Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách viết overview task 1 – Những yếu tố quan trọng cần nắm vững

Trang Đoàn Trang Đoàn
25.06.2023

Viết overview trong IELTS Writing Task 1 là một kỹ năng quan trọng mà các thí sinh IELTS cần nắm vững để đạt điểm cao trong phần thi này. Việc viết một overview đúng – đủ và hiệu quả sẽ giúp bạn tổ chức thông tin một cách logic, tóm tắt những điểm chính và thể hiện khả năng phân tích dữ liệu. Trong bài viết này, Vietop sẽ cùng bạn khám phá cách viết overview Task 1 và những yếu tố quan trọng cần nắm bắt để viết overview một cách hiệu quả. 

Tổng quan về cách viết overview Task 1

Viết overview trong IELTS Writing Task 1 đòi hỏi khả năng sắp xếp thông tin một cách ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo tóm tắt những yếu tố quan trọng của biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ. Một overview tốt sẽ giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về dữ liệu mà không cần đọc chi tiết các phần còn lại của bài viết.

Tổng quan về cách viết overview Task 1
Tổng quan về cách viết overview Task 1

Cấu trúc chung của IELTS Writing Task 1

Mở đầu (Introduction):

 • Giới thiệu chủ đề của biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ.
 • Cung cấp thông tin cơ bản về loại biểu đồ và nguồn dữ liệu (nếu có).
 • Đưa ra một tóm tắt ngắn gọn về những điểm chính sẽ được trình bày trong bài viết.

Overview (Tổng quan):

 • Trình bày một đoạn văn ngắn tóm tắt những yếu tố quan trọng nhất trong biểu đồ.
 • Mô tả những xu hướng chính, sự so sánh hoặc những điểm nổi bật khác trong dữ liệu.

Thân bài (Body):

 • Mô tả chi tiết các thông tin trong biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ.
 • Sắp xếp các điểm quan trọng theo một thứ tự logic hoặc từ quan trọng nhất đến quan trọng ít hơn.
 • Sử dụng các con số, phần trăm và từ vựng đa dạng để mô tả thông tin chi tiết.

Overview là gì?

Overview là một phần trong IELTS Writing Task 1, được viết ở đầu bài, nhằm tóm tắt những điểm chính hoặc những xu hướng chính trong biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ. Mục đích của overview là cung cấp một cái nhìn tổng quan về dữ liệu và giúp người đọc có được một cái nhìn nhanh chóng và rõ ràng về các yếu tố quan trọng trong biểu đồ trước khi đọc phần thân bài.

Trong phần overview, người viết cần tập trung vào những điểm quan trọng nhất của biểu đồ, như xu hướng chung, sự so sánh giữa các phần, sự tăng giảm hoặc sự khác biệt đáng chú ý. Điều này giúp người đọc có một cái nhìn tổng quan về biểu đồ.

Viết một overview hiệu quả đòi hỏi người viết phải nắm bắt được các yếu tố quan trọng trong biểu đồ và biết cách sắp xếp, tóm tắt thông tin một cách súc tích và logic. Sử dụng các con số, phần trăm và từ ngữ phù hợp để mô tả thông tin trong biểu đồ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc viết overview.

Xem thêm: Cách sắp xếp ý tưởng (Organizing Ideas)

Tầm quan trọng của Overview

Overview trong IELTS Writing Task 1 có tầm quan trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một bài viết thành công. Dưới đây là những tầm quan trọng của overview:

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan: Overview giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về dữ liệu trong biểu đồ mà không cần đọc chi tiết toàn bộ bài viết. Nó giúp định hình cho người đọc biết những điểm chính, xu hướng hoặc sự so sánh quan trọng trong biểu đồ trước khi xem xét các chi tiết cụ thể.
 • Định hướng bài viết: Overview giúp định hướng người đọc và hướng dẫn họ đọc bài viết một cách có tổ chức. Nó cho phép người đọc biết rõ những gì sẽ được trình bày trong bài viết và những điểm chính nào sẽ được tập trung.
 • Tăng tính logic và dễ hiểu: Overview giúp sắp xếp thông tin một cách logic và súc tích. Nó giúp người viết tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất trong biểu đồ và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu cho người đọc.
 • Gây ấn tượng cho người chấm điểm: Một overview tốt, được viết một cách súc tích và truyền đạt thông tin quan trọng, có thể tạo ấn tượng tốt cho người chấm điểm. Nó cho thấy khả năng tổ chức thông tin và viết một bài viết có cấu trúc chặt chẽ.

