Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách viết Discuss Both View And Give Your Opinion trong IELTS Writing Task 2

Trang Đoàn Trang Đoàn
11.05.2020

Cách viết Discuss Both View And Give Your Opinion là một trong những dạng bài khá phổ biến ở một kì thi IELTS. Dạng này đòi hỏi chúng ta phải thảo luận cả hai mặt của một vấn đề, thay vì có thể đưa ra ý kiến một chiều.

Cách viết Discuss Both View And Give Your Own Opinion - IELTS Writing Task 2
Cách viết Discuss Both View And Give Your Own Opinion – IELTS Writing Task 2

Xem thêm cách làm một số dạng bài ở phần thi IELTS Writing Task 2:

Dạng Agree or Disagree

Dạng Problems and Solutions

Dạng Advantages & Disadvantages

Cách xác định dạng bài Discuss Both Views And Give Your Opinion

Nhìn vào các câu hỏi này và chọn một câu hỏi mà bạn cho rằng thuộc dạng Discuss both view and give your own opinion.

a. Computers are being used more and more in education and so there will soon be no role for the teacher in education. To what extent do you agree or disagree?

b. Computers are being used more and more in education. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

c. Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

Trả lời:

a. To what extend do you agree or disagree?

-> Đây là dạng Opinion vì đề bài hỏi chúng ta có đồng ý hay không (agree or disagree).

b. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

-> Đây là dạng Advantages and Disadvantages vì nó yêu câu chúng thảo luận 2 về mặt tích và tiêu cực (Discuss the advantages and disadvantages)

c. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

-> Đây là dạng Discussion vì nó yêu câu chúng thảo luận 2 quan điểm (Discuss both sides)

Xem thêm: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách viết dạng bài Discuss Both Views And Give Your Opinion

Cùng phân tích và xây dựng một bài mẫu Discuss both views dựa trên đề bài sau:

Đề bài: Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người nói rằng cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe cộng đồng là tăng số lượng các cơ sở thể thao. Tuy nhiên, những người khác nói rằng điều này sẽ ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và cần phải có các biện pháp khác. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​​​của riêng bạn.)

Phân tích đề bài

 • Xác định chủ đề chính: Public Health (sức khỏe cộng đồng)
 • Các vấn đề cần thảo luận:
 1. Cơ sở vật chất thể dục thể thao có lợi đối với sức khỏe cộng đồng
 2. Cơ sở vật chất thể dục thể thao ít ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
 3. Những biện pháp cần thiết khác cho sức khỏe cộng đồng

Như vậy, với 3 vấn đề trên, ta đã có thể xây dựng 2 – 3 paragraphs cho đoạn Thân bài.

Đoạn Mở bài (Introduction)

Ở đây, ta tiến hành paraphrase đề bài để giới thiệu 2 views. Sau đó, nêu ra ý kiến bản thân .

 • the best way = the ultimate method
 • improve public health = make the general public healthier
 • have little effect = futile (adj)

Some people propose that the ultimate method of making the general public healthier is to build more places where they play sports, while others believe this initiative is futile and other policies are warranted (Giới thiệu 2 views). In this answer, I will discuss the rationales behind these two views before showing why I favor the latter. 

(Một số người đề xuất rằng phương pháp cuối cùng để làm cho công chúng khỏe mạnh hơn là xây dựng nhiều địa điểm hơn để họ chơi thể thao, trong khi những người khác tin rằng sáng kiến ​​này là vô ích và các chính sách khác cần được đảm bảo (Giới thiệu 2 quan điểm). Trong câu trả lời này, tôi sẽ thảo luận về cơ sở lý luận đằng sau hai quan điểm này trước khi chỉ ra lý do tại sao tôi ủng hộ quan điểm sau.)

⇒ Nêu lên ý kiến bản thân – đồng tình với ý View 

Cùng tham khảo hướng dẫn cách viết đoạn mở bài chung cho IELTS Writing task 2.

Đoạn Thân bài (Body)

Thân bài là phần quan trọng nhất trong toàn bộ bài làm. Vì vậy, thí sinh nên dành ra khoảng từ 3 – 5 phút để lập dàn ý trước khi viết bài. 

Dưới đây là hướng dẫn cách xây dựng một đoạn thân bài cho một quan điểm được đề xuất:

Topic sentence: ………………………………………………

Explain…………………………………………………..

Example – Effect:……………………………………

Conclusion:…………………………………..

Hãy tham khảo thêm về cách xây dựng một đoạn thân bài một quan điểm (single – idea paragraph) trong IELTS Writing Task 2 bạn nhé.

Đoạn thân bài thứ Nhất (Body 1) 

 • Xây dựng thêm sports facilities phần nào giúp improve health

Ví dụ về câu mở đoạn:

On the one hand, increasing the availability of sports amenities could somewhat help improve public health. 

(Mặt khác, việc tăng cường cung cấp các tiện nghi thể thao có thể phần nào giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng.)

Luận cứ để chứng minh: Xây các công viên, sân bóng, …đã giúp cho nhiều người dân có không gian luyện tập thể dục thể thao → Nâng cao sức khỏe thể chất (physical health)

Đoạn Thân bài thứ Hai (Body 2)

 • Việc này mang lại ảnh hưởng không đáng kể

Ví dụ về câu mở đoạn:

However, I side with those who say that the aforementioned approach would bring about little results if any. 

(Tuy nhiên, tôi đứng về phía những người nói rằng cách tiếp cận nói trên sẽ mang lại rất ít kết quả nếu có.)

Luận cứ để chứng minh: Tại nhiều thành phố, sự hiện diện của dụng cụ thể thao miễn phí ở các khu vực công cộng chưa có ảnh hưởng đến dân cư.

Đoạn Thân bài thứ Ba (Body 3)

 • Cần những biện pháp khác để cải thiện public health

Luận cứ để chứng minh: Cải thiện hệ thống y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm mới là cốt lõi và mang đến hiệu quả tốt nhất

Đoạn Kết bài (Conclusion)

Cần tái khẳng định ý kiến đã viết xuyên suốt trong bài. 

In conclusion, having more places where people can participate in sporting activities is always welcome, but it is not by any stretch the optimal way to improve public health. Instead, a combination of steps is needed to holistically enhance people’s health and prevent diseases.

(Tóm lại, có nhiều nơi hơn để mọi người có thể tham gia các hoạt động thể thao luôn được hoan nghênh, nhưng đó không phải là cách tối ưu để cải thiện sức khỏe cộng đồng. Thay vào đó, cần có sự kết hợp của các bước để nâng cao sức khỏe của mọi người một cách toàn diện và ngăn ngừa bệnh tật).

Một số câu hỏi mẫu dạng bài Discuss Both Views And Give Your Opinion

 • Blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops it is increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. All blood sports should be banned. Discuss the main arguments for this statement and give your own opinion.
 • Some people believe that studying at university or college is the best route toa successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people think that job satisfaction is more important than job security while some people think that they cannot always expect job satisfaction, apermanent job is more important. Discuss both views and give your own opinion.

-> Như trên, các đề của dạng này thương yêu cầu bạn phân tích 2 quan điểm của một vấn đề (Discuss both views/the main arguments) và đưa ra quan điểm (give your opinion)

Tham khảo:

Phân tích bài mẫu dạng Cause solution – Interpersonal skills 

Tổng hợp các cấu trúc câu trong IELTS Writing Task 2 đầy đủ

Cấu trúc của một bài viết dạng Discuss Both Views And Give Your Opinion

Cấu trúc dạng bài Discuss Both Views And Give Your Opinion
Cấu trúc dạng bài Discuss Both Views And Give Your Opinion

⚡ INTRODUCTION (Mở bài)

 • Nhiệm vụ 1: Paraphrase lại đề bài
 • Nhiệm vụ 2: Câu khẳng định quan điểm của bài viết (Thesis Statement)
 • Nhiệm vụ 3: Câu tổng quan về bài viết (Outline Sentence) (optional)

⚡ MAIN BODY PARAGRAPH 1 (Đoạn thân bài thứ nhất)

 • Nhiệm vụ 1: Nêu quan điểm thứ nhất
 • Nhiệm vụ 2: Luận điểm bản thân về quan điểm thứ nhất
 • Nhiệm vụ 3: Đưa ra các luận cứ để ủng hộ luận điểm bản thân

⚡ MAIN BODY PARAGRAPH 2 (Đoạn thân bài thứ nhất)

 • Nhiệm vụ 1: Nêu quan điểm thứ hai
 • Nhiệm vụ 2: Luận điểm bản thân về quan điểm thứ hai
 • Nhiệm vụ 3: Đưa ra các luận cứ để ủng hộ luận điểm bản thân.

⚡ CONCLUSION (Kết luận)

 • Nhiệm vụ 1: Khẳng định lại quan điểm của bài viết ở Thesis statement.
 • Nhiệm vụ 2: Kết quả tích cực có thể xảy ra trong tương lai (Future outcome) (optional)

Tham khảo: Trọn bộ đề IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Bài tập thực hành

Dưới đây là các phần của một bài Discussion những chúng lại bị đảo thứ tự. Hãy sắp xêp lại thứ tự cho đúng với dàn ý trên.

Bài tập thực hành dạng Discuss Both Views
Bài tập thực hành dạng Discuss Both Views

a. From my perspective, both qualities are of great significance in equal measure, and I will further elaborate in this essay.

b. Physical strength has been commonly regarded as an important element in sports

c. Some people are of the opinion that physical fitness is the key to success in sports. However, some others are opposed to this idea, claiming that mental toughness is of uttermost importance.

d. A strong mentality, on the other hand, is also very essential for any professionals to be successful.

e. As a matter of fact, virtually all sports entail intense competitions and pressure, and only strong-willed players who are able to handle those problems well attain great success.

f. Most sportspeople are required to be physically fit so that they are able to perform physically challenging actions commonly found in the majority of sports.

g. In conclusion, my firm conviction is that mental toughness is just as important as physical fitness in determining sporting success.

h. Elite athletes such as Roger Federer or Cristiano Ronaldo, for example, are perfect examples of players who remain calm and confident regardless of situations. Additionally, mental prowess has been proven to be a game-changing factor in deciding the outcome of a match. Even seeded players can bitterly lose to underdogs if stressed or pressured.

i. In the future, with training integrating both physical and mental health becoming increasingly available, the sporting industry will be able to welcome generations of successful sports players who are physically fit and mentally prepared.

j. Footballers, for example, spend on average 90 minutes of relentless physical manoeuvres, and this certainly requires brute strength and stamina. In some sports that involve building muscles such as weightlifting, fitness is instrumental in the overall success of a weightlifter, for more weights lifted are directly proportionate to how well he or she performs in a weightlifting competition.

Tham khảo: Cách sắp xếp ý tưởng (Organizing Ideas) trong IELTS Writing giúp bạn đạt điểm cao

1. Bài mẫu (Đáp án)

Some people think that mental strength is the most important factor for success in sports. However, some others believe that it is more important to have strong and fit people. Discuss both views and give your opinions.

Some people are of the opinion that physical fitness is the key to success in sports. However, some others are opposed to this idea, claiming that mental toughness is of uttermost importance. From my perspective, both qualities are of great significance in equal measure, and I will further elaborate in this essay.

Physical strength has been commonly regarded as an important element in sports. Most sportspeople are required to be physically fit so that they are able to perform physically challenging actions commonly found in the majority of sports. Footballers, for example, spend on average 90 minutes of relentless physical manoeuvres, and this certainly requires brute strength and stamina. In some sports that involve building muscles such as weightlifting, fitness is instrumental in the overall success of a weightlifter, for more weights lifted are directly proportionate to how well he or she performs in a weightlifting competition.

A strong mentality, on the other hand, is also very essential for any professionals to be successful. As a matter of fact, virtually all sports entail intense competitions and pressure, and only strong-willed players who are able to handle those problems well attain great success. Elite athletes such as Roger Federer or Cristiano Ronaldo, for example, are perfect examples of players who remain calm and confident regardless of situations. Additionally, mentalprowess has been proven to be a game-changing factor in deciding the outcome of a match. Even seeded players can bitterly lose to underdogs if stressed or pressured.

In conclusion, my firm conviction is that mental toughness is just as important as physical fitness in determining sporting success. In the future, with training integrating both physical and mental health becoming increasingly available, the sporting industry will be able to welcome generations of successful sports players who are physically fit and mentally prepared.

(300 words)

Đối chiếu bài mẫu với dàn bài chi tiết:

⚡ INTRODUCTION (Mở bài)

Nhiệm vụ 1: Paraphrase lại đề bài

Some people are of the opinion that physical fitness is the key to success in sports. However, some others are opposed to this idea, claiming that mental toughness is of uttermost importance.

Nhiệm vụ 2: Câu khẳng định quan điểm của bài viết (Thesis Statement)

Physical strength has been commonly regarded as an important element in sports.

From my perspective, both qualities are of great significance in equal measure, and I will further elaborate in this essay.

Nhiệm vụ 3: Câu tổng quan về bài viết (Outline Sentence) (optional)

I will further elaborate in this essay.

⚡ MAIN BODY PARAGRAPH 1 (Đoạn thân bài thứ nhất)

Nhiệm vụ 1: Nêu quan điểm thứ nhất

Physical strength has been commonly regarded as an important element in sports.

Nhiệm vụ 2: Luận điểm bản thân về quan điểm thứ nhất

Most sportspeople are required to be physically fit so that they are able to perform physically challenging actions commonly found in the majority of sports.

Nhiệm vụ 3: Đưa ra các luận cứ để ủng hộ luận điểm bản thân

Footballers, for example, spend on average 90 minutes of relentless physical manoeuvres, and this certainly requires brute strength and stamina. In some sports that involve building muscles such as weightlifting, fitness is instrumental in the overall success of a weightlifter, for more weights lifted are directly proportionate to how well he or she performs in a weightlifting competition.

⚡ MAIN BODY PARAGRAPH 2 (Đoạn thân bài thứ nhất)

Nhiệm vụ 1: Nêu quan điểm thứ hai

A strong mentality, on the other hand, is also very essential for any professionals to be successful.

Nhiệm vụ 2: Luận điểm bản thân về quan điểm thứ hai

As a matter of fact, virtually all sports entail intense competitions and pressure, and only strong-willed players who are able to handle those problems well attain great success.

Nhiệm vụ 3: Đưa ra các luận cứ để ủng hộ luận điểm bản thân.

Elite athletes such as Roger Federer or Cristiano Ronaldo, for example, are perfect examples of players who remain calm and confident regardless of situations. Additionally, mental prowess has been proven to be a game-changing factor in deciding the outcome of a match. Even seeded players can bitterly lose to underdogs if stressed or pressured.

⚡ CONCLUSION (Kết luận)

Nhiệm vụ 1: Khẳng định lại quan điểm của bài viết ở Thesis statement.

In conclusion, my firm conviction is that mental toughness is just as important as physical fitness in determining sporting success.

Nhiệm vụ 2: Kết quả tích cực có thể xảy ra trong tương lai ( Future outcome) (optional)

In the future, with training integrating both physical and mental health becoming increasingly available, the sporting industry will be able to welcome generations of successful sports players who are physically fit and mentally prepared.

2. Phân tích Task Achiement

Đề bài yêu cầu chúng ta phân tích hai mặt của 1 vấn đề và đưa ra quan điểm cá nhân

 • 2 đoạn thân bài đã nêu rõ 2 mặt của vấn đề.
 • Ý kiến cá nhân được đi xuyên xuất từ thân bài đến kết luận.

From my perspective, both qualities are of great significance in equal measure, and I will further elaborate in this essay.

In conclusion, my firm conviction is that mental toughness is just as important as physical fitness in determining sporting success.

3. Phân tích Coherence and Cohesion

Có sử các từ nối (However, Additionally, On the other hand, As a matter of fact, …)

 • However, some others are opposed to this idea, claiming that mental toughness is of uttermost importance.
 • Footballers, for example, spend on average 90 minutes of relentless physical manoeuvres, and this certainly requires brute strength and stamina.
 • A strong mentality, on the other hand, is also very essential for any professionals to be successful.
 • Additionally, mental prowess has been proven to be a game-changing factor in deciding the outcome of a match. Even seeded players can bitterly lose to underdogs if stressed or pressured.
 • As a matter of fact, virtually all sports entail intense competitions and pressure, and only strong-willed players who are able to handle those problems well attain great success. 

4. Phân tích Lexical Sources

 • Mental strength = Mental Prowess = Mental toughness: Sức mạnh tâm lý
 • Physical Fitness = Physical Strength : Sức mạnh thể chất
 • uttermost importance: cực kì quan trọng; quan trọng hàng đầu
 • in equal measure: quan trọng như nhau
 • sportspeople: người chơi thể thao
 • physically fit: có thể chất tốt
 • physical manoeuver: sự vận động thể chất
 • brute strength and stamina: sức mạnh và sức chịu đựng khủng khiếp
 • instrumental in: cực kì quan trọng và cần thiết trong việc gì đó
 • proportionate to: tỉ lệ thuận
 • entail: bao gồm, chứa đựng
 • strong-willed: có ý chí tốt
 • elite athletes: vận động viên xuất sắc
 • mental prowess: khả năng xuât chúng về mặt tinh thần
 • game-changing: quan trọng, có khả năng quyê1t định kết quả
 • seeded player: vận động viên hạt giống
 • underdog: người yếu thế hơn

Chúc các bạn học tập tốt với bài viết cách viết dạng Discuss Both View And Give Your Own Opinion trong IELTS Writing Task 2.

IELTS Vietop

4 thoughts on “Cách viết Discuss Both View And Give Your Opinion trong IELTS Writing Task 2”

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra