổ biến trong Vocabulary in IELTS Writing Task 1
Tổng hợp từ vựng phổ biến trong Vocabulary in IELTS Writing Task 1

Sơ lược về Vocabulary in IELTS Writing Task 1

IELTS Vocabulary Writing Task 1 là phần đầu của bài IELTS Writing – 1 trong 4 kỹ năng bạn sẽ được kiểm tra khi đăng ký thi IELTS. Trong phần Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết bài báo cáo ít nhất 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ, một quá trình, một bản đồ,… được biểu diễn dưới dạng hình vẽ. Phần này chiếm ⅓ tổng số điểm của bài thi và thí sinh nên hoàn thành trong không quá 20 phút.

Mời các bạn tham khảo bài viết của Vietop về tiêu chí và cách tính điểm trong IELTS Writing.

Nhìn chung, để đạt yêu cầu về từ vựng – “Lexical Resource” chiếm 25% số điểm trong 4 tiêu chí đánh giá bài viết, bạn nên lưu ý:

» Sử dụng đúng từ đồng nghĩa trong bài viết.

» Sử dụng nhiều từ vựng.

» Không lặp lại các từ và cụm từ trong đề, trừ khi không có từ nào khác thay thế.

» Sử dụng một số từ vựng ít phổ biến hơn.

» Không sử dụng cùng một từ nhiều hơn một lần/hai lần, tránh lặp từ nhiều nhất có thể.

» Sử dụng các từ chính xác trong một câu.

Sau đây, mời các bạn đến với phần tổng hợp từ vựng phổ biến trong IELTS Vocabulary Writing Task 1

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Vocabulary For IELTS Writing Task 1 – phần Introduction

Mở đầuDạng biểu đồĐộng từĐối tượng mô tả
The/ the given / the supplied / the presented / the shown / the provideddiagram / table / figure / illustration / graph / chart / flow chart / picture/ presentation/ pie chart / bar graph/ column graph / line graph / table data/ data / information / pictorial/ process diagram/ map/ pie chart and table/ bar graph and pie chart …shows / represents / depicts / enumerates / illustrates / presents/ gives / provides / delineates/ outlines/ describes / delineates/ expresses/ denotes/ compares/ shows contrast / indicates / figures / gives data on / gives information on/ presents information about/ shows data about/ demonstrates/ sketch out/ summarizes…the comparison of…the differences…the changes…the number of…information on…data on…the proportion of…the amount of…information on…data about…comparative data…the trend of…the percentages of…the ratio of…how the…

E.g.: 

 • The line graph below shows the consumption of fish and different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.
 • The chart gives information about consumer expenditures on six products in four countries namely Germany, Italy, Britain and France.
 • The bar graph enumerates the money spent on different research projects while the column graph demonstrates the fund sources over a decade, commencing from 1981.
 • The provided map shows how a village called Ryemouth has developed over the last twenty-five years. 
 • The given diagram illustrates the process of plastic recycling.

Xem thêm:

Vocabulary for IELTS band 8.0 – 9.0

Bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng nhiều dữ liệu trong IELTS Writing task 1

IELTS Vocabulary Writing Task 1 – phần Overview

Overview nằm ngay phía sau phần Introduction. Đây sẽ phần mà thí sinh viết 1 – 2 câu về cái nhìn tổng quát của mình về biểu đồ, bản đồ,… được cung cấp.

Từ vựng hay dùng trong phần Overview – IELTS Writing Task 1:

 • A glance at the graph(s) reveals that…
 • As a general trend…
 • As an overall trend/ As overall trend…
 • As can be seen…
 • As it is observed…
 • As it is presented…
 • At first glance…
 • At the onset…
 • Generally speaking…
 • In common…
 • In general…
 • It can be clearly seen that…
 • It is clear that…
 • It is clear,
 • It is obvious…
 • Overall…

E.g.: 

 • Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.
 • As it is observed from the bar graph, the weight of broccoli, garlic, pea and ginger imports in Qatar increased, while there was a decrease in the weight of spinach imported.
 • Generally speaking, in one hundred years, the village has experienced major changes transforming it from a small farming village into a tourist destination.
 • It can clearly be seen that there are six steps involved in the production of cloth starting with the raw materials and ending with the final product.

IELTS Vocabulary Writing Task 1 – dạng biểu đồ

Xu hướng tăng

Minh họa xu hướng tăng trong 1 biểu đồ
Minh họa xu hướng tăng trong 1 biểu đồ
Danh từĐộng từ
A riseTo rise
An increaseTo increase 
A growthTo grow
A climbTo climb
An upward trendTo go up

E.g.: 

 • From 1980 to 2020, there was an upward trend in the number of people watching TV and movies.
 • The number of people watching TV and movies went up from 1980 to 2020.
 • Looking at the diagram, there was a rise of 10% in UK house prices in 2013. 
 • It is significant that the percentage of house prices in the UK increased by 10% in 2013. 

Xu hướng giảm

Minh họa xu hướng giảm trong 1 biểu đồ
Minh họa xu hướng giảm trong 1 biểu đồ
Danh từĐộng từ
A fallTo fall
A decreaseTo decrease
A reductionTo reduce
A declineTo decline
A downward trendTo go down
A dropTo drop

E.g.: 

 • From 1980 to 2020, there was a fall in the number of people playing video games.
 • The number of people playing video games dropped from 1980 to 2020.
 • The number of enrolments significantly reduced between 2005 and 2010. 
 • There was a downward trend in the number of enrolments between 2005 and 2010. 

Xem thêm: Noun + Pre – Một số danh từ đi kèm giới từ thông dụng trong IELTS

Xu hướng ổn định

Minh họa xu hướng ổn định trong 1 biểu đồ
Minh họa xu hướng ổn định trong 1 biểu đồ
Danh từĐộng từ
 To remain stable
 To remain steady
StabilityTo stabilize
 To stay stable
 To stay unchanged
To stay the same
To keep stable/steady/unchanged/the same level

E.g.: 

 • The number of people playing music stayed at the same level from 1980 to 2020.
 • The number of people playing music was constant from 1980 to 2020.
 • The number of people playing music remained unchanged from 1980 to 2020.
 • After a dramatic fall in the number of people settling in the city, there was a period of stability

Xu hướng dao động

Minh họa xu hướng dao động trong 1 biểu đồ
Minh họa xu hướng dao động trong 1 biểu đồ
Danh từĐộng từ
A fluctuationTo fluctuate
A volatilityTo be volatile

E.g.: 

 • The number of people studying fluctuated from 1980 to 2020.
 • From 1980 to 2020, there were fluctuations in the number of people studying.
 • There was a fluctuation in the number of people who used bicycles during the year 2011 to 2013.

Đạt mức cao nhất

 • To hit the highest point
 • To reach a peak
 • To touch the highest point
 • To reach the vertex
 • To peak

E.g.: The amount of production peaked in the last 5 years.

Đạt mức thấp nhất

 • To hit/get the lowest point/level
 • To touch the lowest point
 • To get the lowest point 
 • To reach the nadir

E.g.: The price of the oil again touched the lowest point amounting only $9 in July.

Từ vựng chỉ sự thay đổi

Trạng từTính từÝ nghĩa
Considerably    ConsiderableĐáng kể
Dramatically   Dramatic Tốc độ thay đổi mạnh
Enormously  Enormous Cực lớn
GraduallyGradualThay đổi dần
MarginallyMarginalNhẹ, chậm, không đáng kể
ModeratelyModerateThay đổi dần
RapidlyRapidNhanh
Sharply      Sharp  Cực nhanh, rõ ràng
SignificantlySignificantĐáng kể
SlightlySlightNhẹ, không đáng kể
Steeply   SteepTốc độ thay đổi lớn
Substantially  Substantial Đáng kể

E.g.: 

 • The price of the oil dropped considerably at the end of the year.
 • From 1980 to 2020, there was a modest/moderate increase in the number of people reading books.
 • The number of people doing woodwork increased by about 10 from 1980 to 1990 and suddenly/sharply increased to 200 people in 2000. After that, it steadily/constantly decreased until 2020.