Xem thêm:

Hướng dẫn cách viết dạng Map IELTS Writing Task 1

Phân tích bài mẫu IELTS Writing task 1 dạng Barchart/ Timeline

Cách viết dạng Multiple Graphs/Charts – IELTS Writing Task 1

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách viết overview task 1 mang lại điểm cao

Cách viết overview task 1 mang lại điểm cao
Cách viết overview task 1 mang lại điểm cao

Thông tin cơ bản

Overview = Xu hướng chung + Điểm nổi bật

Trong đó:

Xu hướng chung: Là sự miêu tả về hướng diễn biến của số liệu theo thời gian. Bạn có thể dùng các từ như increase (tăng), decrease (giảm), fluctuate (dao động), remain stable (ổn định), peak (đỉnh), dip (đáy),…

Điểm nổi bật: Là sự miêu tả về các chi tiết đặc biệt của biểu đồ, ví dụ như số liệu cao nhất, thấp nhất, bằng nhau, hoặc khác biệt lớn giữa các đối tượng.

Những điều cần lưu ý

Để viết một overview task 1 hiệu quả, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

 • Đọc và hiểu biểu đồ: Đầu tiên, đọc và hiểu cẩn thận biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ mà bạn sẽ mô tả. Xác định các yếu tố chính, xu hướng hoặc sự so sánh trong dữ liệu.
 • Xác định các điểm chính: Nhìn chung, tìm ra 2-3 điểm quan trọng nhất trong biểu đồ. Điều này có thể là xu hướng chung, sự tăng giảm đáng chú ý hoặc sự so sánh giữa các nhóm.
 • Ghi lại thông tin một cách ngắn gọn: Tóm tắt những điểm chính một cách súc tích và logic. Sử dụng các con số, phần trăm và từ ngữ phù hợp để mô tả thông tin. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất và không mô tả quá nhiều chi tiết.
 • Sắp xếp các điểm theo thứ tự: Đặt các điểm quan trọng theo một thứ tự logic hoặc từ quan trọng nhất đến quan trọng ít hơn. Điều này giúp tạo ra một sự liên kết và sắp xếp thông tin một cách rõ ràng.
 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác: Sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác để truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và chính xác. Lưu ý sử dụng các cấu trúc câu phù hợp để tạo sự mạch lạc trong viết.
 • Kiểm tra và chỉnh sửa: Kiểm tra lại overview của bạn để đảm bảo tính logic và đúng đắn. Chỉnh sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả và sắp xếp lại nếu cần thiết.

Lưu ý rằng mỗi biểu đồ có đặc điểm riêng, do đó, cần điều chỉnh các bước trên tùy thuộc vào từng loại biểu đồ cụ thể. Đồng thời, luyện tập viết overview thông qua việc làm các bài tập và đọc các mẫu bài viết sẽ giúp bạn nắm bắt kỹ năng này một cách hiệu quả.

Ví dụ cụ thể

The bar chart shows the percentage of males and females aged 18-20 in a city who participated in various activities in one month in 2015.

Dựa trên các bước đã được đề cập trước đó, ta có thể phân tích cụ thể hơn việc viết overview cho đề thi IELTS Task 1 ngày 15/11/2022 với biểu đồ cột mô tả phần trăm nam và nữ từ 18-20 tuổi trong một thành phố tham gia các hoạt động khác nhau trong một tháng trong năm 2015:

Đề thi IELTS Task 1 ngày 15/01/2022
Đề thi IELTS Task 1 ngày 15/11/2022
 • Đọc và hiểu biểu đồ: Đầu tiên, đọc và hiểu biểu đồ cột:
  • Đơn vị: %
  • Các hoạt động: Basketball, Cycling, Football, Swimming, Hockey
  • Năm: 2015 → Quá khứ
 • Xác định các điểm chính: Qua việc xem biểu đồ, có thể nhận thấy rằng tỷ lệ nam và nữ tham gia các hoạt động có sự khác biệt đáng kể. Ta có thể xác định những điểm chính như:
  • Hoạt động có tỷ lệ cao nhất cho nam: Football.
  • Hoạt động có tỷ lệ cao nhất cho nữ: Cycling
  • Sự khác biệt giữa tỷ lệ nam và nữ trong các hoạt động: có sự chênh lệch đáng kể giữa các giới tính trong một số hoạt động. Trừ Cycling có tỉ lệ chênh lệch thấp.
 • Ghi lại thông tin một cách ngắn gọn: Dựa trên các điểm chính đã xác định, ta có thể viết một overview súc tích và logic.
 • Sắp xếp các điểm theo thứ tự: Có thể sắp xếp các điểm chính theo thứ tự quan trọng, ví dụ: từ hoạt động có tỷ lệ cao nhất đến thấp nhất, hoặc từ hoạt động có sự chênh lệch giới tính lớn nhất đến nhỏ nhất.

Từ đó, ta có 1 Overview hoàn chỉnh:

Overall, football was the most popular sport among young men, while cycling was the sport of choice for women. Additionally, the involvement rates of men and women in each activity varied significantly, with the exception of cycling.

(Nhìn chung, bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trong số nam thanh niên, trong khi đó, đạp xe là môn thể thao được các phụ nữ lựa chọn. Ngoài ra, tỷ lệ tham gia của nam và nữ trong mỗi hoạt động có sự khác biệt đáng kể, trừ trường hợp của hoạt động đạp xe.)

Một số điều nên và không nên làm khi viết overview cho task 1

Những điều nên làm

 • Tóm tắt thông tin chính: Đảm bảo rằng bạn tóm tắt các thông tin quan trọng và xu hướng chính trong biểu đồ, sơ đồ hoặc bản đồ.
 • Sử dụng ngôn ngữ súc tích: Viết một cách ngắn gọn và truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và chính xác.
 • Tập trung vào yếu tố quan trọng nhất: Đặt những yếu tố chính và xu hướng chính lên hàng đầu để đảm bảo tính logic và tập trung của bài viết.
 • So sánh và liên kết thông tin: Nếu có sự so sánh hoặc liên kết giữa các yếu tố, hãy đề cập đến điều đó một cách rõ ràng và logic.
 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác: Sử dụng từ vựng và ngữ pháp phù hợp để truyền đạt ý kiến một cách chính xác và mạch lạc.

Những điều không nên làm

 • Mô tả quá nhiều chi tiết: Tránh việc mô tả quá nhiều thông tin chi tiết trong overview. Hãy tập trung vào các yếu tố quan trọng và không mất đi sự tập trung của bài viết.
 • Mất quá nhiều thời gian vào overview: Bạn cần tránh việc dành quá nhiều thời gian để viết overview, hãy viết ngắn gọn và chung chung nhất có thể. Thời gian còn lại bạn nên đầu tư vào 2 Body – ý chính của toàn bộ bài viết.
 • Lặp lại thông tin: Tránh lặp lại thông tin đã được đề cập trong biểu đồ. Overview nên tập trung vào tổng quan và không chỉ đơn thuần lặp lại dữ liệu đã được hiển thị trong biểu đồ.
 • Sử dụng số liệu: Không nên thêm số liệu vào phần Overview, chỉ miêu tả những xu hướng chung nhất

Xem thêm:

Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1

Cách viết Line graph trong IELTS Writing Task 1

Bảng nhiều dữ liệu trong IELTS Writing task 1

Các cấu trúc thường được sử dụng để viết overview

“Overall, (tổng quan)”

E.g. “Overall, the bar chart provides an overview of…”

“In general, (nói chung)”

E.g. “In general, the line graph illustrates…”

“It can be observed that (có thể thấy rằng)”

E.g. “It can be observed that there was a steady increase in…”

“The chart/graph presents (biểu đồ/mô tả)…”

E.g. “The pie chart presents a breakdown of…”

“It is clear from the (biểu đồ/mô tả) that (rõ ràng từ biểu đồ rằng)”

E.g. “It is clear from the line graph that there was a significant decline in…”

“A closer look at the (biểu đồ/mô tả) reveals (một cái nhìn cận cảnh về biểu đồ sẽ cho thấy)”

E.g. “A closer look at the bar chart reveals the variation in…”

“The data depicts (dữ liệu miêu tả)”

E.g. “The data depicts the distribution of…”

“It is evident that (rõ ràng là)”

E.g. “It is evident that there was a correlation between…”

“The (biểu đồ/mô tả) provides an overview of (biểu đồ/mô tả cung cấp một cái nhìn tổng quan về)”

E.g. “The bar chart provides an overview of the percentage of…”

“A comparison between (sự so sánh giữa) can be made based on the (biểu đồ/mô tả)”

E.g. “A comparison between the two countries can be made based on the line graph.”

Xem ngay: Khóa học IELTS Writing – Offline và Online cùng chuyên gia IELTS 8.5

Viết overview trong IELTS Writing Task 1 có thể làm khá nhiều thí sinh cảm thấy khó khăn và bối rối. Tuy nhiên, với sự hiểu biết và luyện tập, kỹ năng này có thể được nâng cao và trở thành một ưu điểm của bạn trong kỳ thi IELTS. Qua việc nắm bắt thông tin tổng quan, hiểu rõ yêu cầu đề bài, và áp dụng các nguyên tắc cơ bản về cấu trúc và ngôn ngữ, bạn có thể viết một overview chất lượng và thể hiện khả năng phân tích của mình một cách rõ ràng và logic.

Đừng quên luyện tập thường xuyên và tham khảo các bài mẫu để trau dồi kỹ năng này. Chúc bạn thành công trong cách viết overview task 1 và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi IELTS của mình!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra