Describe a time when someone asked you for your opinion – Bài mẫu IELTS Speaking part 2, part 3

Describe a time when someone asked you for your opinion là dạng đề bài không còn quá xa lạ đối với các bạn đang ôn luyện thi IELTS nữa. Tuy nhiên, để có thể làm tốt chủ đề này, thí sinh cần nắm chắc từ vựng và cấu trúc về chủ đề Describe an experience (Miêu tả trải nghiệm). Hôm nay, IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn bài mẫu IELTS Speaking Part 2, IELTS Speaking Part 3: Describe a time when someone asked you for your opinion.

1. IELTS Speaking part 2: Describe a time when someone asked you for your opinion

1.1. Đề bài

Describe a time when someone asked you for your opinion. You should say:
– When she/he asked you
– How she/he felt while listening to your opinion 
– What the result was like
– And explain why she/he needed your opinion
Describe a time when someone asked you for your opinion - Bài mẫu IELTS Speaking part 2, part 3
Describe a time when someone asked you for your opinion – Bài mẫu IELTS Speaking part 2, part 3

Mở đầu bài nói, bạn cần đưa ra cho giám khảo thấy được bối cảnh chung về thời gian đối phương hỏi ý kiến của bạn. Bạn có thể giới thiệu địa điểm, thời gian của sự kiện ấy, thuộc dịp nào, có điểm gì đáng nhớ không.

Tiếp đến, bạn cần kể lại câu chuyện rõ hơn với các thông tin: Đối phương cảm thấy như thế nào khi nghe ý kiến của bạn? Kết quả cuối cùng là gì khi đối phương làm theo hoặc không làm theo ý kiến bạn đưa ra? 

Cuối cùng, bạn giải thích lý do tại sao đối phương lại cần ý kiến của bạn. Đây là phần quan trọng nhất, bạn nên dành nhiều thời gian cho phần này.

1.2. Bài mẫu 1 -Describe a time when someone asked you for your opinion

Alright, so I won’t tell their names outright because I believe that would betray their confidence in me, but the most significant case of this that comes to me right now was when one of my close friends inquired about a lady he was interested in.

I told him pretty forcefully that I didn’t think it was a good idea since, based on our encounters, she appeared quite shallow and self-centered. Since my buddy is an extremely kind and compassionate person, I strongly discouraged the notion since I thought she would probably take advantage of him.

Fortunately for all of us involved in this tale, he ignored my advice and went after the girl. They are a great example of not judging a book by its cover because they have been together happily for a while. I didn’t give this girl enough time to get to know her, so I spoke out before I had all the facts I needed to make a wise choice. 

Hopefully, this will enable me to pick my advice more wisely in the future. Fortunately, I don’t think that one terrible advice experience has negatively impacted my friends’ perception of my advice too much. He is aware that my priorities still remain for him.

1.2.1. Vocabulary Highlights

 • Outright: ngay lập tức
 • Betray (v): phản bội
 • Forcefully (adv): một cách mạnh mẽ
 • Encounters (n): cuộc gặp gỡ
 • Shallow (adj): nông cạn
 • Self-centered (adj): tự cho mình là trung tâm
 • Compassionate (adj): thương xót
 • Take advantage of (v): lợi dụng
 • Judging a book by its cover: đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó

1.2.2. Bài dịch

Được rồi, tôi sẽ không nói tên của họ ngay lập tức vì tôi tin rằng điều đó sẽ phản bội sự tin tưởng của họ đối với tôi, những trường hợp quan trọng nhất đến với tôi lúc này là khi một trong những người bạn thân của tôi hỏi về một người phụ nữ mà anh ấy quan tâm.

Tôi nói với anh ấy khá mạnh mẽ rằng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay vì dựa trên những cuộc gặp gỡ của chúng tôi, cô ấy có vẻ khá nông cạn và tự cho mình là trung tâm. Vì bạn tôi là một người cực kỳ tốt bụng và giàu lòng nhân ái nên tôi cực lực phản đối quan điểm đó vì tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ lợi dụng anh ấy.

May mắn thay cho tất cả chúng ta có liên quan đến câu chuyện này, anh ta đã phớt lờ lời khuyên của tôi và đuổi theo cô gái. Họ là một ví dụ tuyệt vời về việc không đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó vì họ đã ở bên nhau hạnh phúc một thời gian. Tôi đã không cho cô gái này đủ thời gian để tìm hiểu nên đã lên tiếng trước khi có đủ thông tin cần thiết để đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Hy vọng điều này sẽ giúp tôi đưa ra lời khuyên sáng suốt hơn trong tương lai. May mắn thay, tôi không nghĩ rằng một trải nghiệm tồi tệ về lời khuyên đã tác động tiêu cực quá nhiều đến nhận thức của bạn bè tôi về lời khuyên của tôi. Anh ấy biết rằng những ưu tiên của tôi vẫn dành cho anh ấy.

Xem thêm:

1.3. Bài mẫu 2 -Describe a time when someone asked you for your opinion

Given my reputation for having strong opinions on a wide range of subjects, it is easy to figure out where I stand on the most of these arguments. I don’t think of myself as the kind of person who remains neutral during a debate to avoid possible arguments. You can count on me to put my all into everything I set my mind to, and I won’t give up until it’s done. Tell me about a time when I was sought for guidance by an old friend of mine before making a big purchase.

We always chat about everything before making any big life decisions since we are so comfortable with one another, and vice versa. He still thinks there is merit in my perspective, even if we have previously disagreed. Since I see myself as an “advisor,” I think I’m qualified to provide him wise advice on his Bluetooth speaker purchase. He came to me for guidance and counsel as a result.

He inquired about the differences between JBL and Bose, so I gladly gave him a rundown of all the features that set each company apart, including bass, treble, battery life, color choices, and product quality. After considering the choices he indicated and the financial constraints he described, I concluded that the JBL extreme addition speaker would be the best option for him. I appreciate you taking the time to respond to my message.

1.3.1. Vocabulary Highlights

 • Reputation (n): danh tiếng
 • Neutral (adj): trung lập
 • Be sought for guidance: đã được tìm kiếm để được hướng dẫn
 • Vice versa: ngược lại
 • Merit (n): công lao
 • Counsel (n): lời khuyên
 • Inquire (v): hỏi
 • A rundown of: một danh sách
 • Treble (n): âm bổng
 • The financial constraints: những hạn chế tài chính

1.3.2. Bài dịch

Với danh tiếng của tôi là có quan điểm mạnh mẽ về nhiều chủ đề, thật dễ dàng để tìm ra quan điểm của tôi về hầu hết các lập luận này. Tôi không nghĩ mình là loại người giữ thái độ trung lập trong một cuộc tranh luận để tránh những tranh cãi có thể xảy ra. Bạn có thể tin tưởng rằng tôi sẽ nỗ lực hết mình vào mọi việc tôi đặt ra và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành. Hãy kể cho tôi nghe về một lần tôi được một người bạn cũ tìm đến sự hướng dẫn trước khi thực hiện một vụ mua bán lớn.

Chúng tôi luôn trò chuyện về mọi thứ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào trong cuộc sống vì chúng tôi rất thoải mái với nhau và ngược lại. Anh ấy vẫn cho rằng quan điểm của tôi là có giá trị, ngay cả khi trước đó chúng tôi đã bất đồng quan điểm. Vì tôi coi mình là một “cố vấn”, tôi nghĩ mình đủ điều kiện để đưa ra lời khuyên sáng suốt cho anh ấy về việc mua loa Bluetooth. Kết quả là anh ấy đã đến gặp tôi để được hướng dẫn và tư vấn.

Anh ấy hỏi về sự khác biệt giữa JBL và Bose, vì vậy tôi vui vẻ cung cấp cho anh ấy danh sách tất cả các tính năng tạo nên sự khác biệt của mỗi hãng, bao gồm âm trầm, âm bổng, thời lượng pin, lựa chọn màu sắc và chất lượng sản phẩm. Sau khi xem xét những lựa chọn mà anh ấy chỉ ra và những hạn chế về tài chính mà anh ấy mô tả, tôi kết luận rằng chiếc loa bổ sung cực chất JBL sẽ là lựa chọn tốt nhất cho anh ấy. Tôi đánh giá cao việc bạn dành thời gian để trả lời tin nhắn của tôi.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. IELTS Speaking part 3: Describe a time when someone asked you for your opinion

IELTS Speaking part 3 Describe a time when someone asked you for your opinion
IELTS Speaking part 3 Describe a time when someone asked you for your opinion

2.1. Have you ever asked someone for their opinion?

Yes, I always will and I do it on a regular basis. Nobody can perform at 100% all the time, and it would be absurd to believe that many of the issues I confront haven’t previously been considered or resolved by other, more seasoned individuals. I believe that accepting advice is a type of vulnerability in and of itself, despite the tendency of some individuals to view it as an admission of weakness.

 • Absurd (adj): vô lý
 • Confront (v): gặp phải
 • Seasoned individuals: cá nhân dày dạn kinh nghiệm

Dịch: Có, tôi sẽ luôn làm như vậy và tôi làm điều đó một cách thường xuyên. Không ai có thể luôn hoạt động ở mức 100% và sẽ thật vô lý khi tin rằng nhiều vấn đề mà tôi gặp phải trước đây chưa được những cá nhân dày dạn kinh nghiệm hơn xem xét hoặc giải quyết. Tôi tin rằng việc chấp nhận lời khuyên tự nó đã là một dạng dễ bị tổn thương, mặc dù một số cá nhân có xu hướng coi đó là sự thừa nhận điểm yếu.

2.2. Why do some people react impolitely when listening to someone’s story?

Unfortunately, I believe that as time goes on, people in general are just growing more and more self-indulgent and distracted. Even if this could just be my own pessimism coming through, I believe it to be true. The emphasis that society has put on achieving financial and personal success is so evident that many individuals may believe that listening to others is not worthwhile unless they stand to gain anything directly from the conversation.  

 • Self-indulgent (adj): buông thả bản thân
 • Distracted (adj): mất tập trung
 • Pessimism (n): sự bi quan

Dịch: Thật không may, tôi tin rằng theo thời gian, con người nói chung ngày càng buông thả bản thân và mất tập trung hơn. Ngay cả khi điều này có thể chỉ là sự bi quan của chính tôi, tôi vẫn tin đó là sự thật. Xã hội nhấn mạnh vào việc đạt được thành công về mặt tài chính và cá nhân rõ ràng đến mức nhiều cá nhân có thể tin rằng việc lắng nghe người khác là không có giá trị trừ khi họ đạt được bất cứ điều gì trực tiếp từ cuộc trò chuyện.

2.3. Why do people find it easier to express their opinions on social media?

The accessibility is, in my opinion, the most important factor. Due to the extensive usage of social media and the low barrier to entry, sharing your opinions with the world doesn’t have to be too tough. As with previous forms of communication in the past, there are no limitations on what can be discussed or posted on social media. Unlike printed media, radio stations, or television broadcasts, the reach of your is determined by its current importance and how it is presented to the public, not by where you reside.

 • Printed media (n): phương tiện truyền thông in ấn
 • Radio stations (n): đài phát thanh
 • Television broadcasts (n): chương trình truyền hình

Dịch: Theo tôi, khả năng tiếp cận là yếu tố quan trọng nhất. Do mạng xã hội được sử dụng rộng rãi và rào cản gia nhập thấp nên việc chia sẻ ý kiến của bạn với mọi người không còn quá khó khăn. Giống như các hình thức giao tiếp trước đây, không có giới hạn nào về nội dung có thể thảo luận hoặc đăng trên mạng xã hội. Không giống như các phương tiện truyền thông in ấn, đài phát thanh hoặc chương trình truyền hình, phạm vi tiếp cận của bạn được xác định bởi tầm quan trọng hiện tại của nó và cách nó được giới thiệu tới công chúng chứ không phải bởi nơi bạn cư trú.

Xem thêm:

2.4. What are disadvantages of sharing information on the Internet or social media?

I believe that one of the major drawbacks of sharing personal information online is the possibility of identity theft or other criminal behavior. Numerous instances exist of people sharing every aspect of their lives on the internet, such as their home address, occupation, hobbies, preferred vacation spots, preferred products, and so forth. This can result in a variety of negative outcomes, such as being the victim of online abuse and/or cyberbullying, losing money or personal belongings while on vacation, or even being the reason behind the deaths of some.

 • Identity theft (n): đánh cắp danh tính
 • So forth: vân vân
 • Online abuse (n): lạm dụng trực tuyến
 • Cyberbullying: bắt nạt qua mạng

Dịch: Tôi tin rằng một trong những hạn chế lớn của việc chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến là khả năng bị đánh cắp danh tính hoặc các hành vi tội phạm khác. Có nhiều trường hợp mọi người chia sẻ mọi khía cạnh cuộc sống của họ trên internet, chẳng hạn như địa chỉ nhà, nghề nghiệp, sở thích, địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích, sản phẩm ưa thích, v.v. Điều này có thể dẫn đến nhiều kết quả tiêu cực, chẳng hạn như trở thành nạn nhân của lạm dụng trực tuyến và/hoặc bắt nạt qua mạng, mất tiền hoặc đồ dùng cá nhân khi đi nghỉ hoặc thậm chí là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một số người.

2.5. Why do people not give their opinions?

When they have strong opinions about anything, some individuals voice them, while others keep quiet till they have something significant to say. This, in my opinion, is because those who are afraid to voice their thoughts know that having a public conversation always results in perspective adjustments and might draw unwelcome attention. My personal rule is to always speak highly of people I know and to never speak poorly about them. My friends think I’m not really on board with what they’re doing for the same reason.

 • Voice their thought: nói lên suy nghĩ của mình
 • Perspective adjustments: những điều chỉnh về quan điểm
 • On board with: đồng tình với

Dịch: Khi họ có quan điểm mạnh mẽ về bất cứ điều gì, một số cá nhân lên tiếng, trong khi những người khác giữ im lặng cho đến khi họ có điều gì đó quan trọng để nói. Theo tôi, điều này là do những người ngại nói lên suy nghĩ của mình biết rằng việc trò chuyện trước công chúng luôn dẫn đến những điều chỉnh về quan điểm và có thể thu hút sự chú ý không mong muốn. Quy tắc cá nhân của tôi là luôn đánh giá cao những người tôi biết và không bao giờ nói xấu họ. Bạn bè tôi cho rằng tôi không thực sự đồng tình với những gì họ đang làm cũng vì lý do tương tự.

2.6. Do you think it is important for children to have and express their own ideas/opinions?

Children getting the opportunity to express their ideas and emotions is, in my opinion, a fantastic method to promote self-reliance and independent thought. Speaking their minds and discussing problems without fear of rejection or mockery at home increases the likelihood that these attitudes will follow them into adulthood.

If you allow kids the chance to express their ideas and feelings, they will feel appreciated and respected. The relationship between a parent and kid has numerous dimensions, some of which are fundamental, such as mutual respect. Children who are never given the opportunity to voice their ideas will grow up to think they are worthless.

 • Self-reliance (n): tính tự lập
 • Rejection (n): bị từ chối
 • Mockery (n): sự chế nhạo
 • Dimensions (n): khía cạnh

Dịch: Theo tôi, trẻ em có cơ hội bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình là một phương pháp tuyệt vời để phát huy tính tự lập và suy nghĩ độc lập. Nói ra suy nghĩ của mình và thảo luận các vấn đề mà không sợ bị từ chối hoặc chế nhạo ở nhà sẽ làm tăng khả năng những thái độ này sẽ theo chúng đến khi trưởng thành.

Xem thêm bài mẫu Speaking:

Nếu bạn cho phép trẻ có cơ hội thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình, chúng sẽ cảm thấy được đánh giá cao và tôn trọng. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái có nhiều khía cạnh, trong đó có một số khía cạnh mang tính cơ bản, chẳng hạn như sự tôn trọng lẫn nhau. Những đứa trẻ không bao giờ có cơ hội nói lên ý tưởng của mình sẽ lớn lên với suy nghĩ rằng chúng vô giá trị.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm vốn từ vựng cũng như cấu trúc sử dụng cho dạng đề bài Describe a time when someone asked you for your opinion. Bên cạnh về chủ đề Describe a time when someone asked you for your opinion – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2, Part 3, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số chủ đề khác thường hay gặp trong IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 ở IELTS Vietop. Chúc bạn chinh phục IELTS thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h