Xem thêm:

IELTS Vocabulary Writing Task 1 – dạng bản đồ

Minh họa đề IELTS Writing Task 1 dạng bản đồ
Minh họa đề IELTS Writing Task 1 dạng bản đồ

Phần mở đầu: The diagram/picture/illustrates/describes/depicts the map of…

The map/plan/… shows/illustrates/describes/depicts how a village/city/town/…

E.g.: The map shows how a village called Ryemouth has developed from 1995 to the present. 

Từ vựng chỉ thời gian: Over the … (thời gian) period…, From … to …, Over the past (thời gian) years…, The last (thời gian)…, In the years after (năm)…

E.g.: Over the past 15 years, the town has changed a lot.

Từ vựng chỉ phương hướng: 

 • North/South/East/West
 • Northeast/Southeast/Southwest/Northwest
 • Upstairs/Downstairs
 • Clockwise/Anticlockwise
 • To the north/To the south/To the east/To the west
 • Across the road
 • Before you get to
 • In the middle of = in the centre of
 • Just beyond = a little beyond = just past
 • Inside/Outside
 • To the left of/ To the right of

E.g.: The garden on the north side of the museum has undergone various changes since 1999.

Một số động từ hữu ích:

 • Build (xây): Three new hospitals were built.
 • Construct (xây): A new road was constructed next to the town.
 • Extend (mở dài): The main road into town was extended by 20 meters.
 • Expand (mở rộng): The car park was expanded to accommodate an extra 50 cars.
 • Span (kéo dài): The bridge spans the width of the river.
 • Remove/bulldoze/demolish (hủy bỏ, phá dỡ): The developers removed the old post box near the retail area.

Một số từ vựng về các khu vực:

 • Community greens: thảm xanh cộng đồng (công viên,…)
 • Green belt: vành đai xanh bao quanh một thành phố, thị trấn
 • Greenfield land: vùng đất nguyên sơ. Cánh đồng và rừng cây không có người.
 • Greyfield land: các tòa nhà hoặc đất đai bất động sản, bãi đỗ xe hoặc nhà máy bỏ hoang.
 • Pavement / sidewalk: vỉa hè
 • Roundabout: vòng xoay
 • Roadside: bên đường
 • Zone of transition: Một khu vực chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Khu vực giữa trung tâm thành phố và vành đai xanh.

Xem thêm:

IELTS Vocabulary Writing Task 1 – dạng quá trình

Minh họa đề IELTS Writing Task 1 dạng quá trình
Minh họa đề IELTS Writing Task 1 dạng quá trình

Phần mở đầu: The diagram/picture/chart shows/illustrates/describes/depicts the process of/how…

E.g.: The diagram below illustrates the way in which bricks are made for the building industry.

Các trạng từ hữu ích: 

 • First/firstly/first of all, to start with, …HOẶC The first step is involved + Ving                                 
 • Secondly, thirdly,…
 • Then/next/after that/following that/following on from this, …
 • Subsequently/in the subsequent stage/ subsequent to that, finally…

E.g.: To begin, the clay used to make the bricks is dug up from the ground by a large digger. Next,  this clay is placed onto a metal grid, which is used to break up the clay into smaller pieces. (…) Finally, the bricks are packed and delivered to their destinations.

Các từ nối hữu ích:

E.g.: Once obtained, raw materials and manufactured components are stored for later assembly

E.g.: Most consumer goods go through a series of stages before they emerge as finished products ready for sale.

 • After + clause / gerund

E.g.: After the production planning is complete the assembly, inspection, testing and packaging stages are done sequentially.

Xem thêm: Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1 giúp bạn đạt điểm cao

Trên đây là phần tổng hợp IELTS Vocabulary Writing Task 1, hy vọng sau khi xem qua bài viết trên, các bạn đã có thể tham khảo được nhiều loại từ vựng, cấu trúc mới để áp dụng vào bài IELTS Writing Task 1 của mình. Chúc các bạn học tốt và Vietop hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra